PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 [419] 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. živnosť
 2. stravné
 3. Neplatca DPH a dovoz z EÚ
 4. cestovné
 5. Zahraničné fa SZČO + DZP
 6. kupa-predaj-kupa-predaj
 7. Odpis auta - komplikované
 8. Daňové priznanie
 9. Poskytnuty dar
 10. Zivotne minimum
 11. PHM v JU
 12. postúpenie pohľadávok a dph
 13. Podpis príjemcu na výdvkovom doklade
 14. manko v JU
 15. Podpis príjemcu na VPD
 16. daň z príjmu kontra daň z nehnuteľnosti
 17. zamestnávanie manžela
 18. odpis penajatého majetku
 19. Daň z motorových vozidiel - všetko na r. 2006
 20. Daň z prijmu vs. živnostnik
 21. Dá sa ešte zaplatiť daň za MV?
 22. Europsky projekt - sprostredkovanie - DPH
 23. zlá daň
 24. knihy došlých a odoslaných faktúr
 25. odvod tržieb v POHODE
 26. platby do zdravotnej poistovne
 27. Daňové priznanie za rok 2005
 28. chýbajúci doklad v JÚ
 29. Strav. lístky - kalkulačka
 30. Praca v zahranici
 31. PHM na rok 2005
 32. Účtovanie záložne
 33. Zmluvná pokuta
 34. Daňové priznanie
 35. Záložná zmluva
 36. poradíte?
 37. Nepeňažný vklad do ZI od dvoch spoluvlastníkov - PO a FO
 38. predaj - sklad treba alebo netreba
 39. Zúčtovanie dane z príjmu
 40. Peňažný denník
 41. Dobropis v JÚ - poraďte!
 42. leasing a odpisy
 43. Vystavenie faktury bez IČO ?
 44. Podnikateľský účet
 45. Zalozenie zivnosti a rodicovsky prispevok
 46. Skladový priestor a jeho oprava
 47. SZČO a aj zamestnanec.
 48. Živnostník
 49. Úroky za omeskanú platbu.
 50. stravne seky
 51. leasing nehnuteľnstí
 52. Registračná pokladňa - tržby - príjmové doklady
 53. Daň z nehnut. za kanc. priestory
 54. Digitálny fotoaparát - odpis. tireda
 55. Náklady na zásielku aký účet?
 56. Zápočet pôžičky voči emisnému ážiu
 57. Jazykovy kurz - danovy vydavok?
 58. Odkúpime náklady od podnikateľov
 59. zdanenia prijmu so Severneho irska
 60. Dotácie z EU v poľnohosp.
 61. Ešte raz leasing, súrne prosím
 62. Ako je to s uplatnením nezdan. čiastky?????
 63. DPH pri cestovnom
 64. Aká odpisová skupina?
 65. DANOVE priznanie a uroky na ucte
 66. DHM
 67. Finančná zábezpeka
 68. Kde sa zaregistrovať?
 69. Ako zaúčtovať?
 70. Občianske združenie a nehmotný majetok
 71. Občianske združenie a nehmotný majetok
 72. zahr.sluz.cesta a zivnostnik
 73. DPH a penále za oneskorené platby...
 74. Daň z mot.vozidiel - prenájom?
 75. Daň z mot.vozidiel - prenájom?
 76. Investičný majetok
 77. Archivačná doba
 78. Ako zaúčtovať kolekcie
 79. Poukážka na nákup
 80. clo a Dph
 81. Odpisy majetku.
 82. Ako účtovať materiál, výrobok?
 83. Odpis-finančný leasing-daň.výdavok
 84. Faktúra vydaná- na prelome roka
 85. Faktúra v cudzej mene z členského štátu
 86. DPH za programatorske sluzby do zahranicia(EU)
 87. Výpočet stravného
 88. Daň z príjmu v Nemecku
 89. PHM cez CCS karty
 90. Dan pre zástupcu vlastníkov
 91. prerušenie odpisov -doplň. otázka
 92. faktúra- trovy konania
 93. Bankový účet v zahraničí
 94. Faktúry na prelome rokov
 95. Zmena cestovných náhrad od 01.01.2006
 96. hľadám www stránku - daň z mot. vozidiel
 97. dar prijatý s.r.o.
 98. Odvolanie voči sankčnému úroku
 99. Obstaranie motor. vozidla
 100. Faktura za vedenie účtovníctva za december
 101. interny doklad
 102. DP MV
 103. Auto nezaradené do majetku firmy s.r.o.
 104. Zmeny v JCD od 1.1.?
 105. Daň z príjmu do 5 000Sk od 1.1.2006
 106. Učtovanie Recyklačný fond
 107. Vzájomný zápočet pohľ.a záv. v angličtine
 108. Daňová povinnosť
 109. SZČO, stravné a cestovné
 110. Ako zaúčtovať ubytovanie?
 111. prerušenie odpisov
 112. Zostatok k 31.12.2005 na aú 323x
 113. Nové tlačívá k DzP????
 114. vypísanie DDP na daň z príjmov
 115. Smrť zamestnanca
 116. Zrážková daň
 117. Pokladničné doklady s predtlačeným číslovaním
 118. registračná pokladna
 119. Uhradené platby SZČO a neodhlásenie zo SP
 120. Nahradne blocky-Danovo uznatelne vydavky
 121. dovoz zo zahranicia
 122. cestovné náhrady
 123. problem s podanim danoveho priznania FO
 124. Postup účtovania
 125. Odmena za spracovanie JÚ
 126. Nezdaniteľná časť základu dane
 127. Dan z nehnutelnosti
 128. hladam pompc
 129. Študent - brigádnik
 130. Prenájom strojov do čiech a DPH
 131. účtovanie v JÚ cez prechod roka
 132. Zivnostník - rada k priznaniu dane z príjmov
 133. Vysoká škola
 134. Povinné zmluvné poistenie
 135. Stravné SZČO - autožeriav
 136. Postupy účtovania v angličtine.
 137. strata bločkov
 138. príjmy z remeselnej činnosti
 139. bicykel - reklama ?
