1. Prenajom nehnutelnosti a DPH (32 replies)
 2. Faktúra a dodatočné DPH (2 replies)
 3. Na ktorý účet dať nemocenské dávky? (6 replies)
 4. Preddavky DzPPO (20 replies)
 5. DP pre FO_B a PO v exceli_pomôcka (76 replies)
 6. pôžička spoločníka a kurzové rozdiely (1 replies)
 7. Doklady (1 replies)
 8. Záväzok voči NÚP (1 replies)
 9. daňové priznanie (7 replies)
 10. Rozdelenie paus.vydajov (1 replies)
 11. Cena predajného auta (3 replies)
 12. materiál alebo tovar (2 replies)
 13. Nevyplatena faktura (4 replies)
 14. postupy účtovania v JÚ (5 replies)
 15. Dochodca SZCO (1 replies)
 16. cestovné náhrady (1 replies)
 17. Podnikateľ resp. závislá činnosť (2 replies)
 18. Prerušenie odpisov (2 replies)
 19. Tržby z RP a zaokruhlovanie v JU (3 replies)
 20. Príjmy plynúce z BSM s rovnakou živnosťou (1 replies)
 21. Poplatok za kontokorent ? (5 replies)
 22. Služba v krajine mimo EU (2 replies)
 23. Príjem plynúci len zo zahraničia (7 replies)
 24. lízing na FO (2 replies)
 25. DP FO (4 replies)
 26. hlasenie o vyuctovani dane....r.2005 (8 replies)
 27. Exekúcia a jej účtovanie (2 replies)
 28. pohľadávka z roku 1998 (3 replies)
 29. Zamestnanec PN,výplata poist.udalosti a DP sám? (3 replies)
 30. Dph pri dovoze tovaru-neplatca (4 replies)
 31. Prerušená živnosť (2 replies)
 32. pomoc (6 replies)
 33. Predaj auta (1 replies)
 34. rozdíl v DPH v CZ a SK (1 replies)
 35. Klady a zápory zvýšenia základného imania (4 replies)
 36. Vyhlásenie o pôvode tovaru (3 replies)
 37. Peňažná zábezpeka na audit exekútora (0 replies)
 38. Poplatky a ich vymoženie v nasled.roku (0 replies)
 39. Záväzky v JÚ (5 replies)
 40. zlé účtovanie (25 replies)
 41. dobré šírenie mena- ? Zmluva (0 replies)
 42. daňové priznanie za rok 2005 (1 replies)
 43. zaradenie do odpisovej skupiny (11 replies)
 44. daň z príjmu za rok 2005 (1 replies)
 45. Faktúra z ČR - s DPH či bez DPH? (11 replies)
 46. Daň z predaja pozemkov (23 replies)
 47. DIČ CZ verzus DIČ SK (11 replies)
 48. daňové priznanie za 2005 (2 replies)
 49. Opravne DP (2005) (5 replies)
 50. Iný zdaniteľný príjem (8 replies)
 51. Slovak telecom a casové rozlíšenie (19 replies)
 52. Celoročná práca v zahraniční a DP-A (1 replies)
 53. Cestovné náhrady a daň (2 replies)
 54. Celoročná práca v zahraniční a DP-A (0 replies)
 55. FA z tretej strany a tovar dodaný z EU (2 replies)
 56. Obedy dod. spôsobom (11 replies)
 57. Pokladničná kniha (3 replies)
 58. Zmena základného imania (1 replies)
 59. účtovanie vrátenej platby (1 replies)
 60. SUNSOWT-OASIS (0 replies)
 61. nájomná zmluva - výpoveď (6 replies)
 62. lízing a dotácia (0 replies)
 63. Programatorske sluzby do EU. limit 1.5 mil. plati? (1 replies)
 64. Zivnostnik Platca DPH -po zruseni a novozalozeni zivnosti musi byt zase Platcom DPH? (4 replies)
 65. dan z prijmu (10 replies)
 66. neprijatá dotácie na poľnohospod.činnosť (1 replies)
 67. predčasné ukočnenie leasingu (5 replies)
 68. Nezdaniteľná časť základu dane (51 replies)
 69. Tvorba zakonnej rezervy v r.2004 (2 replies)
 70. Poistenie majetku v JÚ (4 replies)
 71. Zníženie základu dane (7 replies)
 72. ešte raz služba v zahraničí (2 replies)
 73. Priajtá faktúra (14 replies)
 74. Opravná položka k pohľadávke (2 replies)
 75. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch (0 replies)
 76. dodatočné DP (22 replies)
 77. Cestovní příkaz (1 replies)
 78. Zníženie základu a dane za r.2005 (3 replies)
 79. Zrážková daň (2 replies)
 80. JU-uplny zaciatok (3 replies)
 81. Pomôžte začínajúcej (7 replies)
 82. Sklad: spôsob B (13 replies)
 83. Škoda? (3 replies)
 84. Prepočet devízového účtu (3 replies)
