1. Oznamovacia povinnosť (1 replies)
 2. Rodičovský príspevok a dohoda (0 replies)
 3. Tvorba zák. rezerv- nevyfakt. dodávky (2 replies)
 4. štipendiá - zdaniť či nie? (5 replies)
 5. cestovné náhrady za vozidlo prihlásené v ČR (5 replies)
 6. Odpisová skupina (2 replies)
 7. sankčný úrok Daň.úr. (5 replies)
 8. Daňová strata (32 replies)
 9. Novela zákona o DP (8 replies)
 10. Taxikár so súkromným autom (3 replies)
 11. SANKČNÝ ÚROK A ÚČET 545 (10 replies)
 12. auto (9 replies)
 13. BYTOVY DOM - VYTAH (1 replies)
 14. Ako viesť soc.fond (2 replies)
 15. Zápočtový list a ochranná lehota (3 replies)
 16. uctovanie DPH pri ojazdenych autach na leasing (3 replies)
 17. Nákup stroja a odpočet DPH (1 replies)
 18. Faktúra (9 replies)
 19. Základné imanie formou pôžičky (5 replies)
 20. Ročné hlásenie na DU (32 replies)
 21. Vnútropodnikové smernice - s.r.o. (1 replies)
 22. Vianočný pozdrav (8 replies)
 23. PREDAJ MAJETKU - zostatková hodnota (18 replies)
 24. prechod z PÚ na JÚ (6 replies)
 25. Zmeny v zdanovani prijmu ze zavisle cinnosti (19 replies)
 26. účtovanie cestnej dane (10 replies)
 27. SZČO v ČR (9 replies)
 28. Účtovanie spotrebnej dane z alkoholu-oprávnený príjemca (25 replies)
 29. Daňové priznanie za rok 2005, odp. položka , Presun pohľadávok a záväzkov .. (11 replies)
 30. Príjem podľa § 8 a rodičovský príspevok (7 replies)
 31. úhrada faktúry cashom (12 replies)
 32. DPH služba podľa §15 odst.7,8 (4 replies)
 33. Rezervana hmotny majetok. (0 replies)
 34. ISTINA (2 replies)
 35. Stravne. (0 replies)
 36. Leasing (1 replies)
 37. Budova a pozemok (3 replies)
 38. Nájomné platené vopred (5 replies)
 39. ako zaúčtovat faktúry (2 replies)
 40. Akutalizácia zákona o dani z prímov (4 replies)
 41. Mesačný platiteľ DPH (6 replies)
 42. Zaúčtovanie faktúry v JU (6 replies)
 43. SZCO a zamestanec sucastne (1 replies)
 44. odsúhlasenie účtovania v PÚ (3 replies)
 45. Náklady za POS (10 replies)
 46. zahraničné cestové (4 replies)
 47. Daňové priznanie študenta (12 replies)
 48. zálohová faktúra (7 replies)
 49. Predaj bytu v roku 2006 (50 replies)
 50. dodatočné vyrubenie dane (3 replies)
 51. Faktúry z roku 2002 (2 replies)
 52. pôžička alebo vklad (14 replies)
 53. dan z motor.v.a prevadzka (0 replies)
 54. Nákup a predaj tovaru v ČR (2 replies)
 55. prenájom nebytových priestorov (9 replies)
 56. PHM k 31.12.2005 (6 replies)
 57. novela zákona o účtovníctve (2 replies)
 58. novela zákona o účtovníctve (0 replies)
 59. novela zákona o účtovníctve (0 replies)
 60. Colne poplatky (2 replies)
 61. obstaranie nehnutelnosti (2 replies)
 62. Prvá zvýšená splátka leasingu a koniec roka (2 replies)
 63. fa.za rok 2005 (6 replies)
 64. Záloha v JU na tovar v 2006 (21 replies)
 65. Daňové priznanie (2 replies)
 66. Dohoda o vykonaní prace 2 (1 replies)
 67. Prechod z 25% na 60% (17 replies)
 68. Daň z prijmu FO z prenajmu budovy (17 replies)
 69. Daň z predaja domu (2 replies)
 70. 1,- Sk navyše (5 replies)
 71. JEDNORAZOVY PRIJEM (27 replies)
 72. Nemecký partner (2 replies)
 73. hľásenie platieb FO do 100 000,-Sk (1 replies)
 74. Fakturacia pouzivania OA (4 replies)
 75. Daň z motorových vozidiel (7 replies)
 76. DPH a nákup budovy, pozemku (19 replies)
 77. zálohová faktúra... (5 replies)
 78. Cestovné náhrady (8 replies)
 79. DPH k službách colnej deklarácie? (1 replies)
 80. Dialničná nálepka (136 replies)
 81. Daň z motorových vozidiel a prenajom (1 replies)
 82. finančný prenájom (9 replies)
 83. DPH (22 replies)
 84. Predaj nového dopr.prostr. diplomatovi (4 replies)
 85. odpis vyhrievacích žľabov (0 replies)
