PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 [418] 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Stravné v JÚ
 2. Pokuty a uroky z omeškania pri zml.o úvere
 3. Začiatok roka - priebežné položky
 4. Obratový úver
 5. Zostatok PHM v nádrži
 6. Spotreba materáliu alebo prev.réžia
 7. lízing
 8. Prechod z JÚ na paušálne výdavky, ZP
 9. Daňové priznanie - strata
 10. Paušálne výdavky
 11. Prehľad o hospodarení firmy
 12. obrat
 13. Používateľ motorového vozidla - daňovník
 14. pokuta DU
 15. Zahrňovaný alebo nezahrňovaný do základu dane?
 16. Aktualizácia zákona o DPH
 17. 383 alebo 326
 18. umelecka zmluva
 19. zrážková daň
 20. zaúčtovanie
 21. Rekonštrukcia, či zhodnotenie stavby?
 22. Účtovanie PHM
 23. účtovný odpis - mesačne ???
 24. daň z príjmu - predaj akcií
 25. Otazka - zahranicne vozidlo
 26. RZ dane a materská
 27. úhrada odstupného
 28. Nezdaniteľné časti základu dane (odpočet na manžeku)
 29. preddavky na daň FO
 30. preddavky na daň FO
 31. účtovná opravná položka
 32. Kupa osobného motorového vozidla
 33. Kurzové rozdiely
 34. príjmový pokl.doklad a DPH
 35. auto zaradene do obchodneho majetku
 36. Nepenazny vklad casti podnik
 37. kurzové rozdiely k 31.12.2005
 38. koeficient...
 39. Daňová kontrola a následky
 40. Fa od Slovak Telecom...
 41. Faktúra s nesprávnym číslom
 42. VPD alebo ID?
 43. Stavebné práce v Rakúsku
 44. Daň z nehnuteľnosti
 45. Den zdanitelneho plnenia
 46. Nájomné
 47. Výnosy budúcich období
 48. finančný bonus za rok 2005
 49. TZV zneužívanie ekonomickej sily
 50. Finančný prenájom a poistenie
 51. Príloha k účtovnej závierke
 52. preddavky na nájomné a energie
 53. Účtovanie bankového výpisu.
 54. Intrastat a dobropisy
 55. Prenájom auta
 56. Danove priznanie DzP
 57. Koniec roka
 58. zdaniť/nahlásiť kúpu bytu?
 59. DPH a vyvoz sluzieb do tretich krajin
 60. Prenajom nehnutelnosti.
 61. Živnostníci už majú závodné stravovanie.
 62. Platba 100 000,- Sk FO.
 63. Pausalne vydavky - ako sa zahrnie zdravotne poistenie po rocnom zuctovani?
 64. Odpisova skupina
 65. Privesny vozik.
 66. Archivacia a registraturny poriadok.
 67. Duplikat faktury.
 68. Živnosť a dohoda o vykonaní práce
 69. presun vecného bremena
 70. Súhrnný výkaz dph
 71. oznámenie: daň z motor. vozidiel
 72. jednoduché účtovníctvo a paušálne výdavky
 73. Nájom od nepodnikajúcej osoby
 74. jednoduché účtovníctvo a paušálne výdavky
 75. Záloha
 76. Peňaźný denník-účtovanie.
 77. DPH z prirážky cestovnej kancelárie!!!
 78. účtovanie odvodov
 79. Ako refakturovať letenku ?
 80. Účtovné prípady v januári
 81. Preplatenie medzin. zdrav. preukazu
 82. Oznamovacia povinnosť
 83. Rodičovský príspevok a dohoda
 84. Tvorba zák. rezerv- nevyfakt. dodávky
 85. štipendiá - zdaniť či nie?
 86. cestovné náhrady za vozidlo prihlásené v ČR
 87. Odpisová skupina
 88. sankčný úrok Daň.úr.
