1. Software z Čiech - čo s DPH? (6 replies)
 2. ukončenie živnosti- čo s neuhradenými záväzkami (5 replies)
 3. ročné zúčtovanie - čestné prehlásenie o výške príjmu (14 replies)
 4. www.drsr.sk - info k RZD za rok 2005 (0 replies)
 5. DP pre SZČO+zamestnanec (6 replies)
 6. Zdanenie podielov na zisku - ktorý riadok DP? (4 replies)
 7. cenová mapa pozemkov v BA (10 replies)
 8. odložená daň- súrne (7 replies)
 9. úrok z omeškania (15 replies)
 10. Strata (1 replies)
 11. DPH z diaľničnej nálepky? (35 replies)
 12. Kúpa technológie od fyzickej osoby. (6 replies)
 13. oznámenie hospodárdskeho výsledku (0 replies)
 14. Odpisy Softvéru pred novelou zákona o účte (0 replies)
 15. daňový základ (1 replies)
 16. dohodár-ročnézúčtovanie a daň.bonus (6 replies)
 17. este raz auto (3 replies)
 18. Zmena uplatn vydavkov (1 replies)
 19. smernice? (2 replies)
 20. Účtovné odpisy budovy (0 replies)
 21. Vystavenie preddavkovej faktúry a jej platba v ten istý deň v hotovosti . (9 replies)
 22. Daňový bonus (30 replies)
 23. Dedičské konanie (14 replies)
 24. Príjem modelov (0 replies)
 25. Odpustenie poplatkov (3 replies)
 26. záväzok alebo pohľadávka ? (0 replies)
 27. Zdaňovacie obdobie (3 replies)
 28. Vklad nehnuteľnosti do ZI od FO - nepodnikateľa (3 replies)
 29. Prac.zmluva s dohodárom/vyradeným z ev.ÚP/ (0 replies)
 30. Kam účtovať? (20 replies)
 31. Kontokorentný účet v JÚ (30 replies)
 32. Účtovanie CCS kariet (1 replies)
 33. priemerná spotreba (1 replies)
 34. Uchovávanie pokladničných blokov (1 replies)
 35. Príjem zo závislej činnosti z ČR + živnosť (2 replies)
 36. Kurzové rozdiely z úveru (1 replies)
 37. Tlačivo "Výpis z daňového priznania FO za rok 2005" (8 replies)
 38. Rozdiel medzi "účelové sporenie" a "poistné na životné poistenie" (2 replies)
 39. Bezpečnosť práce (4 replies)
 40. Zabezpečenie dane (0 replies)
 41. Faktura (6 replies)
 42. neukončený leasing a ukončenie živnosti (22 replies)
 43. ojazdene vozidlo a DPH (3 replies)
 44. Nepodanie DP-sankcie? (3 replies)
 45. Spracovanie miezd a účtovníctva pre organizáciu. (7 replies)
 46. odpočítateľná položka-poistenie (20 replies)
 47. DP a príjem zo zahraničia-Írsko (4 replies)
 48. prerušenie živnosti (4 replies)
 49. Registrácia podľa obratu "Ako počítať obrat?" (1 replies)
 50. príjem zo zahraničia (7 replies)
 51. Prekladateľ a daňové priznanie (15 replies)
 52. Prenájom nehnuteľností a daň (8 replies)
 53. Kúpnopredajné zmluvy (3 replies)
 54. konatel a odmena (5 replies)
 55. leasing v JU (30 replies)
 56. mzdy v JU vyplatené po 31.12.2005 (3 replies)
 57. Dohoda o vykonaní práce (1 replies)
 58. Nakup na ico v zahranici (18 replies)
 59. Skartacia (16 replies)
 60. Uhrady a záväzky (45 replies)
 61. leasing a danova strata (3 replies)
 62. Pomoc (1 replies)
 63. bankový výpis pred vznikom živnosti (3 replies)
 64. Životné poistenie (6 replies)
 65. SZČO popri zamestnaní, MD a daňové priznanie (3 replies)
 66. SŽČO+zamestnanec - nulový zisk a preddavky zo závislej činnosti (6 replies)
 67. kurzove rozdiely (6 replies)
 68. Zodpovednosť za účtovníctvo (3 replies)
 69. zálohová faktúra (9 replies)
 70. Faktura bez pečiatky (14 replies)
 71. Príjmy z prenájmu a bezpodielové vlastníctvo (3 replies)
 72. Dve živnosti r.2005 (10 replies)
 73. Predmet podnikania (3 replies)
 74. Co poradite? (20 replies)
 75. výsluchový dôchodok od DDP a daň z príjmov (3 replies)
 76. 60%+odvody (4 replies)
 77. Preddavky na daň (3 replies)
 78. Inventarizácia drobného hmotného majetku (5 replies)
 79. Čo je to obrat? (2 replies)
 80. Dôchodca na nezd.čať 12000 (4 replies)
 81. Základ dane pri predaji umeleckých diel (7 replies)
 82. náhrada od poisťovne (34 replies)
 83. SZČO+sprostredkovateľ DSS (12 replies)
