1. Odpočítanie dane § 51 - oneskorený doklad z ERP (1 replies)
 2. Cestovny listok v nákladoch (1 replies)
 3. tip na znizenie dane (30 replies)
 4. Úroky na nepodnik.účte (33 replies)
 5. JU a zaučtovanie odvodov do SP,ZP (3 replies)
 6. predaj tovaru (10 replies)
 7. § 9, odst. 1, pism. h) ZDP (5 replies)
 8. príjem v Anglicku (8 replies)
 9. ČZD (2 replies)
 10. Platby za ubytovanie (3 replies)
 11. Účtovanie (4 replies)
 12. Ako to zdokladovať (3 replies)
 13. Re: Reprezentacne naklady (4 replies)
 14. Terminovaný vklad (9 replies)
 15. SVB a nájom (11 replies)
 16. Re: dobropis... (15 replies)
 17. Roční závěrka (2 replies)
 18. Danove priznanie (11 replies)
 19. Spracovateľský poplatok (8 replies)
 20. Opravné DP (14 replies)
 21. Bezodplatné využívanie nehnuteľnosti (10 replies)
 22. Ako zauctovat dotaciu a naklady ? (10 replies)
 23. Tankovanie v zahraničí a bloky (34 replies)
 24. JU Leasing MV - uctovanie nakladov - Pneumatiky, Alarm, Pelovy filter. (6 replies)
 25. Pokladničný doklad- aj súkromné výdavky (3 replies)
 26. účtovanie vystaveného dobropisu (3 replies)
 27. Plátca a §37 (2 replies)
 28. szčo, stravné a prac.cessty (15 replies)
 29. szčo, stravné a prac.cessty (3 replies)
 30. Účtovanie pohľadávky na DPH voči ČR? (0 replies)
 31. Sprostredkovateľská činnosť (1 replies)
 32. DPH (10 replies)
 33. Odpis pohľadávky do 1000,- čiastočne uhradenej (12 replies)
 34. Ako vybaviť reklamáciu? (18 replies)
 35. Pomôžte - cestovné náhrady (0 replies)
 36. Predaj tovaru za nižšiu ako nákupnú cenu (1 replies)
 37. Obstaranie majetku - účtovanie, odpisovanie (3 replies)
 38. Odpis prenajatého majetku (7 replies)
 39. registr.za plát.DPH (13 replies)
 40. Obchodné meno (3 replies)
 41. Návrh vyhlášky MZ SR k ročnému zúčt.poistného (412 replies)
 42. Príklad z cvičebnice (8 replies)
 43. zauctovanie manipul.poplatkov (6 replies)
 44. DPH pri platbe nehnuteľnosťou (1 replies)
 45. Vyplnenie tlačivá . Hlásenie o vyučtovaní dane.. na internete. (31 replies)
 46. dohoda o vykonaní práce (8 replies)
 47. účtovanie občianskeho združenia (3 replies)
 48. Dan z motor.vozidla - zahr.auto (1 replies)
 49. Sadzba za spracovanie (2 replies)
 50. Plátca DPH - JÚ alebo PÚ? (2 replies)
 51. Dodatočné daňové priznanie (2 replies)
 52. Nájom a dôchodca (2 replies)
 53. Záloha na služby (0 replies)
 54. Notebook + mys + multifunkcne zariadenie (10 replies)
 55. Sociálny fond (1 replies)
 56. Leasing (1 replies)
 57. odvody poistného SZČO (4 replies)
 58. jednoduche uctovnictvo (1 replies)
 59. zivotne poistenie (35 replies)
 60. Zdanenie podielov na zisku. (6 replies)
 61. študent a DP (brigáda v SR a Anglicku) (0 replies)
 62. DP r.2005 r.910 (10 replies)
 63. trzby z predaja vlastnych vyrobkov a sluzieb (5 replies)
 64. Odpisy a BSM (3 replies)
 65. ako správne DPH pri prenajme (1 replies)
 66. výročná správa (6 replies)
 67. vstupenky, DPH a daň. doklad (1 replies)
 68. Oneskorená faktúra (3 replies)
 69. ukončenie živnosti (21 replies)
 70. Čo s odpismy? (11 replies)
 71. ročné zúčtovanie ??? (44 replies)
 72. DPH z 1. leasingovej splátky (2 replies)
 73. Spôsob účtovania (13 replies)
 74. Odpočitalená položka na manželku. (1 replies)
 75. úplná a neúplná účtovná závierka (1 replies)
 76. odpočitalné položky 2005 (2 replies)
 77. Prepočet cudzej meny pri ZPC (2 replies)
 78. Prevod akcií (2 replies)
 79. Zápisnice (1 replies)
 80. Daň. priznaie B FO (1 replies)
 81. preúčtovanie dane (11 replies)
 82. 2 % (3 replies)
 83. došlá fa do r. 2005 (4 replies)
 84. Darovanie pozemku (9 replies)
 85. Výška pokuty od DÚ (14 replies)
 86. dovoz tovaru z EU (3 replies)
 87. umorenie daňovej straty (2 replies)