 86. Rekonštrukcia rekonštrukcie (4 replies)
 87. Diplomovka-súvaha (1 replies)
 88. Daňové priznanie-2005 za sprostredkovanie (1 replies)
 89. ešte raz rezerva na dovolenku (26 replies)
 90. Tvorba socialneho fondu (2 replies)
 91. ceny pohonnych hmot (13 replies)
 92. som lenivá, alebo špekulantka??? (3 replies)
 93. prosím poradte (14 replies)
 94. odpisy (10 replies)
 95. Nahlasovacia povinnosť (5 replies)
 96. Dobrovolné poistenie SZČO a daňový náklad (4 replies)
 97. Jednorázový príjem (4 replies)
 98. Účtovanie odvodov ZP (8 replies)
 99. paušál 6,20Sk (39 replies)
 100. Úhrada zahraničnej DF v PÚ (3 replies)
 101. Lesing na nákladný automobil (1 replies)
 102. Dátum uzávierky-registrač.pokl. (4 replies)
 103. Účtovná závierka za r.2005 (1 replies)
 104. Dlhodobý hmotný majetok-kolaudácia (5 replies)
 105. Oblek ako danovy vydavok?? (13 replies)
 106. Vyuctovacia faktura a faktura na zalohu (11 replies)
 107. opravná položka k pohľadávkam (5 replies)
 108. Daň z motorových vozidiel (42 replies)
 109. Nevyfakturované dodávky v cudzej mene (5 replies)
 110. investície (1 replies)
 111. DDP (0 replies)
 112. Fa za energiu (2 replies)
 113. Registračná pokladňa+bankový terminál (7 replies)
 114. Zaplatené poistné a náklady (3 replies)
 115. Prijatý preddavok (2 replies)
 116. predaj os auta a DPH (3 replies)
 117. Čislovanie dokladov (17 replies)
 118. Nahlasovacia povinnosť (2 replies)
 119. Spotrebná daň z minerálnych olejov a DPH (2 replies)
 120. Mobilný telefón do podnikania (2 replies)
 121. Overenie účtovania (4 replies)
 122. manželka (nezdaniteľná časť) (3 replies)
 123. spotrebne úvery (2 replies)
 124. Majetok na splatky a odpisy (4 replies)
 125. Odpisy - ukončenie živnosti (5 replies)
 126. TPP na Slovensku aj v Rakusku sucasne (3 replies)
 127. Lízované MV - prevedenie do osobného užívania - združenie (6 replies)
 128. Blahoprajné karty (5 replies)
 129. Prívesný vozík (4 replies)
 130. nezaplatené úroky (4 replies)
 131. Odpočet na daňovníka (21 replies)
 132. Registrácia za platiteľa v ČR (4 replies)
 133. účtovanie v autoservise (9 replies)
 134. Komisionárna zmluva - DPH (6 replies)
 135. daňove priznanie pri výhre (1 replies)
 136. Účtovanie spotrebnej dane z alkoholu (1 replies)
 137. Čo je daň. strata? (2 replies)
 138. daň z nehnutelnosti pri predaji v roku 2005 (33 replies)
 139. Vlastný príjem (8 replies)
 140. Uctovanie v Ju pri predaji hmotného majetku (2 replies)
 141. Záloha na mzdu- daňový výdavok (5 replies)
 142. Majetok - daňové výdavky (3 replies)
 143. správna fakturácia ?? (14 replies)
 144. pomoc (1 replies)
 145. Auto na lízing (8 replies)
 146. Náhrady pri súkr. aute (9 replies)
 147. Spotrebná daň z minerálnych olejov a DPH (13 replies)
 148. nove odvody do zdrav.poistovni (10 replies)
 149. Ucastnicky poplatok (2 replies)
 150. záložňa a DPH (4 replies)
 151. Kurz AJ (4 replies)
 152. cestovná agentúra (21 replies)
 153. DPH pri ušlom zisku? (10 replies)
 154. Úhrada mzdy do 31.1.06??? (5 replies)
 155. Dobropis k FA z r.2003 - ako zaúčtovať ? (9 replies)
 156. veterinárne ošetrenie v ČR (3 replies)
 157. stav zásob - vplyv na výdavky (5 replies)
 158. zaokruhľovanie koeficienta (5 replies)
 159. Fa za sáčky s logom firmy... (6 replies)
 160. Predaj s.r.o. a účt.závierka (15 replies)
 161. Miesto dodania služby (35 replies)
 162. Vyúčtovanie SC (4 replies)
 163. Účtovníctvo pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (0 replies)
 164. Zákonný rezervný fond (28 replies)
 165. Dobropis v CM (5 replies)
 166. Dary, sponzoring (1 replies)
 167. Doplnkové dôchodkové sporenie (3 replies)
