1. 2x vystavená faktúra? (4 replies)
 2. Registrácia platiteľa § 55 - leasing (1 replies)
 3. Podpora v nezamestnanosti - oslobodené? (7 replies)
 4. Lesný robotník -60% paušálny výdavok (1 replies)
 5. Odpis (5 replies)
 6. overovanie DIC (10 replies)
 7. Poistenie účtovníčky (7 replies)
 8. vyúčtovanie zálohy - text vo faktúre (6 replies)
 9. Uzávierkové operácie ešte raz (56 replies)
 10. Učtovanie položiek z bankového výpisu (9 replies)
 11. rodičovský príspevok+nezamestnaná (1 replies)
 12. Aký je rozdiel medzi JU a PU? (6 replies)
 13. Odpočet DPH - dialničné známky Sk (2 replies)
 14. daňové priznanie (6 replies)
 15. zníženie ceny - odpisy (1 replies)
 16. Urok z odlozenej platby (2 replies)
 17. intrastat (11 replies)
 18. Leasing - zrušenie živnosti, vyplatenie (3 replies)
 19. Znizenie dane z najomneho (3 replies)
 20. sankčný úrok - aké obdobie (7 replies)
 21. Nezdan.časč (3 replies)
 22. Ako zaúčtovať poukážky nad 500 (4 replies)
 23. Daň z nehnuteľnosti (6 replies)
 24. nezaúčtované faktúry v roku 2004 (2 replies)
 25. ceny pohonných hmôt v rokoch 1998,1999,2000, 2001 (6 replies)
 26. je nárok na odpočet DPH? (2 replies)
 27. nákup strojov (6 replies)
 28. Dôchodca a dividendy (2 replies)
 29. DPH-VAT (5 replies)
 30. Ročné zúčtovanie - dobrovoľne nezamestnaná (41 replies)
 31. Odpocitatelna polozka (4 replies)
 32. Zaučtovanie minusom (2 replies)
 33. Absencia a odvody - daňový náklad? (3 replies)
 34. Daň z motorových vozidiel- nezaplatená (6 replies)
 35. k úhrnu zúčtovaných a vyplatených príjmov zo ZČ (3 replies)
 36. Fa v cudzej mene (3 replies)
 37. Predaj predmetu firme (1 replies)
 38. Rozdiel na priebežných položkách (12 replies)
 39. Zníženie daňového základu o životné poistenie (10 replies)
 40. Odpočítanie dane § 51 - oneskorená faktúra (2 replies)
 41. Priznanie - pausalne vydavky a poistne (8 replies)
 42. Co mam este spravit na konci roka? (31 replies)
 43. koncesinírske poplatky a mobil (2 replies)
 44. Ešte raz o zahraničných cesťákoch (0 replies)
 45. faktúry r. 2005 služby (15 replies)
 46. Prenájom priestorov (2 replies)
 47. Chybný kurz DUZP (2 replies)
 48. Paušálne výdaje - detail (3 replies)
 49. Cesta za pracou - sukromne ucely ??? (0 replies)
 50. Halierove polozky v pokladni (5 replies)
 51. 2% dane (9 replies)
 52. Faktúra za stravovanie dod. spôsobom (2 replies)
 53. mimoriadna inventarizácia (2 replies)
 54. nezdaniteľná časť základu dane (6 replies)
 55. predaj auta- leasing (5 replies)
 56. Odpočítanie dane § 51 - oneskorený doklad z ERP (1 replies)
 57. Cestovny listok v nákladoch (1 replies)
 58. tip na znizenie dane (30 replies)
 59. Úroky na nepodnik.účte (33 replies)
 60. JU a zaučtovanie odvodov do SP,ZP (3 replies)
 61. predaj tovaru (10 replies)
 62. § 9, odst. 1, pism. h) ZDP (5 replies)
 63. príjem v Anglicku (8 replies)
 64. ČZD (2 replies)
 65. Platby za ubytovanie (3 replies)
 66. Účtovanie (4 replies)
 67. Ako to zdokladovať (3 replies)
 68. Re: Reprezentacne naklady (4 replies)
 69. Terminovaný vklad (9 replies)
 70. SVB a nájom (11 replies)
 71. Re: dobropis... (15 replies)
 72. Roční závěrka (2 replies)
 73. Danove priznanie (11 replies)
 74. Spracovateľský poplatok (8 replies)
 75. Opravné DP (14 replies)
 76. Bezodplatné využívanie nehnuteľnosti (10 replies)
 77. Ako zauctovat dotaciu a naklady ? (10 replies)
 78. Tankovanie v zahraničí a bloky (34 replies)
 79. JU Leasing MV - uctovanie nakladov - Pneumatiky, Alarm, Pelovy filter. (6 replies)
 80. Pokladničný doklad- aj súkromné výdavky (3 replies)
 81. účtovanie vystaveného dobropisu (3 replies)
 82. Plátca a §37 (2 replies)
 83. szčo, stravné a prac.cessty (15 replies)
 84. szčo, stravné a prac.cessty (3 replies)
