1. cash flow (1 replies)
 2. neidentifikovateľné pohľadávky (1 replies)
 3. Vratné obaly - účtovanie (30 replies)
 4. reklama na aute (6 replies)
 5. Parkovací systém (2 replies)
 6. smernica pre zásoby, majetok (0 replies)
 7. Osobný automobil-výhra v žrebovaní (20 replies)
 8. Neplatca DPH a dovoz z EU (3 replies)
 9. Stravné v cudzej mene od 1. 1. 2006 (10 replies)
 10. 1.zvýšená splátka (3 replies)
 11. Príspevok na samozamestnanie-problém (27 replies)
 12. účtovanie v JÚ (4 replies)
 13. Účtovanie majetku nadobudnutého na splátky (20 replies)
 14. registračné pokladnice-interntové služby (6 replies)
 15. Stravné (1 replies)
 16. Zmena čísla účtu pre úhradu dane z motorových vozidiel (0 replies)
 17. tvorba OP k pohľadávkam (27 replies)
 18. diety u vodičov medzinárodnej prepravy (3 replies)
 19. zmluva o reklame a úhrada... (2 replies)
 20. Nárok na odpočítanie DPH v zahraničí (3 replies)
 21. platba v CZK -zauctovanie (10 replies)
 22. Tesco poukážky (2 replies)
 23. hromadne pokladnicne doklady (3 replies)
 24. výpočet dane z prijmu FO. (10 replies)
 25. Reklama (9 replies)
 26. "Nový" leasing a ukončenie živnosti (0 replies)
 27. Kurzové rozdiely ku koncu roka (21 replies)
 28. Leasing a DPH z havaríjneho poistného (4 replies)
 29. Kúpa vraku auta,opr. a zaradenie do majet. (4 replies)
 30. zostatok pokladne (6 replies)
 31. daňový doklad (2 replies)
 32. Faktúry z Polska bez PPD (0 replies)
 33. Zmeny vo finančnom prenájme po novele ZDP (2 replies)
 34. Správne účtovanie dobropisu na konci roka (7 replies)
 35. Odpisy darovaného hmotného majetku (13 replies)
 36. Auto do nakladov (3 replies)
 37. DPH pr poskytnutí služby v CR (5 replies)
 38. Predfaktura vs. ostra faktura (4 replies)
 39. Rezervy-daňový výdavok (3 replies)
 40. Faktúra v SK alebo v EUR?? (2 replies)
 41. Dotácia z ÚP (22 replies)
 42. Správne konanie (2 replies)
 43. Uplatnenie výdavkov v poslednom 1/4 roku. (10 replies)
 44. LIEH - software (7 replies)
 45. Výdavok na MV na 3 krát (10 replies)
 46. Paušálny výdavok na MV (25 replies)
 47. Nové sadzby stravného (45 replies)
 48. Zdravotne poistenie sa nezahrna do vydavkov? (2 replies)
 49. Kúpa softvéru a jeho zúčtovanie (6 replies)
 50. Prerušené odpisy. (36 replies)
 51. požička do firmy (10 replies)
 52. Provízia z ORIFLAME (73 replies)
 53. SZCO,JU,nieDPH,naklady,help (5 replies)
 54. Dodanie tovaru do EU neplatiteľom DPH. (3 replies)
 55. Kúpa HIM na home kredit (3 replies)
 56. PRECHOD NA PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO (5 replies)
 57. Príspevok na chránenú dielňu (9 replies)
 58. Upustenie od vymáhania pohľadávky (3 replies)
 59. preddavková daň za 12/05 (1 replies)
 60. Prijmy a vydavky na konci kalend. roku v JU (92 replies)
 61. Aku dan zaplatit? (1 replies)
 62. Parkovné konateľa a DPH (7 replies)
 63. Havaria-preplatenie opravy bez DPH (3 replies)
 64. sprostredkovaníe predaja (0 replies)
