1. Manažérska činnosť (12 replies)
 2. Aký doklad? (16 replies)
 3. povinne zmluvne poistenie (18 replies)
 4. Manažerská činnosť - DPH (5 replies)
 5. Okuliare ako danovy vydavok (14 replies)
 6. DPH v ČR (1 replies)
 7. DPH v ČR (0 replies)
 8. Dátum zdaniteľného plnenia pre DPH (1 replies)
 9. Kontrola daňových odpisov osobného automobilu (6 replies)
 10. Odpisovanie straty (14 replies)
 11. Plnenie z doplnkového dôchodkového sporenia (4 replies)
 12. Účtovník a paušálne výdavky (8 replies)
 13. možem odpisovať (1 replies)
 14. Aký kurz ak ho NBS nevyhlasuje? (13 replies)
 15. Príjem z Nemecka (2 replies)
 16. Dohoda k cestovnym nahradam pre správcu nadácie (0 replies)
 17. Tlačivá na DPH (2 replies)
 18. Poistná udalosť na tovare (11 replies)
 19. Účet 341 a zostatky na analytikách (17 replies)
 20. Odpis záväzku (11 replies)
 21. Uplatnenie 12000,00 Sk z DDP - upozornenie (17 replies)
 22. Záväzok voči spoločníkovi - varianty zrušenia (3 replies)
 23. dotácia z ÚP (4 replies)
 24. Metódy eliminácie dvojitého zdanenia zo závislej činnosti (0 replies)
 25. Sankčný úrok (3 replies)
 26. kolky (1 replies)
 27. Dotácia z UP a pauš. výdavky (36 replies)
 28. oprava zaúčtovaného dokladu (8 replies)
 29. odhad daňovej povinnosti (6 replies)
 30. podať priznanie, či nie??? (5 replies)
 31. Drobný majetok (37 replies)
 32. účtovanie stravných lístkov...... (13 replies)
 33. FA vystavené v decembri (2 replies)
 34. SÚVAHA A VÝKAZ ZISKOV V EXCELI (14 replies)
 35. Nové tlačivo na DPH 2006??? (6 replies)
 36. výpočet PHM (23 replies)
 37. Uplatnenie zakonnej poistky (2 replies)
 38. zaplatené záväzky v PU, ale nezaúčtované (11 replies)
 39. zásoby v mínuse (21 replies)
 40. Metódy eliminácie dvojitého zdanenia zo závislej činnosti (1 replies)
 41. Potvrdenie o zrazených preddavkoch (1 replies)
 42. Predčasne ukončený leasing (4 replies)
 43. Odpisovanie N a HIM (2 replies)
 44. Kurz. rozdiel alebo pen vyrovnanie (2 replies)
 45. Vernostný bonus (0 replies)
 46. alarm na prenajatom aute (0 replies)
 47. technické zhodnotenie pri ukončenom najme (0 replies)
 48. Benzín - priemerná cena za r.2005 (6 replies)
 49. Daň z úroku na BV (1 replies)
 50. doklad taxi sluzba uctovanie (7 replies)
 51. Ostatné záväzky (11 replies)
 52. Vrátenie DPH (3 replies)
 53. Platca DPH - nákup a predaj od nepodnikateľa (3 replies)
 54. Zrážková daň a daňový bonus (25 replies)
 55. Manko (12 replies)
 56. Ako zaúčtovať ? (2 replies)
 57. Ako zaúčtovať ? (2 replies)
 58. Vrátena platba (8 replies)
 59. Auto z Čiech a DPH (1 replies)
 60. vydláždenie dvora a prístrešok (26 replies)
 61. Daňové priznanie typA a príjmy z ČR (11 replies)
 62. Musí byť majetok odpisovaný? (5 replies)
 63. mám povinnosť tvoriť rezervu na nevyčerpané dovolenky? (27 replies)
 64. Zaslanie odpovede z UDR na môj dotaz týkajúci sa prijatej preddavkovej platby . (0 replies)
 65. Súkromný účet podnikateľa a platby do fondov (42 replies)
 66. Služobná cesta na prelome rokov (1 replies)
 67. Príjem zo stálej prevádzkarne z ČR (1 replies)
 68. Príspevok na zamestnávanie (2 replies)
 69. Stratená zahr. DF (2 replies)
 70. Uplatnenie nezdaniteľnej časti (4 replies)
 71. Faktúra z 2004 (17 replies)
 72. sklad-ceny (7 replies)
 73. Rodičovská rada (3 replies)
 74. Zmena odpisového plánu účtovných odpisov (7 replies)
 75. tlač súvahy na www.drsr.sk (5 replies)
 76. DPH a staré doklady (2 replies)
 77. Dohoda (6 replies)
 78. ročne zučtovanie s prijmom v Kč. (4 replies)
 79. Cestovné výdavky (1 replies)
 80. daňové odpisy (6 replies)
 81. daňové priznanie pri jednorazovom prijme (2 replies)
 82. SZCO-zdravotne poistenie-roc.zuctovanie-naklady (2 replies)
 83. Zákon o DPH v angličtine (3 replies)
 84. daňový bonus (21 replies)
 85. honorár (2 replies)
