1. Dátum uzávierky-registrač.pokl. (4 replies)
 2. Účtovná závierka za r.2005 (1 replies)
 3. Dlhodobý hmotný majetok-kolaudácia (5 replies)
 4. Oblek ako danovy vydavok?? (13 replies)
 5. Vyuctovacia faktura a faktura na zalohu (11 replies)
 6. opravná položka k pohľadávkam (5 replies)
 7. Daň z motorových vozidiel (42 replies)
 8. Nevyfakturované dodávky v cudzej mene (5 replies)
 9. investície (1 replies)
 10. DDP (0 replies)
 11. Fa za energiu (2 replies)
 12. Registračná pokladňa+bankový terminál (7 replies)
 13. Zaplatené poistné a náklady (3 replies)
 14. Prijatý preddavok (2 replies)
 15. predaj os auta a DPH (3 replies)
 16. Čislovanie dokladov (17 replies)
 17. Nahlasovacia povinnosť (2 replies)
 18. Spotrebná daň z minerálnych olejov a DPH (2 replies)
 19. Mobilný telefón do podnikania (2 replies)
 20. Overenie účtovania (4 replies)
 21. manželka (nezdaniteľná časť) (3 replies)
 22. spotrebne úvery (2 replies)
 23. Majetok na splatky a odpisy (4 replies)
 24. Odpisy - ukončenie živnosti (5 replies)
 25. TPP na Slovensku aj v Rakusku sucasne (3 replies)
 26. Lízované MV - prevedenie do osobného užívania - združenie (6 replies)
 27. Blahoprajné karty (5 replies)
 28. Prívesný vozík (4 replies)
 29. nezaplatené úroky (4 replies)
 30. Odpočet na daňovníka (21 replies)
 31. Registrácia za platiteľa v ČR (4 replies)
 32. účtovanie v autoservise (9 replies)
 33. Komisionárna zmluva - DPH (6 replies)
 34. daňove priznanie pri výhre (1 replies)
 35. Účtovanie spotrebnej dane z alkoholu (1 replies)
 36. Čo je daň. strata? (2 replies)
 37. daň z nehnutelnosti pri predaji v roku 2005 (33 replies)
 38. Vlastný príjem (8 replies)
 39. Uctovanie v Ju pri predaji hmotného majetku (2 replies)
 40. Záloha na mzdu- daňový výdavok (5 replies)
 41. Majetok - daňové výdavky (3 replies)
 42. správna fakturácia ?? (14 replies)
 43. pomoc (1 replies)
 44. Auto na lízing (8 replies)
 45. Náhrady pri súkr. aute (9 replies)
 46. Spotrebná daň z minerálnych olejov a DPH (13 replies)
 47. nove odvody do zdrav.poistovni (10 replies)
 48. Ucastnicky poplatok (2 replies)
 49. záložňa a DPH (4 replies)
 50. Kurz AJ (4 replies)
 51. cestovná agentúra (21 replies)
 52. DPH pri ušlom zisku? (10 replies)
 53. Úhrada mzdy do 31.1.06??? (5 replies)
 54. Dobropis k FA z r.2003 - ako zaúčtovať ? (9 replies)
 55. veterinárne ošetrenie v ČR (3 replies)
 56. stav zásob - vplyv na výdavky (5 replies)
 57. zaokruhľovanie koeficienta (5 replies)
 58. Fa za sáčky s logom firmy... (6 replies)
 59. Predaj s.r.o. a účt.závierka (15 replies)
 60. Miesto dodania služby (35 replies)
 61. Vyúčtovanie SC (4 replies)
 62. Účtovníctvo pre Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov (0 replies)
 63. Zákonný rezervný fond (28 replies)
 64. Dobropis v CM (5 replies)
 65. Dary, sponzoring (1 replies)
 66. Doplnkové dôchodkové sporenie (3 replies)
 67. Leasing osob.MV a DPH z 1.zvýš.splátky (1 replies)
 68. Odpis - prosim pomoc (21 replies)
 69. dovoz do Eu (6 replies)
 70. Vzajomny zapocet zavazkov a pohladavok v penaznom denniku (11 replies)
 71. Prevzatie dlhu (5 replies)
 72. Odpis v JU (6 replies)
 73. Stara faktura (31 replies)
 74. Znizenie danoveho zakladu. (10 replies)
 75. odpočet daňovej straty (27 replies)
 76. 2% z Dani z príjmov (1 replies)
 77. Odpočet 12 000,- Sk (8 replies)
 78. Daňové priznanie a hypoúver (7 replies)
 79. Príspevok za opatrovanie (2 replies)
 80. finančná analýza (9 replies)
 81. zivnost + zamestnanie (4 replies)
 82. Dohoda o brig. praci studenta - povinnosti zamestnavatela (5 replies)
 83. ročné vysporiadanie koeficientu DPH (1 replies)
 84. ročné vysporiadanie koeficientu DPH (2 replies)
