PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 [423] 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Prenájom MV
 2. Predaj IM, vyradenie, následné odstúpenie od zmluvy
 3. Vyradenie auta z podnikania
 4. Odloženie splatnosti DPH ???
 5. Oznamenie o liehu.
 6. KR pri zálohách 2
 7. Umelec - IČO?
 8. DPH a reg.platca z ČŠ EU na území SR
 9. Inventúrne rozdiely
 10. Dovoz - fakt. a JCD na tovar vystavené na dve rozl. osoby
 11. účtovanie druhotných surovín
 12. Musím byť DPH,lenže môžem byť?
 13. Tržby z registračky.
 14. vratenie preplatku
 15. reklamácia a DPH
 16. Organizačná zložka
 17. DPH z pohľadu zriaďovateľa a organizačnej zložky
 18. zriadovacie vydavky zaplatene za inu firmu
 19. TZ nájomcu
 20. DARY
 21. neuznanie faktúr o nákupe nafty colníkmi
 22. Odpočet DPH z bločku ERP
 23. neuznanie faktúr colníkmi
 24. Autorská zmluva
 25. faktúra za súkromné telef.hovory
 26. pomóóóc - kontrola DPH
 27. dobropis v JU
 28. refundácia bank.poplatkov 668 ?
 29. Aktivácia SIM
 30. faktúra za 09/05
 31. Hotelový účet-faktúra
 32. Danove a uctovne odpisy
 33. sankčný úrok z DÚ
 34. Čo s odpismi pri strate?
 35. Dodatočné DP za minulý rok a výkazy
 36. preddavok dane v r. 03
 37. DPH ako neziaduci privesok
 38. Dar
 39. prehľad nákladov
 40. PHM v PU
 41. DPH a záloha splátkový predaj?
 42. DAŇ z príjmu pri predaji nehuteľnosti
 43. nárok na odpočet
 44. prenájom priestorov
 45. Ako účtovať DPH pri darovaní firmy?
 46. PROSÍM O RADU
 47. Prenájom nehnuteľnosti
 48. chyba se vloudila
 49. DPH a dialnicne nalepky
 50. výhody Slovenska oproti Nemecku
 51. stravovanie
 52. Motorovy olej
 53. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti
 54. dodaročné DP
 55. cestovny listok a DPH
 56. skoda a DPH
 57. Pohonné hmoty
 58. Neplátca DPH - nadobudnutie tovaru v iných státoch EU
 59. Ubytovanie-DPH
 60. Fasovanie pracovných odevov
 61. Kúpa na splátky
 62. Stojne
 63. ŽIADANKA O PREVÁDZKU VOZIDLA OD?
 64. Vedenie skladu
 65. DPH?- fakturácia SK firme - vývoz
 66. vstupenky ako propagačný materiál
 67. zmluva
 68. factoring a forfaiting
 69. Nákup tovaru z Holandska s DPH od platiteľa DPH
 70. Kúpa a predaj vozidla - daň z príjmu aj DPH
 71. Poplatky pri devízovom účte
 72. Pôžičky poskytnuté členom družstva
 73. elektrický rozvádzač s 80A istením - stanovenie odpisovej skupiny
 74. pohonne hmoty
 75. postupenie leasingu podv. ucto
 76. postupenie leasingu podv. ucto
 77. Dobropis v EUR
 78. Prenájom bytu pre zamestnancov
 79. Nákup tovaru z EÚ+následné darovanie
 80. Faktúra S DPH ?
 81. ako zaúčtovať - makety domov
 82. Protihodnota
 83. Trovy právneho zastupovania
 84. výhry z reklamnej súťaže
 85. Kniha jazd v taxi sluzbe???
 86. Nadobudnutie tovaru z EÚ
 87. Členské do členských štátov
 88. dan z motoroveho vozidla
 89. Poplatok do recyklačného fondu za kúpenú chladničku
 90. DDP FO TYP B
 91. prototypy+vývoj
 92. Nadpotreba
 93. poskytnutý preddavok a DPH
 94. Zánik DP z dane z MV_
 95. Vyradenie krátkodob.majetku
 96. Uhrady došlých faktúr v ALFE
 97. Účtovanie odmeny správcu konkurznej podstaty
 98. DPH a tretie krajiny
 99. Koncesionárske poplatky este raz
 100. Školenie DPH - máte otázky? - friško, fčul!!!
 101. Koncesionálny príspevok
 102. Žalobaba!!!
 103. umrtie a pohladavky
 104. opravne danove
 105. Zálohy na el. energiu
 106. predaj software občanom a daň z príjmu
 107. Predaj motorového vozidla
 108. vrátenie preplatku?
