1. Výroba a sklad (12 replies)
 2. Účtovací predpis (13 replies)
 3. prvá zvýšená splátka finančného prenájmu (3 replies)
 4. účtovanie zásob (4 replies)
 5. Odsúhlasenie pohľadávok (1 replies)
 6. Fakturácia za účtovníctvo (14 replies)
 7. leasing,daň,poistky (2 replies)
 8. Zmena preddavku na zdr.poistenie (4 replies)
 9. Mobilné telefóny (5 replies)
 10. Účt.a daň.odp.plán (3 replies)
 11. daň z príjmu zo závislej činnosti (1 replies)
 12. fakturacia sluzieb do EU (46 replies)
 13. Mzdy v JU (5 replies)
 14. daňové priznanie a študent (11 replies)
 15. ZI-kupa nehnutelnosti (1 replies)
 16. účtovanie preddavkov (9 replies)
 17. materská dovolenka a lízing (2 replies)
 18. Dodatočné daňové priznanie DzP PO (3 replies)
 19. Nezdanitelna cast (15 replies)
 20. treojstranny obchod z tretej krajiny? (7 replies)
 21. Účtovný prípad (13 replies)
 22. Ako zdokladovať príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním? (3 replies)
 23. časové rozlíšenie výnosov (27 replies)
 24. lizing a odpisy (6 replies)
 25. Predaj pozemku - daň (13 replies)
 26. Nárok na daňový bonus (16 replies)
 27. zaradenie nehnuteľností do majetku (6 replies)
 28. Koncesionárske poplatky ešte raz (35 replies)
 29. správne zaúčtovanie (2 replies)
 30. postupenie leasingu (3 replies)
 31. Služby na prelome rokov (3 replies)
 32. odpočet DPH (1 replies)
 33. fa. za správcovstvo a DPH (5 replies)
 34. Danovy urad vs. Osobny Ucet (1 replies)
 35. Suma dobropisu - daňová kontrola? (2 replies)
 36. predaj bytu v BSM - manželka ma oslobodenie od dane (0 replies)
 37. rezerva na rok 2006 (2 replies)
 38. Zrazkova dan (0 replies)
 39. cestovné náhrady (2 replies)
 40. DOBROPIS v DP (4 replies)
 41. Práce a doprava (1 replies)
 42. Nájomné za priestory (2 replies)
 43. Vystavenie faktúry -Čehy (12 replies)
 44. Ukončenie lízingu z roku 2002 (2 replies)
 45. Daňová kontrola (3 replies)
 46. Nárok na daňový bonus (1 replies)
 47. Evidencia skladu (1 replies)
 48. Zvýšenie základného imania (28 replies)
 49. Cestovné náhrady spoločníka v s.r.o. (3 replies)
 50. poistná udalosť, krycí list (21 replies)
 51. Predaj leasingovaného auta (1 replies)
 52. MV na leasing a krádež (8 replies)
 53. uhrada fa v EUR (17 replies)
 54. Postúpenie pohľadávky (3 replies)
 55. Nákladné auto - cena (11 replies)
 56. ukončenie podnikateľskej činnosti (9 replies)
 57. zaloh.faktúra a nedodaný tovar (3 replies)
 58. Kliko (2 replies)
 59. Kurz - výdaj z pokladne (3 replies)
 60. Zrážková daň alebo zabezpečenie dane (15 replies)
 61. Dátum dodania služby (2 replies)
 62. Preddavok z hľadiska dani zu príjmov (10 replies)
 63. Faktúra za advokátske služby (2 replies)
 64. Faktúra za advokátske služby (2 replies)
 65. Plnenie do EU (2 replies)
 66. Zahraničné diéty (1 replies)
 67. Tlačivá k dani z príjmov PO (35 replies)
 68. Poisťovacie služby a DPH (6 replies)
 69. MONEY S3 - Leasing osobného auta (1 replies)
 70. Novela Zdr.poist. k 1.1.2006 (23 replies)
 71. DPH a sprostredkovanie (16 replies)
 72. Oznam.povinnosť - platby FO (8 replies)
 73. Dodanie služieb viažúcich sa k nehnuteľnosti do Nemecka (5 replies)
 74. zabezpečovací prevod práva a § 66 (4 replies)
 75. Dohoda o vzájomnom započítaní pohladavok a zavazkov (16 replies)
 76. Pracovné povolenie v Nemecku (10 replies)
 77. Automobil v podnikaní (2 replies)
 78. Pozastavená živnosť (1 replies)
 79. SZČO s pozastavenou činnnosťou (27 replies)
 80. faktúra a OR (3 replies)
 81. Nenaplnná kapacita miest v CK (4 replies)
 82. Opäť lízing (2 replies)
 83. Cestovné náhrady (23 replies)
 84. Daňové výdavky po zaplatení (7 replies)
