1. vratné fľaše (2 replies)
 2. DP - bez príjmu (8 replies)
 3. up grade (2 replies)
 4. Refakturácia služby z EU (5 replies)
 5. Ako dlho môže byť FO v strate? (5 replies)
 6. Ukončenie zivnosti k 31.3.2005 (6 replies)
 7. Byť platiteľom DPH alebo nie (3 replies)
 8. daňová strata - preplatok PO (2 replies)
 9. Dohoda (9 replies)
 10. Daňový bonus a SZČO (1 replies)
 11. nulové daňové priznanie (26 replies)
 12. Preúčtovanie medzi stĺpcami peň.denníka ako uzávier.oper. (2 replies)
 13. typ DP A (7 replies)
 14. rezerva na nevyčerpanú dovolenku (8 replies)
 15. Peňažný denník a pokladničná kniha (36 replies)
 16. faktoring (0 replies)
 17. príjem za prenájom pôdy (2 replies)
 18. akontácia pri leasingu (1 replies)
 19. potvrdenie o materskej dovolenke (6 replies)
 20. Zmena spôsobu uplatňvania výdavkov (39 replies)
 21. VW Transporter - spotreba (5 replies)
 22. minimum učtovníctva (14 replies)
 23. Predčasné ukončenie leasingu (34 replies)
 24. daňové priznanie (3 replies)
 25. Splátka pôžičky a daň z príjmu (4 replies)
 26. prerušenie živnosti (11 replies)
 27. NAVIAC Platba do zdravotnej poisťovne. (6 replies)
 28. SZČO:2 mobily od jedného operátora (15 replies)
 29. Daňové priznanie a príjmy zo zahraničia v EU (0 replies)
 30. majetok do spotreby (5 replies)
 31. Zaokrúhľovanie OC DM (1 replies)
 32. Zistenie DIČ (5 replies)
 33. Vreckové pri zahr.služ. ceste (2 replies)
 34. danový bonus (3 replies)
 35. preventivna prehliadka (2 replies)
 36. záruka (3 replies)
 37. Fakturovanie medzi manželmi SZČO (17 replies)
 38. Výdavky na leasing (8 replies)
 39. Pracovná cesta (3 replies)
 40. Vyradenie budovy z obchodného majetku v dôsl.ukončenia podnikania (4 replies)
 41. výpočet cest.náhrad v exceli? (1 replies)
 42. Povinosť slovenského SZČO (16 replies)
 43. Overujem kurz EUR (1 replies)
 44. 60% výdavky (7 replies)
 45. Prenájom byt.priestorov a FO nepodnilkateľ (2 replies)
 46. zaradenie IM do podnikania (5 replies)
 47. poplatok za zverejnenie účtovnej závierky (13 replies)
 48. Prerušenie živnosti na 25 rokov (21 replies)
 49. výkaz majetku a záväzkkov (4 replies)
 50. cestaky a uctovanie (1 replies)
 51. HPH pri lízingu (2 replies)
 52. mzda-hrubá alebo čistá? (4 replies)
 53. Sú odpisy správne ? (8 replies)
 54. Súrne!!! - Podnikanie na základe osobit. predpisov a ŽL (10 replies)
 55. Sociálny fond (6 replies)
 56. Zaokrouhleni (3 replies)
 57. Auto na leasing a spotreba (4 replies)
 58. ako účtujete cesťáky? (3 replies)
 59. Príkazná zmluva (4 replies)
 60. DPH a sprostredkovateľ stavebného sporenia (4 replies)
 61. výkaz o majetku a záväzkoch (1 replies)
 62. Opravna položka a daňový náklad (8 replies)
 63. ukradnutý automobil (9 replies)
 64. Umorenie straty (1 replies)
 65. spotreba nafty-praca v lese (4 replies)
 66. Diéty pri zahr.ceste do Bulharska. (3 replies)
 67. rozdiel (4 replies)
 68. uroky z pozicky - ako sucast OC (11 replies)
 69. Daňové priznanie FO - výkaz o príjmoch a výdajoch (2 replies)
 70. Daňové priznanie FO - výkaz o príjmoch a výdajoch (1 replies)
 71. DP FO-B versus pohľadávky a záväzky (40 replies)
 72. výdavkový doklad pre platcu DPH (3 replies)
 73. prispevok v nezamestanosti- prijem manzelky? (14 replies)
 74. Otazky ohladne DP + ZP (10 replies)
 75. Skončenie FO a drobný hmotný majetok (1 replies)
 76. Danove priznanie (18 replies)
 77. Vratena DPH / pokuta (4 replies)
 78. Zamestnanie v Česku (22 replies)
 79. lehota na podanie daňového priznania (6 replies)
 80. Daňový bonus (2 replies)
 81. daňové bonusy (2 replies)
 82. Účtovné odpisy (18 replies)
 83. cestovné-ubytovanie obch.partnera (2 replies)
 84. stačí raz týždenne ? (3 replies)
