PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Neplatca DPH a dovoz z EÚ
 2. cestovné
 3. Zahraničné fa SZČO + DZP
 4. kupa-predaj-kupa-predaj
 5. Odpis auta - komplikované
 6. Daňové priznanie
 7. Poskytnuty dar
 8. Zivotne minimum
 9. PHM v JU
 10. postúpenie pohľadávok a dph
 11. Podpis príjemcu na výdvkovom doklade
 12. manko v JU
 13. Podpis príjemcu na VPD
 14. daň z príjmu kontra daň z nehnuteľnosti
 15. zamestnávanie manžela
 16. odpis penajatého majetku
 17. Daň z motorových vozidiel - všetko na r. 2006
 18. Daň z prijmu vs. živnostnik
 19. Dá sa ešte zaplatiť daň za MV?
 20. Europsky projekt - sprostredkovanie - DPH
 21. zlá daň
 22. knihy došlých a odoslaných faktúr
 23. odvod tržieb v POHODE
 24. platby do zdravotnej poistovne
 25. Daňové priznanie za rok 2005
 26. chýbajúci doklad v JÚ
 27. Strav. lístky - kalkulačka
 28. Praca v zahranici
 29. PHM na rok 2005
 30. Účtovanie záložne
 31. Zmluvná pokuta
 32. Daňové priznanie
 33. Záložná zmluva
 34. poradíte?
 35. Nepeňažný vklad do ZI od dvoch spoluvlastníkov - PO a FO
 36. predaj - sklad treba alebo netreba
 37. Zúčtovanie dane z príjmu
 38. Peňažný denník
 39. Dobropis v JÚ - poraďte!
 40. leasing a odpisy
 41. Vystavenie faktury bez IČO ?
 42. Podnikateľský účet
 43. Zalozenie zivnosti a rodicovsky prispevok
 44. Skladový priestor a jeho oprava
 45. SZČO a aj zamestnanec.
 46. Živnostník
 47. Úroky za omeskanú platbu.
 48. stravne seky
 49. leasing nehnuteľnstí
 50. Registračná pokladňa - tržby - príjmové doklady
 51. Daň z nehnut. za kanc. priestory
 52. Digitálny fotoaparát - odpis. tireda
 53. Náklady na zásielku aký účet?
 54. Zápočet pôžičky voči emisnému ážiu
 55. Jazykovy kurz - danovy vydavok?
 56. Odkúpime náklady od podnikateľov
 57. zdanenia prijmu so Severneho irska
 58. Dotácie z EU v poľnohosp.
 59. Ešte raz leasing, súrne prosím
 60. Ako je to s uplatnením nezdan. čiastky?????
 61. DPH pri cestovnom
 62. Aká odpisová skupina?
 63. DANOVE priznanie a uroky na ucte
 64. DHM
 65. Finančná zábezpeka
 66. Kde sa zaregistrovať?
 67. Ako zaúčtovať?
 68. Občianske združenie a nehmotný majetok
 69. Občianske združenie a nehmotný majetok
 70. zahr.sluz.cesta a zivnostnik
 71. DPH a penále za oneskorené platby...
 72. Daň z mot.vozidiel - prenájom?
 73. Daň z mot.vozidiel - prenájom?
 74. Investičný majetok
 75. Archivačná doba
 76. Ako zaúčtovať kolekcie
 77. Poukážka na nákup
 78. clo a Dph
 79. Odpisy majetku.
 80. Ako účtovať materiál, výrobok?
 81. Odpis-finančný leasing-daň.výdavok
 82. Faktúra vydaná- na prelome roka
 83. Faktúra v cudzej mene z členského štátu
 84. DPH za programatorske sluzby do zahranicia(EU)
 85. Výpočet stravného
 86. Daň z príjmu v Nemecku
 87. PHM cez CCS karty
 88. Dan pre zástupcu vlastníkov
 89. prerušenie odpisov -doplň. otázka
 90. faktúra- trovy konania
 91. Bankový účet v zahraničí
 92. Faktúry na prelome rokov
 93. Zmena cestovných náhrad od 01.01.2006
 94. hľadám www stránku - daň z mot. vozidiel
 95. dar prijatý s.r.o.
 96. Odvolanie voči sankčnému úroku
 97. Obstaranie motor. vozidla
 98. Faktura za vedenie účtovníctva za december
 99. interny doklad
 100. DP MV
 101. Auto nezaradené do majetku firmy s.r.o.
 102. Zmeny v JCD od 1.1.?
 103. Daň z príjmu do 5 000Sk od 1.1.2006
 104. Učtovanie Recyklačný fond
 105. Vzájomný zápočet pohľ.a záv. v angličtine
 106. Daňová povinnosť
 107. SZČO, stravné a cestovné
 108. Ako zaúčtovať ubytovanie?
 109. prerušenie odpisov
 110. Zostatok k 31.12.2005 na aú 323x
 111. Nové tlačívá k DzP????
 112. vypísanie DDP na daň z príjmov
 113. Smrť zamestnanca
 114. Zrážková daň
 115. Pokladničné doklady s predtlačeným číslovaním
 116. registračná pokladna
 117. Uhradené platby SZČO a neodhlásenie zo SP
 118. Nahradne blocky-Danovo uznatelne vydavky
 119. dovoz zo zahranicia
 120. cestovné náhrady
 121. problem s podanim danoveho priznania FO
 122. Postup účtovania
 123. Odmena za spracovanie JÚ
 124. Nezdaniteľná časť základu dane
 125. Dan z nehnutelnosti
 126. hladam pompc
 127. Študent - brigádnik
 128. Prenájom strojov do čiech a DPH
 129. účtovanie v JÚ cez prechod roka
 130. Zivnostník - rada k priznaniu dane z príjmov
 131. Vysoká škola
 132. Povinné zmluvné poistenie
 133. Stravné SZČO - autožeriav
 134. Postupy účtovania v angličtine.
 135. strata bločkov
 136. príjmy z remeselnej činnosti
 137. bicykel - reklama ?