 88. Spotreba PHM (6 replies)
 89. Uzatvorenie pokladničnej knihy (43 replies)
 90. Výdaj roka 2006 v JU (23 replies)
 91. Dohoda o vykonaní prace (1 replies)
 92. Kedy zaradiť do majetku (2 replies)
 93. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO zo závislej činnosti (4 replies)
 94. ukradnute leasingove auto (3 replies)
 95. Leasing a dan z motorovych vozidiel (1 replies)
 96. Inventarizácia zmlúv (8 replies)
 97. Daň.priznanie PO (6 replies)
 98. Prenájom auta a DPH (1 replies)
 99. brigádnik (0 replies)
 100. Výber do pokladne cez manželkin účet (6 replies)
 101. registrácia domény (0 replies)
 102. Náhrady za PHM- daňové výdavky (2 replies)
 103. počítačova herňa (0 replies)
 104. Rozdiel v leasingu osobného a úžitkového auta? (1 replies)
 105. Finančný leasing (9 replies)
 106. dátumy na faktúre (9 replies)
 107. faktury za telefón do knihy pohľadávok (2 replies)
 108. Postúpenie pohľadávky. (3 replies)
 109. Krádež tovaru v pohostinstve (2 replies)
 110. Odpočet straty (2 replies)
 111. DzP - pracuje v ČR (8 replies)
 112. Stravovanie dod. spôsobom-PÚ (3 replies)
 113. stravné a SZČO popri zamestnaní (6 replies)
 114. Ubytovacie náklady a DPH (2 replies)
 115. SZČO a podvojné účtovníctvo (8 replies)
 116. Faktúry r.2005 (2 replies)
 117. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie (7 replies)
 118. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie (0 replies)
 119. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie (0 replies)
 120. Predaj čerstvo zakúpeného HIM (9 replies)
 121. auto, odpisy, cestná daň (2 replies)
 122. predaj bytu (3 replies)
 123. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch FO... (10 replies)
 124. Finančná časť u leasingu na prelome rokov (1 replies)
 125. Investície do podielových fondov (8 replies)
 126. Účelové sporenie (3 replies)
 127. nájom ako príjem neziskových org. (0 replies)
 128. Predpis nákladov - odvody SZČO v PÚ (9 replies)
 129. Kurzový rozdiel 31.12.2005 (1 replies)
 130. Vývoz cez poštu - clo (1 replies)
 131. Dostatočne preukázané náklady (0 replies)
 132. stravné a vreckové - SZČO (2 replies)
 133. Denná uzávierka (47 replies)
 134. Stravné lístky (0 replies)
 135. odpisy a cestná daň (2 replies)
 136. Exekúcia (5 replies)
 137. Inventarizácia-stravné lístky (20 replies)
 138. DPH zo zálohovej fa z 12/2005 (11 replies)
 139. koeficient v peň.denníku (13 replies)
 140. Náhrada za spôsobenú škodu. (4 replies)
 141. Náhrada za spôsobenú škodu. (2 replies)
 142. Auto od podnikateľa (1 replies)
 143. Podnikanie a práca na dohodu (1 replies)
 144. Goodwill a jeho odpisy (29 replies)
 145. Kontrola DP k dani z príjmov (11 replies)
 146. Daň z prenájmu nehnuteľnosti (103 replies)
 147. nezdaniteľná suma na daňovníka (5 replies)
 148. Obstarácvacia cena automobili kategorie N1 (2 replies)
 149. Podvojné účtovníctvo - povinnosť účtovania od 1. 1. 2006? (0 replies)
 150. Bager? (3 replies)
 151. fa - ako spravne zauctovat (5 replies)
 152. kúpno-predajná zmluva (1 replies)
 153. Predaj rekonštrukcie (1 replies)
 154. úhrady faktúr (2 replies)
 155. §9 ods.1 písm h) Zák.595/2003_všimli ste si? (3 replies)
 156. Daň z MV r.2005 vs r.2006 (0 replies)
 157. prepravné služby (0 replies)
 158. Poplatky banke za vybavenie úveru na HIM-budova (7 replies)
 159. Odmena konateľa je daňovo uznateľná? (30 replies)
 160. Ako postaviť budovu? (3 replies)
 161. Faktúra z novembra 2004 (3 replies)
 162. Osobná spotreba (25 replies)
 163. podnikanie s nehnuteľnosťou a DPH (33 replies)
 164. stravné-má nárok??? (8 replies)
 165. SZČO doma - náklady na energie? (0 replies)
 166. Dobropis??? (9 replies)
 167. kúpno-predajné zmluvy do nákladov? (7 replies)
