1. exekutor v JU (2 replies)
 2. KUPNA ZMLUVA (5 replies)
 3. Zaklad dane pre Hypouver (3 replies)
 4. Ako na DP- príjem z rôznych § (30 replies)
 5. platba platobnou kartou (10 replies)
 6. Praca v CR a manzelka doma (0 replies)
 7. Zmeny v DPH (1 replies)
 8. náklady bud.období (1 replies)
 9. Nájomné (3 replies)
 10. vyhradny dovozca (2 replies)
 11. odpočet daňovej straty (1 replies)
 12. Sklad (2 replies)
 13. Doplnkove dochodkove poistenie (1 replies)
 14. Prepočet (4 replies)
 15. dotácia z ÚP (3 replies)
 16. ročné zúčtovanie pre zamestnancov (9 replies)
 17. Komu venovať 2% zo zaplatenej dane? (32 replies)
 18. DPH za programatorske sluzby do Rakuska (6 replies)
 19. dotácia stravných l.. zo soc.fondu (1 replies)
 20. Prenájom priestorov (1 replies)
 21. Prerušenie živnosti a platby do Soc. poisť. (8 replies)
 22. leasing vo výkaze majetku a záväzkov (15 replies)
 23. SZČO a auto z požičovne (2 replies)
 24. Študenti - daňové priznanie (12 replies)
 25. Musím si založiť živnosť? (3 replies)
 26. Založiť si živnosť ak chcem uplatňovať náklady vo preukázateľnej výške (3 replies)
 27. Nehnuteľnosť a výdavky (0 replies)
 28. SZČO - zvýšenie nákladov (0 replies)
 29. Vloženie auta do podnikania (4 replies)
 30. Daňové náklady po úmrtí živnostníka (7 replies)
 31. Nenávratný finančný príspevok z úradu práce (29 replies)
 32. Skončenie podnikania (5 replies)
 33. Výmena okien ako výdavok pri príjmoch z prenájmu? (2 replies)
 34. dovoz tovaru -daňový zástupca (4 replies)
 35. úhrada FA za iného daňovníka (11 replies)
 36. daňový alebo nedaňový náklad (3 replies)
 37. Rocne zuctovania ZP-naklad r.2005? (5 replies)
 38. Nevysporiadané kurzové rozdiely r.2003 (3 replies)
 39. SZČO JU (2 replies)
 40. sklad v predajni... (4 replies)
 41. Tantiémy (5 replies)
 42. Predaj majetku na splatky (8 replies)
 43. koniec roka a faktura za mobil+elekt. (2 replies)
 44. Koľkokrát tlačivá tento rok? (12 replies)
 45. bankomatová karta (2 replies)
 46. dan z prijmu (2 replies)
 47. odhad tržieb (14 replies)
 48. SZČO a cestovné (2 replies)
 49. dôležité (11 replies)
 50. PHM a DPH (11 replies)
 51. stravné lístky ako zaúčtovať (22 replies)
 52. Môže sa vystavovať FA medzi manželmi? (10 replies)
 53. Brigádnická činnosť študenta-zrážky (3 replies)
 54. Dohoda o postúpení práva k reštit. nároku (1 replies)
 55. pridavky na deti (2 replies)
 56. Jednoduche uctovnictvo v NITRE (0 replies)
 57. majetok a jeho zaradenie (2 replies)
 58. Zlý počiatočný stav (3 replies)
 59. Oprava poistného (11 replies)
 60. odpisovanie (7 replies)
 61. materiál alebo réžia (1 replies)
 62. Dôchodca - brutto príjem 15.000 SK - DP? (2 replies)
 63. Auto na leasing - PHM (0 replies)
 64. Dodatočné daňové priznanie (4 replies)
 65. spoločenská zmluva (5 replies)
 66. Prevod majetku z FO na PO (2 replies)
 67. 2% ZAPLATENEJ DANE (81 replies)
 68. oprava dp (9 replies)
 69. Vzniknutá škoda (5 replies)
 70. aky typ danoveho priznania? (5 replies)
 71. Pečiatkovať doklady z ERP? (0 replies)
 72. súkromny mobil (3 replies)
 73. Nakup tovaru z EU na zahranicne faktury a DPH [JÚ] (7 replies)
 74. ako na predddavky? (prijem podla paragr. 5 aj 6 (12 replies)
 75. bloky o PHM a súkromné auto (4 replies)
 76. Paušálny výdavok 25%- dôchodca (13 replies)
 77. Internet (10 replies)
 78. Nezdaniteľná časť 12 000,- Sk (3 replies)
 79. Vznik s.r.o. a náklady (12 replies)
 80. účtovanie rýb (5 replies)
 81. Zrušenie platcu DPH (1 replies)
 82. Prechod z JU na PU (18 replies)
 83. Dodávka a montáž v ČR - DPH (0 replies)
 84. Výška daňovo uznanej cest. náhrady (3 replies)
 85. Prispevky zo socialneho fondu. (2 replies)
