PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 [420] 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Kurzové rozdiely ku koncu roka
 2. Leasing a DPH z havaríjneho poistného
 3. Kúpa vraku auta,opr. a zaradenie do majet.
 4. zostatok pokladne
 5. daňový doklad
 6. Faktúry z Polska bez PPD
 7. Zmeny vo finančnom prenájme po novele ZDP
 8. Správne účtovanie dobropisu na konci roka
 9. Odpisy darovaného hmotného majetku
 10. Auto do nakladov
 11. DPH pr poskytnutí služby v CR
 12. Predfaktura vs. ostra faktura
 13. Rezervy-daňový výdavok
 14. Faktúra v SK alebo v EUR??
 15. Dotácia z ÚP
 16. Správne konanie
 17. Uplatnenie výdavkov v poslednom 1/4 roku.
 18. LIEH - software
 19. Výdavok na MV na 3 krát
 20. Paušálny výdavok na MV
 21. Nové sadzby stravného
 22. Zdravotne poistenie sa nezahrna do vydavkov?
 23. Kúpa softvéru a jeho zúčtovanie
 24. Prerušené odpisy.
 25. požička do firmy
 26. Provízia z ORIFLAME
 27. SZCO,JU,nieDPH,naklady,help
 28. Dodanie tovaru do EU neplatiteľom DPH.
 29. Kúpa HIM na home kredit
 30. PRECHOD NA PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
 31. Príspevok na chránenú dielňu
 32. Upustenie od vymáhania pohľadávky
 33. preddavková daň za 12/05
 34. Prijmy a vydavky na konci kalend. roku v JU
 35. Aku dan zaplatit?
 36. Parkovné konateľa a DPH
 37. Havaria-preplatenie opravy bez DPH
 38. sprostredkovaníe predaja
 39. Pred začatim živnosti
 40. Zápočet v AJ
 41. Totálna škoda - oprava
 42. Stoly + lavice bez faktúry
 43. DPH - zmluva o dielo a tovar
 44. leasing x-krát
 45. Softwarové licencie služba ci tovar?
 46. Zmluva o dielo/Dohoda o VP?
 47. zaradenie auta
 48. Komisionálny predaj-registračná pokladnica
 49. Poštovné z Čiech
 50. PC - odpis
 51. Faktúra od Mediatelu
 52. auto na súkromné účely
 53. Výmena tovaru z krajiny EU.
 54. časopisy z ČR
 55. Kurzový rozdiel
 56. SZČO a soc. poistenie
 57. guláš v pohľadávkach
 58. významná chyba min. obdobia
 59. Leasing
 60. Fotoaparát a príslušenstvo grátis
 61. DDP- daňový výdavok zamestnavatela
 62. Správny dátum pri obrate
 63. Refakturacia opravy
 64. Poukážky BILLA
 65. potvrdenie zo školy- daňový bonus
 66. "zbytocna" preprava
 67. Daň z motorových vozidiel r. 2006
 68. Kurzové rozdiely a koniec roku
 69. Postupy účtovania v JU
 70. Nezdaniteľný základ
 71. zmluva o prenájme
 72. cestovne nahrady za zahr.prac.cestu
 73. vratenie DPH v CZ
 74. Cestná daň
 75. Dovoz tovaru z ÉÚ a jeho predaj v SR
 76. prijímanie platby cez terminál
 77. Daňové priznanie k dani z MV
 78. Odsúhlasovať aj záväzky?
 79. Daňová kontrola - vrátenie dokladov
 80. Sociálny fond
 81. Kniha jázd
 82. Ako urobiť opravnú faktúru?
 83. HIM alebo ???
 84. Poistné plnenie za opravu auta
 85. Účtovanie platby platobnou kartou (názorne)
 86. chýbajúca faktúra
 87. Kedy si mám uplatniť DPH?
 88. nedodaný HIM
 89. rozdiel účtovných a daňových odpisov-odložená daň
 90. účtovanie podľa modelu B
 91. preddavok dane
 92. Likvidacia s.r.o. - vyhlásenim konkurzu
 93. rezerva na odstupné
 94. Zaradenie zrekonštruovanej budovy do majetku
 95. odpísanie závazku
 96. Daň z MV - celková hmotnosť
 97. DPH - čiastkovo dod. služba
 98. Vyradenie majetku
 99. Advokátska odmena
 100. Kúpa PC s Windowsom
 101. Nezdaniteľná čiastka príjmu FO
 102. Zníženie príjmov - dobropis
 103. FA za materiál do ČR
 104. ZDANIŤ PRÍJEM ?????
 105. Výpočet PN
 106. Podpis odberateľa na faktúru??
 107. ZHRNUTIE PRE ZACINAJUCEHO SZČO
 108. Zaokrúhľovanie DPH
 109. FO a náklady...
 110. Kedy odviest dan?
 111. odpisovanie osobného automobilu do podnikania
 112. Nájom kávovaru?
 113. predaj auta
 114. Zmena postupov účtovania od 1.1.2006
 115. Výdavky PO pred začatím podnikania
 116. Grant z úradu prácu
 117. Odpis počítača s dvoma LCD monitormi
 118. Ukončenie roka
 119. Ako účtovať príjem z prostriedkov Europ. soc. fondku...
 120. Čo so zle vystavenou došlou faktúrou?
