1. Vyplatenie lízingových splátok (2 replies)
 2. Príves a daň z mot. vozidiel (2 replies)
 3. ako faktúrovať? (1 replies)
 4. Mínus na BU ? (12 replies)
 5. Zaslanie dotazu e-mailom na ÚDR (11 replies)
 6. DDP zamestnávateľ (16 replies)
 7. Dan z mot. vozidiel podľa miesta evidencie (9 replies)
 8. Nákup cez kredit. kartu (4 replies)
 9. predaj darovaného tovaru (5 replies)
 10. Odpisová skupina šijací stroj (2 replies)
 11. Príjem z mandátnej zmluvy (5 replies)
 12. Sociálny fond (7 replies)
 13. školenie - daň z príjmu (0 replies)
 14. Uctovanie sukromnej spotreby PHM (9 replies)
 15. RZD a praca v CR (4 replies)
 16. Dodatočne poskytnuté stravné lístky (31 replies)
 17. Porada v Čechách (2 replies)
 18. Prevod lízing. zmluvy (1 replies)
 19. Služby do ČR (5 replies)
 20. Naklady buducich obdobi v JU (1 replies)
 21. Pitný režím (13 replies)
 22. Kontrola DPH (2 replies)
 23. Dobropis - faktúra z roku 2005 (4 replies)
 24. Cestna dan (2 replies)
 25. ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU (25 replies)
 26. účtovanie leasingu (10 replies)
 27. Lodný denník a obraty pokladne (2 replies)
 28. Dodatočné zľavy z odobratého tovaru (2 replies)
 29. Sprostredkovatel DDP - vydavky (4 replies)
 30. Došlá preddavková faktúra a faktúra (28 replies)
 31. Očíslovanie PPD (11 replies)
 32. Trojstranny obchod? (8 replies)
 33. SF (1 replies)
 34. Opatrovateľský príspevok (6 replies)
 35. Príjem z nájmu (35 replies)
 36. Dôchodca - včelár a daň z príjmu (8 replies)
 37. Stav zásob v EUR (5 replies)
 38. haliere v pokladni (5 replies)
 39. znizenie danoveho zakladu (8 replies)
 40. vlastné prijmy manzelky (12 replies)
 41. Platenie dane z nehnutelnosti. (4 replies)
 42. Daňové priznanie FO typ B (61 replies)
 43. Plastové okná a DPH (3 replies)
 44. náhrada za PHL (3 replies)
 45. inventarizácia knih (1 replies)
 46. Prihláška k registrácii daňovníka PO (21 replies)
 47. SZČO aj zamestnanec - stravné (20 replies)
 48. Vystavenie faktúry s DPH dokedy? (1 replies)
 49. preradenie auta do osobného vlastníctva (1 replies)
 50. Stravné (1 replies)
 51. Nezdaniteľná čiastka-dopl.dôchod. poistenie (1 replies)
 52. inventarizácia peň.prostriedkov (2 replies)
 53. Škoda a ušlý zisk v tuzemsku (0 replies)
 54. mam zaplatit dan? (2 replies)
 55. Fakturácia škody do zahraničia (0 replies)
 56. Osobné auto a PHM (13 replies)
 57. Nehnutelnost-dan? (2 replies)
 58. Strata r.2004 (18 replies)
 59. Patria sluzby dodane do EU do DP DPH? (20 replies)
 60. Predaj bytu, co ma caka?? (2 replies)
 61. Spoločenstvo vlastníkov bytov (3 replies)
 62. DP typu A a príjmy z Čiech (10 replies)
 63. Dodatočné DPH (39 replies)
 64. Zrážková daň (1 replies)
 65. priebežná inventarizácia (1 replies)
 66. príkazný list (5 replies)
 67. Nepredajné zásoby (7 replies)
 68. Niektoré prípady v JÚ (1 replies)
 69. daňové priznanie (5 replies)
 70. Príjemka a dobropis (13 replies)
 71. Finančný leasing pred 31.12.2003 len na 24 mesiacov (13 replies)
 72. vzajomne zapocty v ALFE (8 replies)
 73. Platca DPH - začiatočník (2 replies)
 74. sluzobna cesta a nahrady (1 replies)
 75. Ako zaradit majetok ? (3 replies)
 76. Auto v majetku firmy (11 replies)
 77. Čo a ako analyzovať... (2 replies)
 78. 2x vystavená faktúra? (4 replies)
 79. Registrácia platiteľa § 55 - leasing (1 replies)
 80. Podpora v nezamestnanosti - oslobodené? (7 replies)
 81. Lesný robotník -60% paušálny výdavok (1 replies)
 82. Odpis (5 replies)
 83. overovanie DIC (10 replies)
 84. Poistenie účtovníčky (7 replies)
 85. vyúčtovanie zálohy - text vo faktúre (6 replies)
 86. Uzávierkové operácie ešte raz (56 replies)
 87. Učtovanie položiek z bankového výpisu (9 replies)