 85. Dańový bonus a výše pojistného (11 replies)
 86. Práca v zahraničí (13 replies)
 87. leasing auta-konces.poplatky za autorádio (4 replies)
 88. koľko? (9 replies)
 89. Odvody dane a preddavkov - kde ? (1 replies)
 90. nájomné (0 replies)
 91. Príjem FO! (9 replies)
 92. Čo s preddavkom zaplateným v Nemecku (0 replies)
 93. Položka vo výpise z účtu (7 replies)
 94. daň z príjmu za opatrovanie (0 replies)
 95. SZČO a pracovná cesta (2 replies)
 96. vratene preddavky na dan (5 replies)
 97. účtovanie vratných obalov (3 replies)
 98. platobna karta (13 replies)
 99. Výkup a predaj železného šrotu (8 replies)
 100. JU - začiatočník - faktury (2 replies)
 101. začiatočníčka-pohľ. a záv. v rám. konsol. celku (0 replies)
 102. Daň.poradenstvo - uznateľné ? (1 replies)
 103. bankové poplatky- special (12 replies)
 104. DOBRÝ TYP na informáciu (1 replies)
 105. Preplacanie nakladov za chod kancelarie (6 replies)
 106. Odpočet daň. straty (52 replies)
 107. Preplatok zdravotného poistenia (1 replies)
 108. Kam na daňový úrad s vyplneným tlačivom? (1 replies)
 109. opravné položky k pohľadávkam (1 replies)
 110. Organizačná zložka (12 replies)
 111. zuctovanie zp - dan (7 replies)
 112. vratený daňový bonus z DÚ (6 replies)
 113. Starobný dôchodok a príjem z prenájmu (1 replies)
 114. Záporná daňová povinnosť (5 replies)
 115. Faktúry!!!!! (1 replies)
 116. Príslušenstvo k osobnému autu (55 replies)
 117. Štvrťročný prehľad a viac odvedené ako odvodová povinnosť (5 replies)
 118. zaciatocník-fakturácia a reg. pokladna (1 replies)
 119. skladové hospod.v JU (0 replies)
 120. Živnostník - stravné lístky / stravné ??? (162 replies)
 121. daňový bonus vrátený z DÚ (4 replies)
 122. Zaúčtovanie splatnej dane (8 replies)
 123. ZŤP a nezdeniteľná čiastka (3 replies)
 124. Účtovanie na účte 681 (3 replies)
 125. Zmluva o poradenstve v doprave (2 replies)
 126. Doplnkový dôchodok (5 replies)
 127. zaradenie do odpisových skupín (7 replies)
 128. Tlač zo stránky DRSR (2 replies)
 129. Nákup pohľadávok a DPH (1 replies)
 130. Poistné (2 replies)
 131. Faktúra z ČR (9 replies)
 132. valuty a kurz (1 replies)
 133. este zopar otazok (5 replies)
 134. materske centrum a dan z prijmu (5 replies)
 135. Ročné zúčtovanie (6 replies)
 136. Ešte raz PHM (0 replies)
 137. Zúčtovanie rezerv, ktoré neboli vytvorené (4 replies)
 138. veriteľ (8 replies)
 139. Cestovné a stravné (6 replies)
 140. Uzavierka (2 replies)
 141. Lízing Trochu inak - ??? (7 replies)
 142. DPH zahraničie jednoduché účtovníctvo (6 replies)
 143. Strata (8 replies)
 144. § 11 zákona alebo §69 ods.2 až 4 a 9 DPH ? (6 replies)
 145. preplatok zamestnancovi (3 replies)
 146. Predčasný dôchodok (1 replies)
 147. Kam zaradiť preklad zmluvy? (5 replies)
 148. Zaokrúhlenie výdavkov v daňovom priznaní (0 replies)
 149. T.Com - DPH obdobie (10 replies)
 150. Honorár a dane (6 replies)
 151. Inerné doklady = nepeňažné operácie? (1 replies)
 152. Potvrdenie zo ZČ v cudzej reči (3 replies)
 153. došla fa aky datum (16 replies)
 154. Chyba minulého roka (2 replies)
 155. Daňové výdavky?? (21 replies)
 156. zmestnanes+práceneschopný (2 replies)
 157. Sprostredkovatel popri hl. zamestnani (1 replies)
 158. daň z príjmu (9 replies)
 159. Karion-splátkový systém (7 replies)
 160. SZČO a cestovné (0 replies)
 161. prenájom OA a DPH (10 replies)
 162. Odpočítateľná položka (3 replies)
 163. Príde nám daňová kontrola??? (5 replies)
 164. SZČO a zahraničná pracovná cesta (0 replies)
 165. Nezdanitelna ciastka na manzelku (2 replies)
 166. Faktúra za prijatú platbu a ďaľšia za tovar (2 replies)
 167. Jednoduché účtovníctvo-účtovanie v zahr.mene (5 replies)
 168. Predaj podniku (7 replies)
