1. strata bločkov (4 replies)
 2. príjmy z remeselnej činnosti (1 replies)
 3. bicykel - reklama ? (16 replies)
 4. Dodatočné priznanie - zníženie odpočtu - pokuta (10 replies)
 5. Zivotné poistenie živnostníka (4 replies)
 6. Úhrada zálohovej fa v roku 2005 (2 replies)
 7. Vydavok na konci roka (3 replies)
 8. Účet 381-náklady buducich obdobi (99 replies)
 9. Automobil a daň (23 replies)
 10. Preddavky v cudzej mene (2 replies)
 11. dialničné poplatky (1 replies)
 12. dilničné poplatky (1 replies)
 13. Odpísaný majetok - ako vyradiť? (41 replies)
 14. predaj nevykázaného majetku (5 replies)
 15. zdravotne poistenie (2 replies)
 16. zdravotne poistenie (3 replies)
 17. zdravotne poistenie (1 replies)
 18. Poplatky z omeškania od zdravotnej poistovne (6 replies)
 19. odpoč.položka (4 replies)
 20. Dohoda o vzájomnom započte s Rakuskom (3 replies)
 21. Nákup tovaru z ČR - dodanie mailom (9 replies)
 22. Prechod FO na PO (1 replies)
 23. aú 261 (11 replies)
 24. Skúška (3 replies)
 25. aký je rozdiel (7 replies)
 26. aký je rozdiel (1 replies)
 27. dlžné poistné (3 replies)
 28. Novela - závislé osoby (8 replies)
 29. Náklady pri používaní súkromného vozidla (2 replies)
 30. Výkazy ?? (3 replies)
 31. Zakazkova vyroba - smernica (0 replies)
 32. Pokladňa HUF (3 replies)
 33. odpis auto zakupeneho v decembri 2005 (0 replies)
 34. zaučtovanie straty (16 replies)
 35. Vyučtovanie zahr. pracovnej cesty (19 replies)
 36. Ako účtovať úver ? (5 replies)
 37. Príjem od súdu (7 replies)
 38. Opravne polozky (2 replies)
 39. Stravovacie poukážky - aké? (5 replies)
 40. Príjmy oslobodené od dane (1 replies)
 41. Služby mimo EU (1 replies)
 42. Sociálny fond - tvorba a čerpanie (0 replies)
 43. osobná asistencia (26 replies)
 44. Zrusenie platcu DPH (17 replies)
 45. odpočet poistného (1 replies)
 46. predaj bytu - daň z príjmov (51 replies)
 47. účtovanie prelomu rokov (11 replies)
 48. oprava ZD pri dodaní do EU (3 replies)
 49. Prepočet k 01.01. vo valut.pokl. (4 replies)
 50. Pokuta (7 replies)
 51. čerpanie úveru (1 replies)
 52. Vypočítanie PHM pre cudzinca (0 replies)
 53. záloha na detektívne služby (4 replies)
 54. Cestovný príkaz (9 replies)
 55. Športové zariadenie pre zamestnancov (4 replies)
 56. devízový účet - použitie kurzu - spotová menová konverzia (1 replies)
 57. Rezervy na riziká z podnikania (6 replies)
 58. Prezenty ku koncu roku (4 replies)
 59. Pečiatka na faktúre (31 replies)
 60. lízing rok 2003 (0 replies)
 61. dodatočné daňové priznanie? (4 replies)
 62. Zníženie straty (4 replies)
 63. Stravné lístky-nákup (4 replies)
 64. Zákazková výroba (2 replies)
 65. Tlačivá DP A a B za r. 2005 (4 replies)
 66. Odkúpená sro-čka (9 replies)
 67. Daň zvedlajšej činnosti (1 replies)
 68. prelom rokov (10 replies)
 69. Daňové priznanie a materská (3 replies)
 70. Telefon- kancelaria a sidlo. (2 replies)
 71. Tech. zhodnotenie (3 replies)
 72. účet 381... (6 replies)
 73. faktúra05/06? (7 replies)
 74. Domoví dôverníci - odmena z FO (0 replies)
 75. Zle vypocitane preddavky na D z P PO (5 replies)
 76. dh na nájomnom (2 replies)
 77. Ako na to pri paušálnych výdavkoch (2 replies)
 78. stravne listky od 1.1.2006 (386 replies)
 79. Predaj rod. domu (6 replies)
 80. Prijem za reklamu z USA (6 replies)
 81. položky upravujuce DP (6 replies)
 82. Ako zaúčtovať? (15 replies)
 83. Ide o technické zhodnotenie alebo len oprava nebyt.priestoru (7 replies)
 84. Nadobudnutie tovaru z EU + vlastná preprava (17 replies)
 85. Skúšobna verzia- cestovné náhrady (0 replies)
 86. spotreba tovaru (12 replies)
 87. Súkromné auto aliaz auto zaradené do podnikania (23 replies)
