PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 [42] 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Ako funguje pay safe karta ?
 2. Zamestnávanie v Nemecku a odvody do poisťovni.
 3. Ukončenie pracovného pomeru stravné lístky
 4. Môže poberateľ výsluhového dôchodku poberať materskú?
 5. Kombinácia DPH na faktúre
 6. Spĺňa fy podmienky povinnej registrácie DPH?
 7. nákup kolkov a ich refakturácia
 8. Stará pohľadávka
 9. ako úctovat penále od Soc.poistovne za stary rok ?
 10. kedy ukončiť pracovný pomer ?
 11. Kedy je zdaniteľné plnenie?
 12. DPH pri vývoze tovaru s montážou
 13. Príjem rozhodcu na arbitrážnom súde
 14. Preplatok voci ZP a SP na ucte 336, ktory vznikol chybnym uctovanim v predch.rokoch, ako ho zlikvidovat uctovne?
 15. faktúra, ičo a dič
 16. Účtovanie v Omege - začiatočník
 17. Danove obdobie a dan. licencia
 18. Nezdokladovaná úhrada záväzku
 19. Aký účet použiť pri duplicitnej úhrade?
 20. DPH doklad faktúra opravná
 21. Slovák si podal danove priznanie v Čechách
 22. Predaj nehnuteľnosti - budova zahraničnej osobe a zároveň spoločníkovi
 23. "Samozdanenie faktury" nemusi byt 343 uctovana??
 24. Chybové hlásenie pri vypĺňaní DPPO
 25. Číslovanie dokladov - hospodarsky rok
 26. Vklad do ERP - je potrebné účtovať?
 27. Daňový bonus
 28. Poistenie pohľadávok - účtovanie
 29. Obstarávacie náklady - garáž
 30. DODAT.DPH - príklad - ako vyplniť?
 31. Uctovanie cestovnej kancelarie v PU
 32. Montáž a prenos daňovej povinnosti
 33. platby za jazykový kurz a DPH
 34. stavebné a montážne práce z EU?
 35. Zisk vyplatený spoločníkovi s.r.o. - ako zaúčtovať ???
 36. Môže SZČO viesť daňovú evidenciu? (2016)
 37. FA do CR ale tovar na Slovensko
 38. Ide o prenos daňovej povinnosti v stavebníctve?
 39. oprava faktúry s DPH /platená v hotovosti/
 40. Databáza-odovzdať klientovi?
 41. zariadenie predajne ako dar
 42. Ako zaúčtovať vybavenie kuchyne v rekreačnom zariadení?
 43. odpočet DPH za províziu pri nákupe stravných lístkov u živnostníka
 44. Transferové oceňovanie - odsúhlasenie
 45. Čistá hodnota zákazky v súvahe
 46. Rrezervy na naklady a zaroven k tomu odhad na vynosy-vplyv na zaklad dane
 47. Príjem do pokladne za predaj auta
 48. Provízia - terminál - účtovanie
 49. Účtovanie deputátu ako úhradu za nájomné.