 85. evidencia jazd (3 replies)
 86. diéty do príjmu (5 replies)
 87. predaj nehnutelnosti a DPH (99 replies)
 88. Uctovnictvo umelca (0 replies)
 89. práca na dohodu počas nezamestnanosti (2 replies)
 90. faktúra medzi tuzemcami v cudzej mene (13 replies)
 91. stravné lístky a dph (2 replies)
 92. účtovanie dotácie pri uplatňovaní paušálnych výdavkov (1 replies)
 93. inventúra súvahových účtov (6 replies)
 94. Seminár - daň z príjmu FO (23 replies)
 95. Nezdaniteľná časť na manžela(manželku) (18 replies)
 96. dobropis (12 replies)
 97. Oprava minulého účt. obdobia (3 replies)
 98. Fa z ST v januari (1 replies)
 99. Faktura nadobudnutá z iného členského štátu EU (4 replies)
 100. Zivnostnik Platca DPH -pausalne vydavky (2 replies)
 101. DPH z ERP (0 replies)
 102. ako účtovať? (5 replies)
 103. Kradez tovaru v JU (2 replies)
 104. DPFOB - termin a sposob zaplatenia nedoplatku (4 replies)
 105. Služba dodaná v zahraničí (0 replies)
 106. Príjmový poklad.doklad (1 replies)
 107. Platiteľ DPH v priebehu roka a daň z príjmu (5 replies)
 108. diety (0 replies)
 109. Sprostredkovateľ SDS - aké daňové priznanie podať? (4 replies)
 110. Predbezny vypocet ZD (1 replies)
 111. Práca v ČR (2 replies)
 112. Učtovné a daňové odpisy (8 replies)
 113. DPH ako daňový výdavok (8 replies)
 114. Školenie-DPH (24 replies)
 115. osobný asistent (5 replies)
 116. Státní výkazy (5 replies)
 117. DPH z prepraviek (1 replies)
 118. Nesprávna príslušnosť DU (6 replies)
 119. odvod dph & vystavená faktúra (3 replies)
 120. Podpis na fakture (3 replies)
 121. Zúčtovanie tržieb za mandátne činnosti-terminál TIPOS. (0 replies)
 122. odpočítateľná položka (7 replies)
 123. Prerušenie živnosti a výkazy (3 replies)
 124. zálohová FA a dph (7 replies)
 125. Mínusová pokladňa (8 replies)
 126. SPOTREBA PHM (9 replies)
 127. SPOTREBA PHM (3 replies)
 128. Podací lístok (26 replies)
 129. Úroky na BÚ (11 replies)
 130. Paušálne výdavky (0 replies)
 131. Zmeny v účtovaní finančného prenájme v JÚ od 1.1.2006 (8 replies)
 132. Material alebo tovar? (25 replies)
 133. Zostatok na účte 042 a jej zlikvidovanie (6 replies)
 134. strata (9 replies)
 135. Kurz pri českých faktúrach (7 replies)
 136. penále pri dani z mot. vozidla (4 replies)
 137. Vyradenie predaj kratkodobeho majetku (1 replies)
 138. formulář (2 replies)
 139. zníženie mínusovej faktúry (15 replies)
 140. Životná poistka (5 replies)
 141. Nezdanit.časti ZD (14 replies)
 142. Saldokonto v cudzej mene (5 replies)
 143. preddavok na pracovnú cestu (0 replies)
 144. Predčasné ukončenie LZ - správne vyčíslenie daňových nákladov (10 replies)
 145. koniec roka??? (1 replies)
 146. Daň.výdavky-auto finančný leasing (7 replies)
 147. Vzájomné započítavanie Z a P (2 replies)
 148. automobil a cestovné náhady (0 replies)
 149. Príjem ČR- umelecký výkon (2 replies)
 150. Čo s preddavkami? (4 replies)
 151. Termín splatnosti (12 replies)
 152. Daňové priznanie po smrti manžela (2 replies)
 153. Kurzové rozdiely v JU (16 replies)
 154. Príjem zo zahraničia (84 replies)
 155. ALFA JÚ -začiatočnik (7 replies)
 156. prijem študenta zo zahraničia (4 replies)
 157. preplatenie plavárne- soc. fond (2 replies)
 158. NC na manzelku. (5 replies)
 159. stravné a 55% (20 replies)
 160. Kupa bytu v JU (0 replies)
 161. umelci (5 replies)
 162. prenajom nehnutelnosti -pausalne vydavky (6 replies)
 163. Vyplatenie lízingových splátok (2 replies)
 164. Príves a daň z mot. vozidiel (2 replies)
 165. ako faktúrovať? (1 replies)
 166. Mínus na BU ? (12 replies)
 167. Zaslanie dotazu e-mailom na ÚDR (11 replies)