 88. Nedoručený list (20 replies)
 89. cash flow (1 replies)
 90. neidentifikovateľné pohľadávky (1 replies)
 91. Vratné obaly - účtovanie (30 replies)
 92. reklama na aute (6 replies)
 93. Parkovací systém (2 replies)
 94. smernica pre zásoby, majetok (0 replies)
 95. Osobný automobil-výhra v žrebovaní (20 replies)
 96. Neplatca DPH a dovoz z EU (3 replies)
 97. Stravné v cudzej mene od 1. 1. 2006 (10 replies)
 98. 1.zvýšená splátka (3 replies)
 99. Príspevok na samozamestnanie-problém (27 replies)
 100. účtovanie v JÚ (4 replies)
 101. Účtovanie majetku nadobudnutého na splátky (20 replies)
 102. registračné pokladnice-interntové služby (6 replies)
 103. Stravné (1 replies)
 104. Zmena čísla účtu pre úhradu dane z motorových vozidiel (0 replies)
 105. tvorba OP k pohľadávkam (27 replies)
 106. diety u vodičov medzinárodnej prepravy (3 replies)
 107. zmluva o reklame a úhrada... (2 replies)
 108. Nárok na odpočítanie DPH v zahraničí (3 replies)
 109. platba v CZK -zauctovanie (10 replies)
 110. Tesco poukážky (2 replies)
 111. hromadne pokladnicne doklady (3 replies)
 112. výpočet dane z prijmu FO. (10 replies)
 113. Reklama (9 replies)
 114. "Nový" leasing a ukončenie živnosti (0 replies)
 115. Kurzové rozdiely ku koncu roka (21 replies)
 116. Leasing a DPH z havaríjneho poistného (4 replies)
 117. Kúpa vraku auta,opr. a zaradenie do majet. (4 replies)
 118. zostatok pokladne (6 replies)
 119. daňový doklad (2 replies)
 120. Faktúry z Polska bez PPD (0 replies)
 121. Zmeny vo finančnom prenájme po novele ZDP (2 replies)
 122. Správne účtovanie dobropisu na konci roka (7 replies)
 123. Odpisy darovaného hmotného majetku (13 replies)
 124. Auto do nakladov (3 replies)
 125. DPH pr poskytnutí služby v CR (5 replies)
 126. Predfaktura vs. ostra faktura (4 replies)
 127. Rezervy-daňový výdavok (3 replies)
 128. Faktúra v SK alebo v EUR?? (2 replies)
 129. Dotácia z ÚP (22 replies)
 130. Správne konanie (2 replies)
 131. Uplatnenie výdavkov v poslednom 1/4 roku. (10 replies)
 132. LIEH - software (7 replies)
 133. Výdavok na MV na 3 krát (10 replies)
 134. Paušálny výdavok na MV (25 replies)
 135. Nové sadzby stravného (45 replies)
 136. Zdravotne poistenie sa nezahrna do vydavkov? (2 replies)
 137. Kúpa softvéru a jeho zúčtovanie (6 replies)
 138. Prerušené odpisy. (36 replies)
 139. požička do firmy (10 replies)
 140. Provízia z ORIFLAME (73 replies)
 141. SZCO,JU,nieDPH,naklady,help (5 replies)
 142. Dodanie tovaru do EU neplatiteľom DPH. (3 replies)
 143. Kúpa HIM na home kredit (3 replies)
 144. PRECHOD NA PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (5 replies)
 145. Príspevok na chránenú dielňu (9 replies)
 146. Upustenie od vymáhania pohľadávky (3 replies)
 147. preddavková daň za 12/05 (1 replies)
 148. Prijmy a vydavky na konci kalend. roku v JU (92 replies)
 149. Aku dan zaplatit? (1 replies)
 150. Parkovné konateľa a DPH (7 replies)
 151. Havaria-preplatenie opravy bez DPH (3 replies)
 152. sprostredkovaníe predaja (0 replies)
 153. Pred začatim živnosti (2 replies)
 154. Zápočet v AJ (0 replies)
 155. Totálna škoda - oprava (43 replies)
 156. Stoly + lavice bez faktúry (4 replies)
 157. DPH - zmluva o dielo a tovar (19 replies)
 158. leasing x-krát (4 replies)
 159. Softwarové licencie služba ci tovar? (2 replies)
 160. Zmluva o dielo/Dohoda o VP? (2 replies)
 161. zaradenie auta (5 replies)
 162. Komisionálny predaj-registračná pokladnica (1 replies)
 163. Poštovné z Čiech (4 replies)
 164. PC - odpis (2 replies)
 165. Faktúra od Mediatelu (8 replies)
 166. auto na súkromné účely (1 replies)
 167. Výmena tovaru z krajiny EU. (1 replies)
