PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 [417] 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Provízia z ORIFLAME
 2. SZCO,JU,nieDPH,naklady,help
 3. Dodanie tovaru do EU neplatiteľom DPH.
 4. Kúpa HIM na home kredit
 5. PRECHOD NA PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 6. Príspevok na chránenú dielňu
 7. Upustenie od vymáhania pohľadávky
 8. preddavková daň za 12/05
 9. Prijmy a vydavky na konci kalend. roku v JU
 10. Aku dan zaplatit?
 11. Parkovné konateľa a DPH
 12. Havaria-preplatenie opravy bez DPH
 13. sprostredkovaníe predaja
 14. Pred začatim živnosti
 15. Zápočet v AJ
 16. Totálna škoda - oprava
 17. Stoly + lavice bez faktúry
 18. DPH - zmluva o dielo a tovar
 19. leasing x-krát
 20. Softwarové licencie služba ci tovar?
 21. Zmluva o dielo/Dohoda o VP?
 22. zaradenie auta
 23. Komisionálny predaj-registračná pokladnica
 24. Poštovné z Čiech
 25. PC - odpis
 26. Faktúra od Mediatelu
 27. auto na súkromné účely
 28. Výmena tovaru z krajiny EU.
 29. časopisy z ČR
 30. Kurzový rozdiel
 31. SZČO a soc. poistenie
 32. guláš v pohľadávkach
 33. významná chyba min. obdobia
 34. Leasing
 35. Fotoaparát a príslušenstvo grátis
 36. DDP- daňový výdavok zamestnavatela
 37. Správny dátum pri obrate
 38. Refakturacia opravy
 39. Poukážky BILLA
 40. potvrdenie zo školy- daňový bonus
 41. "zbytocna" preprava
 42. Daň z motorových vozidiel r. 2006
 43. Kurzové rozdiely a koniec roku
 44. Postupy účtovania v JU
 45. Nezdaniteľný základ
 46. zmluva o prenájme
 47. cestovne nahrady za zahr.prac.cestu
 48. vratenie DPH v CZ
 49. Cestná daň
 50. Dovoz tovaru z ÉÚ a jeho predaj v SR
 51. prijímanie platby cez terminál
 52. Daňové priznanie k dani z MV
 53. Odsúhlasovať aj záväzky?
 54. Daňová kontrola - vrátenie dokladov
 55. Sociálny fond
 56. Kniha jázd
 57. Ako urobiť opravnú faktúru?
 58. HIM alebo ???
 59. Poistné plnenie za opravu auta
 60. Účtovanie platby platobnou kartou (názorne)
 61. chýbajúca faktúra
 62. Kedy si mám uplatniť DPH?
 63. nedodaný HIM
 64. rozdiel účtovných a daňových odpisov-odložená daň
 65. účtovanie podľa modelu B
 66. preddavok dane
 67. Likvidacia s.r.o. - vyhlásenim konkurzu
 68. rezerva na odstupné
 69. Zaradenie zrekonštruovanej budovy do majetku
 70. odpísanie závazku
 71. Daň z MV - celková hmotnosť
 72. DPH - čiastkovo dod. služba
 73. Vyradenie majetku
 74. Advokátska odmena
 75. Kúpa PC s Windowsom
 76. Nezdaniteľná čiastka príjmu FO
 77. Zníženie príjmov - dobropis
 78. FA za materiál do ČR
 79. ZDANIŤ PRÍJEM ?????
 80. Výpočet PN
 81. Podpis odberateľa na faktúru??
 82. ZHRNUTIE PRE ZACINAJUCEHO SZČO
 83. Zaokrúhľovanie DPH
 84. FO a náklady...
 85. Kedy odviest dan?
 86. odpisovanie osobného automobilu do podnikania
 87. Nájom kávovaru?
 88. predaj auta
 89. Zmena postupov účtovania od 1.1.2006
 90. Výdavky PO pred začatím podnikania
 91. Grant z úradu prácu
 92. Odpis počítača s dvoma LCD monitormi
 93. Ukončenie roka
 94. Ako účtovať príjem z prostriedkov Europ. soc. fondku...
 95. Čo so zle vystavenou došlou faktúrou?
 96. Preddávková faktúra-vyúčtovanie
 97. Fa do ciech ,sluzba v SR a DPH?
 98. Výroba a sklad
 99. Účtovací predpis
 100. prvá zvýšená splátka finančného prenájmu
 101. účtovanie zásob
 102. Odsúhlasenie pohľadávok
 103. Fakturácia za účtovníctvo
 104. leasing,daň,poistky
 105. Zmena preddavku na zdr.poistenie
 106. Mobilné telefóny
 107. Účt.a daň.odp.plán
 108. daň z príjmu zo závislej činnosti
 109. fakturacia sluzieb do EU
 110. Mzdy v JU
 111. daňové priznanie a študent
 112. ZI-kupa nehnutelnosti
 113. účtovanie preddavkov
 114. materská dovolenka a lízing
 115. Dodatočné daňové priznanie DzP PO
 116. Nezdanitelna cast
 117. treojstranny obchod z tretej krajiny?