 84. auto-elegantné vyradenie z majetku (3 replies)
 85. rucna vyroba (5 replies)
 86. dieťa+odpočitatelná položka? (9 replies)
 87. Daň z príjmu (2 replies)
 88. VYSIELANIE ZAMESTNANCOV DO TALIANSKA A ŠPANIELSKA (12 replies)
 89. zahraničné cesťáky v Alfe (0 replies)
 90. nezaplatené nájomné (1 replies)
 91. DVP + TPP + STAV.SPORENIE DAN (3 replies)
 92. Odvod do zdrav. poist. v sume 1285,- Sk-SZČO (1 replies)
 93. odpis pohľadávky (8 replies)
 94. výkaz o majetku a záväzkoch (2 replies)
 95. súkromný účet (18 replies)
 96. Zamestnanci 331 (6 replies)
 97. "biblia uctovnikov"a leasing (5 replies)
 98. Vznik daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z EÚ (4 replies)
 99. zdaňovanie rozdeleného zisku (2 replies)
 100. Zálohová faktúra v JU (6 replies)
 101. Zápočet príjmu s výdavkom (8 replies)
 102. Predaj 50% elektrickej rozvodne SSE (0 replies)
 103. zálohová faktúra (2 replies)
 104. Príjem z Nemecka a RZD (1 replies)
 105. prílohy k daňovému priznaniu (6 replies)
 106. Nezdanitelne minimum (3 replies)
 107. zaloha (13 replies)
 108. Odpisy (18 replies)
 109. darovaný dom (1 replies)
 110. odpočitateľná položka r. 2006 (6 replies)
 111. manzelka na rodic.dovolenke ako odpocitatelna polozka (17 replies)
 112. §8 ods1a) čo sú príjmy z príležitosntých činnsotí? (1 replies)
 113. Haliere v CZK-pokladni (1 replies)
 114. Oznámenie na coný úrad a percentá alkoholu (9 replies)
 115. Účtovanie DDP (10 replies)
 116. seminare (8 replies)
 117. Odpis NEHMOTNÉHO majetku na lízing (7 replies)
 118. Ako zaučtovať zasoby? (6 replies)
 119. Kurz NBS (5 replies)
 120. Hodnoverný doklad (3 replies)
 121. šek ako doklad (6 replies)
 122. vlastné valuty (1 replies)
 123. DPH a školenia v zahraničí (1 replies)
 124. Športová akcia a sociálny fond (2 replies)
 125. PREDDAVKY DZP PO - 1,2,3/2006 platiť ??? (3 replies)
 126. platba PO=>FO (3 replies)
 127. Poplatok za komunálne odpady (23 replies)
 128. podielove listy (14 replies)
 129. mobil zamestnanca v s.r.o. (2 replies)
 130. Vyradenie výpočtovej techniky (6 replies)
 131. Zamestnanec + živnost (6 replies)
 132. Slovenská sro a organizačná zložka v ČR (5 replies)
 133. Prerušenie živnosti a daň.priznanie (50 replies)
 134. zamestnany v Norsku (2 replies)
 135. Poštové pukážky a poštovné (1 replies)
 136. Lízing v roku 2005 v Eurách (14 replies)
 137. slovensku alebo česku živnosť ? (1 replies)
 138. Zostatok hotovosti v pokladnici (1 replies)
 139. poštovné za dobierku bez DPH - dodatocne priznanie ? (1 replies)
 140. náhrada (1 replies)
 141. Aký správny účet použiť na zaúčtovanie (2 replies)
 142. FO-SZČO a tvorb Soc.fondu zo zisku (11 replies)
 143. Ako zapísať paušalné km za auto (3 replies)
 144. Konateľ-SZČO a preddavky ZP (22 replies)
 145. Ako zdanit prijem z predaja pozemku (1 replies)
 146. Dotácia z úradu práce (1 replies)
 147. Paušálne cestovné náhrady (14 replies)
 148. Možnosť uplatniť si preplatok na dani (6 replies)
 149. Služby a uplatnenie DPH (0 replies)
 150. rocne zuctovanie 7 mesiacov CR (1 replies)
 151. úhrada dane z príjmov FO (3 replies)
 152. Ako zaúčtovať? (72 replies)
 153. Zrážková daň (0 replies)
 154. Sociálny fond (13 replies)
 155. Rozdelenie príjmu z výher. automatov na manželov (11 replies)
 156. Nákup pzemku na splátky s úrokom (6 replies)
 157. DPH vo Švajčiarsku (15 replies)
 158. Prenájom vozidla a výdavky (0 replies)
 159. Daňové a účtovné odpisy a ich rozdiel (1 replies)
 160. Dan z prijmu - praca vo Velkej Britanii (21 replies)
 161. Fakturace dopředu (4 replies)
 162. Daň.priznanie FO - DDP (4 replies)
 163. Odpisy HIM (8 replies)
 164. Zmluvná pokuta (0 replies)
 165. Preprava z EU (9 replies)
 166. Preddavky na daň FO-nezdanit.časť § 11 (33 replies)