 85. Tech . zhodnotenie alebo materiál? (2 replies)
 86. Hal.zaokrúhlenie pri DPH (3 replies)
 87. DPH - zdravotníctvo, lekári (1 replies)
 88. Lekáreň-precenenie zásob (6 replies)
 89. Chata v podnikaní (9 replies)
 90. problem s financiami (3 replies)
 91. Faktúra za opravu do Švajčiarska-s/bez DPH? (4 replies)
 92. vedenie skladu v bare (1 replies)
 93. Platiteľ DPH - mesačný (20 replies)
 94. Nedoplatok na dani (1 replies)
 95. prepočet odpisov po registácii DPH (8 replies)
 96. Tenisové kurty (6 replies)
 97. Doklady k trojstrannému obchodu (0 replies)
 98. daň za prív. vozík (2 replies)
 99. Prepočet koeficientom (2 replies)
 100. dan z prijmu z irska (2 replies)
 101. Daňové výdavky (3 replies)
 102. IAS/IFRS (21 replies)
 103. DPH - služby na internete (12 replies)
 104. Oprava PC (2 replies)
 105. účt. odvodov v JU (12 replies)
 106. Storno faktúra do Čiech? (12 replies)
 107. ojazdeny MV na lizing (1 replies)
 108. Softvér a zhodnotenie (2 replies)
 109. Účtovné odpisy (19 replies)
 110. neuplatnená DPH (91 replies)
 111. poisťovanie - živnost v priebehu roka (10 replies)
 112. Znovu sociálny fond (2 replies)
 113. Posunutie začiatku daňových odpisov (3 replies)
 114. nájomné hnuteľného majetku (4 replies)
 115. Dovozné ako 548 al. 518 (5 replies)
 116. Novela dane z motorových vozidiel od 1.12. (66 replies)
 117. predaj českých dialničných nalepiek (0 replies)
 118. sadové úpravy (8 replies)
 119. neúplný doklad (13 replies)
 120. Založenie živnosti popri zamestnaní. (5 replies)
 121. Uznanie najmu bytu do nakladov (3 replies)
 122. cestovné príkazy-prepocet kurzu (1 replies)
 123. Dorubenie dane (5 replies)
 124. súdne poplatky (4 replies)
 125. zmluvná pokuta - faktúra (4 replies)
 126. dochôdca a prenájom nehnuteľnosti (1 replies)
 127. Ako fakturovať Poštovne (3 replies)
 128. vozidlo na LPG (0 replies)
 129. Konverzia jednej cudzej meny na inu na dev. uctoch-aky kurz (8 replies)
 130. Predaj domu v ČR (2 replies)
 131. Prerusenie podnikania (27 replies)
 132. Zauctovanie GPS navigacie (6 replies)
 133. Študent - živnostník (4 replies)
 134. Prechod z JU na PU (4 replies)
 135. Podiel na zisku spolocnosti (4 replies)
 136. HIM elabo DHIM? (3 replies)
 137. Daň z prijatého "úveru" po druhé (4 replies)
 138. Inventarizácia pokladne v JU (8 replies)
 139. Vedenie účtu (1 replies)
 140. Refakturacia kariet na pohonne hmoty (0 replies)
 141. Účtovníctvo v Zahraničí - Rakúsko (1 replies)
 142. Strany prepravného dokladu CMR (10 replies)
 143. Uver (18 replies)
 144. daňový zástupca (1 replies)
 145. Postúpenie leasingu (2 replies)
 146. Prenájom zariadených priestorov (3 replies)
 147. Dátum vzniku daňovej povinnosti (7 replies)
 148. Vystaviť znova fa a dobropis? (4 replies)
 149. § 19 ods. 6 (DPH) (11 replies)
 150. Poskytnutá dlhodobá pôžička (7 replies)
 151. Postúpenie pohľadávky (14 replies)
 152. Živnostník a cesťáky (5 replies)
 153. 13x mzda v roku a daň z príjmov (19 replies)
 154. dohoda o vykonani prace (24 replies)
 155. DPH - nákup PHM v EÚ (4 replies)
 156. Faktúra od dodávateľa (4 replies)
 157. Predaj nehnuteľnosti (6 replies)
 158. odlozena dan z prijmu (10 replies)
 159. Trojstranný obchod?????? (22 replies)
 160. pozemok a DPH (1 replies)
 161. Vyradenie TZ prenajatej budovy (7 replies)
 162. Obstaranie majetku a úroky z úveru (7 replies)
 163. Zrážková daň (1 replies)
 164. Dátum pre prepočet DPH z EUR na SKK (11 replies)
 165. Daň z predaja bytu (18 replies)
 166. overiť platiteľa (5 replies)
 167. Novela Zákona o Dani z príjmov 534/2005 (34 replies)
 168. čiastočná úhrada (6 replies)
 169. Predkontácie (6 replies)