 118. Účtovný prípad
 119. Ako zdokladovať príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním?
 120. časové rozlíšenie výnosov
 121. lizing a odpisy
 122. Predaj pozemku - daň
 123. Nárok na daňový bonus
 124. zaradenie nehnuteľností do majetku
 125. Koncesionárske poplatky ešte raz
 126. správne zaúčtovanie
 127. postupenie leasingu
 128. Služby na prelome rokov
 129. odpočet DPH
 130. fa. za správcovstvo a DPH
 131. Danovy urad vs. Osobny Ucet
 132. Suma dobropisu - daňová kontrola?
 133. predaj bytu v BSM - manželka ma oslobodenie od dane
 134. rezerva na rok 2006
 135. Zrazkova dan
 136. cestovné náhrady
 137. DOBROPIS v DP
 138. Práce a doprava
 139. Nájomné za priestory
 140. Vystavenie faktúry -Čehy
 141. Ukončenie lízingu z roku 2002
 142. Daňová kontrola
 143. Nárok na daňový bonus
 144. Evidencia skladu
 145. Zvýšenie základného imania
 146. Cestovné náhrady spoločníka v s.r.o.
 147. poistná udalosť, krycí list
 148. Predaj leasingovaného auta
 149. MV na leasing a krádež
 150. uhrada fa v EUR
 151. Postúpenie pohľadávky
 152. Nákladné auto - cena
 153. ukončenie podnikateľskej činnosti
 154. zaloh.faktúra a nedodaný tovar
 155. Kliko
 156. Kurz - výdaj z pokladne
 157. Zrážková daň alebo zabezpečenie dane
 158. Dátum dodania služby
 159. Preddavok z hľadiska dani zu príjmov
 160. Faktúra za advokátske služby
 161. Faktúra za advokátske služby
 162. Plnenie do EU
 163. Zahraničné diéty
 164. Tlačivá k dani z príjmov PO
 165. Poisťovacie služby a DPH
 166. MONEY S3 - Leasing osobného auta
 167. Novela Zdr.poist. k 1.1.2006
 168. DPH a sprostredkovanie
 169. Oznam.povinnosť - platby FO
 170. Dodanie služieb viažúcich sa k nehnuteľnosti do Nemecka
 171. zabezpečovací prevod práva a § 66
 172. Dohoda o vzájomnom započítaní pohladavok a zavazkov
 173. Pracovné povolenie v Nemecku
 174. Automobil v podnikaní
 175. Pozastavená živnosť
 176. SZČO s pozastavenou činnnosťou
 177. faktúra a OR
 178. Nenaplnná kapacita miest v CK
 179. Opäť lízing
 180. Cestovné náhrady
 181. Daňové výdavky po zaplatení
 182. Tech . zhodnotenie alebo materiál?
 183. Hal.zaokrúhlenie pri DPH
 184. DPH - zdravotníctvo, lekári
 185. Lekáreň-precenenie zásob
 186. Chata v podnikaní
 187. problem s financiami
 188. Faktúra za opravu do Švajčiarska-s/bez DPH?
 189. vedenie skladu v bare
 190. Platiteľ DPH - mesačný
 191. Nedoplatok na dani
 192. prepočet odpisov po registácii DPH
 193. Tenisové kurty
 194. Doklady k trojstrannému obchodu
 195. daň za prív. vozík
 196. Prepočet koeficientom
 197. dan z prijmu z irska
 198. Daňové výdavky
 199. IAS/IFRS
 200. DPH - služby na internete
 201. Oprava PC
 202. účt. odvodov v JU
 203. Storno faktúra do Čiech?
 204. ojazdeny MV na lizing
 205. Softvér a zhodnotenie
 206. Účtovné odpisy
 207. neuplatnená DPH
 208. poisťovanie - živnost v priebehu roka
 209. Znovu sociálny fond
 210. Posunutie začiatku daňových odpisov
 211. nájomné hnuteľného majetku
 212. Dovozné ako 548 al. 518
 213. Novela dane z motorových vozidiel od 1.12.
 214. predaj českých dialničných nalepiek
 215. sadové úpravy
 216. neúplný doklad
 217. Založenie živnosti popri zamestnaní.
 218. Uznanie najmu bytu do nakladov
 219. cestovné príkazy-prepocet kurzu
 220. Dorubenie dane
 221. súdne poplatky
 222. zmluvná pokuta - faktúra
 223. dochôdca a prenájom nehnuteľnosti
 224. Ako fakturovať Poštovne
 225. vozidlo na LPG
 226. Konverzia jednej cudzej meny na inu na dev. uctoch-aky kurz
 227. Predaj domu v ČR
 228. Prerusenie podnikania
 229. Zauctovanie GPS navigacie
 230. Študent - živnostník
 231. Prechod z JU na PU
 232. Podiel na zisku spolocnosti
 233. HIM elabo DHIM?
 234. Daň z prijatého "úveru" po druhé
 235. Inventarizácia pokladne v JU
 236. Vedenie účtu
 237. Refakturacia kariet na pohonne hmoty
 238. Účtovníctvo v Zahraničí - Rakúsko
 239. Strany prepravného dokladu CMR
 240. Uver
 241. daňový zástupca
 242. Postúpenie leasingu
 243. Prenájom zariadených priestorov
 244. Dátum vzniku daňovej povinnosti
 245. Vystaviť znova fa a dobropis?
 246. § 19 ods. 6 (DPH)
 247. Poskytnutá dlhodobá pôžička
 248. Postúpenie pohľadávky
 249. Živnostník a cesťáky
 250. 13x mzda v roku a daň z príjmov