1. Nevystavené faktúry DPH spätná oprava? (5 replies)
 2. súkromná osoba predáva PC (4 replies)
 3. Odpočítanie DPH pri registrácii - Jednoduché účtovníctvo (1 replies)
 4. Príjem z prenájmu vozidla (17 replies)
 5. príjem v Rakúsku (12 replies)
 6. Daňové priznanie PO a výkazy (8 replies)
 7. stavba vo vlastnej réžii (6 replies)
 8. daň z nehnuteľnosti - stavebný pozemok (3 replies)
 9. Číslovanie dokladov PD! (3 replies)
 10. BRIGADNIK A DAN (3 replies)
 11. Predaj auta a DP. (4 replies)
 12. Leasing, odpisy versus CESTNA DAN. (2 replies)
 13. doplnkové dôchodkové sporenie (17 replies)
 14. Kontrola nadmeraku (11 replies)
 15. odpisová skupina (10 replies)
 16. Odpočet na manželku (45 replies)
 17. leasing (3 replies)
 18. Aká odpisová skupina? (4 replies)
 19. zahran.úver - kurz.rozdiel (0 replies)
 20. kurzový rozdiel - valutova pokladna (14 replies)
 21. Kúpa budovy s pozemkom (3 replies)
 22. Správne určenie odpis.skupiny (2 replies)
 23. liesing (2 replies)
 24. Odpis IM! (24 replies)
 25. Prenájom nehnuteľnosti (7 replies)
 26. obchod. marža (12 replies)
 27. Odmena umelca (2 replies)
 28. vlastná výroba, alebo fiktívne faktúry? (4 replies)
 29. odpočítateľná položka na dôchodkové sporenie (0 replies)
 30. Základ dane u podnikateľa, ktorý prodniká v SR a ČR (0 replies)
 31. Zakon o prilezitostnych prijmoch (11 replies)
 32. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (0 replies)
 33. Výdavky v združení (56 replies)
 34. Rozdelenie hospodárskeho výsledku (532 replies)
 35. 60% náklady (59 replies)
 36. Daň z príjmov FO_preddavky_výpočet (27 replies)
 37. DP FO typ B (2 replies)
 38. Zmena trvaleho bydliska (8 replies)
 39. príspevok za opatrovanie (1 replies)
 40. ČID? čo s ním? (4 replies)
 41. Daň z úrokov na podnikateľskom účte.v JU (4 replies)
 42. Prerušenie podnikania (12 replies)
 43. nevyfakturované dodávky (4 replies)
 44. jednorazovo zaplatene ziv. poistenie (4 replies)
 45. Kúpa pozemku od občana ČR - zrážková daň? (0 replies)
 46. Postupy účtovania od 01.01.2006 už zapracované na Porade (0 replies)
 47. Vrátená daň z DÚ (3 replies)
 48. nákup ťažných zvierat (2 replies)
 49. Prepočet kurzom (16 replies)
 50. živnosť (1 replies)
 51. nákup drobného majetku pred živn. -podotázka (4 replies)
 52. Zdaniť alebo nezdaniť? (36 replies)
 53. nákup drobného majetku pred živnosťou (17 replies)
 54. duplicitná platba+kurz.rozdiel (1 replies)
 55. nezauctovana dan z prijmov (4 replies)
 56. Fakturácia z/do ČR (10 replies)
 57. Provízny predaj v CK a účtovanie. (2 replies)
 58. príjm.pokl.doklad - podpisy (1 replies)
 59. PHM vJU (24 replies)
 60. smernica na spotrebu PHM na mot.pílu (0 replies)
 61. DP FO typ A (8 replies)
 62. Spôsob B a účtovný softvér (5 replies)
 63. nové tlačivá výsledovky a súvahy? (3 replies)
 64. konkurz a vyrovnanie (1 replies)
 65. Sprostredkovanie obchodu z tretích krajín. (0 replies)
 66. kupa auta a daň z MV (6 replies)
 67. Aký je rozdiel? (1 replies)
 68. Ako v JU zaučtovať preplatok nájomného (2 replies)
 69. inventura a DPH. (1 replies)
 70. sprostredkovatel SDS - student (12 replies)
 71. Faktúra vystavená v EUR a správny kurz. (0 replies)
 72. zlúčenie (1 replies)
 73. Daňový výdavok - pred skončením živnosti (18 replies)
 74. Motorová píla na leasing - poraďte, prosím (0 replies)
 75. vykaz majetku a záväzkov (3 replies)
 76. Leasing - finančná činnosť (0 replies)
 77. Leasing - finančná činnosť (7 replies)
 78. Banka versus pokladna (10 replies)
 79. prenajom auta (2 replies)
 80. na ktorom DU sa registrovat? (6 replies)
 81. Výber z účtu cez bankomat (18 replies)
 82. Opravné položky a kurzové rozdíly (6 replies)
