1. DP -SZČO (12 replies)
 2. daňové priznanie A - ešte raz (7 replies)
 3. Poznámky - predloha v open office (5 replies)
 4. Dôchodca a DP, podať alebo nie?? (4 replies)
 5. aj naďalej SZČO? (2 replies)
 6. Predaj DM v JÚ (3 replies)
 7. Žiadosť o odklad podania DP (3 replies)
 8. Dodatočné priznanie. (12 replies)
 9. Vedenie evidencie (8 replies)
 10. Auto na leasing (2 replies)
 11. JCD (3 replies)
 12. kedy sa nemusi podať DP (13 replies)
 13. Služby- tržby. (1 replies)
 14. Ukončenie živnosti a % výdavky. (4 replies)
 15. Kurzová strata, zisk (2 replies)
 16. Nemčina (18 replies)
 17. znalci a realitná kancelária (0 replies)
 18. Zriadovacie výdavky - znova (16 replies)
 19. FAKTORING- naozaj nikoho nenajdem, kto mi pomoze. (1 replies)
 20. odpisy (18 replies)
 21. záväzky za rok 2005 (3 replies)
 22. Preddavky SZCO (1 replies)
 23. Pokladničné bloky (1 replies)
 24. Platobný rozkaz na strane navrhovateľa - účtovanie (15 replies)
 25. Zaokruhľovanie (3 replies)
 26. Vyhlásenie o poukázaní podielu (2 replies)
 27. Hmotný majetok - predaj (7 replies)
 28. Zaúčtovanie dotácia od ÚP-nakúpené HIM (18 replies)
 29. Preddavky - PO (6 replies)
 30. auto v podnikaní (13 replies)
 31. preddavky SZCO (20 replies)
 32. Odborná spôsobilosť (7 replies)
 33. paušálne výdavky a poistné (14 replies)
 34. Ako fakturovat dopravu z tuzemska do zahranicia (0 replies)
 35. Prepravne sluzby (0 replies)
 36. Ako odpisovať (1 replies)
 37. Poukážkovy barter (15 replies)
 38. Služby do EU (2 replies)
 39. Nezaplatené odvody do soc.pois.-daň.priz (3 replies)
 40. Neuplatnený odpočet DPH - staré roky (7 replies)
 41. PHM a kniha jazd (0 replies)
 42. faktura za obedy (2 replies)
 43. Odvody do Socialnej poistovni (2 replies)
 44. prosim o poradenie, (0 replies)
 45. Kontrola účtovníctva (3 replies)
 46. jednoduché učtovníctvo (10 replies)
 47. Zaokruhlovanie celkoveho prijmu (1 replies)
 48. ZDRUZENIE VYKAZ PRIJMOV A VYDAVKOV (10 replies)
 49. Služba? (3 replies)
 50. Daň z prenájmu (1 replies)
 51. Výpis DP k dani z príjmov FO za rok 2005 (12 replies)
 52. Prerušenie živnosti a DPFO (6 replies)
 53. Kurz pri prepočte valut (12 replies)
 54. kniha jazd + cestaky ; softwer A-Cory (2 replies)
 55. závierkové interné doklady v jedn.účt. (0 replies)
 56. Zdanitelny prijem (15 replies)
 57. opät PHM (3 replies)
 58. Súvaha - za obdobie od..... do...... (3 replies)
 59. ID v JU platca DPH (4 replies)
 60. Poznámky - časť daň z príjmov (0 replies)
 61. Zápis do OR a účtovníctvo (15 replies)
 62. Dod. faktúra - dobropis (7 replies)
 63. tovar alebo materiál (6 replies)
 64. nezaplatená daň z MV (2 replies)
 65. Prijaté stravné lístky v tržbe (5 replies)
 66. PC na splátky a zaradenie do majetku (7 replies)
 67. Účet 052-kurz.rozdiel-daň.výdavok? (4 replies)
 68. Škoda (1 replies)
 69. fa od neplatcu DPH (3 replies)
 70. Zásoby-po 15.12-JÚ (9 replies)
 71. Software zo zahraničia (8 replies)
 72. PHM (7 replies)
 73. prerušenie živnosti a odvody do nákladov (1 replies)
 74. preddavky na dan platene popredu (1 replies)
 75. tovar? (7 replies)
 76. SOS-preddavky (1 replies)
 77. Nehmotný majetok-zaradenie. (1 replies)
 78. Tržba za služby na prelome rokov (2 replies)
 79. služobné auto a phm (10 replies)
 80. Daňové priznanie (3 replies)
 81. pripočítatelné a odpočítatelné položky (1 replies)
 82. CESŤÁK (5 replies)
 83. Malolety (10 replies)
 84. Stravné podnikateľ a zamestnanec (5 replies)
 85. preddavok - daňový výdavok (3 replies)
 86. leasing (2 replies)
 87. účet 111 (15 replies)
 88. cvičenie pre tehotné (5 replies)
 89. uctovanie na 326 v cudzej mene (2 replies)