 168. Leasing osob.MV a DPH z 1.zvýš.splátky (1 replies)
 169. Odpis - prosim pomoc (21 replies)
 170. dovoz do Eu (6 replies)
 171. Vzajomny zapocet zavazkov a pohladavok v penaznom denniku (11 replies)
 172. Prevzatie dlhu (5 replies)
 173. Odpis v JU (6 replies)
 174. Stara faktura (31 replies)
 175. Znizenie danoveho zakladu. (10 replies)
 176. odpočet daňovej straty (27 replies)
 177. 2% z Dani z príjmov (1 replies)
 178. Odpočet 12 000,- Sk (8 replies)
 179. Daňové priznanie a hypoúver (7 replies)
 180. Príspevok za opatrovanie (2 replies)
 181. finančná analýza (9 replies)
 182. zivnost + zamestnanie (4 replies)
 183. Dohoda o brig. praci studenta - povinnosti zamestnavatela (5 replies)
 184. ročné vysporiadanie koeficientu DPH (1 replies)
 185. ročné vysporiadanie koeficientu DPH (2 replies)
 186. stravne lístky (18 replies)
 187. živnosť (5 replies)
 188. stravné (2 replies)
 189. Neplatca DPH a dovoz z EÚ (8 replies)
 190. cestovné (2 replies)
 191. Zahraničné fa SZČO + DZP (2 replies)
 192. kupa-predaj-kupa-predaj (1 replies)
 193. Odpis auta - komplikované (1 replies)
 194. Daňové priznanie (4 replies)
 195. Poskytnuty dar (7 replies)
 196. Zivotne minimum (12 replies)
 197. PHM v JU (1 replies)
 198. postúpenie pohľadávok a dph (24 replies)
 199. Podpis príjemcu na výdvkovom doklade (2 replies)
 200. manko v JU (25 replies)
 201. Podpis príjemcu na VPD (4 replies)
 202. daň z príjmu kontra daň z nehnuteľnosti (3 replies)
 203. zamestnávanie manžela (1 replies)
 204. odpis penajatého majetku (1 replies)
 205. Daň z motorových vozidiel - všetko na r. 2006 (130 replies)
 206. Daň z prijmu vs. živnostnik (2 replies)
 207. Dá sa ešte zaplatiť daň za MV? (6 replies)
 208. Europsky projekt - sprostredkovanie - DPH (9 replies)
 209. zlá daň (3 replies)
 210. knihy došlých a odoslaných faktúr (14 replies)
 211. odvod tržieb v POHODE (0 replies)
 212. platby do zdravotnej poistovne (3 replies)
 213. Daňové priznanie za rok 2005 (7 replies)
 214. chýbajúci doklad v JÚ (48 replies)
 215. Strav. lístky - kalkulačka (5 replies)
 216. Praca v zahranici (0 replies)
 217. PHM na rok 2005 (3 replies)
 218. Účtovanie záložne (8 replies)
 219. Zmluvná pokuta (14 replies)
 220. Daňové priznanie (24 replies)
 221. Záložná zmluva (0 replies)
 222. poradíte? (13 replies)
 223. Nepeňažný vklad do ZI od dvoch spoluvlastníkov - PO a FO (5 replies)
 224. predaj - sklad treba alebo netreba (57 replies)
 225. Zúčtovanie dane z príjmu (1 replies)
 226. Peňažný denník (5 replies)
 227. Dobropis v JÚ - poraďte! (1 replies)
 228. leasing a odpisy (1 replies)
 229. Vystavenie faktury bez IČO ? (1 replies)
 230. Podnikateľský účet (1 replies)
 231. Zalozenie zivnosti a rodicovsky prispevok (2 replies)
 232. Skladový priestor a jeho oprava (1 replies)
 233. SZČO a aj zamestnanec. (29 replies)
 234. Živnostník (21 replies)
 235. Úroky za omeskanú platbu. (1 replies)
 236. stravne seky (3 replies)
 237. leasing nehnuteľnstí (2 replies)
 238. Registračná pokladňa - tržby - príjmové doklady (14 replies)
 239. Daň z nehnut. za kanc. priestory (8 replies)
 240. Digitálny fotoaparát - odpis. tireda (1 replies)
 241. Náklady na zásielku aký účet? (11 replies)
 242. Zápočet pôžičky voči emisnému ážiu (0 replies)
 243. Jazykovy kurz - danovy vydavok? (3 replies)
 244. Odkúpime náklady od podnikateľov (0 replies)
 245. zdanenia prijmu so Severneho irska (7 replies)
 246. Dotácie z EU v poľnohosp. (3 replies)
 247. Ešte raz leasing, súrne prosím (2 replies)
 248. Ako je to s uplatnením nezdan. čiastky????? (3 replies)
 249. DPH pri cestovnom (4 replies)
 250. Aká odpisová skupina? (3 replies)