 83. slovnaft (2 replies)
 84. Výpisy k DP-FO za rok 2005 (4 replies)
 85. účtovanie v občianskom združení (6 replies)
 86. Daň.z Motorových vozidiel ešte raz (4 replies)
 87. osobná spotreba podnikateľa (5 replies)
 88. daňový doklad z minulého roku (2 replies)
 89. Platba kartou (1 replies)
 90. technické zhodnotenie (10 replies)
 91. Oficiální výkaz DPH v excelu (2 replies)
 92. Vrátená úhrada na bankový účet (6 replies)
 93. inventúra (16 replies)
 94. Súkromný lekár pre dospelých a DPH ! (22 replies)
 95. Faktúra a uplatnenie DPH (6 replies)
 96. Daň z nehnuteľnosti (1 replies)
 97. Skonto /za množstvo/ pre odberateľa z EÚ /kurz/ (1 replies)
 98. Splátkový kalendár ako daňový doklad (5 replies)
 99. Interný zúčtovací doklad (4 replies)
 100. Ako zauctovat honorar? (5 replies)
 101. Ako zaúčtovať finančnú zábezpeku? (8 replies)
 102. info o jed. účtovníctve (4 replies)
 103. Vianočný kredit Orange Slovensko (1 replies)
 104. Jazdy na auto v nákladoch (2 replies)
 105. Daň z mot.vozidiel (8 replies)
 106. Auto v nakladoch (1 replies)
 107. prevod obchodneho podielu v sro (4 replies)
 108. prenajom nehnutelnosti (7 replies)
 109. Dodatočné daňové priznanie DPH dvakrát??? (10 replies)
 110. nové daňové (0 replies)
 111. SZČO a nárok na stravné ako zamestnanci? (5 replies)
 112. Nemám novú zmluvu (10 replies)
 113. mozem si fakturovat dopravu? (5 replies)
 114. vyplnenie daňového (2 replies)
 115. Cenová odchylka (15 replies)
 116. Dan z motorovych vozidiel - konateľ (14 replies)
 117. prepravne sluzby (0 replies)
 118. JCD a chýbajúce CMR (0 replies)
 119. Vývoz a chýbajúce JCD (8 replies)
 120. zaúčtovanie 4,75% rezervného fondu solidarity (2 replies)
 121. Vývoz, JCD a dátumy (5 replies)
 122. Kto má platiť správne cestnu daň. (0 replies)
 123. Nič nové (1 replies)
 124. Vysporiadanie roč.zúčtovania dane za rok 2005 (6 replies)
 125. Je možné uplatniť do nákladov...? (12 replies)
 126. Zmluva o predaji zariadenia prevádzky (3 replies)
 127. Odpisova skupina-klas.produkcie (28 replies)
 128. zmena rocneho koeficientu a majetok (7 replies)
 129. Ako zauctovat sluzbu - vydavok v penaznom denniku? (9 replies)
 130. daň z úrokov-odpis pohľadávky (6 replies)
 131. Formfiller (1 replies)
 132. Drobny hmotny majetok ESF (2 replies)
 133. Odťah vozidla a DPH (16 replies)
 134. dan z motor. vozidiel a zahran. nájomca (0 replies)
 135. prijem tovaru od FO (obcanov) a sklad (9 replies)
 136. Predaj odpisovaného majetku a daňové výdavky (2 replies)
 137. Príjem za prenájom (8 replies)
 138. Leasing a odpisy (0 replies)
 139. Zdanenie prijmov z CR (229 replies)
 140. Zdanenie prijmov z CR (1 replies)
 141. Úrazová renta (1 replies)
 142. Leasing OMV na 5 rokov (1 replies)
 143. Účtovná závierka r. 2005 (8 replies)
 144. vdova (0 replies)
 145. Daň z motorových vozidiel (20 replies)
 146. ako vystavim a zauctujem konkretnu fakturu (26 replies)
 147. Faktúra z ČR - v Sk aj v Kč (6 replies)
 148. Trnava a spol. (0 replies)
 149. Byt (1 replies)
 150. odpisy IM (9 replies)
 151. účtovanie dlhodobej pohľadávky (38 replies)
 152. faktúra z roku 2004 (9 replies)
 153. Aké povrdenie k daňovému bonusu a DP 2005 (8 replies)
 154. DP z motor.vozid. (17 replies)
 155. Paušálne výdavky (10 replies)
 156. Princíp tvorby účtovnej rezervy (7 replies)
 157. Účtovanie zriadovacích nákladov v prenajatom priestore (4 replies)
 158. úhrada z ČR v praxi (15 replies)
 159. zaradenie budovy do užívania a technické zhodnotenie (2 replies)
 160. Opravné položky k pohľadávkam (11 replies)
 161. motocykel (1 replies)
 162. podať daňové priznanie (0 replies)
 163. Tlačivo na daň z nehnuteľnosti (8 replies)