 85. Účtovanie pohľadávky na DPH voči ČR? (0 replies)
 86. Sprostredkovateľská činnosť (1 replies)
 87. DPH (10 replies)
 88. Odpis pohľadávky do 1000,- čiastočne uhradenej (12 replies)
 89. Ako vybaviť reklamáciu? (18 replies)
 90. Pomôžte - cestovné náhrady (0 replies)
 91. Predaj tovaru za nižšiu ako nákupnú cenu (1 replies)
 92. Obstaranie majetku - účtovanie, odpisovanie (3 replies)
 93. Odpis prenajatého majetku (7 replies)
 94. registr.za plát.DPH (13 replies)
 95. Obchodné meno (3 replies)
 96. Návrh vyhlášky MZ SR k ročnému zúčt.poistného (412 replies)
 97. Príklad z cvičebnice (8 replies)
 98. zauctovanie manipul.poplatkov (6 replies)
 99. DPH pri platbe nehnuteľnosťou (1 replies)
 100. Vyplnenie tlačivá . Hlásenie o vyučtovaní dane.. na internete. (31 replies)
 101. dohoda o vykonaní práce (8 replies)
 102. účtovanie občianskeho združenia (3 replies)
 103. Dan z motor.vozidla - zahr.auto (1 replies)
 104. Sadzba za spracovanie (2 replies)
 105. Plátca DPH - JÚ alebo PÚ? (2 replies)
 106. Dodatočné daňové priznanie (2 replies)
 107. Nájom a dôchodca (2 replies)
 108. Záloha na služby (0 replies)
 109. Notebook + mys + multifunkcne zariadenie (10 replies)
 110. Sociálny fond (1 replies)
 111. Leasing (1 replies)
 112. odvody poistného SZČO (4 replies)
 113. jednoduche uctovnictvo (1 replies)
 114. zivotne poistenie (35 replies)
 115. Zdanenie podielov na zisku. (6 replies)
 116. študent a DP (brigáda v SR a Anglicku) (0 replies)
 117. DP r.2005 r.910 (10 replies)
 118. trzby z predaja vlastnych vyrobkov a sluzieb (5 replies)
 119. Odpisy a BSM (3 replies)
 120. ako správne DPH pri prenajme (1 replies)
 121. výročná správa (6 replies)
 122. vstupenky, DPH a daň. doklad (1 replies)
 123. Oneskorená faktúra (3 replies)
 124. ukončenie živnosti (21 replies)
 125. Čo s odpismy? (11 replies)
 126. ročné zúčtovanie ??? (44 replies)
 127. DPH z 1. leasingovej splátky (2 replies)
 128. Spôsob účtovania (13 replies)
 129. Odpočitalená položka na manželku. (1 replies)
 130. úplná a neúplná účtovná závierka (1 replies)
 131. odpočitalné položky 2005 (2 replies)
 132. Prepočet cudzej meny pri ZPC (2 replies)
 133. Prevod akcií (2 replies)
 134. Zápisnice (1 replies)
 135. Daň. priznaie B FO (1 replies)
 136. preúčtovanie dane (11 replies)
 137. 2 % (3 replies)
 138. došlá fa do r. 2005 (4 replies)
 139. Darovanie pozemku (9 replies)
 140. Výška pokuty od DÚ (14 replies)
 141. dovoz tovaru z EU (3 replies)
 142. umorenie daňovej straty (2 replies)
 143. Spotreba PHM (6 replies)
 144. Uzatvorenie pokladničnej knihy (43 replies)
 145. Výdaj roka 2006 v JU (23 replies)
 146. Dohoda o vykonaní prace (1 replies)
 147. Kedy zaradiť do majetku (2 replies)
 148. Potvrdenie o zúčtovaných a vyplatených príjmoch FO zo závislej činnosti (4 replies)
 149. ukradnute leasingove auto (3 replies)
 150. Leasing a dan z motorovych vozidiel (1 replies)
 151. Inventarizácia zmlúv (8 replies)
 152. Daň.priznanie PO (6 replies)
 153. Prenájom auta a DPH (1 replies)
 154. brigádnik (0 replies)
 155. Výber do pokladne cez manželkin účet (6 replies)
 156. registrácia domény (0 replies)
 157. Náhrady za PHM- daňové výdavky (2 replies)
 158. počítačova herňa (0 replies)
 159. Rozdiel v leasingu osobného a úžitkového auta? (1 replies)
 160. Finančný leasing (9 replies)
 161. dátumy na faktúre (9 replies)
 162. faktury za telefón do knihy pohľadávok (2 replies)
 163. Postúpenie pohľadávky. (3 replies)
 164. Krádež tovaru v pohostinstve (2 replies)
 165. Odpočet straty (2 replies)
 166. DzP - pracuje v ČR (8 replies)
 167. Stravovanie dod. spôsobom-PÚ (3 replies)
 168. stravné a SZČO popri zamestnaní (6 replies)