 88. rodičovský príspevok+nezamestnaná (1 replies)
 89. Aký je rozdiel medzi JU a PU? (6 replies)
 90. Odpočet DPH - dialničné známky Sk (2 replies)
 91. daňové priznanie (6 replies)
 92. zníženie ceny - odpisy (1 replies)
 93. Urok z odlozenej platby (2 replies)
 94. intrastat (11 replies)
 95. Leasing - zrušenie živnosti, vyplatenie (3 replies)
 96. Znizenie dane z najomneho (3 replies)
 97. sankčný úrok - aké obdobie (7 replies)
 98. Nezdan.časč (3 replies)
 99. Ako zaúčtovať poukážky nad 500 (4 replies)
 100. Daň z nehnuteľnosti (6 replies)
 101. nezaúčtované faktúry v roku 2004 (2 replies)
 102. ceny pohonných hmôt v rokoch 1998,1999,2000, 2001 (6 replies)
 103. je nárok na odpočet DPH? (2 replies)
 104. nákup strojov (6 replies)
 105. Dôchodca a dividendy (2 replies)
 106. DPH-VAT (5 replies)
 107. Ročné zúčtovanie - dobrovoľne nezamestnaná (41 replies)
 108. Odpocitatelna polozka (4 replies)
 109. Zaučtovanie minusom (2 replies)
 110. Absencia a odvody - daňový náklad? (3 replies)
 111. Daň z motorových vozidiel- nezaplatená (6 replies)
 112. k úhrnu zúčtovaných a vyplatených príjmov zo ZČ (3 replies)
 113. Fa v cudzej mene (3 replies)
 114. Predaj predmetu firme (1 replies)
 115. Rozdiel na priebežných položkách (12 replies)
 116. Zníženie daňového základu o životné poistenie (10 replies)
 117. Odpočítanie dane § 51 - oneskorená faktúra (2 replies)
 118. Priznanie - pausalne vydavky a poistne (8 replies)
 119. Co mam este spravit na konci roka? (31 replies)
 120. koncesinírske poplatky a mobil (2 replies)
 121. Ešte raz o zahraničných cesťákoch (0 replies)
 122. faktúry r. 2005 služby (15 replies)
 123. Prenájom priestorov (2 replies)
 124. Chybný kurz DUZP (2 replies)
 125. Paušálne výdaje - detail (3 replies)
 126. Cesta za pracou - sukromne ucely ??? (0 replies)
 127. Halierove polozky v pokladni (5 replies)
 128. 2% dane (9 replies)
 129. Faktúra za stravovanie dod. spôsobom (2 replies)
 130. mimoriadna inventarizácia (2 replies)
 131. nezdaniteľná časť základu dane (6 replies)
 132. predaj auta- leasing (5 replies)
 133. Odpočítanie dane § 51 - oneskorený doklad z ERP (1 replies)
 134. Cestovny listok v nákladoch (1 replies)
 135. tip na znizenie dane (30 replies)
 136. Úroky na nepodnik.účte (33 replies)
 137. JU a zaučtovanie odvodov do SP,ZP (3 replies)
 138. predaj tovaru (10 replies)
 139. § 9, odst. 1, pism. h) ZDP (5 replies)
 140. príjem v Anglicku (8 replies)
 141. ČZD (2 replies)
 142. Platby za ubytovanie (3 replies)
 143. Účtovanie (4 replies)
 144. Ako to zdokladovať (3 replies)
 145. Re: Reprezentacne naklady (4 replies)
 146. Terminovaný vklad (9 replies)
 147. SVB a nájom (11 replies)
 148. Re: dobropis... (15 replies)
 149. Roční závěrka (2 replies)
 150. Danove priznanie (11 replies)
 151. Spracovateľský poplatok (8 replies)
 152. Opravné DP (14 replies)
 153. Bezodplatné využívanie nehnuteľnosti (10 replies)
 154. Ako zauctovat dotaciu a naklady ? (10 replies)
 155. Tankovanie v zahraničí a bloky (34 replies)
 156. JU Leasing MV - uctovanie nakladov - Pneumatiky, Alarm, Pelovy filter. (6 replies)
 157. Pokladničný doklad- aj súkromné výdavky (3 replies)
 158. účtovanie vystaveného dobropisu (3 replies)
 159. Plátca a §37 (2 replies)
 160. szčo, stravné a prac.cessty (15 replies)
 161. szčo, stravné a prac.cessty (3 replies)
 162. Účtovanie pohľadávky na DPH voči ČR? (0 replies)
 163. Sprostredkovateľská činnosť (1 replies)
 164. DPH (10 replies)
 165. Odpis pohľadávky do 1000,- čiastočne uhradenej (12 replies)
 166. Ako vybaviť reklamáciu? (18 replies)
 167. Pomôžte - cestovné náhrady (0 replies)