 170. Tzv.živnostníci (51 replies)
 171. úhrady z nefiremných účtov (3 replies)
 172. Zahraničná faktúra v AJ (6 replies)
 173. zabezpečenie dane - Nemecko (1 replies)
 174. DHIM do 30000 s DPH alebo bez DPH (1 replies)
 175. Konateľ a cestovné výdaje (1 replies)
 176. Dobíjanie kreditu z BÚ (7 replies)
 177. prečasne ukonč.leasing (6 replies)
 178. úhrada úrokov z pôžičky fyz.osobe (1 replies)
 179. ohladne zdanenia (8 replies)
 180. havarijné poistenie a časové rozlíšenie (17 replies)
 181. Zahr.služ.cesta, Forinty, dátum (11 replies)
 182. Krátkodobý úver od zákazníka - prostredníctvom dočasne zvýšenej ceny výrobkov (0 replies)
 183. faktura a uplatňování DPH (2 replies)
 184. Do nákladov? (10 replies)
 185. auto v oprave - náhradné auto (8 replies)
 186. Výherný automat (1 replies)
 187. najomne do nakladov (2 replies)
 188. SZČO a súkromné auto (125 replies)
 189. Konsolidácia - metóda vlastného imania (0 replies)
 190. Zahranična faktúra -opäť :( (34 replies)
 191. Odpisy (8 replies)
 192. Aká je možnosť? (14 replies)
 193. učni (4 replies)
 194. Odborna literatura cz (2 replies)
 195. Odpocitanie dane pri registracii platitela... (5 replies)
 196. Odpisy (20 replies)
 197. Inventarizácia nedokončenej výroby (2 replies)
 198. Aku cenu za polozku -uctovanie (6 replies)
 199. práce žiakov (3 replies)
 200. Osobné vozidlo a DPH (8 replies)
 201. kamerový systém (4 replies)
 202. leasing po starom v JÚ (0 replies)
 203. aka je vyhoda byt platcom DPH? (17 replies)
 204. odstupne (12 replies)
 205. poplatky právnikovy. (1 replies)
 206. zálohová platba a DPH (8 replies)
 207. HIM - Zostava PC+tlačiareň - predaj PC (3 replies)
 208. musi byt vzdy novy poklad. doklad? (19 replies)
 209. Zaokrúhľovanie (16 replies)
 210. Spotrebná daň z liehu - novela (0 replies)
 211. Inventarizácia (26 replies)
 212. Kúpa bytu a DPH (2 replies)
 213. postupník a daňový náklad (3 replies)
 214. halierové vyrovnanie (8 replies)
 215. vznik účtovného prípadu (33 replies)
 216. Čo s trovami? (37 replies)
 217. staci nam jedna pokladna?? (2 replies)
 218. Devízový účet-účtovanie poplatkov-aký kurz? (8 replies)
 219. peúverovanie auta a DPH (4 replies)
 220. Vysoké úroky z poskytnutej pôžičky (3 replies)
 221. Cestovné (4 replies)
 222. Kedy aká DPH (0 replies)
 223. Rozdiel medzi jednoduchým a podvoj.účtovníctvom??? (2 replies)
 224. Priemerná spotreba (9 replies)
 225. Manko (1 replies)
 226. priemerná spotreba (2 replies)
 227. DPH a oneskorený doklad (56 replies)
 228. Suvaha - Brutto / Korekcia (2 replies)
 229. Odpis pohľadávky v cudzej mene (2 replies)
 230. musi byt skladova karta? (5 replies)
 231. dan z úroku (8 replies)
 232. výstavba domov (8 replies)
 233. Prace na nehnutelnosti v AT patriacej firme zo SR (12 replies)
 234. zacinam uctovat v novej s.r.o. (52 replies)
 235. Novela zákona o dani z príjmov (0 replies)
 236. kúpa obchodného podielu (2 replies)
 237. Licenčné poplatky a výška zráž.dane (15 replies)
 238. Strešná záhrada (1 replies)
 239. Úhrada faktúry na neexistujúce číslo (4 replies)
 240. Obrat k DPH (7 replies)
 241. pokl. bloček z 09/2005 (42 replies)
 242. Software (3 replies)
 243. Stravné na školení (4 replies)
 244. občianské združenie začiatočník (6 replies)
 245. software na domácom počítači zamestnanca? - daňový výdavok (4 replies)
 246. Musia sa viesť v JU účtovné aj daňové odpisy? (9 replies)
 247. ojazdený automobil - odpisovanie, účt. aj daňové odpisy? (2 replies)
 248. invalidný dôchodca na dohodu (2 replies)
 249. poistenie nehn. nezaradenej v obch. majetku - daňový výdavok? (3 replies)
 250. PC (14 replies)