 168. Danove priznanie... (8 replies)
 169. recyklačný poplatok (1 replies)
 170. Nezaúčtovaný úrok za rok 2003 (9 replies)
 171. DPH a dotácia (1 replies)
 172. bezurocna financna vypomoc (2 replies)
 173. rocne zuctovanie DPH (4 replies)
 174. služobná cesta????? (4 replies)
 175. Dani sa DDP prispevok od zamestnavatela? (6 replies)
 176. daňová kontrola (0 replies)
 177. Zdanenie u dôchodcu. (9 replies)
 178. Leasing-odpisy pri Osob. mot. voz. a DPH ??? (10 replies)
 179. paušálne výdavky (1 replies)
 180. II. pilier a vešiaková skriňa (6 replies)
 181. A znova DAŇ Z MOTOR.VOZIDIEL (17 replies)
 182. Zlé zostatky v JU z roku 2004 ? (9 replies)
 183. Majetok vyradený škodou (1 replies)
 184. mandátna zmluva (0 replies)
 185. Právo na odpisovanie vlastnej nehnuteľnosti (4 replies)
 186. daňové náklady (5 replies)
 187. cestovné výdavky pracovníkov (1 replies)
 188. dobropis... (20 replies)
 189. DPH v ČR (11 replies)
 190. DPH v ČR (0 replies)
 191. výdavky na auto (0 replies)
 192. pohladavky a dan z prijmu (1 replies)
 193. Starvné lístky v JU (1 replies)
 194. SZČO a doplnkové dôchodkové sporenie (10 replies)
 195. Súčasť OC - náklady s príravou základov pre stroj (2 replies)
 196. výkaz o majetku a záväzkoch (2 replies)
 197. kult.pamiatka (2 replies)
 198. Zákonný rezervný fond (46 replies)
 199. Kontrola DPH rok 2002 (2 replies)
 200. Stratená ZDF (2 replies)
 201. Overenie učt.závierky auditorom (5 replies)
 202. Exekúcia a daňový náklad (13 replies)
 203. Zaradenie po kolaudácii (3 replies)
 204. Tvorba rezervy na odmeny (46 replies)
 205. SZČO - automobil (65 replies)
 206. Nevystavené faktúry DPH spätná oprava? (5 replies)
 207. súkromná osoba predáva PC (4 replies)
 208. Odpočítanie DPH pri registrácii - Jednoduché účtovníctvo (1 replies)
 209. Príjem z prenájmu vozidla (17 replies)
 210. príjem v Rakúsku (12 replies)
 211. Daňové priznanie PO a výkazy (8 replies)
 212. stavba vo vlastnej réžii (6 replies)
 213. daň z nehnuteľnosti - stavebný pozemok (3 replies)
 214. Číslovanie dokladov PD! (3 replies)
 215. BRIGADNIK A DAN (3 replies)
 216. Predaj auta a DP. (4 replies)
 217. Leasing, odpisy versus CESTNA DAN. (2 replies)
 218. doplnkové dôchodkové sporenie (17 replies)
 219. Kontrola nadmeraku (11 replies)
 220. odpisová skupina (10 replies)
 221. Odpočet na manželku (45 replies)
 222. leasing (3 replies)
 223. Aká odpisová skupina? (4 replies)
 224. zahran.úver - kurz.rozdiel (0 replies)
 225. kurzový rozdiel - valutova pokladna (14 replies)
 226. Kúpa budovy s pozemkom (3 replies)
 227. Správne určenie odpis.skupiny (2 replies)
 228. liesing (2 replies)
 229. Odpis IM! (24 replies)
 230. Prenájom nehnuteľnosti (7 replies)
 231. obchod. marža (12 replies)
 232. Odmena umelca (2 replies)
 233. vlastná výroba, alebo fiktívne faktúry? (4 replies)
 234. odpočítateľná položka na dôchodkové sporenie (0 replies)
 235. Základ dane u podnikateľa, ktorý prodniká v SR a ČR (0 replies)
 236. Zakon o prilezitostnych prijmoch (11 replies)
 237. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (0 replies)
 238. Výdavky v združení (56 replies)
 239. Rozdelenie hospodárskeho výsledku (532 replies)
 240. 60% náklady (59 replies)
 241. Daň z príjmov FO_preddavky_výpočet (27 replies)
 242. DP FO typ B (2 replies)
 243. Zmena trvaleho bydliska (8 replies)
 244. príspevok za opatrovanie (1 replies)
 245. ČID? čo s ním? (4 replies)
 246. Daň z úrokov na podnikateľskom účte.v JU (4 replies)
 247. Prerušenie podnikania (12 replies)
 248. nevyfakturované dodávky (4 replies)
 249. jednorazovo zaplatene ziv. poistenie (4 replies)
 250. Kúpa pozemku od občana ČR - zrážková daň? (0 replies)