 164. prijmy oslobodene od dane: Najom a ine... (1 replies)
 165. Pokuta za oneskorené podanie prehľadu (1 replies)
 166. squashový kurt, reklamný svetelný panel (4 replies)
 167. daňový bonus (0 replies)
 168. Postúpenie pohľadávky - čo s DPH??? (1 replies)
 169. číslo účtu (4 replies)
 170. Help:-) (7 replies)
 171. DPH pri podnikaní v EU (0 replies)
 172. číslo účtu (1 replies)
 173. suhrnny vykaz DPH (8 replies)
 174. Daňový bonus (2 replies)
 175. Rezident SR-vie niekto poradiť? (3 replies)
 176. účtovanie spôsobom B (16 replies)
 177. leasing v r. 2005 a neplatca DPH (2 replies)
 178. leasing v r. 2005 a neplatca DPH (1 replies)
 179. JU - európsky soc. fond (0 replies)
 180. DPH (4 replies)
 181. príspevok z úradu práce (17 replies)
 182. Ako sa brániť proti neoprávnenému dodaneniu (4 replies)
 183. Preplatok na dani po RZD (3 replies)
 184. Noviny a kolky (12 replies)
 185. Noviny a kolky (1 replies)
 186. vedenie oper.evidencie (4 replies)
 187. Účtová osnova - družstvá (0 replies)
 188. Platba kartou a odcudzenie bločkov (5 replies)
 189. Emisné kvóty (7 replies)
 190. Zdravotná poisť. (2 replies)
 191. kúpa auta a DPH na dan.p. (6 replies)
 192. zúčtovanie uhradeného starého záväzku (2 replies)
 193. DPH a reklamné predmety z EU (4 replies)
 194. Aky spravny účet? (3 replies)
 195. DDP r.35 +alebo- (9 replies)
 196. Koeficient DPH (9 replies)
 197. Aké doklady k trojstrannému obchodu? (3 replies)
 198. Zaradenie majetku po skončení starého lízingu (13 replies)
 199. kúpa nehnuteľnosti pred kolaudáciou (2 replies)
 200. SW-NV (2 replies)
 201. tovar na sklade (4 replies)
 202. účtovanie zákazky v jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 203. Zákonník práce na Porade novelizovaný k 01.01.2006 (0 replies)
 204. Daňový bonus (1 replies)
 205. odpočitateľná položka na daňovníka (2 replies)
 206. Daňová povinnosť (1 replies)
 207. Zatúlaná faktúra z ČR (0 replies)
 208. Faktúra za telefon (9 replies)
 209. Dodatočné priznanie a vratka (1 replies)
 210. prerušenie živnosti (4 replies)
 211. zásoby (1 replies)
 212. faktúra (5 replies)
 213. Dobropis k FA z 12/05 (1 replies)
 214. ktovie kto vie kolko rokov mam mat? (0 replies)
 215. Prefakturácia (1 replies)
 216. DPH-služby zo zahraničia (5 replies)
 217. Hlásenie o vyučtovaní dane - preplatok, nedoplatok (6 replies)
 218. Nepreinvestovaná strata - obnovenie témy (8 replies)
 219. začínam -pomožte mi (16 replies)
 220. DPH - výpočet koeficientu (10 replies)
 221. Prenajom auta (2 replies)
 222. SZČO a daňový bonus (1 replies)
 223. cestovné náhrady (9 replies)
 224. Firemné auto (6 replies)
 225. dovoz auto z EU s DPH! (1 replies)
 226. Bežný účet a kontokorent (9 replies)
 227. praca v zahranici a dane (8 replies)
 228. Zaradenie majetku po dedičstve (9 replies)
 229. DPH - Fa z CR (2 replies)
 230. POskytovanie pôžičok a DPH (1 replies)
 231. POskytovanie pôžičok a DPH (1 replies)
 232. Obstarávacie náklady k tovaru (0 replies)
 233. Prenájom auta od súkromnej osoby a PHM (65 replies)
 234. Zivnostnik a platba sukr. platob.kartou (4 replies)
 235. predfaktúra (13 replies)
 236. Auto a náklady (6 replies)
 237. uplatnenie DPH (4 replies)
 238. inventúra (3 replies)
 239. Notebook- cas odpisu? (6 replies)
 240. odvody do SP (14 replies)
 241. Auto a leasing (1 replies)
 242. Predmet podnikania (5 replies)
 243. Nadobudnutie kúpou al.darovaním (3 replies)
 244. vstupenka a dph (0 replies)
 245. Auto na leasing a poistka (0 replies)
 246. Primove doklady (9 replies)
 247. Živnostník - stravné (33 replies)
 248. Výherný automat (8 replies)
 249. Opravná položka k pohľadávke (1 replies)
 250. nedokončená výroba (8 replies)