 50. Zápočet pohľadávok a záväzkov spoločníka
 51. Refakturácia prepravy na SK poľskému dodávateľovi s DPH?
 52. Platenie poistky zo zivnosti popri zamestnaní
 53. Daň z darovanej nehnuteľnosti?
 54. Reštaurácia a výdajky
 55. Prenájom kancelárie od konateľa a transférové oceňovanie
 56. Ako vystaviť faktúru
 57. režim DPH: dodávka a montáž technológie ČS
 58. Kedy musím zaradiť do majetku pozemok?
 59. DPH pri nákupe zlomkového zlata zo záložne
 60. Učtovanie pohonných hmôt.
 61. Ako získať spätne prax pri výpomoci vykonávania prác pre SHR?
 62. VPD - účel
 63. Účtovanie recyklačného fondu
 64. Súhrny výkaz a daňové priznanie k DPH.
 65. Predaj jedálnych kupónov zamestnancovi
 66. Faktura prelom mesiacov a DPH
 67. Registracia platitela dane
 68. zauctovanie faktury
 69. Predaj darovaneho pozemku
 70. študent dennej formy, práca na TPP a nárok na podporu v čase nezamestnanosti
 71. Stavebníctvo a DPH
 72. SZČO a uplatnenie nákladov za prenájom
 73. Existuje videoškolenie k problematike: stavebné práce a DPH od 1.1.2016 ?
 74. prevod vlastného softvéru do sro
 75. obstaranie tovaru zo zahraničia
 76. Dodanie tovaru z EU - kedy do DPH a KVDPH
 77. Účtovanie úveru
 78. Ako treba vymazať chybne zaúčtované pokl. dokl. z účt. denníka v programe MRP?
 79. nákup videoškolenia - účtovanie
 80. Šetrenie sídla fy z hľadiska registrácie DPH.
 81. Je správne rozdelenie faktur z jednej stavebnej akcie na cast s a bez prenosu danovej povinnosti?
 82. Je obstaranie webovej stránky kapitálový, alebo bežný výdavok?
 83. Dan z prenajmu
 84. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve, stravné lístky a stravné, cestovné náhrady a náklady na mobil
 85. dodatočné DP B
 86. Rozpočítanie nákladov za prepravu do ceny tovaru
 87. Dobrovoľné poistenie
 88. Fakturovanie materiálu z nemecka do švajčiarska ale dodanie je v taliansku
 89. uplatnenie dph pri registrácii z finančného leasingu
 90. Preukázateľné výdavky na zníženie dane z príjmu pri predaji bytu
 91. B3 KV dph uplatnená
 92. dane zo mzdy
 93. Mesačný výkaz do SP a ZP - zamestnanec PN
 94. prenesenie daňovej povinnosti - rôzne činnosti na jednej faktúre
 95. rok na PN
 96. Ako zaúčtovať pri stavbe výkony "dokončovacie"?
 97. Ako si uctovne prerozdelit peniaze, aby to bolo spravne?
 98. nemecke daňové priznanie
 99. Platba v hotovosti odberateľom na základe zmluvy bez sumy - obmedzenie 5000€
 100. Ako zaúčtovať nákup jedného setu letných pneumatík a diskov v hodnote 2100 EUR?
 101. dohoda o vykonaní práce - rodičovská dovolenka
 102. Neplatiteľ a predaj tovaru do EÚ
 103. Prenos daňovej povinnosti v stavebníctve, nárok na odpočet a kedy samozdaniť
 104. Vystavená faktúra do EÚ
 105. Obchodný zástupca z ČR sprostredkováva obchodnú činnosť na Slovensku pre slovenského platiteľa DPH. Musí byť registrovaný na SK ako platca DPH podľa pragrafu 7?
 106. Účtovanie PHM
 107. Ako vystavit fakturu zahranicnej osobe za sluzbu vykonanu v SR???
 108. Zľava na fa
 109. prenesenie daňovej povinnosti FA
 110. refakturácia pokladničného dokladu resp. zjednodušenej faktúry
 111. Faktúra do ČR
 112. Ako si zvýšiť st.dôchodok
 113. Dan z prijmov PO pri predaji nehnutelnosti
 114. Inštalácia rozvodov potrubí médií - jedná sa o prenos daňovej povinnosti?
 115. vyúčtovanie zahraničného cestovného na prelome mesiaca
 116. Zápočet rokov - pracovný pomer na 2 hod. denne
 117. Nákup z Mobelixu a účtovanie v PU
 118. Ako zaúčtujem "hygienu" v PU?
 119. dátum vystavenia a dodania pri tovare
 120. Zdanenie prijmu z obchodovania na internete - obchodovanie s komoditami a na menovom trhu
 121. Zamestnanec na PN po 52 týždni
 122. Pracovný pomer na hodinu denne
 123. Transférove oceňovanie
 124. Zostatková cena majetku účtovná/daňová pri vyradení majetku z dôvodu výkonu záložného práva
 125. prenesenie daňovej povinnosti
 126. Goodwill pri kúpe časti podniku?
 127. prepis automobilu od manzela na manzelku, ktora ho pouziva na zivnost?