 90. Postup (1 replies)
 91. FA do ČR - (s)/(bez) DPH (0 replies)
 92. SZCO - prevadzka cudzieho mot.vozidla (18 replies)
 93. Účtovná závierka - kontrolné číslo (8 replies)
 94. účtovanie zahraničného konateľa (1 replies)
 95. Zaradenie HIM a odpisy (59 replies)
 96. Účtovná závierka - dokumenty pre Obchodný register (15 replies)
 97. koniec roka a vystavené faktúry v EUR (2 replies)
 98. účtovanie použ.mot.voz. (0 replies)
 99. DPH ako daňový náklad (2 replies)
 100. DAň.priznanie typu A + dávka v nezamestnanosti (3 replies)
 101. Odpisy - nesprávne uplatnené (1 replies)
 102. Majetok alebo tovar (2 replies)
 103. Spoločník a zahraničná služobná cesta (1 replies)
 104. Platba za iný podnikateľský subjekt v PÚ (17 replies)
 105. Účtovanie stravovacích poukážok (1 replies)
 106. Soc.fond-koniec roka (9 replies)
 107. Riadok 08 Výkazu o príjmoch a výdavkoch (8 replies)
 108. Príjmy z remeselných živností aj z ostatných (2 replies)
 109. Výkaz o M a Z (24 replies)
 110. preddavky na dan OSZC (13 replies)
 111. Kreditné úroky (4 replies)
 112. Úroky a zrážková daň (3 replies)
 113. Jednorázový príjem dôchodcu (2 replies)
 114. zalohova faktura (0 replies)
 115. Prijem z prenájmu bytu (1 replies)
 116. SZČO a cestovný príkaz polopatysticky (26 replies)
 117. Lehota na vrátenie rozdielu z dodatočného DP (1 replies)
 118. pozastavenie živnosti (3 replies)
 119. daňová kontrola a dodatočné DP (8 replies)
 120. Daňové výdavky ešte raz (2 replies)
 121. Postup pri účtovaní zálohy. (9 replies)
 122. Prechod z paušál výdavkov na jedn. účtovníctvo (6 replies)
 123. ako uctovat bankove uroky a dan z kapit.vynos.? (5 replies)
 124. Solárium- ktorá odpisová skupina? (4 replies)
 125. Je to remeselná živnosť (1 replies)
 126. dobropis z Čiech (3 replies)
 127. dan z urokov (1 replies)
 128. podielove listy a dan z prijmu (24 replies)
 129. paušálne výdavky (10 replies)
 130. know-how (2 replies)
 131. umorenie danovej straty roku 2000 v aktualnom DP (4 replies)
 132. hospodársy výsledok (2 replies)
 133. kúpa auta od FO (1 replies)
 134. Daň z príjmov PO a jej zaúčtovanie (11 replies)
 135. Daňový bonus a nezadaniteľná čiastka na daňovníka za rok 2005 (2 replies)
 136. Kúpa nehnuteľnosti (4 replies)
 137. je dotacia z EU zdanitelny prijem (10 replies)
 138. Odvody- dalsie otazky -pan Mihal ste tu? (2 replies)
 139. záporné úroky (3 replies)
 140. Daň z prenájmu (2 replies)
 141. Príjem tovaru na sklad (6 replies)
 142. Riadok 23 DDP (3 replies)
 143. Poskytnutie stravovania návštevníkom z USA cez CK (1 replies)
 144. daňové výdavky (13 replies)
 145. Dar a DPH (9 replies)
 146. paušálne výdavky/pohľadávky (2 replies)
 147. Preplatok dane (2 replies)
 148. záporné úroky na bežnom účte (5 replies)
 149. Odvod DPH (0 replies)
 150. Reklama ako 100% daňový výdavok (5 replies)
 151. príjem zo závislej činnosti-Česko (3 replies)
 152. Aky VPD, PPD (tlacivo pouzit)? (6 replies)
 153. Ako zauctovat Bus, MHD do PD - spolu, samostatne...? (11 replies)
 154. Zmluva o obchodnom zastúpení (0 replies)
 155. Príjem z CR a SR (3 replies)
 156. Mandátna zmluva - vyjadrenie DR SR (11 replies)
 157. Dobropis a dph (4 replies)
 158. faktoring-clearing. prostriedky (0 replies)
 159. daňová povinnosť v PU (12 replies)
 160. Poskytnutie služby (7 replies)
 161. Odkúpenie pohľadávky a DPH (3 replies)
 162. Daň do 500 Sk (1 replies)
 163. fakturacia (1 replies)
 164. Postúpenie leasingu (1 replies)
 165. Postúpenie pohľadávky a DPH (4 replies)
 166. nakup na splatky (1 replies)
 167. cestovné (2 replies)
 168. Daňové priznanie (3 replies)
 169. Preplatok z minuleho roku (2 replies)
