PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 [414] 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Došlá preddavková faktúra a faktúra
 2. Očíslovanie PPD
 3. Trojstranny obchod?
 4. SF
 5. Opatrovateľský príspevok
 6. Príjem z nájmu
 7. Dôchodca - včelár a daň z príjmu
 8. Stav zásob v EUR
 9. haliere v pokladni
 10. znizenie danoveho zakladu
 11. vlastné prijmy manzelky
 12. Platenie dane z nehnutelnosti.
 13. Daňové priznanie FO typ B
 14. Plastové okná a DPH
 15. náhrada za PHL
 16. inventarizácia knih
 17. Prihláška k registrácii daňovníka PO
 18. SZČO aj zamestnanec - stravné
 19. Vystavenie faktúry s DPH dokedy?
 20. preradenie auta do osobného vlastníctva
 21. Stravné
 22. Nezdaniteľná čiastka-dopl.dôchod. poistenie
 23. inventarizácia peň.prostriedkov
 24. Škoda a ušlý zisk v tuzemsku
 25. mam zaplatit dan?
 26. Fakturácia škody do zahraničia
 27. Osobné auto a PHM
 28. Nehnutelnost-dan?
 29. Strata r.2004
 30. Patria sluzby dodane do EU do DP DPH?
 31. Predaj bytu, co ma caka??
 32. Spoločenstvo vlastníkov bytov
 33. DP typu A a príjmy z Čiech
 34. Dodatočné DPH
 35. Zrážková daň
 36. priebežná inventarizácia
 37. príkazný list
 38. Nepredajné zásoby
 39. Niektoré prípady v JÚ
 40. daňové priznanie
 41. Príjemka a dobropis
 42. Finančný leasing pred 31.12.2003 len na 24 mesiacov
 43. vzajomne zapocty v ALFE
 44. Platca DPH - začiatočník
 45. sluzobna cesta a nahrady
 46. Ako zaradit majetok ?
 47. Auto v majetku firmy
 48. Čo a ako analyzovať...
 49. 2x vystavená faktúra?
 50. Registrácia platiteľa § 55 - leasing
 51. Podpora v nezamestnanosti - oslobodené?
 52. Lesný robotník -60% paušálny výdavok
 53. Odpis
 54. overovanie DIC
 55. Poistenie účtovníčky
 56. vyúčtovanie zálohy - text vo faktúre
 57. Uzávierkové operácie ešte raz
 58. Učtovanie položiek z bankového výpisu
 59. rodičovský príspevok+nezamestnaná
 60. Aký je rozdiel medzi JU a PU?
 61. Odpočet DPH - dialničné známky Sk
 62. daňové priznanie
 63. zníženie ceny - odpisy
 64. Urok z odlozenej platby
 65. intrastat
 66. Leasing - zrušenie živnosti, vyplatenie
 67. Znizenie dane z najomneho
 68. sankčný úrok - aké obdobie
 69. Nezdan.časč
 70. Ako zaúčtovať poukážky nad 500
 71. Daň z nehnuteľnosti
 72. nezaúčtované faktúry v roku 2004
 73. ceny pohonných hmôt v rokoch 1998,1999,2000, 2001
 74. je nárok na odpočet DPH?
 75. nákup strojov
 76. Dôchodca a dividendy
 77. DPH-VAT
 78. Ročné zúčtovanie - dobrovoľne nezamestnaná
 79. Odpocitatelna polozka
 80. Zaučtovanie minusom
 81. Absencia a odvody - daňový náklad?
 82. Daň z motorových vozidiel- nezaplatená
 83. k úhrnu zúčtovaných a vyplatených príjmov zo ZČ
 84. Fa v cudzej mene
 85. Predaj predmetu firme
 86. Rozdiel na priebežných položkách
 87. Zníženie daňového základu o životné poistenie
 88. Odpočítanie dane § 51 - oneskorená faktúra
 89. Priznanie - pausalne vydavky a poistne
 90. Co mam este spravit na konci roka?
 91. koncesinírske poplatky a mobil
 92. Ešte raz o zahraničných cesťákoch
 93. faktúry r. 2005 služby
 94. Prenájom priestorov
 95. Chybný kurz DUZP
 96. Paušálne výdaje - detail
 97. Cesta za pracou - sukromne ucely ???
 98. Halierove polozky v pokladni
 99. 2% dane
 100. Faktúra za stravovanie dod. spôsobom
 101. mimoriadna inventarizácia
 102. nezdaniteľná časť základu dane
 103. predaj auta- leasing
 104. Odpočítanie dane § 51 - oneskorený doklad z ERP
 105. Cestovny listok v nákladoch
 106. tip na znizenie dane
 107. Úroky na nepodnik.účte
 108. JU a zaučtovanie odvodov do SP,ZP
 109. predaj tovaru
 110. § 9, odst. 1, pism. h) ZDP
 111. príjem v Anglicku
 112. ČZD
 113. Platby za ubytovanie
 114. Účtovanie
 115. Ako to zdokladovať
 116. Re: Reprezentacne naklady
 117. Terminovaný vklad
 118. SVB a nájom
 119. Re: dobropis...
 120. Roční závěrka
 121. Danove priznanie
 122. Spracovateľský poplatok
 123. Opravné DP
 124. Bezodplatné využívanie nehnuteľnosti
 125. Ako zauctovat dotaciu a naklady ?
 126. Tankovanie v zahraničí a bloky
 127. JU Leasing MV - uctovanie nakladov - Pneumatiky, Alarm, Pelovy filter.
 128. Pokladničný doklad- aj súkromné výdavky
 129. účtovanie vystaveného dobropisu
 130. Plátca a §37
 131. szčo, stravné a prac.cessty
 132. szčo, stravné a prac.cessty
 133. Účtovanie pohľadávky na DPH voči ČR?