 65. Pred začatim živnosti (2 replies)
 66. Zápočet v AJ (0 replies)
 67. Totálna škoda - oprava (43 replies)
 68. Stoly + lavice bez faktúry (4 replies)
 69. DPH - zmluva o dielo a tovar (19 replies)
 70. leasing x-krát (4 replies)
 71. Softwarové licencie služba ci tovar? (2 replies)
 72. Zmluva o dielo/Dohoda o VP? (2 replies)
 73. zaradenie auta (5 replies)
 74. Komisionálny predaj-registračná pokladnica (1 replies)
 75. Poštovné z Čiech (4 replies)
 76. PC - odpis (2 replies)
 77. Faktúra od Mediatelu (8 replies)
 78. auto na súkromné účely (1 replies)
 79. Výmena tovaru z krajiny EU. (1 replies)
 80. časopisy z ČR (7 replies)
 81. Kurzový rozdiel (3 replies)
 82. SZČO a soc. poistenie (4 replies)
 83. guláš v pohľadávkach (6 replies)
 84. významná chyba min. obdobia (28 replies)
 85. Leasing (9 replies)
 86. Fotoaparát a príslušenstvo grátis (1 replies)
 87. DDP- daňový výdavok zamestnavatela (2 replies)
 88. Správny dátum pri obrate (7 replies)
 89. Refakturacia opravy (6 replies)
 90. Poukážky BILLA (17 replies)
 91. potvrdenie zo školy- daňový bonus (10 replies)
 92. "zbytocna" preprava (6 replies)
 93. Daň z motorových vozidiel r. 2006 (25 replies)
 94. Kurzové rozdiely a koniec roku (7 replies)
 95. Postupy účtovania v JU (0 replies)
 96. Nezdaniteľný základ (5 replies)
 97. zmluva o prenájme (5 replies)
 98. cestovne nahrady za zahr.prac.cestu (42 replies)
 99. vratenie DPH v CZ (3 replies)
 100. Cestná daň (25 replies)
 101. Dovoz tovaru z ÉÚ a jeho predaj v SR (7 replies)
 102. prijímanie platby cez terminál (5 replies)
 103. Daňové priznanie k dani z MV (1 replies)
 104. Odsúhlasovať aj záväzky? (5 replies)
 105. Daňová kontrola - vrátenie dokladov (6 replies)
 106. Sociálny fond (2 replies)
 107. Kniha jázd (5 replies)
 108. Ako urobiť opravnú faktúru? (4 replies)
 109. HIM alebo ??? (3 replies)
 110. Poistné plnenie za opravu auta (3 replies)
 111. Účtovanie platby platobnou kartou (názorne) (8 replies)
 112. chýbajúca faktúra (31 replies)
 113. Kedy si mám uplatniť DPH? (10 replies)
 114. nedodaný HIM (13 replies)
 115. rozdiel účtovných a daňových odpisov-odložená daň (0 replies)
 116. účtovanie podľa modelu B (3 replies)
 117. preddavok dane (29 replies)
 118. Likvidacia s.r.o. - vyhlásenim konkurzu (2 replies)
 119. rezerva na odstupné (3 replies)
 120. Zaradenie zrekonštruovanej budovy do majetku (9 replies)
 121. odpísanie závazku (2 replies)
 122. Daň z MV - celková hmotnosť (2 replies)
 123. DPH - čiastkovo dod. služba (2 replies)
 124. Vyradenie majetku (4 replies)
 125. Advokátska odmena (2 replies)
 126. Kúpa PC s Windowsom (7 replies)
 127. Nezdaniteľná čiastka príjmu FO (29 replies)
 128. Zníženie príjmov - dobropis (3 replies)
 129. FA za materiál do ČR (12 replies)
 130. ZDANIŤ PRÍJEM ????? (5 replies)
 131. Výpočet PN (6 replies)
 132. Podpis odberateľa na faktúru?? (5 replies)
 133. ZHRNUTIE PRE ZACINAJUCEHO SZČO (9 replies)