 128. Osobný asistent-treba sa niekde prihlasovať?
 129. ake su podmienky pri obrate nad 100 000 eur - moznost neplatit DPH ?
 130. Úroky z pôžičky - zdaňovanie
 131. Nezdaniteľná časť na manželku
 132. Oprava faktúry ... stavebné práce
 133. Dobropis na plechy podľa par. 69 ods. 12 a daňové priznanie DPH.
 134. Prenájom vlastnej nehnuteľnosti nezaradenej do obchodného majetku a spôsob evidencie príjmov a výdavkov v daňovom priznaní FO
 135. môžem dať do nákladov?
 136. Prenos daňovej povinnosti áno alebo nie?
 137. Likvidačný zostatok
 138. Splatnosť faktúry viac ako 60 dní - splátkový kalendár
 139. oprava dobropisu v súvislosti s DPH
 140. Letenka od českej spoločnosti a DPH
 141. exekucny prikaz na zrazku zo mzdy zamestnancovi
 142. Cestovné príkazy, Kniha jázd - konateĺ?
 143. sprostredkovanie osôb v SR do zahraničia
 144. Zahraničná faktúra
 145. DPH pri nákupe tovaru zo zahraničia
 146. Diéty za 4,20 alebo 6,30 ??
 147. Oneskorená registrácia na DPH a následné zrušenie podnikania
 148. Zaúčtovanie myPay
 149. dph pri prepravu z 3. krajin?
 150. Hromadné prepúšťanie a ako ďalej
 151. Ako postupovať u cudzinca-čecha, keď chce mať u mňa sidlo?
 152. Ako vyplniť dodatočné DP PO
 153. Zrážková daň z pôžičky od zamestnancov.
 154. Ako v JU zaradiť hm. majetok do 1.700 eur, využívaný viac ako rok ak chcem celú sumu do nákladov v DP2015?
 155. Odpisovanie nábytku
 156. Predaj rodinného domu.
 157. Spôsob účtovania B, koniec roka
 158. Omega - účtovanie nákupu regálov z Mobelixu
 159. 2%dane - posledný deň
 160. VSZP - protokol o semantickych chybach pri odhlaskach a prihlaskach - ako riesite ?
 161. Dobropis došlý po 30 dňovej lehote
 162. pokladňa v HUF - zaokrúhlovanie?
 163. postúpenie pohľadávky v JU a zápočet
 164. Aká je zaručná doba pri predaji podnikateľským subjektom 1 alebo 2 roky ?
 165. nefunguje mi drsr.sk ako doteraz
 166. Mimoriadna účtovná závierka ku dňu skončenia likvidácie
 167. zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny
 168. Cestovne nahrady konatela - spotreba PHM podla akej normy
 169. Narok na davku v nezamestnanosti
 170. Zrušenie registrácia DIČ
 171. Príjem z predaja licencie
 172. Cislo uctu pri plateni danovej licencie?
 173. Predaj nehnuteľnosti a daň z príjmu PO
 174. Rezerva na dan z motorovych vozidiel
 175. Dodávka služby z CZ do SK od platiteľa neplatiteľovi - ako fakturovať?
 176. vyplatenie ziskov - dividend za r. 2015
 177. letenky z Litvy - DPH
 178. Ukoncenie TPP po materskej vymeriavaci zaklad pre davku v nezamestnanosti
 179. Učtovanie do nakladov pred založenim S.R.O
 180. Živnostník - dohoda o spolupráci - firemné auto aj na súkromné účely
 181. Oprava v prehľade o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti
 182. účet 133 - nehnutelnosť na predaj
 183. Faktúru vystaviť s, alebo bez DPH?
 184. Faktúra za prepravu z EÚ pri dovoze tovaru z krajiny mimo EÚ
 185. Uctova zavierka
 186. technické zhodnotenie alebo služba?