 86. SZČO a 60% výdavky a DP (9 replies)
 87. prenajate auto (11 replies)
 88. Dôchodca- príjem z prenájmu a z byt. družstva (0 replies)
 89. vyňatie alebo zápočet (3 replies)
 90. Poznatky z daňovej kontroly DPH 2002 (19 replies)
 91. Odvody - poistné do Soc.poisťovne. (2 replies)
 92. prílohy k daňovému priznaniu FO (13 replies)
 93. s.r.o. v strate tretí rok (72 replies)
 94. Je kúpna zmluva faktúra? (0 replies)
 95. Odpisy auta,ktoré sa dočasne nepoužíva (35 replies)
 96. DDP - doklady k dani z príjmu (3 replies)
 97. subdodávka (2 replies)
 98. umelci (11 replies)
 99. DP k DzP verejnej obchodnej spoločnosti (3 replies)
 100. Daňový bonus-účtovanie preplatenia DÚ (32 replies)
 101. Cudzia mena (6 replies)
 102. Spotreba PHM (0 replies)
 103. DP pre DPH_2005 v exceli_pomôcka (7 replies)
 104. Ročné zúčtovanie dane a rozvod (6 replies)
 105. Stankovy predaj (1 replies)
 106. úč.osnova-v taliančine (2 replies)
 107. Motorkársky klub - náklady (2 replies)
 108. vklad od poisťovne (1 replies)
 109. JU - zauctovanie odvodov na ZP (4 replies)
 110. SZČO dôchodca a ZŤP (1 replies)
 111. Oprava dph (2 replies)
 112. Úraz v zahraničí (0 replies)
 113. Datum vystavenie 31.1.2006 datum danovej povinnosti 1.3.2006 (2 replies)
 114. Spoločník sro (3 replies)
 115. nájomné ako daňovo uznaný výdavok (3 replies)
 116. Neuplatnená DPH v nákladoch? (27 replies)
 117. Jedná sa o nepeňažný príjem?? (23 replies)
 118. nepremlčaná pohľadávka (2 replies)
 119. Dohad - ako ďalej? (4 replies)
 120. Krátkodobý majetek (2 replies)
 121. Zdravotka prijem v r. 2006 (1 replies)
 122. Daňová kontrola (4 replies)
 123. Sociálny fond - vyúčtovanie (2 replies)
 124. reklamné predmety - DPH (1 replies)
 125. Zásoby (1 replies)
 126. úrok z omeškania (3 replies)
 127. vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov (10 replies)
 128. Zaokruhľovanie - haliere (6 replies)
 129. Tržba platobnou kartou (6 replies)
 130. Kúpa auta a DPH, a predaj auta a DPH (6 replies)
 131. Musim viest 2 penazne denniky??? (41 replies)
 132. Prenájom návesu z Dánska (3 replies)
 133. Príspevok z ÚPSVaR (2 replies)
 134. dovoz tovaru z CR (3 replies)
 135. narok na DB (8 replies)
 136. Prenajom nehnutelnosti a DPH (32 replies)
 137. Faktúra a dodatočné DPH (2 replies)
 138. Na ktorý účet dať nemocenské dávky? (6 replies)
 139. Preddavky DzPPO (20 replies)
 140. DP pre FO_B a PO v exceli_pomôcka (76 replies)
 141. pôžička spoločníka a kurzové rozdiely (1 replies)
 142. Doklady (1 replies)
 143. Záväzok voči NÚP (1 replies)
 144. daňové priznanie (7 replies)
 145. Rozdelenie paus.vydajov (1 replies)
 146. Cena predajného auta (3 replies)
 147. materiál alebo tovar (2 replies)
 148. Nevyplatena faktura (4 replies)
 149. postupy účtovania v JÚ (5 replies)
 150. Dochodca SZCO (1 replies)
 151. cestovné náhrady (1 replies)
 152. Podnikateľ resp. závislá činnosť (2 replies)
 153. Prerušenie odpisov (2 replies)
 154. Tržby z RP a zaokruhlovanie v JU (3 replies)
 155. Príjmy plynúce z BSM s rovnakou živnosťou (1 replies)
 156. Poplatok za kontokorent ? (5 replies)
 157. Služba v krajine mimo EU (2 replies)
 158. Príjem plynúci len zo zahraničia (7 replies)
 159. lízing na FO (2 replies)
 160. DP FO (4 replies)
 161. hlasenie o vyuctovani dane....r.2005 (8 replies)
 162. Exekúcia a jej účtovanie (2 replies)
 163. pohľadávka z roku 1998 (3 replies)
 164. Zamestnanec PN,výplata poist.udalosti a DP sám? (3 replies)
 165. Dph pri dovoze tovaru-neplatca (4 replies)
 166. Prerušená živnosť (2 replies)
 167. pomoc (6 replies)
 168. Predaj auta (1 replies)
 169. rozdíl v DPH v CZ a SK (1 replies)