 169. Ubytovacie náklady a DPH (2 replies)
 170. SZČO a podvojné účtovníctvo (8 replies)
 171. Faktúry r.2005 (2 replies)
 172. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie (7 replies)
 173. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie (0 replies)
 174. Prijatý finančný dar a jeho zdanenie (0 replies)
 175. Predaj čerstvo zakúpeného HIM (9 replies)
 176. auto, odpisy, cestná daň (2 replies)
 177. predaj bytu (3 replies)
 178. Potvrdenie o zúčt. a vypl. príjmoch FO... (10 replies)
 179. Finančná časť u leasingu na prelome rokov (1 replies)
 180. Investície do podielových fondov (8 replies)
 181. Účelové sporenie (3 replies)
 182. nájom ako príjem neziskových org. (0 replies)
 183. Predpis nákladov - odvody SZČO v PÚ (9 replies)
 184. Kurzový rozdiel 31.12.2005 (1 replies)
 185. Vývoz cez poštu - clo (1 replies)
 186. Dostatočne preukázané náklady (0 replies)
 187. stravné a vreckové - SZČO (2 replies)
 188. Denná uzávierka (47 replies)
 189. Stravné lístky (0 replies)
 190. odpisy a cestná daň (2 replies)
 191. Exekúcia (5 replies)
 192. Inventarizácia-stravné lístky (20 replies)
 193. DPH zo zálohovej fa z 12/2005 (11 replies)
 194. koeficient v peň.denníku (13 replies)
 195. Náhrada za spôsobenú škodu. (4 replies)
 196. Náhrada za spôsobenú škodu. (2 replies)
 197. Auto od podnikateľa (1 replies)
 198. Podnikanie a práca na dohodu (1 replies)
 199. Goodwill a jeho odpisy (29 replies)
 200. Kontrola DP k dani z príjmov (11 replies)
 201. Daň z prenájmu nehnuteľnosti (103 replies)
 202. nezdaniteľná suma na daňovníka (5 replies)
 203. Obstarácvacia cena automobili kategorie N1 (2 replies)
 204. Podvojné účtovníctvo - povinnosť účtovania od 1. 1. 2006? (0 replies)
 205. Bager? (3 replies)
 206. fa - ako spravne zauctovat (5 replies)
 207. kúpno-predajná zmluva (1 replies)
 208. Predaj rekonštrukcie (1 replies)
 209. úhrady faktúr (2 replies)
 210. §9 ods.1 písm h) Zák.595/2003_všimli ste si? (3 replies)
 211. Daň z MV r.2005 vs r.2006 (0 replies)
 212. prepravné služby (0 replies)
 213. Poplatky banke za vybavenie úveru na HIM-budova (7 replies)
 214. Odmena konateľa je daňovo uznateľná? (30 replies)
 215. Ako postaviť budovu? (3 replies)
 216. Faktúra z novembra 2004 (3 replies)
 217. Osobná spotreba (25 replies)
 218. podnikanie s nehnuteľnosťou a DPH (33 replies)
 219. stravné-má nárok??? (8 replies)
 220. SZČO doma - náklady na energie? (0 replies)
 221. Dobropis??? (9 replies)
 222. kúpno-predajné zmluvy do nákladov? (7 replies)
 223. Danove priznanie... (8 replies)
 224. recyklačný poplatok (1 replies)
 225. Nezaúčtovaný úrok za rok 2003 (9 replies)
 226. DPH a dotácia (1 replies)
 227. bezurocna financna vypomoc (2 replies)
 228. rocne zuctovanie DPH (4 replies)
 229. služobná cesta????? (4 replies)
 230. Dani sa DDP prispevok od zamestnavatela? (6 replies)
 231. daňová kontrola (0 replies)
 232. Zdanenie u dôchodcu. (9 replies)
 233. Leasing-odpisy pri Osob. mot. voz. a DPH ??? (10 replies)
 234. paušálne výdavky (1 replies)
 235. II. pilier a vešiaková skriňa (6 replies)
 236. A znova DAŇ Z MOTOR.VOZIDIEL (17 replies)
 237. Zlé zostatky v JU z roku 2004 ? (9 replies)
 238. Majetok vyradený škodou (1 replies)
 239. mandátna zmluva (0 replies)
 240. Právo na odpisovanie vlastnej nehnuteľnosti (4 replies)
 241. daňové náklady (5 replies)
 242. cestovné výdavky pracovníkov (1 replies)
 243. dobropis... (20 replies)
 244. DPH v ČR (11 replies)
 245. DPH v ČR (0 replies)
 246. výdavky na auto (0 replies)
 247. pohladavky a dan z prijmu (1 replies)
 248. Starvné lístky v JU (1 replies)
 249. SZČO a doplnkové dôchodkové sporenie (10 replies)
 250. Súčasť OC - náklady s príravou základov pre stroj (2 replies)