 89. Daňová strata
 90. Novela zákona o DP
 91. Taxikár so súkromným autom
 92. SANKČNÝ ÚROK A ÚČET 545
 93. auto
 94. BYTOVY DOM - VYTAH
 95. Ako viesť soc.fond
 96. Zápočtový list a ochranná lehota
 97. uctovanie DPH pri ojazdenych autach na leasing
 98. Nákup stroja a odpočet DPH
 99. Faktúra
 100. Základné imanie formou pôžičky
 101. Ročné hlásenie na DU
 102. Vnútropodnikové smernice - s.r.o.
 103. Vianočný pozdrav
 104. PREDAJ MAJETKU - zostatková hodnota
 105. prechod z PÚ na JÚ
 106. Zmeny v zdanovani prijmu ze zavisle cinnosti
 107. účtovanie cestnej dane
 108. SZČO v ČR
 109. Účtovanie spotrebnej dane z alkoholu-oprávnený príjemca
 110. Daňové priznanie za rok 2005, odp. položka , Presun pohľadávok a záväzkov ..
 111. Príjem podľa § 8 a rodičovský príspevok
 112. úhrada faktúry cashom
 113. DPH služba podľa §15 odst.7,8
 114. Rezervana hmotny majetok.
 115. ISTINA
 116. Stravne.
 117. Leasing
 118. Budova a pozemok
 119. Nájomné platené vopred
 120. ako zaúčtovat faktúry
 121. Akutalizácia zákona o dani z prímov
 122. Mesačný platiteľ DPH
 123. Zaúčtovanie faktúry v JU
 124. SZCO a zamestanec sucastne
 125. odsúhlasenie účtovania v PÚ
 126. Náklady za POS
 127. zahraničné cestové
 128. Daňové priznanie študenta
 129. zálohová faktúra
 130. Predaj bytu v roku 2006
 131. dodatočné vyrubenie dane
 132. Faktúry z roku 2002
 133. pôžička alebo vklad
 134. dan z motor.v.a prevadzka
 135. Nákup a predaj tovaru v ČR
 136. prenájom nebytových priestorov
 137. PHM k 31.12.2005
 138. novela zákona o účtovníctve
 139. novela zákona o účtovníctve
 140. novela zákona o účtovníctve
 141. Colne poplatky
 142. obstaranie nehnutelnosti
 143. Prvá zvýšená splátka leasingu a koniec roka
 144. fa.za rok 2005
 145. Záloha v JU na tovar v 2006
 146. Daňové priznanie
 147. Dohoda o vykonaní prace 2
 148. Prechod z 25% na 60%
 149. Daň z prijmu FO z prenajmu budovy
 150. Daň z predaja domu
 151. 1,- Sk navyše
 152. JEDNORAZOVY PRIJEM
 153. Nemecký partner
 154. hľásenie platieb FO do 100 000,-Sk
 155. Fakturacia pouzivania OA
 156. Daň z motorových vozidiel
 157. DPH a nákup budovy, pozemku
 158. zálohová faktúra...
 159. Cestovné náhrady
 160. DPH k službách colnej deklarácie?
 161. Dialničná nálepka
 162. Daň z motorových vozidiel a prenajom
 163. finančný prenájom
 164. DPH
 165. Predaj nového dopr.prostr. diplomatovi
 166. odpis vyhrievacích žľabov
 167. Rekonštrukcia rekonštrukcie
 168. Diplomovka-súvaha
 169. Daňové priznanie-2005 za sprostredkovanie
 170. ešte raz rezerva na dovolenku
 171. Tvorba socialneho fondu
 172. ceny pohonnych hmot
 173. som lenivá, alebo špekulantka???
 174. prosím poradte
 175. odpisy
 176. Nahlasovacia povinnosť
 177. Dobrovolné poistenie SZČO a daňový náklad
 178. Jednorázový príjem
 179. Účtovanie odvodov ZP
 180. paušál 6,20Sk
 181. Úhrada zahraničnej DF v PÚ
 182. Lesing na nákladný automobil
 183. Dátum uzávierky-registrač.pokl.
 184. Účtovná závierka za r.2005
 185. Dlhodobý hmotný majetok-kolaudácia
 186. Oblek ako danovy vydavok??
 187. Vyuctovacia faktura a faktura na zalohu
 188. opravná položka k pohľadávkam
 189. Daň z motorových vozidiel
 190. Nevyfakturované dodávky v cudzej mene
 191. investície
 192. DDP
 193. Fa za energiu
 194. Registračná pokladňa+bankový terminál
 195. Zaplatené poistné a náklady
 196. Prijatý preddavok
 197. predaj os auta a DPH
 198. Čislovanie dokladov
 199. Nahlasovacia povinnosť
 200. Spotrebná daň z minerálnych olejov a DPH
 201. Mobilný telefón do podnikania
 202. Overenie účtovania
 203. manželka (nezdaniteľná časť)
 204. spotrebne úvery
 205. Majetok na splatky a odpisy
 206. Odpisy - ukončenie živnosti
 207. TPP na Slovensku aj v Rakusku sucasne
 208. Lízované MV - prevedenie do osobného užívania - združenie
 209. Blahoprajné karty
 210. Prívesný vozík
 211. nezaplatené úroky
 212. Odpočet na daňovníka
 213. Registrácia za platiteľa v ČR
 214. účtovanie v autoservise
 215. Komisionárna zmluva - DPH
 216. daňove priznanie pri výhre
 217. Účtovanie spotrebnej dane z alkoholu
 218. Čo je daň. strata?
 219. daň z nehnutelnosti pri predaji v roku 2005
 220. Vlastný príjem
 221. Uctovanie v Ju pri predaji hmotného majetku
 222. Záloha na mzdu- daňový výdavok
 223. Majetok - daňové výdavky
 224. správna fakturácia ??
 225. pomoc
 226. Auto na lízing
 227. Náhrady pri súkr. aute
 228. Spotrebná daň z minerálnych olejov a DPH
 229. nove odvody do zdrav.poistovni
 230. Ucastnicky poplatok
 231. záložňa a DPH
 232. Kurz AJ
 233. cestovná agentúra
 234. DPH pri ušlom zisku?
 235. Úhrada mzdy do 31.1.06???
 236. Dobropis k FA z r.2003 - ako zaúčtovať ?
 237. veterinárne ošetrenie v ČR
 238. stav zásob - vplyv na výdavky
 239. zaokruhľovanie koeficienta
 240. Fa za sáčky s logom firmy...
 241. Predaj s.r.o. a účt.závierka
 242. Miesto dodania služby
 243. Vyúčtovanie SC
 244. Účtovníctvo pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov
 245. Zákonný rezervný fond
 246. Dobropis v CM
 247. Dary, sponzoring
 248. Doplnkové dôchodkové sporenie
 249. Leasing osob.MV a DPH z 1.zvýš.splátky
 250. Odpis - prosim pomoc