 169. Poľovnícke združenie a daňové priznanie (1 replies)
 170. FA za služby spojené s nájmom. (5 replies)
 171. Platby zo sociálnej poisťovne (8 replies)
 172. šek (2 replies)
 173. Sweiz a dane na SK (9 replies)
 174. Danové priznanie a príjem na základe dohody o vykonaní práce (4 replies)
 175. odpisy (1 replies)
 176. zaúčtovanie HV (3 replies)
 177. zauctovanie nahrady PN (1 replies)
 178. prenajom nehnutelnosti a inv.dôchodca (0 replies)
 179. Odvody 2004 (1 replies)
 180. Sprostredkovateľská činnosť (0 replies)
 181. Účtovanie registračnej pokladne (58 replies)
 182. kupa tovaru od neplatcu DPH v EU (6 replies)
 183. Výhody - študent (3 replies)
 184. Paušálne náhrady za os. automobil (20 replies)
 185. DPH a samozdanenie (25 replies)
 186. Auto v súkromno vlastníctve na spotreba PHM (3 replies)
 187. Pohľadávky a záväzky v JÚ (4 replies)
 188. dlžné poistné ako daňovo uznateľný výdavok (2 replies)
 189. Poistenie zodpovednosti za škodu (2 replies)
 190. Poradte ako zaúčtovať (16 replies)
 191. Faktúra od Centrálneho depozitára cenných papierov (3 replies)
 192. pokladňa a STK (8 replies)
 193. zahranicny slovak pracujuci v SR (2 replies)
 194. danova strata - umorenie v roku 2005 (4 replies)
 195. Stolár- príjmy (8 replies)
 196. Podniíkanie s vozidlom (1 replies)
 197. Koľko vyhotovení (2 replies)
 198. Fakturovat s alebo bez DPH (§ 15/8 ZoDPH) (4 replies)
 199. Oprávnená osoba v DP (1 replies)
 200. Odpis (13 replies)
 201. vrátenie preplatku (1 replies)
 202. Čo z toho nepatrí do dlhodobého majetku? (8 replies)
 203. Dátum dodania služby (23 replies)
 204. Prílohy k daňovému priznaniu (62 replies)
 205. Dan z predaja bytu (1 replies)
 206. Rozdelenie základu dane na rodinných príslušníkov (10 replies)
 207. Členský príspevok (3 replies)
 208. služby? (14 replies)
 209. faktúra za prácu-bratovi (16 replies)
 210. Relaxpass (24 replies)
 211. uhrady pohľadávok (3 replies)
 212. Kniha záväzkov - mzdy (15 replies)
 213. zaradenie HM do používania (1 replies)
 214. Invalidný dôchodca vs. nezdaniteľná čiastka (4 replies)
 215. Bankový účet (2 replies)
 216. Záväzky voči Soc.poist. a zdr.poist (6 replies)
 217. Začínajúci podnikateľ (3 replies)
 218. kúpno predajná zmluva (22 replies)
 219. účtovanie v prevádzkárňach (2 replies)
 220. Správne vyplnené DP - A (2 replies)
 221. Nadobudnutie tovaru - faktúra vystavená po dodávke tovaru (2 replies)
 222. Daň z príjmu - práca v zahraničí (73 replies)
 223. Audit a tlačiva potrebné pre auditora (0 replies)
 224. pokuta z DU (7 replies)
 225. Odvody ZP, SP (2 replies)
 226. kam zaradiť príjem FO (0 replies)
 227. Odvod dane z DoVP (1 replies)
 228. Valutová pokladňa -výber metódy (1 replies)
 229. Platenie preddavkov - PO (2 replies)
 230. Rezerva a preplatok (0 replies)
 231. príkazná zmluva (5 replies)
 232. Audit (16 replies)
 233. ubytovanie (24 replies)
 234. Mzdová agenda na konci roka (15 replies)
 235. Technické zhodnotenie do 30.000,-Sk (4 replies)
 236. cestovné náhrady (pravidelne dochadzanie do prace) (2 replies)
 237. Vozidlo pronajaté do ČR a daň z MV (2 replies)
 238. Daň z prijmu - predaj bytu (6 replies)
 239. Príjmy z dohody študenta (9 replies)
 240. Daňový bonus (3 replies)
 241. Stará neuhradená faktúra (12 replies)
 242. Tvorba sociálneho fondu (3 replies)
 243. účtovanie leasingu - leasingový úrok (8 replies)
 244. Halierové vyrovnanie (7 replies)
 245. výkazy účtovnej závierky (2 replies)
 246. Odvody na zdravotné poistenie (0 replies)
 247. Novinový stánok (5 replies)
 248. penazny dennik - kontrola (8 replies)
 249. Kurzový rozdiel k 31.12 (15 replies)
 250. Recyklačný poplatok - výpis z účtu (2 replies)