 109. Dodávka a montáž
 110. pocitac v podnikani
 111. Konateľ - zamestnanec a cestovné príkazy
 112. Vzájomný zápočet a DPH
 113. auto v podnikani
 114. Platba preddavkom
 115. jedno auto pouzivane 2 zivnostnikmi
 116. Softvare alebo licencia
 117. DPH Nemecko
 118. Úmrtie daňovníka
 119. zápočet v JU
 120. zamestnana v rakusku
 121. Učtovanie dotácii v JU
 122. Danová kontrola
 123. Nezaplatená cestná daň
 124. Nezdan. čiastka a daňový bonus
 125. fa z roku 2002
 126. DPH elek.ener. 1 a 2/2005
 127. Refakturácia prepravného
 128. pes v účtovníctve
 129. súhrnná faktúra
 130. Ročný poplatok - výnosy budúcich období?
 131. Predaj nehnuteľnosti medzi prepojenými osobami
 132. auto v majetku-nerobené odpisy
 133. autorská daň
 134. cestovný prikaz
 135. Vrátená cestná daň
 136. úver na motorové vozidlo
 137. vyradenie maj-daňový výdavok
 138. Vstupenky - ceniny
 139. DPH a príspevková organizácia
 140. postup. pohľadavky z FO na PO
 141. Daň z pridanej hodnoty
 142. Oprava DP a odvody
 143. Predaj-kúpa cez lízing BOF-výr.zariadenie
 144. Daň z príjmov-do 10.000?
 145. predaj trafostanice
 146. Jednorázový príjem od zamestnávateľa
 147. výroba v JÚ
 148. Autá
 149. Leasing - prevod na spoločníka
 150. Dohoda o VP a DPH
 151. Sobota, kurz NBS z pondelka?
 152. EU a DPH
 153. doklad o cene PHM
 154. Fifo metóda
 155. OZ - predaj - treba zivnost??
 156. príloha k fa - odkladáte to?
 157. Použitie súkromného PC na firemné účely
 158. hlásenie o liehu
 159. Dodatočné na DPH
 160. Dodatočné na DPH
 161. Pracovný odev
 162. Zálohové platby vs. obrat
 163. Kolónka zaúčtoval
 164. Cudzinec a odpočítateľná položka
 165. dohadné účty pasívne
 166. PÚ a sklad-drobný majetok
 167. Faktúra do Čiech - projektové.práce
 168. Majetok z ČR s DPH
 169. zuctovanie stravy na prijmovom listku?
 170. súbeh cestovného a odpisy
 171. Odpis cestovného TTP a zároveň podnikateľa
 172. Osobný automobil a živnosť
 173. krádež osob.auta na leasing
 174. Osobná spotreba a PÚ
 175. Faktúra z ČR
 176. sociálny fond - účtovanie
 177. Zaúčtovanie počítača
 178. sprchovací kút do nákladov??
 179. Prepočet fa za dopravu
 180. PLATBA INOU PLATOBNOU KARTOU !!!
 181. Krádež HIM
 182. Súkromná platobná karta na firemné účely
 183. SZČO v SR aj ČR
 184. oslobodené plnenia u paltcu
 185. ? osobné auto u platcu DPH
 186. DPH
 187. oplati sa mi zivnost?
 188. Poistenie - náklady
 189. predaj drobného majetku
 190. Elektronická služba z Čiech
 191. Vyvoz tovaru EU - trojstranny obchod ?
 192. záver verejného obstarávania
 193. Zabezpecovaci prevod vlastnictva a DPH
 194. DPH
 195. Účtovanie podľa hospodárskych stredísk v MRP
 196. Faktúra a príjm. doklad
 197. Dovoz ojazdeného auta z EÚ - DPH
 198. príjem za prenájom
 199. Účtovanie platby kartov (pre začiatočníka)
 200. Daň z podielov na zisku z obrobia pred rokom 2004
 201. Sluzba z CR
 202. Zmena užívania nehnuteľnosti
 203. zdanenie "online" zarobku
 204. Nezdanitelna cast
 205. Treba podpis na fakture?
 206. Odpredaj automobilu leas.spol.
 207. cestovné
 208. Zmluva o šírení reklamy - príjem na základe tejto zmluvy/JÚ
 209. Dodávateľ tovaru z EÚ vystavil DOBROPIS
 210. Daň z príjmu
 211. pridavky
 212. športovci-daňové výdavky
 213. Mesačná uzávierka z RP
 214. Fasáda budovy
 215. Odpočet DPH
 216. Predaj PC
 217. Odpis pohľadávky podľa par.19h)5.
 218. úrok z pôžičky od príbuzného /JÚ
 219. úroky z pôžičky od obyvateľa
 220. predaj chaty
 221. Vzor Zahranič.cesťáku ?
 222. A stale odpisy...
 223. Chybná tržba v ERP
 224. DPH - vývoz do Rakúska
 225. Odpis PC
 226. Vedenie účtovníctva lekárovi
 227. paušálne výdaky
 228. Nákup automobilu - tranzit
 229. Dohoda o poskytnutí jednorázovej služby
 230. uniformy
 231. Zmluva o sprostredkovaní a FO
 232. Prvá otázka
 233. zaúčtovanie špecifického bonus -zľavy
 234. Akým kurzom prepočítať zrážkovú daň v ČR_
 235. aky doklad potrebujem
 236. Nákup platobnou kartou VISA
 237. Ako dokladovať príjem šeku zo zahraničia
 238. Fakturácia založenia s.r.o.
 239. OC DHM v súvislosti s koef.DPH
 240. odpocet straty
 241. zaúčtovanie povinného zml.poistenia-zmluva
 242. Dodatočné daňové priznanie po audite
 243. Organizačná zložka, DPH a medzinárodný obchod
 244. dobropis a súhrnný výkaz
 245. NRSR schválila novelu zákona o dani z príjmov k 1.1.2006
 246. rezerva na dovolenku
 247. stravné
 248. Komis
 249. Účtovný prípad
 250. Elektronický zabezpečovací systém