 168. časopisy z ČR (7 replies)
 169. Kurzový rozdiel (3 replies)
 170. SZČO a soc. poistenie (4 replies)
 171. guláš v pohľadávkach (6 replies)
 172. významná chyba min. obdobia (28 replies)
 173. Leasing (9 replies)
 174. Fotoaparát a príslušenstvo grátis (1 replies)
 175. DDP- daňový výdavok zamestnavatela (2 replies)
 176. Správny dátum pri obrate (7 replies)
 177. Refakturacia opravy (6 replies)
 178. Poukážky BILLA (17 replies)
 179. potvrdenie zo školy- daňový bonus (10 replies)
 180. "zbytocna" preprava (6 replies)
 181. Daň z motorových vozidiel r. 2006 (25 replies)
 182. Kurzové rozdiely a koniec roku (7 replies)
 183. Postupy účtovania v JU (0 replies)
 184. Nezdaniteľný základ (5 replies)
 185. zmluva o prenájme (5 replies)
 186. cestovne nahrady za zahr.prac.cestu (42 replies)
 187. vratenie DPH v CZ (3 replies)
 188. Cestná daň (25 replies)
 189. Dovoz tovaru z ÉÚ a jeho predaj v SR (7 replies)
 190. prijímanie platby cez terminál (5 replies)
 191. Daňové priznanie k dani z MV (1 replies)
 192. Odsúhlasovať aj záväzky? (5 replies)
 193. Daňová kontrola - vrátenie dokladov (6 replies)
 194. Sociálny fond (2 replies)
 195. Kniha jázd (5 replies)
 196. Ako urobiť opravnú faktúru? (4 replies)
 197. HIM alebo ??? (3 replies)
 198. Poistné plnenie za opravu auta (3 replies)
 199. Účtovanie platby platobnou kartou (názorne) (8 replies)
 200. chýbajúca faktúra (31 replies)
 201. Kedy si mám uplatniť DPH? (10 replies)
 202. nedodaný HIM (13 replies)
 203. rozdiel účtovných a daňových odpisov-odložená daň (0 replies)
 204. účtovanie podľa modelu B (3 replies)
 205. preddavok dane (29 replies)
 206. Likvidacia s.r.o. - vyhlásenim konkurzu (2 replies)
 207. rezerva na odstupné (3 replies)
 208. Zaradenie zrekonštruovanej budovy do majetku (9 replies)
 209. odpísanie závazku (2 replies)
 210. Daň z MV - celková hmotnosť (2 replies)
 211. DPH - čiastkovo dod. služba (2 replies)
 212. Vyradenie majetku (4 replies)
 213. Advokátska odmena (2 replies)
 214. Kúpa PC s Windowsom (7 replies)
 215. Nezdaniteľná čiastka príjmu FO (29 replies)
 216. Zníženie príjmov - dobropis (3 replies)
 217. FA za materiál do ČR (12 replies)
 218. ZDANIŤ PRÍJEM ????? (5 replies)
 219. Výpočet PN (6 replies)
 220. Podpis odberateľa na faktúru?? (5 replies)
 221. ZHRNUTIE PRE ZACINAJUCEHO SZČO (9 replies)
 222. Zaokrúhľovanie DPH (15 replies)
 223. FO a náklady... (2 replies)
 224. Kedy odviest dan? (6 replies)
 225. odpisovanie osobného automobilu do podnikania (3 replies)
 226. Nájom kávovaru? (3 replies)
 227. predaj auta (26 replies)
 228. Zmena postupov účtovania od 1.1.2006 (3 replies)
 229. Výdavky PO pred začatím podnikania (2 replies)
 230. Grant z úradu prácu (1 replies)
 231. Odpis počítača s dvoma LCD monitormi (17 replies)
 232. Ukončenie roka (7 replies)
 233. Ako účtovať príjem z prostriedkov Europ. soc. fondku... (4 replies)
 234. Čo so zle vystavenou došlou faktúrou? (3 replies)
 235. Preddávková faktúra-vyúčtovanie (8 replies)
 236. Fa do ciech ,sluzba v SR a DPH? (0 replies)
 237. Výroba a sklad (12 replies)
 238. Účtovací predpis (13 replies)
 239. prvá zvýšená splátka finančného prenájmu (3 replies)
 240. účtovanie zásob (4 replies)
 241. Odsúhlasenie pohľadávok (1 replies)
 242. Fakturácia za účtovníctvo (14 replies)
 243. leasing,daň,poistky (2 replies)
 244. Zmena preddavku na zdr.poistenie (4 replies)
 245. Mobilné telefóny (5 replies)
 246. Účt.a daň.odp.plán (3 replies)
 247. daň z príjmu zo závislej činnosti (1 replies)
 248. fakturacia sluzieb do EU (46 replies)
 249. Mzdy v JU (5 replies)
 250. daňové priznanie a študent (11 replies)