 134. Sprostredkovateľská činnosť
 135. DPH
 136. Odpis pohľadávky do 1000,- čiastočne uhradenej
 137. Ako vybaviť reklamáciu?
 138. Pomôžte - cestovné náhrady
 139. Predaj tovaru za nižšiu ako nákupnú cenu
 140. Obstaranie majetku - účtovanie, odpisovanie
 141. Odpis prenajatého majetku
 142. registr.za plát.DPH
 143. Obchodné meno
 144. Návrh vyhlášky MZ SR k ročnému zúčt.poistného
 145. Príklad z cvičebnice
 146. zauctovanie manipul.poplatkov
 147. DPH pri platbe nehnuteľnosťou
 148. Vyplnenie tlačivá . Hlásenie o vyučtovaní dane.. na internete.
 149. dohoda o vykonaní práce
 150. účtovanie občianskeho združenia
 151. Dan z motor.vozidla - zahr.auto
 152. Sadzba za spracovanie
 153. Plátca DPH - JÚ alebo PÚ?
 154. Dodatočné daňové priznanie
 155. Nájom a dôchodca
 156. Záloha na služby
 157. Notebook + mys + multifunkcne zariadenie
 158. Sociálny fond
 159. Leasing
 160. odvody poistného SZČO
 161. jednoduche uctovnictvo
 162. zivotne poistenie
 163. Zdanenie podielov na zisku.
 164. študent a DP (brigáda v SR a Anglicku)
 165. DP r.2005 r.910
 166. trzby z predaja vlastnych vyrobkov a sluzieb
 167. Odpisy a BSM
 168. ako správne DPH pri prenajme
 169. výročná správa
 170. vstupenky, DPH a daň. doklad
 171. Oneskorená faktúra
 172. ukončenie živnosti
 173. Čo s odpismy?
 174. ročné zúčtovanie ???
 175. DPH z 1. leasingovej splátky
 176. Spôsob účtovania
 177. Odpočitalená položka na manželku.
 178. úplná a neúplná účtovná závierka
 179. odpočitalné položky 2005
 180. Prepočet cudzej meny pri ZPC
 181. Prevod akcií
 182. Zápisnice
 183. Daň. priznaie B FO
 184. preúčtovanie dane
 185. 2 %
 186. došlá fa do r. 2005
 187. Darovanie pozemku
 188. Výška pokuty od DÚ
 189. dovoz tovaru z EU
 190. umorenie daňovej straty
 191. Spotreba PHM
 192. Uzatvorenie pokladničnej knihy
 193. Výdaj roka 2006 v JU
 194. Dohoda o vykonaní prace
 195. Kedy zaradiť do majetku
 196. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO zo závislej činnosti
 197. ukradnute leasingove auto
 198. Leasing a dan z motorovych vozidiel
 199. Inventarizácia zmlúv
 200. Daň.priznanie PO
 201. Prenájom auta a DPH
 202. brigádnik
 203. Výber do pokladne cez manželkin účet
 204. registrácia domény
 205. Náhrady za PHM- daňové výdavky
 206. počítačova herňa
 207. Rozdiel v leasingu osobného a úžitkového auta?
 208. Finančný leasing
 209. dátumy na faktúre
 210. faktury za telefón do knihy pohľadávok
 211. Postúpenie pohľadávky.
 212. Krádež tovaru v pohostinstve
 213. Odpočet straty
 214. DzP - pracuje v ČR
 215. Stravovanie dod. spôsobom-PÚ
 216. stravné a SZČO popri zamestnaní
 217. Ubytovacie náklady a DPH
 218. SZČO a podvojné účtovníctvo
 219. Faktúry r.2005
 220. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie
 221. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie
 222. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie
 223. Predaj čerstvo zakúpeného HIM
 224. auto, odpisy, cestná daň
 225. predaj bytu
 226. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch FO...
 227. Finančná časť u leasingu na prelome rokov
 228. Investície do podielových fondov
 229. Účelové sporenie
 230. nájom ako príjem neziskových org.
 231. Predpis nákladov - odvody SZČO v PÚ
 232. Kurzový rozdiel 31.12.2005
 233. Vývoz cez poštu - clo
 234. Dostatočne preukázané náklady
 235. stravné a vreckové - SZČO
 236. Denná uzávierka
 237. Stravné lístky
 238. odpisy a cestná daň
 239. Exekúcia
 240. Inventarizácia-stravné lístky
 241. DPH zo zálohovej fa z 12/2005
 242. koeficient v peň.denníku
 243. Náhrada za spôsobenú škodu.
 244. Náhrada za spôsobenú škodu.
 245. Auto od podnikateľa
 246. Podnikanie a práca na dohodu
 247. Goodwill a jeho odpisy
 248. Kontrola DP k dani z príjmov
 249. Daň z prenájmu nehnuteľnosti
 250. nezdaniteľná suma na daňovníka