 170. Klady a zápory zvýšenia základného imania (4 replies)
 171. Vyhlásenie o pôvode tovaru (3 replies)
 172. Peňažná zábezpeka na audit exekútora (0 replies)
 173. Poplatky a ich vymoženie v nasled.roku (0 replies)
 174. Záväzky v JÚ (5 replies)
 175. zlé účtovanie (25 replies)
 176. dobré šírenie mena- ? Zmluva (0 replies)
 177. daňové priznanie za rok 2005 (1 replies)
 178. zaradenie do odpisovej skupiny (11 replies)
 179. daň z príjmu za rok 2005 (1 replies)
 180. Faktúra z ČR - s DPH či bez DPH? (11 replies)
 181. Daň z predaja pozemkov (23 replies)
 182. DIČ CZ verzus DIČ SK (11 replies)
 183. daňové priznanie za 2005 (2 replies)
 184. Opravne DP (2005) (5 replies)
 185. Iný zdaniteľný príjem (8 replies)
 186. Slovak telecom a casové rozlíšenie (19 replies)
 187. Celoročná práca v zahraniční a DP-A (1 replies)
 188. Cestovné náhrady a daň (2 replies)
 189. Celoročná práca v zahraniční a DP-A (0 replies)
 190. FA z tretej strany a tovar dodaný z EU (2 replies)
 191. Obedy dod. spôsobom (11 replies)
 192. Pokladničná kniha (3 replies)
 193. Zmena základného imania (1 replies)
 194. účtovanie vrátenej platby (1 replies)
 195. SUNSOWT-OASIS (0 replies)
 196. nájomná zmluva - výpoveď (6 replies)
 197. lízing a dotácia (0 replies)
 198. Programatorske sluzby do EU. limit 1.5 mil. plati? (1 replies)
 199. Zivnostnik Platca DPH -po zruseni a novozalozeni zivnosti musi byt zase Platcom DPH? (4 replies)
 200. dan z prijmu (10 replies)
 201. neprijatá dotácie na poľnohospod.činnosť (1 replies)
 202. predčasné ukočnenie leasingu (5 replies)
 203. Nezdaniteľná časť základu dane (51 replies)
 204. Tvorba zakonnej rezervy v r.2004 (2 replies)
 205. Poistenie majetku v JÚ (4 replies)
 206. Zníženie základu dane (7 replies)
 207. ešte raz služba v zahraničí (2 replies)
 208. Priajtá faktúra (14 replies)
 209. Opravná položka k pohľadávke (2 replies)
 210. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch (0 replies)
 211. dodatočné DP (22 replies)
 212. Cestovní příkaz (1 replies)
 213. Zníženie základu a dane za r.2005 (3 replies)
 214. Zrážková daň (2 replies)
 215. JU-uplny zaciatok (3 replies)
 216. Pomôžte začínajúcej (7 replies)
 217. Sklad: spôsob B (13 replies)
 218. Škoda? (3 replies)
 219. Prepočet devízového účtu (3 replies)
 220. evidencia jazd (3 replies)
 221. diéty do príjmu (5 replies)
 222. predaj nehnutelnosti a DPH (99 replies)
 223. Uctovnictvo umelca (0 replies)
 224. práca na dohodu počas nezamestnanosti (2 replies)
 225. faktúra medzi tuzemcami v cudzej mene (13 replies)
 226. stravné lístky a dph (2 replies)
 227. účtovanie dotácie pri uplatňovaní paušálnych výdavkov (1 replies)
 228. inventúra súvahových účtov (6 replies)
 229. Seminár - daň z príjmu FO (23 replies)
 230. Nezdaniteľná časť na manžela(manželku) (18 replies)
 231. dobropis (12 replies)
 232. Oprava minulého účt. obdobia (3 replies)
 233. Fa z ST v januari (1 replies)
 234. Faktura nadobudnutá z iného členského štátu EU (4 replies)
 235. Zivnostnik Platca DPH -pausalne vydavky (2 replies)
 236. DPH z ERP (0 replies)
 237. ako účtovať? (5 replies)
 238. Kradez tovaru v JU (2 replies)
 239. DPFOB - termin a sposob zaplatenia nedoplatku (4 replies)
 240. Služba dodaná v zahraničí (0 replies)
 241. Príjmový poklad.doklad (1 replies)
 242. Platiteľ DPH v priebehu roka a daň z príjmu (5 replies)
 243. diety (0 replies)
 244. Sprostredkovateľ SDS - aké daňové priznanie podať? (4 replies)
 245. Predbezny vypocet ZD (1 replies)
 246. Práca v ČR (2 replies)
 247. Učtovné a daňové odpisy (8 replies)
 248. DPH ako daňový výdavok (8 replies)
 249. Školenie-DPH (24 replies)
 250. osobný asistent (5 replies)