1. prepravne sluzby (0 replies)
 2. JCD a chýbajúce CMR (0 replies)
 3. Vývoz a chýbajúce JCD (8 replies)
 4. zaúčtovanie 4,75% rezervného fondu solidarity (2 replies)
 5. Vývoz, JCD a dátumy (5 replies)
 6. Kto má platiť správne cestnu daň. (0 replies)
 7. Nič nové (1 replies)
 8. Vysporiadanie roč.zúčtovania dane za rok 2005 (6 replies)
 9. Je možné uplatniť do nákladov...? (12 replies)
 10. Zmluva o predaji zariadenia prevádzky (3 replies)
 11. Odpisova skupina-klas.produkcie (28 replies)
 12. zmena rocneho koeficientu a majetok (7 replies)
 13. Ako zauctovat sluzbu - vydavok v penaznom denniku? (9 replies)
 14. daň z úrokov-odpis pohľadávky (6 replies)
 15. Formfiller (1 replies)
 16. Drobny hmotny majetok ESF (2 replies)
 17. Odťah vozidla a DPH (16 replies)
 18. dan z motor. vozidiel a zahran. nájomca (0 replies)
 19. prijem tovaru od FO (obcanov) a sklad (9 replies)
 20. Predaj odpisovaného majetku a daňové výdavky (2 replies)
 21. Príjem za prenájom (8 replies)
 22. Leasing a odpisy (0 replies)
 23. Zdanenie prijmov z CR (229 replies)
 24. Zdanenie prijmov z CR (1 replies)
 25. Úrazová renta (1 replies)
 26. Leasing OMV na 5 rokov (1 replies)
 27. Účtovná závierka r. 2005 (8 replies)
 28. vdova (0 replies)
 29. Daň z motorových vozidiel (20 replies)
 30. ako vystavim a zauctujem konkretnu fakturu (26 replies)
 31. Faktúra z ČR - v Sk aj v Kč (6 replies)
 32. Trnava a spol. (0 replies)
 33. Byt (1 replies)
 34. odpisy IM (9 replies)
 35. účtovanie dlhodobej pohľadávky (38 replies)
 36. faktúra z roku 2004 (9 replies)
 37. Aké povrdenie k daňovému bonusu a DP 2005 (8 replies)
 38. DP z motor.vozid. (17 replies)
 39. Paušálne výdavky (10 replies)
 40. Princíp tvorby účtovnej rezervy (7 replies)
 41. Účtovanie zriadovacích nákladov v prenajatom priestore (4 replies)
 42. úhrada z ČR v praxi (15 replies)
 43. zaradenie budovy do užívania a technické zhodnotenie (2 replies)
 44. Opravné položky k pohľadávkam (11 replies)
 45. motocykel (1 replies)
 46. podať daňové priznanie (0 replies)
 47. Tlačivo na daň z nehnuteľnosti (8 replies)
 48. prijmy oslobodene od dane: Najom a ine... (1 replies)
 49. Pokuta za oneskorené podanie prehľadu (1 replies)
 50. squashový kurt, reklamný svetelný panel (4 replies)
 51. daňový bonus (0 replies)
 52. Postúpenie pohľadávky - čo s DPH??? (1 replies)
 53. číslo účtu (4 replies)
 54. Help:-) (7 replies)
 55. DPH pri podnikaní v EU (0 replies)
 56. číslo účtu (1 replies)
 57. suhrnny vykaz DPH (8 replies)
 58. Daňový bonus (2 replies)
 59. Rezident SR-vie niekto poradiť? (3 replies)
 60. účtovanie spôsobom B (16 replies)
 61. leasing v r. 2005 a neplatca DPH (2 replies)
 62. leasing v r. 2005 a neplatca DPH (1 replies)
 63. JU - európsky soc. fond (0 replies)
 64. DPH (4 replies)
 65. príspevok z úradu práce (17 replies)
 66. Ako sa brániť proti neoprávnenému dodaneniu (4 replies)
 67. Preplatok na dani po RZD (3 replies)
 68. Noviny a kolky (12 replies)
 69. Noviny a kolky (1 replies)
 70. vedenie oper.evidencie (4 replies)
 71. Účtová osnova - družstvá (0 replies)
 72. Platba kartou a odcudzenie bločkov (5 replies)
 73. Emisné kvóty (7 replies)
 74. Zdravotná poisť. (2 replies)
 75. kúpa auta a DPH na dan.p. (6 replies)
 76. zúčtovanie uhradeného starého záväzku (2 replies)
 77. DPH a reklamné predmety z EU (4 replies)
 78. Aky spravny účet? (3 replies)
 79. DDP r.35 +alebo- (9 replies)
 80. Koeficient DPH (9 replies)
 81. Aké doklady k trojstrannému obchodu? (3 replies)
 82. Zaradenie majetku po skončení starého lízingu (13 replies)