 86. certifikácia a POV (10 replies)
 87. živnostník a jeho odvody do SP (4 replies)
 88. Prehľad o zraz. a odvedených príd. na daň z príjmov... (2 replies)
 89. Pokladňa v Sk a valuty (2 replies)
 90. trojstranný obchod (17 replies)
 91. Mzda podnikatela (6 replies)
 92. Danove priznanie DPH - vyvoz sluzby do EU §15 (4 replies)
 93. V ktorom štáte zdaniť (3 replies)
 94. životné poistenie a výsluhový dôchodok (1 replies)
 95. Dodatočné DP (7 replies)
 96. Daňové priznanie (14 replies)
 97. ceny PHM (2 replies)
 98. pohľadávka z roku 2003 (15 replies)
 99. Úver v EUR (4 replies)
 100. Splatenie obchodného podielu v sro (0 replies)
 101. daň z predaja zdedeného majetku (3 replies)
 102. odložená daň z príjmu (1 replies)
 103. strata a DP (2 replies)
 104. Clo pri dovoze PC a notebookov z USA (1 replies)
 105. Software z Čiech - čo s DPH? (6 replies)
 106. ukončenie živnosti- čo s neuhradenými záväzkami (5 replies)
 107. ročné zúčtovanie - čestné prehlásenie o výške príjmu (14 replies)
 108. www.drsr.sk - info k RZD za rok 2005 (0 replies)
 109. DP pre SZČO+zamestnanec (6 replies)
 110. Zdanenie podielov na zisku - ktorý riadok DP? (4 replies)
 111. cenová mapa pozemkov v BA (10 replies)
 112. odložená daň- súrne (7 replies)
 113. úrok z omeškania (15 replies)
 114. Strata (1 replies)
 115. DPH z diaľničnej nálepky? (35 replies)
 116. Kúpa technológie od fyzickej osoby. (6 replies)
 117. oznámenie hospodárdskeho výsledku (0 replies)
 118. Odpisy Softvéru pred novelou zákona o účte (0 replies)
 119. daňový základ (1 replies)
 120. dohodár-ročnézúčtovanie a daň.bonus (6 replies)
 121. este raz auto (3 replies)
 122. Zmena uplatn vydavkov (1 replies)
 123. smernice? (2 replies)
 124. Účtovné odpisy budovy (0 replies)
 125. Vystavenie preddavkovej faktúry a jej platba v ten istý deň v hotovosti . (9 replies)
 126. Daňový bonus (30 replies)
 127. Dedičské konanie (14 replies)
 128. Príjem modelov (0 replies)
 129. Odpustenie poplatkov (3 replies)
 130. záväzok alebo pohľadávka ? (0 replies)
 131. Zdaňovacie obdobie (3 replies)
 132. Vklad nehnuteľnosti do ZI od FO - nepodnikateľa (3 replies)
 133. Prac.zmluva s dohodárom/vyradeným z ev.ÚP/ (0 replies)
 134. Kam účtovať? (20 replies)
 135. Kontokorentný účet v JÚ (30 replies)
 136. Účtovanie CCS kariet (1 replies)
 137. priemerná spotreba (1 replies)
 138. Uchovávanie pokladničných blokov (1 replies)
 139. Príjem zo závislej činnosti z ČR + živnosť (2 replies)
 140. Kurzové rozdiely z úveru (1 replies)
 141. Tlačivo "Výpis z daňového priznania FO za rok 2005" (8 replies)
 142. Rozdiel medzi "účelové sporenie" a "poistné na životné poistenie" (2 replies)
 143. Bezpečnosť práce (4 replies)
 144. Zabezpečenie dane (0 replies)
 145. Faktura (6 replies)
 146. neukončený leasing a ukončenie živnosti (22 replies)
 147. ojazdene vozidlo a DPH (3 replies)
 148. Nepodanie DP-sankcie? (3 replies)
 149. Spracovanie miezd a účtovníctva pre organizáciu. (7 replies)
 150. odpočítateľná položka-poistenie (20 replies)
 151. DP a príjem zo zahraničia-Írsko (4 replies)
 152. prerušenie živnosti (4 replies)
 153. Registrácia podľa obratu "Ako počítať obrat?" (1 replies)
 154. príjem zo zahraničia (7 replies)
 155. Prekladateľ a daňové priznanie (15 replies)
 156. Prenájom nehnuteľností a daň (8 replies)
 157. Kúpnopredajné zmluvy (3 replies)
 158. konatel a odmena (5 replies)
 159. leasing v JU (30 replies)
 160. mzdy v JU vyplatené po 31.12.2005 (3 replies)
 161. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 162. Nakup na ico v zahranici (18 replies)
 163. Skartacia (16 replies)
 164. Uhrady a záväzky (45 replies)
 165. leasing a danova strata (3 replies)
 166. Pomoc (1 replies)
 167. bankový výpis pred vznikom živnosti (3 replies)
 168. Životné poistenie (6 replies)