 168. Predaj tovaru za nižšiu ako nákupnú cenu (1 replies)
 169. Obstaranie majetku - účtovanie, odpisovanie (3 replies)
 170. Odpis prenajatého majetku (7 replies)
 171. registr.za plát.DPH (13 replies)
 172. Obchodné meno (3 replies)
 173. Návrh vyhlášky MZ SR k ročnému zúčt.poistného (412 replies)
 174. Príklad z cvičebnice (8 replies)
 175. zauctovanie manipul.poplatkov (6 replies)
 176. DPH pri platbe nehnuteľnosťou (1 replies)
 177. Vyplnenie tlačivá . Hlásenie o vyučtovaní dane.. na internete. (31 replies)
 178. dohoda o vykonaní práce (8 replies)
 179. účtovanie občianskeho združenia (3 replies)
 180. Dan z motor.vozidla - zahr.auto (1 replies)
 181. Sadzba za spracovanie (2 replies)
 182. Plátca DPH - JÚ alebo PÚ? (2 replies)
 183. Dodatočné daňové priznanie (2 replies)
 184. Nájom a dôchodca (2 replies)
 185. Záloha na služby (0 replies)
 186. Notebook + mys + multifunkcne zariadenie (10 replies)
 187. Sociálny fond (1 replies)
 188. Leasing (1 replies)
 189. odvody poistného SZČO (4 replies)
 190. jednoduche uctovnictvo (1 replies)
 191. zivotne poistenie (35 replies)
 192. Zdanenie podielov na zisku. (6 replies)
 193. študent a DP (brigáda v SR a Anglicku) (0 replies)
 194. DP r.2005 r.910 (10 replies)
 195. trzby z predaja vlastnych vyrobkov a sluzieb (5 replies)
 196. Odpisy a BSM (3 replies)
 197. ako správne DPH pri prenajme (1 replies)
 198. výročná správa (6 replies)
 199. vstupenky, DPH a daň. doklad (1 replies)
 200. Oneskorená faktúra (3 replies)
 201. ukončenie živnosti (21 replies)
 202. Čo s odpismy? (11 replies)
 203. ročné zúčtovanie ??? (44 replies)
 204. DPH z 1. leasingovej splátky (2 replies)
 205. Spôsob účtovania (13 replies)
 206. Odpočitalená položka na manželku. (1 replies)
 207. úplná a neúplná účtovná závierka (1 replies)
 208. odpočitalné položky 2005 (2 replies)
 209. Prepočet cudzej meny pri ZPC (2 replies)
 210. Prevod akcií (2 replies)
 211. Zápisnice (1 replies)
 212. Daň. priznaie B FO (1 replies)
 213. preúčtovanie dane (11 replies)
 214. 2 % (3 replies)
 215. došlá fa do r. 2005 (4 replies)
 216. Darovanie pozemku (9 replies)
 217. Výška pokuty od DÚ (14 replies)
 218. dovoz tovaru z EU (3 replies)
 219. umorenie daňovej straty (2 replies)
 220. Spotreba PHM (6 replies)
 221. Uzatvorenie pokladničnej knihy (43 replies)
 222. Výdaj roka 2006 v JU (23 replies)
 223. Dohoda o vykonaní prace (1 replies)
 224. Kedy zaradiť do majetku (2 replies)
 225. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO zo závislej činnosti (4 replies)
 226. ukradnute leasingove auto (3 replies)
 227. Leasing a dan z motorovych vozidiel (1 replies)
 228. Inventarizácia zmlúv (8 replies)
 229. Daň.priznanie PO (6 replies)
 230. Prenájom auta a DPH (1 replies)
 231. brigádnik (0 replies)
 232. Výber do pokladne cez manželkin účet (6 replies)
 233. registrácia domény (0 replies)
 234. Náhrady za PHM- daňové výdavky (2 replies)
 235. počítačova herňa (0 replies)
 236. Rozdiel v leasingu osobného a úžitkového auta? (1 replies)
 237. Finančný leasing (9 replies)
 238. dátumy na faktúre (9 replies)
 239. faktury za telefón do knihy pohľadávok (2 replies)
 240. Postúpenie pohľadávky. (3 replies)
 241. Krádež tovaru v pohostinstve (2 replies)
 242. Odpočet straty (2 replies)
 243. DzP - pracuje v ČR (8 replies)
 244. Stravovanie dod. spôsobom-PÚ (3 replies)
 245. stravné a SZČO popri zamestnaní (6 replies)
 246. Ubytovacie náklady a DPH (2 replies)
 247. SZČO a podvojné účtovníctvo (8 replies)
 248. Faktúry r.2005 (2 replies)
 249. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie (7 replies)
 250. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie (0 replies)