PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 [422] 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. v mene a na účet zákazníka
 2. Prijatá záloha v EUR a koniec roka
 3. Ukradnuté leasované auto - co s odpismi??
 4. DPH pri registrácii - opraviť zákazníkovi fa?
 5. premlčaná pohľadávka v nákladoch
 6. odchodné
 7. záloha pre spoločníka na dividendy
 8. sukromné auto na podnikateľké účely a paušálna náhrada za km.
 9. Reklamácia
 10. Vianočná výzdoba predajne a kancelárie
 11. lízing - predčasné ukončenie
 12. Intrakom a koeficient DPH
 13. DPH a pohonné hmoty
 14. Vývoz tovaru
 15. Služby právnej pomoci
 16. Postúpenie leasingu
 17. Vyradenie auta
 18. Splatenie vkladu spolocnika spravcovi vkladu v cudzej mene...
 19. Exekučný príkaz - účtovanie
 20. Poistná udalosť
 21. nákup faxu - B účtovanie
 22. Vklad nehnuteľnosti
 23. Doklad z registračnej pokladne
 24. Refakturácia súdnych trovov(?)
 25. Predaj firmy
 26. vedľajší príjem ...
 27. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu
 28. audit nechce !
 29. Daňový bonus jeho uplatnenie.
 30. leasing JU-ojazdené OMV
 31. Premlčacia doba - koľko
 32. pohľadávka z roku 2004?
 33. Zalohova faktura
 34. PN a príspevok v nezamestnanosti
 35. Fa za prenájom NP neplatiteľovi DPH
 36. ERP a vianočné trhy
 37. skratka OHG + 2 ICDPH
 38. Daň z príjmov v roku 2003
 39. Postúpenie leasingovej zmluvy, živnostník na PO
 40. Prenájom skladu - súčasť OC?
 41. Ozval sa mi DU
 42. vrátenie platby za faktúru
 43. opravné daňové priznanie?
 44. Uctovanie v reklamnej agenture
 45. Živnostník a závislá činnosť
 46. Kurz účtovníctva-daňový náklad
 47. zrušenie živnosti - poskytnuta dotacia z OUP
 48. DDP a účtovanie v JÚ
 49. vznik daňovej povinnosti - služby z eu
 50. Odpisy pohladavok a zavazkov
 51. združenie medzi manželmi
 52. s DPH alebo bez ?
 53. vytvorenie dlhodobého majetku vlast.činnosťou
 54. DPH pri trojstrannom obchode
 55. DPH preprava z Ruska
 56. Taxikár a náhrady
 57. Daňová strata pri nulových príjmoch
 58. Daň z dedičstva
 59. Faktura - Nie je danovy doklad!?
 60. Opravy nehmotneho majetku
 61. Kompletný cenník pre celý svet
 62. Umelec-zdaniteľný príjem
 63. Účet v zahraničnej banke
 64. Umelec - cestovné náhrady
 65. Zálohová faktúra
 66. GRANULE PRE STRAZNEHO PSA A DPH ?!?
 67. história účtovníctva
 68. ktore riadky v priznani?