 140. Dodatočné priznanie - zníženie odpočtu - pokuta
 141. Zivotné poistenie živnostníka
 142. Úhrada zálohovej fa v roku 2005
 143. Vydavok na konci roka
 144. Účet 381-náklady buducich obdobi
 145. Automobil a daň
 146. Preddavky v cudzej mene
 147. dialničné poplatky
 148. dilničné poplatky
 149. Odpísaný majetok - ako vyradiť?
 150. predaj nevykázaného majetku
 151. zdravotne poistenie
 152. zdravotne poistenie
 153. zdravotne poistenie
 154. Poplatky z omeškania od zdravotnej poistovne
 155. odpoč.položka
 156. Dohoda o vzájomnom započte s Rakuskom
 157. Nákup tovaru z ČR - dodanie mailom
 158. Prechod FO na PO
 159. aú 261
 160. Skúška
 161. aký je rozdiel
 162. aký je rozdiel
 163. dlžné poistné
 164. Novela - závislé osoby
 165. Náklady pri používaní súkromného vozidla
 166. Výkazy ??
 167. Zakazkova vyroba - smernica
 168. Pokladňa HUF
 169. odpis auto zakupeneho v decembri 2005
 170. zaučtovanie straty
 171. Vyučtovanie zahr. pracovnej cesty
 172. Ako účtovať úver ?
 173. Príjem od súdu
 174. Opravne polozky
 175. Stravovacie poukážky - aké?
 176. Príjmy oslobodené od dane
 177. Služby mimo EU
 178. Sociálny fond - tvorba a čerpanie
 179. osobná asistencia
 180. Zrusenie platcu DPH
 181. odpočet poistného
 182. predaj bytu - daň z príjmov
 183. účtovanie prelomu rokov
 184. oprava ZD pri dodaní do EU
 185. Prepočet k 01.01. vo valut.pokl.
 186. Pokuta
 187. čerpanie úveru
 188. Vypočítanie PHM pre cudzinca
 189. záloha na detektívne služby
 190. Cestovný príkaz
 191. Športové zariadenie pre zamestnancov
 192. devízový účet - použitie kurzu - spotová menová konverzia
 193. Rezervy na riziká z podnikania
 194. Prezenty ku koncu roku
 195. Pečiatka na faktúre
 196. lízing rok 2003
 197. dodatočné daňové priznanie?
 198. Zníženie straty
 199. Stravné lístky-nákup
 200. Zákazková výroba
 201. Tlačivá DP A a B za r. 2005
 202. Odkúpená sro-čka
 203. Daň zvedlajšej činnosti
 204. prelom rokov
 205. Daňové priznanie a materská
 206. Telefon- kancelaria a sidlo.
 207. Tech. zhodnotenie
 208. účet 381...
 209. faktúra05/06?
 210. Domoví dôverníci - odmena z FO
 211. Zle vypocitane preddavky na D z P PO
 212. dh na nájomnom
 213. Ako na to pri paušálnych výdavkoch
 214. stravne listky od 1.1.2006
 215. Predaj rod. domu
 216. Prijem za reklamu z USA
 217. položky upravujuce DP
 218. Ako zaúčtovať?
 219. Ide o technické zhodnotenie alebo len oprava nebyt.priestoru
 220. Nadobudnutie tovaru z EU + vlastná preprava
 221. Skúšobna verzia- cestovné náhrady
 222. spotreba tovaru
 223. Súkromné auto aliaz auto zaradené do podnikania
 224. Nedoručený list
 225. cash flow
 226. neidentifikovateľné pohľadávky
 227. Vratné obaly - účtovanie
 228. reklama na aute
 229. Parkovací systém
 230. smernica pre zásoby, majetok
 231. Osobný automobil-výhra v žrebovaní
 232. Neplatca DPH a dovoz z EU
 233. Stravné v cudzej mene od 1. 1. 2006
 234. 1.zvýšená splátka
 235. Príspevok na samozamestnanie-problém
 236. účtovanie v JÚ
 237. Účtovanie majetku nadobudnutého na splátky
 238. registračné pokladnice-interntové služby
 239. Stravné
 240. Zmena čísla účtu pre úhradu dane z motorových vozidiel
 241. tvorba OP k pohľadávkam
 242. diety u vodičov medzinárodnej prepravy
 243. zmluva o reklame a úhrada...
 244. Nárok na odpočítanie DPH v zahraničí
 245. platba v CZK -zauctovanie
 246. Tesco poukážky
 247. hromadne pokladnicne doklady
 248. výpočet dane z prijmu FO.
 249. Reklama
 250. "Nový" leasing a ukončenie živnosti