 121. Preddávková faktúra-vyúčtovanie
 122. Fa do ciech ,sluzba v SR a DPH?
 123. Výroba a sklad
 124. Účtovací predpis
 125. prvá zvýšená splátka finančného prenájmu
 126. účtovanie zásob
 127. Odsúhlasenie pohľadávok
 128. Fakturácia za účtovníctvo
 129. leasing,daň,poistky
 130. Zmena preddavku na zdr.poistenie
 131. Mobilné telefóny
 132. Účt.a daň.odp.plán
 133. daň z príjmu zo závislej činnosti
 134. fakturacia sluzieb do EU
 135. Mzdy v JU
 136. daňové priznanie a študent
 137. ZI-kupa nehnutelnosti
 138. účtovanie preddavkov
 139. materská dovolenka a lízing
 140. Dodatočné daňové priznanie DzP PO
 141. Nezdanitelna cast
 142. treojstranny obchod z tretej krajiny?
 143. Účtovný prípad
 144. Ako zdokladovať príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním?
 145. časové rozlíšenie výnosov
 146. lizing a odpisy
 147. Predaj pozemku - daň
 148. Nárok na daňový bonus
 149. zaradenie nehnuteľností do majetku
 150. Koncesionárske poplatky ešte raz
 151. správne zaúčtovanie
 152. postupenie leasingu
 153. Služby na prelome rokov
 154. odpočet DPH
 155. fa. za správcovstvo a DPH
 156. Danovy urad vs. Osobny Ucet
 157. Suma dobropisu - daňová kontrola?
 158. predaj bytu v BSM - manželka ma oslobodenie od dane
 159. rezerva na rok 2006
 160. Zrazkova dan
 161. cestovné náhrady
 162. DOBROPIS v DP
 163. Práce a doprava
 164. Nájomné za priestory
 165. Vystavenie faktúry -Čehy
 166. Ukončenie lízingu z roku 2002
 167. Daňová kontrola
 168. Nárok na daňový bonus
 169. Evidencia skladu
 170. Zvýšenie základného imania
 171. Cestovné náhrady spoločníka v s.r.o.
 172. poistná udalosť, krycí list
 173. Predaj leasingovaného auta
 174. MV na leasing a krádež
 175. uhrada fa v EUR
 176. Postúpenie pohľadávky
 177. Nákladné auto - cena
 178. ukončenie podnikateľskej činnosti
 179. zaloh.faktúra a nedodaný tovar
 180. Kliko
 181. Kurz - výdaj z pokladne
 182. Zrážková daň alebo zabezpečenie dane
 183. Dátum dodania služby
 184. Preddavok z hľadiska dani zu príjmov
 185. Faktúra za advokátske služby
 186. Faktúra za advokátske služby
 187. Plnenie do EU
 188. Zahraničné diéty
 189. Tlačivá k dani z príjmov PO
 190. Poisťovacie služby a DPH
 191. MONEY S3 - Leasing osobného auta
 192. Novela Zdr.poist. k 1.1.2006
 193. DPH a sprostredkovanie
 194. Oznam.povinnosť - platby FO
 195. Dodanie služieb viažúcich sa k nehnuteľnosti do Nemecka
 196. zabezpečovací prevod práva a § 66
 197. Dohoda o vzájomnom započítaní pohladavok a zavazkov
 198. Pracovné povolenie v Nemecku
 199. Automobil v podnikaní
 200. Pozastavená živnosť
 201. SZČO s pozastavenou činnnosťou
 202. faktúra a OR
 203. Nenaplnná kapacita miest v CK
 204. Opäť lízing
 205. Cestovné náhrady
 206. Daňové výdavky po zaplatení
 207. Tech . zhodnotenie alebo materiál?
 208. Hal.zaokrúhlenie pri DPH
 209. DPH - zdravotníctvo, lekári
 210. Lekáreň-precenenie zásob
 211. Chata v podnikaní
 212. problem s financiami
 213. Faktúra za opravu do Švajčiarska-s/bez DPH?
 214. vedenie skladu v bare
 215. Platiteľ DPH - mesačný
 216. Nedoplatok na dani
 217. prepočet odpisov po registácii DPH
 218. Tenisové kurty
 219. Doklady k trojstrannému obchodu
 220. daň za prív. vozík
 221. Prepočet koeficientom
 222. dan z prijmu z irska
 223. Daňové výdavky
 224. IAS/IFRS
 225. DPH - služby na internete
 226. Oprava PC
 227. účt. odvodov v JU
 228. Storno faktúra do Čiech?
 229. ojazdeny MV na lizing
 230. Softvér a zhodnotenie
 231. Účtovné odpisy
 232. neuplatnená DPH
 233. poisťovanie - živnost v priebehu roka
 234. Znovu sociálny fond
 235. Posunutie začiatku daňových odpisov
 236. nájomné hnuteľného majetku
 237. Dovozné ako 548 al. 518
 238. Novela dane z motorových vozidiel od 1.12.
 239. predaj českých dialničných nalepiek
 240. sadové úpravy
 241. neúplný doklad
 242. Založenie živnosti popri zamestnaní.
 243. Uznanie najmu bytu do nakladov
 244. cestovné príkazy-prepocet kurzu
 245. Dorubenie dane
 246. súdne poplatky
 247. zmluvná pokuta - faktúra
 248. dochôdca a prenájom nehnuteľnosti
 249. Ako fakturovať Poštovne
 250. vozidlo na LPG