 138. Dodatočné priznanie - zníženie odpočtu - pokuta
 139. Zivotné poistenie živnostníka
 140. Úhrada zálohovej fa v roku 2005
 141. Vydavok na konci roka
 142. Účet 381-náklady buducich obdobi
 143. Automobil a daň
 144. Preddavky v cudzej mene
 145. dialničné poplatky
 146. dilničné poplatky
 147. Odpísaný majetok - ako vyradiť?
 148. predaj nevykázaného majetku
 149. zdravotne poistenie
 150. zdravotne poistenie
 151. zdravotne poistenie
 152. Poplatky z omeškania od zdravotnej poistovne
 153. odpoč.položka
 154. Dohoda o vzájomnom započte s Rakuskom
 155. Nákup tovaru z ČR - dodanie mailom
 156. Prechod FO na PO
 157. aú 261
 158. Skúška
 159. aký je rozdiel
 160. aký je rozdiel
 161. dlžné poistné
 162. Novela - závislé osoby
 163. Náklady pri používaní súkromného vozidla
 164. Výkazy ??
 165. Zakazkova vyroba - smernica
 166. Pokladňa HUF
 167. odpis auto zakupeneho v decembri 2005
 168. zaučtovanie straty
 169. Vyučtovanie zahr. pracovnej cesty
 170. Ako účtovať úver ?
 171. Príjem od súdu
 172. Opravne polozky
 173. Stravovacie poukážky - aké?
 174. Príjmy oslobodené od dane
 175. Služby mimo EU
 176. Sociálny fond - tvorba a čerpanie
 177. osobná asistencia
 178. Zrusenie platcu DPH
 179. odpočet poistného
 180. predaj bytu - daň z príjmov
 181. účtovanie prelomu rokov
 182. oprava ZD pri dodaní do EU
 183. Prepočet k 01.01. vo valut.pokl.
 184. Pokuta
 185. čerpanie úveru
 186. Vypočítanie PHM pre cudzinca
 187. záloha na detektívne služby
 188. Cestovný príkaz
 189. Športové zariadenie pre zamestnancov
 190. devízový účet - použitie kurzu - spotová menová konverzia
 191. Rezervy na riziká z podnikania
 192. Prezenty ku koncu roku
 193. Pečiatka na faktúre
 194. lízing rok 2003
 195. dodatočné daňové priznanie?
 196. Zníženie straty
 197. Stravné lístky-nákup
 198. Zákazková výroba
 199. Tlačivá DP A a B za r. 2005
 200. Odkúpená sro-čka
 201. Daň zvedlajšej činnosti
 202. prelom rokov
 203. Daňové priznanie a materská
 204. Telefon- kancelaria a sidlo.
 205. Tech. zhodnotenie
 206. účet 381...
 207. faktúra05/06?
 208. Domoví dôverníci - odmena z FO
 209. Zle vypocitane preddavky na D z P PO
 210. dh na nájomnom
 211. Ako na to pri paušálnych výdavkoch
 212. stravne listky od 1.1.2006
 213. Predaj rod. domu
 214. Prijem za reklamu z USA
 215. položky upravujuce DP
 216. Ako zaúčtovať?
 217. Ide o technické zhodnotenie alebo len oprava nebyt.priestoru
 218. Nadobudnutie tovaru z EU + vlastná preprava
 219. Skúšobna verzia- cestovné náhrady
 220. spotreba tovaru
 221. Súkromné auto aliaz auto zaradené do podnikania
 222. Nedoručený list
 223. cash flow
 224. neidentifikovateľné pohľadávky
 225. Vratné obaly - účtovanie
 226. reklama na aute
 227. Parkovací systém
 228. smernica pre zásoby, majetok
 229. Osobný automobil-výhra v žrebovaní
 230. Neplatca DPH a dovoz z EU
 231. Stravné v cudzej mene od 1. 1. 2006
 232. 1.zvýšená splátka
 233. Príspevok na samozamestnanie-problém
 234. účtovanie v JÚ
 235. Účtovanie majetku nadobudnutého na splátky
 236. registračné pokladnice-interntové služby
 237. Stravné
 238. Zmena čísla účtu pre úhradu dane z motorových vozidiel
 239. tvorba OP k pohľadávkam
 240. diety u vodičov medzinárodnej prepravy
 241. zmluva o reklame a úhrada...
 242. Nárok na odpočítanie DPH v zahraničí
 243. platba v CZK -zauctovanie
 244. Tesco poukážky
 245. hromadne pokladnicne doklady
 246. výpočet dane z prijmu FO.
 247. Reklama
 248. "Nový" leasing a ukončenie živnosti
 249. Kurzové rozdiely ku koncu roka
 250. Leasing a DPH z havaríjneho poistného