PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 [415] 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. auto, odpisy, cestná daň
 2. predaj bytu
 3. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch FO...
 4. Finančná časť u leasingu na prelome rokov
 5. Investície do podielových fondov
 6. Účelové sporenie
 7. nájom ako príjem neziskových org.
 8. Predpis nákladov - odvody SZČO v PÚ
 9. Kurzový rozdiel 31.12.2005
 10. Vývoz cez poštu - clo
 11. Dostatočne preukázané náklady
 12. stravné a vreckové - SZČO
 13. Denná uzávierka
 14. Stravné lístky
 15. odpisy a cestná daň
 16. Exekúcia
 17. Inventarizácia-stravné lístky
 18. DPH zo zálohovej fa z 12/2005
 19. koeficient v peň.denníku
 20. Náhrada za spôsobenú škodu.
 21. Náhrada za spôsobenú škodu.
 22. Auto od podnikateľa
 23. Podnikanie a práca na dohodu
 24. Goodwill a jeho odpisy
 25. Kontrola DP k dani z príjmov
 26. Daň z prenájmu nehnuteľnosti
 27. nezdaniteľná suma na daňovníka
 28. Obstarácvacia cena automobili kategorie N1
 29. Podvojné účtovníctvo - povinnosť účtovania od 1. 1. 2006?
 30. Bager?
 31. fa - ako spravne zauctovat
 32. kúpno-predajná zmluva
 33. Predaj rekonštrukcie
 34. úhrady faktúr
 35. §9 ods.1 písm h) Zák.595/2003_všimli ste si?
 36. Daň z MV r.2005 vs r.2006
 37. prepravné služby
 38. Poplatky banke za vybavenie úveru na HIM-budova
 39. Odmena konateľa je daňovo uznateľná?
 40. Ako postaviť budovu?
 41. Faktúra z novembra 2004
 42. Osobná spotreba
 43. podnikanie s nehnuteľnosťou a DPH
 44. stravné-má nárok???
 45. SZČO doma - náklady na energie?
 46. Dobropis???
 47. kúpno-predajné zmluvy do nákladov?
 48. Danove priznanie...
 49. recyklačný poplatok
 50. Nezaúčtovaný úrok za rok 2003
 51. DPH a dotácia
 52. bezurocna financna vypomoc
 53. rocne zuctovanie DPH
 54. služobná cesta?????
 55. Dani sa DDP prispevok od zamestnavatela?
 56. daňová kontrola
 57. Zdanenie u dôchodcu.
 58. Leasing-odpisy pri Osob. mot. voz. a DPH ???
 59. paušálne výdavky
 60. II. pilier a vešiaková skriňa
 61. A znova DAŇ Z MOTOR.VOZIDIEL
 62. Zlé zostatky v JU z roku 2004 ?
 63. Majetok vyradený škodou
 64. mandátna zmluva
 65. Právo na odpisovanie vlastnej nehnuteľnosti
 66. daňové náklady
 67. cestovné výdavky pracovníkov
 68. dobropis...
 69. DPH v ČR
 70. DPH v ČR
 71. výdavky na auto
 72. pohladavky a dan z prijmu
 73. Starvné lístky v JU
 74. SZČO a doplnkové dôchodkové sporenie
 75. Súčasť OC - náklady s príravou základov pre stroj
 76. výkaz o majetku a záväzkoch
 77. kult.pamiatka
 78. Zákonný rezervný fond
 79. Kontrola DPH rok 2002
 80. Stratená ZDF
 81. Overenie učt.závierky auditorom
 82. Exekúcia a daňový náklad
 83. Zaradenie po kolaudácii
 84. Tvorba rezervy na odmeny
 85. SZČO - automobil
 86. Nevystavené faktúry DPH spätná oprava?
 87. súkromná osoba predáva PC
 88. Odpočítanie DPH pri registrácii - Jednoduché účtovníctvo
 89. Príjem z prenájmu vozidla
 90. príjem v Rakúsku
 91. Daňové priznanie PO a výkazy
 92. stavba vo vlastnej réžii
 93. daň z nehnuteľnosti - stavebný pozemok
 94. Číslovanie dokladov PD!
 95. BRIGADNIK A DAN
 96. Predaj auta a DP.
 97. Leasing, odpisy versus CESTNA DAN.
 98. doplnkové dôchodkové sporenie
 99. Kontrola nadmeraku
 100. odpisová skupina
 101. Odpočet na manželku
 102. leasing
 103. Aká odpisová skupina?
 104. zahran.úver - kurz.rozdiel
 105. kurzový rozdiel - valutova pokladna
 106. Kúpa budovy s pozemkom
 107. Správne určenie odpis.skupiny
 108. liesing
 109. Odpis IM!
 110. Prenájom nehnuteľnosti
 111. obchod. marža
 112. Odmena umelca
 113. vlastná výroba, alebo fiktívne faktúry?
 114. odpočítateľná položka na dôchodkové sporenie
 115. Základ dane u podnikateľa, ktorý prodniká v SR a ČR
 116. Zakon o prilezitostnych prijmoch
 117. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
 118. Výdavky v združení
 119. Rozdelenie hospodárskeho výsledku
 120. 60% náklady
 121. Daň z príjmov FO_preddavky_výpočet
 122. DP FO typ B
 123. Zmena trvaleho bydliska
 124. príspevok za opatrovanie
 125. ČID? čo s ním?