 169. SZČO popri zamestnaní, MD a daňové priznanie (3 replies)
 170. SŽČO+zamestnanec - nulový zisk a preddavky zo závislej činnosti (6 replies)
 171. kurzove rozdiely (6 replies)
 172. Zodpovednosť za účtovníctvo (3 replies)
 173. zálohová faktúra (9 replies)
 174. Faktura bez pečiatky (14 replies)
 175. Príjmy z prenájmu a bezpodielové vlastníctvo (3 replies)
 176. Dve živnosti r.2005 (10 replies)
 177. Predmet podnikania (3 replies)
 178. Co poradite? (20 replies)
 179. výsluchový dôchodok od DDP a daň z príjmov (3 replies)
 180. 60%+odvody (4 replies)
 181. Preddavky na daň (3 replies)
 182. Inventarizácia drobného hmotného majetku (5 replies)
 183. Čo je to obrat? (2 replies)
 184. Dôchodca na nezd.čať 12000 (4 replies)
 185. Základ dane pri predaji umeleckých diel (7 replies)
 186. náhrada od poisťovne (34 replies)
 187. SZČO+sprostredkovateľ DSS (12 replies)
 188. auto-elegantné vyradenie z majetku (3 replies)
 189. rucna vyroba (5 replies)
 190. dieťa+odpočitatelná položka? (9 replies)
 191. Daň z príjmu (2 replies)
 192. VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO TALIANSKA A ŠPANIELSKA (12 replies)
 193. zahraničné cesťáky v Alfe (0 replies)
 194. nezaplatené nájomné (1 replies)
 195. DVP + TPP + STAV.SPORENIE DAN (3 replies)
 196. Odvod do zdrav. poist. v sume 1285,- Sk-SZČO (1 replies)
 197. odpis pohľadávky (8 replies)
 198. výkaz o majetku a záväzkoch (2 replies)
 199. súkromný účet (18 replies)
 200. Zamestnanci 331 (6 replies)
 201. "biblia uctovnikov"a leasing (5 replies)
 202. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z EÚ (4 replies)
 203. zdaňovanie rozdeleného zisku (2 replies)
 204. Zálohová faktúra v JU (6 replies)
 205. Zápočet príjmu s výdavkom (8 replies)
 206. Predaj 50% elektrickej rozvodne SSE (0 replies)
 207. zálohová faktúra (2 replies)
 208. Príjem z Nemecka a RZD (1 replies)
 209. prílohy k daňovému priznaniu (6 replies)
 210. Nezdanitelne minimum (3 replies)
 211. zaloha (13 replies)
 212. Odpisy (18 replies)
 213. darovaný dom (1 replies)
 214. odpočitateľná položka r. 2006 (6 replies)
 215. manzelka na rodic.dovolenke ako odpocitatelna polozka (17 replies)
 216. §8 ods1a) čo sú príjmy z príležitosntých činnsotí? (1 replies)
 217. Haliere v CZK-pokladni (1 replies)
 218. Oznámenie na coný úrad a percentá alkoholu (9 replies)
 219. Účtovanie DDP (10 replies)
 220. seminare (8 replies)
 221. Odpis NEHMOTNÉHO majetku na lízing (7 replies)
 222. Ako zaučtovať zasoby? (6 replies)
 223. Kurz NBS (5 replies)
 224. Hodnoverný doklad (3 replies)
 225. šek ako doklad (6 replies)
 226. vlastné valuty (1 replies)
 227. DPH a školenia v zahraničí (1 replies)
 228. Športová akcia a sociálny fond (2 replies)
 229. PREDDAVKY DZP PO - 1,2,3/2006 platiť ??? (3 replies)
 230. platba PO=>FO (3 replies)
 231. Poplatok za komunálne odpady (23 replies)
 232. podielove listy (14 replies)
 233. mobil zamestnanca v s.r.o. (2 replies)
 234. Vyradenie výpočtovej techniky (6 replies)
 235. Zamestnanec + živnost (6 replies)
 236. Slovenská sro a organizačná zložka v ČR (5 replies)
 237. Prerušenie živnosti a daň.priznanie (50 replies)
 238. zamestnany v Norsku (2 replies)
 239. Poštové pukážky a poštovné (1 replies)
 240. Lízing v roku 2005 v Eurách (14 replies)
 241. slovensku alebo česku živnosť ? (1 replies)
 242. Zostatok hotovosti v pokladnici (1 replies)
 243. poštovné za dobierku bez DPH - dodatocne priznanie ? (1 replies)
 244. náhrada (1 replies)
 245. Aký správny účet použiť na zaúčtovanie (2 replies)
 246. FO-SZČO a tvorb Soc.fondu zo zisku (11 replies)
 247. Ako zapísať paušalné km za auto (3 replies)
 248. Konateľ-SZČO a preddavky ZP (22 replies)
 249. Ako zdanit prijem z predaja pozemku (1 replies)
 250. Dotácia z úradu práce (1 replies)