 69. Učtovanie dopozitu do Skype
 70. DPH a dodanie tovaru
 71. DPH a dodanie tovaru
 72. celosvetove prijmy
 73. DPH pri vystavení FA
 74. Registrácia DPH
 75. Intrakomunitárne dodanie tovaru
 76. Súrne prosím DPH
 77. Prevod medzi dvomi pokladňami
 78. Technické zhodnotenie na prenajatej budove a jej následné odkúpenie
 79. Stravné poukážky cez RP a DPH
 80. Fakturácia služby z ČR a jej následná fakturácia do Švajčiarska
 81. Vrátený náhradný diel
 82. motocykel a lizing
 83. DPH na výstupe ?
 84. menové obchody
 85. menové obchody
 86. zdaňovanie honorárov umelcov z ČR
 87. INTEREG III.B
 88. Stravné poukážky a začínajúci plátca DPH
 89. predaj auta otec synovi - Daň z MV
 90. DPH z dobropisu
 91. Plynári, plynári
 92. Podnikateľský alebo osobný účet ???
 93. Nezdaniteľná časť - 12000
 94. Poskytnutie zariadenia zadarmo
 95. Daň z príjmu nemeckého občana
 96. Daň z príjmu nemeckého občana
 97. Účtová osnova v AJ
 98. musím odpisovať
 99. Lineárne odpisy pri technickom zhodnotení majetku
 100. pracovny odev
 101. Fa od neplatca DPH+prefakturovanie
 102. DATUMY a DPH
 103. Fa za sprostredkovanie obchodu od neplatcu DPH v ČR.
 104. Ako so zaokrúhľovaním????
 105. Neodpočítaná DPH a jej účtovanie
 106. Konkurz na miesto na DU
 107. VPD
 108. Platba kartou
 109. Nehnuteľnosť
 110. Základ dane
 111. Dobropis a časť vrátenej zaplatenej čiastky
 112. SZČO-vreckové
 113. kontrola DPH skončila
 114. vyradený majetok v štátnej organizácii
 115. Dovoz tovaru a DPH
 116. Miesto dodania služieb §15 ods.8
 117. Preplatok plynu
 118. Penazny dennik
 119. Spriaznené osoby
 120. ziskovosť
 121. Výkazy v angličtine
 122. účtovné zásady
 123. Zmluva o sprostredkovaní ..?
 124. Ešte k hláseniam
 125. Tlačiarenské služby, ich "vývoz" a DPH
 126. zaradenie softvéru
 127. Dodanie tovaru do EÚ na opravu
 128. Predaj tovaru?
 129. Predaj skladových zásob
 130. Uplatnenie PHM do nákladov pri prevode lízingu...???
 131. DPH a sprostredkov. agentúry
 132. Koeficient pri DPH
 133. Nájom ako správne.
 134. Zmluva o združení
 135. vypis z banky
 136. Dribný majetok
 137. Diskontná sadzba
 138. zahraničná faktúra v MRP
 139. DPH-miesto dodania stavebných prác ČR
 140. Dotácia od ÚP
 141. Daň z príjmov v roku 2002
 142. Majeto - drobný či investičný?
 143. Kolekcie pre zamestnancov
 144. Ubytovanie platené s.r.o.-čkou za živnostníkov
 145. DPH-registrácia v Nemecku
 146. Firemná platba omylom na súkromný účet !!!!!!
 147. IAS
 148. Postup.pohľadávky
 149. Zaúčtovanie úveru
 150. lízing
 151. Publikácia
 152. DPH - nadmerný odpočet
 153. neplatca DPH
 154. DPH - ako to vlastne je?
 155. DPH a el.energia
 156. nezdaniteľná časť-FO
 157. Spoločník a cestovné náhrady
 158. Aký kurz použiť?
 159. Cestovné náhrady za auto
 160. Dodanie tovaru z USA
 161. Závislá činnosť?
 162. JU a auto na leasing
 163. Zle uplatnený nárok DPH.
 164. Zmena účtovného obdobia
 165. Konateľ+ubytovanie
 166. kniha: "Zákony" a "Poradca"
 167. Zrážková daň - Maďarsko - 5 % alebo 10 %
 168. mam alebo nemam podat danove priznanie?
 169. postúpenie?pohľadávok
 170. Reprezentačné výdavky -za akých podmienok
 171. Dohoda o vykonaní práce
 172. Imanie Fyzickej osoby
 173. nezdaniteľná čiastka a daňový bonus
 174. Uhradená záloha v roku 2002
 175. Vyradenie majetku
 176. vznik s.r.o. - účtovanie
 177. odpis nehnuteľností
 178. odpis nehnuteľností
 179. dan z prevodu/prechodu nehnuteľností
 180. Incoterms EXW-faktúra do EÚ
 181. Kopírovací stroj na splátky
 182. leasing - účtovanie
 183. DPH a služby pre českého odberateľa
 184. Nákup strojného zaradenia !
 185. leasing
 186. Preprava osôb zo SR do ČŠ
 187. Novela zákona o DPH
 188. JÚ - fa z EÚ
 189. Ako zaokrúhľovať?
 190. Paušálna daň
 191. kniha jázd v exceli
 192. Úver na automobil a ukončenie živnosti
 193. píspevok na stravné
 194. činnosť s.r.o.
 195. Prenájom kobercov+čistenie
 196. Lizing
 197. Nákup tovaru (software) z USA
 198. Príslušenstvo k MV
 199. účtovanie obalov - flias na vodu
 200. prenájom - náklady
 201. reprezentačné náklady
 202. realitna kancelaria
 203. Daň z príjmu pri predaji bytu
 204. peniaze bez zivnosti
 205. Šéf - špekulant ...
 206. rozdelenie majetku spoločnosti
 207. Jednoduché účtovnictvo
 208. Zahraničný konateľ a ubytovanie
 209. Prenájom vozidla a odpis
 210. stratené údaje
 211. Dobropis k faktúre
 212. Najomne
 213. Cest.daň-vznik daň.povinnosti
 214. automobil a odpisy
 215. Zmena bydliska a zrušenie živnosti
 216. Opat odpis najomneho
 217. Účtovanie relax/stravných lístkov
 218. DPH a doklad za ubytovanie z EU
 219. DPH z ubytovania - cesťák
 220. zmena periodicity dph
 221. DPH pri nákupe motocykla
 222. Zálohové faktúry
 223. Vážená nákupná cena
 224. Odpis PC
 225. Odpis nájomného
 226. Prenájom vozidla a DPH
 227. z akej ceny sa správne vypočíta provízia
 228. Fakturácia zamestnancom za požičanie vozidla - 15 dní
 229. Fakturácia zamestnancom za požičanie vozidla - 15 dní
 230. FAKTÚRA Z POĽSKA
 231. Interný doklad resp. uzávierkový
 232. dph
 233. Podiel na zisku vyplat.zamestnancom
 234. faktúra za mobil.telefon
 235. HV-strata-môže celú stratu uhr.spoločník ???
 236. konces.popl v Mat. škôlkach.
 237. Práca na polovičný úväzok a stravné
 238. DPH na zalohovych faktúrach??
 239. Technické zhodnotenie
 240. Faktúra áno či nie..
 241. zaradenie majetku cenou s DPH alebo bez
 242. Ešte raz leasing
 243. vyvoz tovaru
 244. Auto - splátkový predaj
 245. PROSBA
 246. Prechod z JÚ na PÚ
 247. Podvojné účtovníctvo
 248. DPH a nákupy v iných štátoch
 249. Zmeniť údaje na faktúre al. nechať to tak?
 250. nedaňové náklady a dph