 126. Daň z úrokov na podnikateľskom účte.v JU
 127. Prerušenie podnikania
 128. nevyfakturované dodávky
 129. jednorazovo zaplatene ziv. poistenie
 130. Kúpa pozemku od občana ČR - zrážková daň?
 131. Postupy účtovania od 01.01.2006 už zapracované na Porade
 132. Vrátená daň z DÚ
 133. nákup ťažných zvierat
 134. Prepočet kurzom
 135. živnosť
 136. nákup drobného majetku pred živn. -podotázka
 137. Zdaniť alebo nezdaniť?
 138. nákup drobného majetku pred živnosťou
 139. duplicitná platba+kurz.rozdiel
 140. nezauctovana dan z prijmov
 141. Fakturácia z/do ČR
 142. Provízny predaj v CK a účtovanie.
 143. príjm.pokl.doklad - podpisy
 144. PHM vJU
 145. smernica na spotrebu PHM na mot.pílu
 146. DP FO typ A
 147. Spôsob B a účtovný softvér
 148. nové tlačivá výsledovky a súvahy?
 149. konkurz a vyrovnanie
 150. Sprostredkovanie obchodu z tretích krajín.
 151. kupa auta a daň z MV
 152. Aký je rozdiel?
 153. Ako v JU zaučtovať preplatok nájomného
 154. inventura a DPH.
 155. sprostredkovatel SDS - student
 156. Faktúra vystavená v EUR a správny kurz.
 157. zlúčenie
 158. Daňový výdavok - pred skončením živnosti
 159. Motorová píla na leasing - poraďte, prosím
 160. vykaz majetku a záväzkov
 161. Leasing - finančná činnosť
 162. Leasing - finančná činnosť
 163. Banka versus pokladna
 164. prenajom auta
 165. na ktorom DU sa registrovat?
 166. Výber z účtu cez bankomat
 167. Opravné položky a kurzové rozdíly
 168. slovnaft
 169. Výpisy k DP-FO za rok 2005
 170. účtovanie v občianskom združení
 171. Daň.z Motorových vozidiel ešte raz
 172. osobná spotreba podnikateľa
 173. daňový doklad z minulého roku
 174. Platba kartou
 175. technické zhodnotenie
 176. Oficiální výkaz DPH v excelu
 177. Vrátená úhrada na bankový účet
 178. inventúra
 179. Súkromný lekár pre dospelých a DPH !
 180. Faktúra a uplatnenie DPH
 181. Daň z nehnuteľnosti
 182. Skonto /za množstvo/ pre odberateľa z EÚ /kurz/
 183. Splátkový kalendár ako daňový doklad
 184. Interný zúčtovací doklad
 185. Ako zauctovat honorar?
 186. Ako zaúčtovať finančnú zábezpeku?
 187. info o jed. účtovníctve
 188. Vianočný kredit Orange Slovensko
 189. Jazdy na auto v nákladoch
 190. Daň z mot.vozidiel
 191. Auto v nakladoch
 192. prevod obchodneho podielu v sro
 193. prenajom nehnutelnosti
 194. Dodatočné daňové priznanie DPH dvakrát???
 195. nové daňové
 196. SZČO a nárok na stravné ako zamestnanci?
 197. Nemám novú zmluvu
 198. mozem si fakturovat dopravu?
 199. vyplnenie daňového
 200. Cenová odchylka
 201. Dan z motorovych vozidiel - konateľ
 202. prepravne sluzby
 203. JCD a chýbajúce CMR
 204. Vývoz a chýbajúce JCD
 205. zaúčtovanie 4,75% rezervného fondu solidarity
 206. Vývoz, JCD a dátumy
 207. Kto má platiť správne cestnu daň.
 208. Nič nové
 209. Vysporiadanie roč.zúčtovania dane za rok 2005
 210. Je možné uplatniť do nákladov...?
 211. Zmluva o predaji zariadenia prevádzky
 212. Odpisova skupina-klas.produkcie
 213. zmena rocneho koeficientu a majetok
 214. Ako zauctovat sluzbu - vydavok v penaznom denniku?
 215. daň z úrokov-odpis pohľadávky
 216. Formfiller
 217. Drobny hmotny majetok ESF
 218. Odťah vozidla a DPH
 219. dan z motor. vozidiel a zahran. nájomca
 220. prijem tovaru od FO (obcanov) a sklad
 221. Predaj odpisovaného majetku a daňové výdavky
 222. Príjem za prenájom
 223. Leasing a odpisy
 224. Zdanenie prijmov z CR
 225. Zdanenie prijmov z CR
 226. Úrazová renta
 227. Leasing OMV na 5 rokov
 228. Účtovná závierka r. 2005
 229. vdova
 230. Daň z motorových vozidiel
 231. ako vystavim a zauctujem konkretnu fakturu
 232. Faktúra z ČR - v Sk aj v Kč
 233. Trnava a spol.
 234. Byt
 235. odpisy IM
 236. účtovanie dlhodobej pohľadávky
 237. faktúra z roku 2004
 238. Aké povrdenie k daňovému bonusu a DP 2005
 239. DP z motor.vozid.
 240. Paušálne výdavky
 241. Princíp tvorby účtovnej rezervy
 242. Účtovanie zriadovacích nákladov v prenajatom priestore
 243. úhrada z ČR v praxi
 244. zaradenie budovy do užívania a technické zhodnotenie
 245. Opravné položky k pohľadávkam
 246. motocykel
 247. podať daňové priznanie
 248. Tlačivo na daň z nehnuteľnosti
 249. prijmy oslobodene od dane: Najom a ine...
 250. Pokuta za oneskorené podanie prehľadu