 170. daňove priznanie (4 replies)
 171. Neorazené bločky (6 replies)
 172. prilohy k DP FO B (11 replies)
 173. Neuhradené pohľadávky (1 replies)
 174. Rôzne (0 replies)
 175. Kúpa podniku (24 replies)
 176. Zásoby a dobropisy k tovaru (4 replies)
 177. výkaz o majetku a záväzkoch (5 replies)
 178. vratné fľaše (2 replies)
 179. DP - bez príjmu (8 replies)
 180. up grade (2 replies)
 181. Refakturácia služby z EU (5 replies)
 182. Ako dlho môže byť FO v strate? (5 replies)
 183. Ukončenie zivnosti k 31.3.2005 (6 replies)
 184. Byť platiteľom DPH alebo nie (3 replies)
 185. daňová strata - preplatok PO (2 replies)
 186. Dohoda (9 replies)
 187. Daňový bonus a SZČO (1 replies)
 188. nulové daňové priznanie (26 replies)
 189. Preúčtovanie medzi stĺpcami peň.denníka ako uzávier.oper. (2 replies)
 190. typ DP A (7 replies)
 191. rezerva na nevyčerpanú dovolenku (8 replies)
 192. Peňažný denník a pokladničná kniha (36 replies)
 193. faktoring (0 replies)
 194. príjem za prenájom pôdy (2 replies)
 195. akontácia pri leasingu (1 replies)
 196. potvrdenie o materskej dovolenke (6 replies)
 197. Zmena spôsobu uplatňvania výdavkov (39 replies)
 198. VW Transporter - spotreba (5 replies)
 199. minimum učtovníctva (14 replies)
 200. Predčasné ukončenie leasingu (34 replies)
 201. daňové priznanie (3 replies)
 202. Splátka pôžičky a daň z príjmu (4 replies)
 203. prerušenie živnosti (11 replies)
 204. NAVIAC Platba do zdravotnej poisťovne. (6 replies)
 205. SZČO:2 mobily od jedného operátora (15 replies)
 206. Daňové priznanie a príjmy zo zahraničia v EU (0 replies)
 207. majetok do spotreby (5 replies)
 208. Zaokrúhľovanie OC DM (1 replies)
 209. Zistenie DIČ (5 replies)
 210. Vreckové pri zahr.služ. ceste (2 replies)
 211. danový bonus (3 replies)
 212. preventivna prehliadka (2 replies)
 213. záruka (3 replies)
 214. Fakturovanie medzi manželmi SZČO (17 replies)
 215. Výdavky na leasing (8 replies)
 216. Pracovná cesta (3 replies)
 217. Vyradenie budovy z obchodného majetku v dôsl.ukončenia podnikania (4 replies)
 218. výpočet cest.náhrad v exceli? (1 replies)
 219. Povinosť slovenského SZČO (16 replies)
 220. Overujem kurz EUR (1 replies)
 221. 60% výdavky (7 replies)
 222. Prenájom byt.priestorov a FO nepodnilkateľ (2 replies)
 223. zaradenie IM do podnikania (5 replies)
 224. poplatok za zverejnenie účtovnej závierky (13 replies)
 225. Prerušenie živnosti na 25 rokov (21 replies)
 226. výkaz majetku a záväzkkov (4 replies)
 227. cestaky a uctovanie (1 replies)
 228. HPH pri lízingu (2 replies)
 229. mzda-hrubá alebo čistá? (4 replies)
 230. Sú odpisy správne ? (8 replies)
 231. Súrne!!! - Podnikanie na základe osobit. predpisov a ŽL (10 replies)
 232. Sociálny fond (6 replies)
 233. Zaokrouhleni (3 replies)
 234. Auto na leasing a spotreba (4 replies)
 235. ako účtujete cesťáky? (3 replies)
 236. Príkazná zmluva (4 replies)
 237. DPH a sprostredkovateľ stavebného sporenia (4 replies)
 238. výkaz o majetku a záväzkoch (1 replies)
 239. Opravna položka a daňový náklad (8 replies)
 240. ukradnutý automobil (9 replies)
 241. Umorenie straty (1 replies)
 242. spotreba nafty-praca v lese (4 replies)
 243. Diéty pri zahr.ceste do Bulharska. (3 replies)
 244. rozdiel (4 replies)
 245. uroky z pozicky - ako sucast OC (11 replies)
 246. Daňové priznanie FO - výkaz o príjmoch a výdajoch (2 replies)
 247. Daňové priznanie FO - výkaz o príjmoch a výdajoch (1 replies)
 248. DP FO-B versus pohľadávky a záväzky (40 replies)
 249. výdavkový doklad pre platcu DPH (3 replies)
 250. prispevok v nezamestanosti- prijem manzelky? (14 replies)