 85. stravne lístky (18 replies)
 86. živnosť (5 replies)
 87. stravné (2 replies)
 88. Neplatca DPH a dovoz z EÚ (8 replies)
 89. cestovné (2 replies)
 90. Zahraničné fa SZČO + DZP (2 replies)
 91. kupa-predaj-kupa-predaj (1 replies)
 92. Odpis auta - komplikované (1 replies)
 93. Daňové priznanie (4 replies)
 94. Poskytnuty dar (7 replies)
 95. Zivotne minimum (12 replies)
 96. PHM v JU (1 replies)
 97. postúpenie pohľadávok a dph (24 replies)
 98. Podpis príjemcu na výdvkovom doklade (2 replies)
 99. manko v JU (25 replies)
 100. Podpis príjemcu na VPD (4 replies)
 101. daň z príjmu kontra daň z nehnuteľnosti (3 replies)
 102. zamestnávanie manžela (1 replies)
 103. odpis penajatého majetku (1 replies)
 104. Daň z motorových vozidiel - všetko na r. 2006 (130 replies)
 105. Daň z prijmu vs. živnostnik (2 replies)
 106. Dá sa ešte zaplatiť daň za MV? (6 replies)
 107. Europsky projekt - sprostredkovanie - DPH (9 replies)
 108. zlá daň (3 replies)
 109. knihy došlých a odoslaných faktúr (14 replies)
 110. odvod tržieb v POHODE (0 replies)
 111. platby do zdravotnej poistovne (3 replies)
 112. Daňové priznanie za rok 2005 (7 replies)
 113. chýbajúci doklad v JÚ (48 replies)
 114. Strav. lístky - kalkulačka (5 replies)
 115. Praca v zahranici (0 replies)
 116. PHM na rok 2005 (3 replies)
 117. Účtovanie záložne (8 replies)
 118. Zmluvná pokuta (14 replies)
 119. Daňové priznanie (24 replies)
 120. Záložná zmluva (0 replies)
 121. poradíte? (13 replies)
 122. Nepeňažný vklad do ZI od dvoch spoluvlastníkov - PO a FO (5 replies)
 123. predaj - sklad treba alebo netreba (57 replies)
 124. Zúčtovanie dane z príjmu (1 replies)
 125. Peňažný denník (5 replies)
 126. Dobropis v JÚ - poraďte! (1 replies)
 127. leasing a odpisy (1 replies)
 128. Vystavenie faktury bez IČO ? (1 replies)
 129. Podnikateľský účet (1 replies)
 130. Zalozenie zivnosti a rodicovsky prispevok (2 replies)
 131. Skladový priestor a jeho oprava (1 replies)
 132. SZČO a aj zamestnanec. (29 replies)
 133. Živnostník (21 replies)
 134. Úroky za omeskanú platbu. (1 replies)
 135. stravne seky (3 replies)
 136. leasing nehnuteľnstí (2 replies)
 137. Registračná pokladňa - tržby - príjmové doklady (14 replies)
 138. Daň z nehnut. za kanc. priestory (8 replies)
 139. Digitálny fotoaparát - odpis. tireda (1 replies)
 140. Náklady na zásielku aký účet? (11 replies)
 141. Zápočet pôžičky voči emisnému ážiu (0 replies)
 142. Jazykovy kurz - danovy vydavok? (3 replies)
 143. Odkúpime náklady od podnikateľov (0 replies)
 144. zdanenia prijmu so Severneho irska (7 replies)
 145. Dotácie z EU v poľnohosp. (3 replies)
 146. Ešte raz leasing, súrne prosím (2 replies)
 147. Ako je to s uplatnením nezdan. čiastky????? (3 replies)
 148. DPH pri cestovnom (4 replies)
 149. Aká odpisová skupina? (3 replies)
 150. DANOVE priznanie a uroky na ucte (17 replies)
 151. DHM (9 replies)
 152. Finančná zábezpeka (1 replies)
 153. Kde sa zaregistrovať? (5 replies)
 154. Ako zaúčtovať? (24 replies)
 155. Občianske združenie a nehmotný majetok (0 replies)
 156. Občianske združenie a nehmotný majetok (0 replies)
 157. zahr.sluz.cesta a zivnostnik (3 replies)
 158. DPH a penále za oneskorené platby... (3 replies)
 159. Daň z mot.vozidiel - prenájom? (1 replies)
 160. Daň z mot.vozidiel - prenájom? (2 replies)
 161. Investičný majetok (4 replies)
 162. Archivačná doba (8 replies)
 163. Ako zaúčtovať kolekcie (17 replies)
 164. Poukážka na nákup (0 replies)
 165. clo a Dph (0 replies)
 166. Odpisy majetku. (15 replies)
 167. Ako účtovať materiál, výrobok? (5 replies)
 168. Odpis-finančný leasing-daň.výdavok (2 replies)