 83. kúpa nehnuteľnosti pred kolaudáciou (2 replies)
 84. SW-NV (2 replies)
 85. tovar na sklade (4 replies)
 86. účtovanie zákazky v jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 87. Zákonník práce na Porade novelizovaný k 01.01.2006 (0 replies)
 88. Daňový bonus (1 replies)
 89. odpočitateľná položka na daňovníka (2 replies)
 90. Daňová povinnosť (1 replies)
 91. Zatúlaná faktúra z ČR (0 replies)
 92. Faktúra za telefon (9 replies)
 93. Dodatočné priznanie a vratka (1 replies)
 94. prerušenie živnosti (4 replies)
 95. zásoby (1 replies)
 96. faktúra (5 replies)
 97. Dobropis k FA z 12/05 (1 replies)
 98. ktovie kto vie kolko rokov mam mat? (0 replies)
 99. Prefakturácia (1 replies)
 100. DPH-služby zo zahraničia (5 replies)
 101. Hlásenie o vyučtovaní dane - preplatok, nedoplatok (6 replies)
 102. Nepreinvestovaná strata - obnovenie témy (8 replies)
 103. začínam -pomožte mi (16 replies)
 104. DPH - výpočet koeficientu (10 replies)
 105. Prenajom auta (2 replies)
 106. SZČO a daňový bonus (1 replies)
 107. cestovné náhrady (9 replies)
 108. Firemné auto (6 replies)
 109. dovoz auto z EU s DPH! (1 replies)
 110. Bežný účet a kontokorent (9 replies)
 111. praca v zahranici a dane (8 replies)
 112. Zaradenie majetku po dedičstve (9 replies)
 113. DPH - Fa z CR (2 replies)
 114. POskytovanie pôžičok a DPH (1 replies)
 115. POskytovanie pôžičok a DPH (1 replies)
 116. Obstarávacie náklady k tovaru (0 replies)
 117. Prenájom auta od súkromnej osoby a PHM (65 replies)
 118. Zivnostnik a platba sukr. platob.kartou (4 replies)
 119. predfaktúra (13 replies)
 120. Auto a náklady (6 replies)
 121. uplatnenie DPH (4 replies)
 122. inventúra (3 replies)
 123. Notebook- cas odpisu? (6 replies)
 124. odvody do SP (14 replies)
 125. Auto a leasing (1 replies)
 126. Predmet podnikania (5 replies)
 127. Nadobudnutie kúpou al.darovaním (3 replies)
 128. vstupenka a dph (0 replies)
 129. Auto na leasing a poistka (0 replies)
 130. Primove doklady (9 replies)
 131. Živnostník - stravné (33 replies)
 132. Výherný automat (8 replies)
 133. Opravná položka k pohľadávke (1 replies)
 134. nedokončená výroba (8 replies)
 135. Automobil (0 replies)
 136. cestna dan (1 replies)
 137. cestna dan (1 replies)
 138. Paušálne výdavky (173 replies)
 139. spôsobená škoda a DPH (61 replies)
 140. Školenie o dani z prijmu PO- Cenigová - ZA (1 replies)
 141. Predaj automobilu (0 replies)
 142. Pomoc (1 replies)
 143. daň z predaja CD (2 replies)
 144. Poprosim radu (5 replies)
 145. Ako účtovať spotrebu PHM v zimnom období (20 replies)
 146. fa za sprostredkovanie (3 replies)
 147. poistné do SP za rok 2001,2002 zaplatené v 2005 (7 replies)
 148. denná tržba (3 replies)
 149. DPH a podpora predaja (6 replies)
 150. Diety zahraničné (16 replies)
 151. Ako zaúčtovať (2 replies)
 152. Prijmy budúcich období - 385 (10 replies)
 153. SZČO+predseda SVB (2 replies)
 154. MESAČNÝ PLATCA DPH=REGISTRÁCIA! (2 replies)
 155. Preddavková faktúra (27 replies)
 156. Príspevok na SL trochu inak (6 replies)
 157. Fa za ubytovanie v CR od platcu DPH (5 replies)
 158. Dodatočne zaučtovaný doklad (3 replies)
 159. Daň.priznanie DPH (11 replies)
 160. Preddavky na daň z príjmu PO (103 replies)
 161. nehnuetlnost (4 replies)
 162. dodatočné daňové priznanie (2 replies)
 163. Pozemok a DPH (11 replies)
 164. Faktúra do zahraničia (6 replies)
 165. SZČO a osobný vklad (26 replies)
 166. Koncoročné zúčtovanie nákladov na vozidlo - DPH (5 replies)
 167. ročný koeficint a preúčovanie (1 replies)
 168. Daňový bonus (4 replies)