 167. zaplatit alebo nezaplatit? (1 replies)
 168. danova kontrola a triedny nepriatel (47 replies)
 169. Opäť evidencia záväzkov (2 replies)
 170. kedy čakať daňovú kontrolu? (11 replies)
 171. Ostatné príjmy (6 replies)
 172. Odpočítateľná položka (9 replies)
 173. zostatok v pokladni (46 replies)
 174. Zmluva - prenájom vozidla (4 replies)
 175. Cena PHL (1 replies)
 176. bonifikácia - dobropis (10 replies)
 177. prenájom vozidla (6 replies)
 178. Uplatnenie DPH (13 replies)
 179. 1.Odpočet na manžela 2.Prijem zo sprostredkovania (6 replies)
 180. Prenájom časti rodinného domu pre živnostníka (61 replies)
 181. Uznatelné výdavky (6 replies)
 182. Účtovanie u druhého nájomcu v lízingu. (1 replies)
 183. Uhrada v banke ako zuctovat (12 replies)
 184. Stravné pre živnostníka v zahraničí (5 replies)
 185. Ako začať účtovať (4 replies)
 186. Chyba v starom roku (46 replies)
 187. SZČO-zahranična osoba (0 replies)
 188. danoňový bonus-nie je otec ani manžel (1 replies)
 189. Druh prijmov (3 replies)
 190. Čo s tým??? (5 replies)
 191. daň z predaja domu (4 replies)
 192. odpočet na dieťa a prídavky (7 replies)
 193. odpočet nadeti (3 replies)
 194. doklad z minulého roka (3 replies)
 195. Účtujem to vôbec správne? (14 replies)
 196. Dobrovoľný platca DPH? (2 replies)
 197. neplatenie daní (2 replies)
 198. Zákonné rezervy od 01.01.2006 (0 replies)
 199. záložné právo (7 replies)
 200. 315-ost.pohľ.cestovné sprostredkovateľa (0 replies)
 201. JÚ a závierka (1 replies)
 202. odvody a DDP (1 replies)
 203. danovy bonus (1 replies)
 204. Dan z prijmov a socialny fond (0 replies)
 205. Dodatočné daň. priznanie (1 replies)
 206. SZČO - poberateľ inavalidného dôchodku (1 replies)
 207. Vyrovnací podiel (4 replies)
 208. hlasenie o vyuctovanie dane (1 replies)
 209. zrážková daň pri príjmoch do 5000 Sk (145 replies)
 210. osobný list (2 replies)
 211. Auto živnostníka a cestovné náhrady (77 replies)
 212. leasing na konci roka (24 replies)
 213. Jednostranné zápočty (13 replies)
 214. Organizačná zložka. (0 replies)
 215. Stravné lístky vs účet z reštaurácie (102 replies)
 216. Preddavky na daň z príjmu (2 replies)
 217. náhrada škody (2 replies)
 218. účtovanie (3 replies)
 219. Účtovanie benzínu - jednod. účt. (6 replies)
 220. odvody z DDP (0 replies)
 221. opravné položky (12 replies)
 222. Zaokrúhľovanie pri cestovnom príkaze SZČO (8 replies)
 223. Nealkoholicke napoje a socialny fond (11 replies)
 224. prenájom vozidiel (2 replies)
 225. Dane a dedicke konanie (2 replies)
 226. Príspevok zo soc.fondu na stravovanie a zdanenie (2 replies)
 227. Zníženie základu dane na družku. (13 replies)
 228. SZČO a zahraničná služobná cesta (4 replies)
 229. Podvojné účtovníctvo na čerpacej stanici (28 replies)
 230. Dodatočné daňové priznanie za rok 2004 (4 replies)
 231. Prenájom nehnuteľnosti (13 replies)
 232. podiel z dane (2 replies)
 233. RL FO-brigádnik (1 replies)
 234. Účtovníctvo advokáta (22 replies)
 235. Dodávateľ. a odberateľ. faktúrky (1 replies)
 236. opakované zdaniteľné plnenie? (8 replies)
 237. Intrastat a trojstranny obchod (3 replies)
 238. Kalkulacia pre urcenie minimalneho odberu tovaru (0 replies)
 239. Odpisy min.roka (2 replies)
 240. podpísané vyhlásenie o uplatnení nezd.ČZD (6 replies)
 241. ODPOČET NA MAŽELA SZČO JE v strate (13 replies)
 242. formát interného dokladu (7 replies)
 243. Ake sluzby su oslobodene od DPH? (2 replies)
 244. Požičovňa DVD (4 replies)
 245. príležitostný príjem zo zahraničia - daň (0 replies)
 246. živnosť v Rakúsku (1 replies)
 247. Nesprávny zostatok na bežnom účt (6 replies)
 248. Zápis do OR 31.12.2005 (6 replies)
 249. daňový bonus - pochybnosti (10 replies)
 250. dvojite zdanenie prace na dohodu? (3 replies)