 169. Faktúra vydaná- na prelome roka (7 replies)
 170. Faktúra v cudzej mene z členského štátu (4 replies)
 171. DPH za programatorske sluzby do zahranicia(EU) (4 replies)
 172. Výpočet stravného (23 replies)
 173. Daň z príjmu v Nemecku (0 replies)
 174. PHM cez CCS karty (7 replies)
 175. Dan pre zástupcu vlastníkov (39 replies)
 176. prerušenie odpisov -doplň. otázka (2 replies)
 177. faktúra- trovy konania (6 replies)
 178. Bankový účet v zahraničí (2 replies)
 179. Faktúry na prelome rokov (82 replies)
 180. Zmena cestovných náhrad od 01.01.2006 (1 replies)
 181. hľadám www stránku - daň z mot. vozidiel (5 replies)
 182. dar prijatý s.r.o. (26 replies)
 183. Odvolanie voči sankčnému úroku (4 replies)
 184. Obstaranie motor. vozidla (5 replies)
 185. Faktura za vedenie účtovníctva za december (12 replies)
 186. interny doklad (0 replies)
 187. DP MV (2 replies)
 188. Auto nezaradené do majetku firmy s.r.o. (0 replies)
 189. Zmeny v JCD od 1.1.? (7 replies)
 190. Daň z príjmu do 5 000Sk od 1.1.2006 (40 replies)
 191. Učtovanie Recyklačný fond (8 replies)
 192. Vzájomný zápočet pohľ.a záv. v angličtine (3 replies)
 193. Daňová povinnosť (0 replies)
 194. SZČO, stravné a cestovné (17 replies)
 195. Ako zaúčtovať ubytovanie? (43 replies)
 196. prerušenie odpisov (4 replies)
 197. Zostatok k 31.12.2005 na aú 323x (1 replies)
 198. Nové tlačívá k DzP???? (3 replies)
 199. vypísanie DDP na daň z príjmov (6 replies)
 200. Smrť zamestnanca (20 replies)
 201. Zrážková daň (0 replies)
 202. Pokladničné doklady s predtlačeným číslovaním (4 replies)
 203. registračná pokladna (2 replies)
 204. Uhradené platby SZČO a neodhlásenie zo SP (7 replies)
 205. Nahradne blocky-Danovo uznatelne vydavky (4 replies)
 206. dovoz zo zahranicia (1 replies)
 207. cestovné náhrady (8 replies)
 208. problem s podanim danoveho priznania FO (2 replies)
 209. Postup účtovania (2 replies)
 210. Odmena za spracovanie JÚ (2 replies)
 211. Nezdaniteľná časť základu dane (1 replies)
 212. Dan z nehnutelnosti (15 replies)
 213. hladam pompc (14 replies)
 214. Študent - brigádnik (9 replies)
 215. Prenájom strojov do čiech a DPH (6 replies)
 216. účtovanie v JÚ cez prechod roka (1 replies)
 217. Zivnostník - rada k priznaniu dane z príjmov (2 replies)
 218. Vysoká škola (7 replies)
 219. Povinné zmluvné poistenie (3 replies)
 220. Stravné SZČO - autožeriav (4 replies)
 221. Postupy účtovania v angličtine. (5 replies)
 222. strata bločkov (4 replies)
 223. príjmy z remeselnej činnosti (1 replies)
 224. bicykel - reklama ? (16 replies)
 225. Dodatočné priznanie - zníženie odpočtu - pokuta (10 replies)
 226. Zivotné poistenie živnostníka (4 replies)
 227. Úhrada zálohovej fa v roku 2005 (2 replies)
 228. Vydavok na konci roka (3 replies)
 229. Účet 381-náklady buducich obdobi (99 replies)
 230. Automobil a daň (23 replies)
 231. Preddavky v cudzej mene (2 replies)
 232. dialničné poplatky (1 replies)
 233. dilničné poplatky (1 replies)
 234. Odpísaný majetok - ako vyradiť? (41 replies)
 235. predaj nevykázaného majetku (5 replies)
 236. zdravotne poistenie (2 replies)
 237. zdravotne poistenie (3 replies)
 238. zdravotne poistenie (1 replies)
 239. Poplatky z omeškania od zdravotnej poistovne (6 replies)
 240. odpoč.položka (4 replies)
 241. Dohoda o vzájomnom započte s Rakuskom (3 replies)
 242. Nákup tovaru z ČR - dodanie mailom (9 replies)
 243. Prechod FO na PO (1 replies)
 244. aú 261 (11 replies)
 245. Skúška (3 replies)
 246. aký je rozdiel (7 replies)
 247. aký je rozdiel (1 replies)
 248. dlžné poistné (3 replies)
 249. Novela - závislé osoby (8 replies)
 250. Náklady pri používaní súkromného vozidla (2 replies)