 169. Príležitostný predaj majetku poisťovne (3 replies)
 170. DPH-dan.priznanie (4 replies)
 171. Správne určenie zdaňovacieho obdobia platiteľa § 77 - zákona o DPH (19 replies)
 172. stravne listky (1 replies)
 173. Výpis z DP rok 2005 (29 replies)
 174. Konfirmácia-predaj cudzej meny (1 replies)
 175. Cesťák (1 replies)
 176. vývoz tovaru (14 replies)
 177. Dph v príspevkovej organizácii (0 replies)
 178. ucet v zahranici (5 replies)
 179. Prepocet CM pri zacatocnych vydavkoch (12 replies)
 180. Sociálny fond (1 replies)
 181. Pokuta za oneskorenie (6 replies)
 182. Preddavky (1 replies)
 183. TZ prenajatého majetku (10 replies)
 184. naturálne požitky (1 replies)
 185. Auditor: Zodpovedá za účtovníctvo? (3 replies)
 186. účet 042 a leasing (2 replies)
 187. Daňové priznanie-pohľadávka (0 replies)
 188. Daň z pridanej hodnoty (16 replies)
 189. DPH a poisťovacie služby (1 replies)
 190. predpokl.dan /preddavky (6 replies)
 191. cesťák a DPH (7 replies)
 192. DOTACIA (0 replies)
 193. Daňový bonus na postihnuté dieťa (2 replies)
 194. auto a DPH (1 replies)
 195. zdaňovanie rozdelenia zisku (2 replies)
 196. Penzión (1 replies)
 197. daň z motor.vozidiel r.2006 (4 replies)
 198. Začínam s PÚ (6 replies)
 199. Ěšte raz stravné lístky a zamestnávateľ (2 replies)
 200. Faktúra za materiál (4 replies)
 201. základné stádo, žriebä (0 replies)
 202. Daň z fondu odmien zo zisku po zdanení (0 replies)
 203. Smernica o poskytovaní cestovných náhrad (2 replies)
 204. Cestovné lístky - SZČO (1 replies)
 205. Daň DPH (2 replies)
 206. Fa za mobil - rozúčtovanie (0 replies)
 207. Cestovna nahrada 6,20 Sk/km (1 replies)
 208. Generálna oprava auta (1 replies)
 209. Pomerné odpočítanie dane §50 (1 replies)
 210. Predaj HIM a DPH. (73 replies)
 211. Dohoda a živnosť (6 replies)
 212. Kurzový rozdiel pri úhrade faktúr (6 replies)
 213. Dobropis (2 replies)
 214. účtovanie- kupno predajná zmluva (6 replies)
 215. Nájomné (22 replies)
 216. Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku (4 replies)
 217. Účtovanie internetu (9 replies)
 218. Provízia za vymoženie pohľadávky (10 replies)
 219. osobná spotreba_DPH (6 replies)
 220. stravovanie zivnostnik + 3 zamestnanci (5 replies)
 221. Fakturácia (3 replies)
 222. daň z dedičstva (9 replies)
 223. Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty k 01.01.2006 (0 replies)
 224. Spoločenstvo vlastníkov bytov - DP (4 replies)
 225. dan z bytu (1 replies)
 226. Súhrnný výkay k dph (1 replies)
 227. Daňové priznanie (4 replies)
 228. lizing (2 replies)
 229. DPH a kurzové rozdiely (6 replies)
 230. DP DPH?? (10 replies)
 231. dovoz tovaru (14 replies)
 232. Dobrovolna registracia na DPh. (3 replies)
 233. Komentár k zákonu o dani z príjmu k 01.01.2006 (0 replies)
 234. zaúčtovanie DzPPO - dodatočná (1 replies)
 235. JU - účtovanie príspevku z EF (5 replies)
 236. Účtovanie dialničných nálepiek kúpených v 12/2005 (1 replies)
 237. notebook = ktorá odpis.skupina??? (1 replies)
 238. DPH pri nákupe diaľ. nálepky v EÚ (1 replies)
 239. Ako zaučtovať auto na leazing (0 replies)
 240. SZČO – účtovanie zahr. prac. cesty (3 replies)
 241. daň z motorovych vozidiel (3 replies)
 242. ostatné príjmy (5 replies)
 243. záloha na fin.plnenie-vysporiadanie (6 replies)
 244. Treba opat priznavat DzMV a náhrady (17 replies)
 245. Dotaz k stravnému (2 replies)
 246. dohoda (26 replies)
 247. vrátenie penazí (9 replies)
 248. Čo účtovať? (2 replies)
 249. odpočet dph pri phm (2 replies)
 250. Prezent-znackove vina (4 replies)