 187. Vozidlo nadobudnuté darovaním
 188. Zaradenie MV do majetku sro
 189. Koľko krát musím platiť DPH pri dovoze tovaru z tretích krajín?
 190. Virtuálna elektronická registračná pokladnica - stačí obyčajná tlačiareň?
 191. Transferové oceňovanie - za aké obdobie sa vytvára dokumentácia?
 192. Nedoplatok na dani
 193. Demontáž a znova montáž toho istého dopravníka
 194. Dividendy za r. 2012
 195. STK, EK - casovo rozlisovat?
 196. Investičné zlato v majetku s.r.o. - evidencia majetku
 197. Kde do daňového priznania zaradiť neuplatnenú časť odpisov?
 198. KV a leasingová splátka
 199. daňové priznanie z dedičstva
 200. Vyradenie pohľadávky
 201. Účtovanie projektovej dokumentácie
 202. Doklady pri predaji MV mimo EÚ
 203. nehnuteľnosť
 204. odstupne
 205. Ide dodávka do DPH priznania nákup dubai a nasledne aj predaj v dubaji
 206. Prepočet nákladov na zahraničnej služobnej ceste
 207. Miesto dodania záhradné práce
 208. Oneskorená registrácia na DPH a tzv. mimoriadne daňové priznanie k DPH
 209. Nadobudnutie nového dopravného prostriedku v rámci SR - ťahač
 210. daňový doklad k prijatej platbe
 211. odstupne
 212. Nový Prehľad činností CPA a postup podľa starého Prehľadu činností CPA
 213. Poistenie zaplatené počas PN SZČO
 214. môžem kúpiť stoličku spinalis zo sociálneho fondu a nedať ju zamestnancovi na zdanenie?
 215. Provízia za obchodné zastupovanie (zmluva o obch.zastúpení) - vzťahuje sa § 17 ods. 19 písm.d) ? (daň.náklad po zaplatení) ?
 216. Finančné výkazy FIN 3-04 4-04 pre obce
 217. Poplatok za odpad s.r.o.
 218. Je možné zrušiť plne omylom podaný kontrolný výkaz?
 219. DIČ zahr. faktúr nahrávame ako naše IČ DPH?
 220. Ako zauctujem v JU bezurocnu pozicku od matky zivnostnika a ako jej splatky?
 221. Predaj pozemku a daň z príjmu
 222. ubytovacie služby - DPH
 223. Výkaz - obaly
 224. DPH
 225. prenos daňovej povinnosti
 226. PHM 80:20
 227. Ako mam postupovat v pripade neopravnenej fakturacie prevadzkovatela vodovodnej siete?
 228. repre a kontrolný výkaz
 229. Priznanie DPH - zlý dátum na tlačive
 230. samozdanenie prijatej faktúry z EÚ
 231. Tuzemský prenos daňovej povinnosti-stavebné práce
 232. koeficient
 233. KV v Alfe
 234. Aký dátum dodania na vydanom dobropise uviesť?
 235. Zálohová Fa IČ DPH SK s DPH, daňový doklad IČ DPH CZ bez DPH
 236. Kód DPH samozdanenie v MRP
 237. instalacia kratkodobeho majetku - vstupuje do ceny majetku,alebo nie ?
 238. Bezhotovostný prevod
 239. Ako preložím anglické pojmy - materiality, opinion?
 240. Odmeňovanie predsedov SVB a odvody
 241. Dodatočný KV DPH a dodatočné DP DPH, len presun z A1 do D2
 242. 2x vystavená faktúra
 243. Došlá faktúra za mobilný telefón používaný aj na súkromné účely 80/20%
 244. Cestovna agentura - provizia z poistenia a DPH
 245. vyplacanie provizii za sprostredkovanie
 246. Súkromne auto na služobne účely
 247. koeficient
 248. Dlh- sociálnej poisťovni
 249. vyuctovanie aktivacii skylink
 250. Szčo bez príjmu a príspevok