 168. DDP zamestnávateľ (16 replies)
 169. Dan z mot. vozidiel podľa miesta evidencie (9 replies)
 170. Nákup cez kredit. kartu (4 replies)
 171. predaj darovaného tovaru (5 replies)
 172. Odpisová skupina šijací stroj (2 replies)
 173. Príjem z mandátnej zmluvy (5 replies)
 174. Sociálny fond (7 replies)
 175. školenie - daň z príjmu (0 replies)
 176. Uctovanie sukromnej spotreby PHM (9 replies)
 177. RZD a praca v CR (4 replies)
 178. Dodatočne poskytnuté stravné lístky (31 replies)
 179. Porada v Čechách (2 replies)
 180. Prevod lízing. zmluvy (1 replies)
 181. Služby do ČR (5 replies)
 182. Naklady buducich obdobi v JU (1 replies)
 183. Pitný režím (13 replies)
 184. Kontrola DPH (2 replies)
 185. Dobropis - faktúra z roku 2005 (4 replies)
 186. Cestna dan (2 replies)
 187. ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU (25 replies)
 188. účtovanie leasingu (10 replies)
 189. Lodný denník a obraty pokladne (2 replies)
 190. Dodatočné zľavy z odobratého tovaru (2 replies)
 191. Sprostredkovatel DDP - vydavky (4 replies)
 192. Došlá preddavková faktúra a faktúra (28 replies)
 193. Očíslovanie PPD (11 replies)
 194. Trojstranny obchod? (8 replies)
 195. SF (1 replies)
 196. Opatrovateľský príspevok (6 replies)
 197. Príjem z nájmu (35 replies)
 198. Dôchodca - včelár a daň z príjmu (8 replies)
 199. Stav zásob v EUR (5 replies)
 200. haliere v pokladni (5 replies)
 201. znizenie danoveho zakladu (8 replies)
 202. vlastné prijmy manzelky (12 replies)
 203. Platenie dane z nehnutelnosti. (4 replies)
 204. Daňové priznanie FO typ B (61 replies)
 205. Plastové okná a DPH (3 replies)
 206. náhrada za PHL (3 replies)
 207. inventarizácia knih (1 replies)
 208. Prihláška k registrácii daňovníka PO (21 replies)
 209. SZČO aj zamestnanec - stravné (20 replies)
 210. Vystavenie faktúry s DPH dokedy? (1 replies)
 211. preradenie auta do osobného vlastníctva (1 replies)
 212. Stravné (1 replies)
 213. Nezdaniteľná čiastka-dopl.dôchod. poistenie (1 replies)
 214. inventarizácia peň.prostriedkov (2 replies)
 215. Škoda a ušlý zisk v tuzemsku (0 replies)
 216. mam zaplatit dan? (2 replies)
 217. Fakturácia škody do zahraničia (0 replies)
 218. Osobné auto a PHM (13 replies)
 219. Nehnutelnost-dan? (2 replies)
 220. Strata r.2004 (18 replies)
 221. Patria sluzby dodane do EU do DP DPH? (20 replies)
 222. Predaj bytu, co ma caka?? (2 replies)
 223. Spoločenstvo vlastníkov bytov (3 replies)
 224. DP typu A a príjmy z Čiech (10 replies)
 225. Dodatočné DPH (39 replies)
 226. Zrážková daň (1 replies)
 227. priebežná inventarizácia (1 replies)
 228. príkazný list (5 replies)
 229. Nepredajné zásoby (7 replies)
 230. Niektoré prípady v JÚ (1 replies)
 231. daňové priznanie (5 replies)
 232. Príjemka a dobropis (13 replies)
 233. Finančný leasing pred 31.12.2003 len na 24 mesiacov (13 replies)
 234. vzajomne zapocty v ALFE (8 replies)
 235. Platca DPH - začiatočník (2 replies)
 236. sluzobna cesta a nahrady (1 replies)
 237. Ako zaradit majetok ? (3 replies)
 238. Auto v majetku firmy (11 replies)
 239. Čo a ako analyzovať... (2 replies)
 240. 2x vystavená faktúra? (4 replies)
 241. Registrácia platiteľa § 55 - leasing (1 replies)
 242. Podpora v nezamestnanosti - oslobodené? (7 replies)
 243. Lesný robotník -60% paušálny výdavok (1 replies)
 244. Odpis (5 replies)
 245. overovanie DIC (10 replies)
 246. Poistenie účtovníčky (7 replies)
 247. vyúčtovanie zálohy - text vo faktúre (6 replies)
 248. Uzávierkové operácie ešte raz (56 replies)
 249. Učtovanie položiek z bankového výpisu (9 replies)
 250. rodičovský príspevok+nezamestnaná (1 replies)