 134. Zaokrúhľovanie DPH (15 replies)
 135. FO a náklady... (2 replies)
 136. Kedy odviest dan? (6 replies)
 137. odpisovanie osobného automobilu do podnikania (3 replies)
 138. Nájom kávovaru? (3 replies)
 139. predaj auta (26 replies)
 140. Zmena postupov účtovania od 1.1.2006 (3 replies)
 141. Výdavky PO pred začatím podnikania (2 replies)
 142. Grant z úradu prácu (1 replies)
 143. Odpis počítača s dvoma LCD monitormi (17 replies)
 144. Ukončenie roka (7 replies)
 145. Ako účtovať príjem z prostriedkov Europ. soc. fondku... (4 replies)
 146. Čo so zle vystavenou došlou faktúrou? (3 replies)
 147. Preddávková faktúra-vyúčtovanie (8 replies)
 148. Fa do ciech ,sluzba v SR a DPH? (0 replies)
 149. Výroba a sklad (12 replies)
 150. Účtovací predpis (13 replies)
 151. prvá zvýšená splátka finančného prenájmu (3 replies)
 152. účtovanie zásob (4 replies)
 153. Odsúhlasenie pohľadávok (1 replies)
 154. Fakturácia za účtovníctvo (14 replies)
 155. leasing,daň,poistky (2 replies)
 156. Zmena preddavku na zdr.poistenie (4 replies)
 157. Mobilné telefóny (5 replies)
 158. Účt.a daň.odp.plán (3 replies)
 159. daň z príjmu zo závislej činnosti (1 replies)
 160. fakturacia sluzieb do EU (46 replies)
 161. Mzdy v JU (5 replies)
 162. daňové priznanie a študent (11 replies)
 163. ZI-kupa nehnutelnosti (1 replies)
 164. účtovanie preddavkov (9 replies)
 165. materská dovolenka a lízing (2 replies)
 166. Dodatočné daňové priznanie DzP PO (3 replies)
 167. Nezdanitelna cast (15 replies)
 168. treojstranny obchod z tretej krajiny? (7 replies)
 169. Účtovný prípad (13 replies)
 170. Ako zdokladovať príjmy z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním? (3 replies)
 171. časové rozlíšenie výnosov (27 replies)
 172. lizing a odpisy (6 replies)
 173. Predaj pozemku - daň (13 replies)
 174. Nárok na daňový bonus (16 replies)
 175. zaradenie nehnuteľností do majetku (6 replies)
 176. Koncesionárske poplatky ešte raz (35 replies)
 177. správne zaúčtovanie (2 replies)
 178. postupenie leasingu (3 replies)
 179. Služby na prelome rokov (3 replies)
 180. odpočet DPH (1 replies)
 181. fa. za správcovstvo a DPH (5 replies)
 182. Danovy urad vs. Osobny Ucet (1 replies)
 183. Suma dobropisu - daňová kontrola? (2 replies)
 184. predaj bytu v BSM - manželka ma oslobodenie od dane (0 replies)
 185. rezerva na rok 2006 (2 replies)
 186. Zrazkova dan (0 replies)
 187. cestovné náhrady (2 replies)
 188. DOBROPIS v DP (4 replies)
 189. Práce a doprava (1 replies)
 190. Nájomné za priestory (2 replies)
 191. Vystavenie faktúry -Čehy (12 replies)
 192. Ukončenie lízingu z roku 2002 (2 replies)
 193. Daňová kontrola (3 replies)
 194. Nárok na daňový bonus (1 replies)
 195. Evidencia skladu (1 replies)
 196. Zvýšenie základného imania (28 replies)
 197. Cestovné náhrady spoločníka v s.r.o. (3 replies)
 198. poistná udalosť, krycí list (21 replies)
 199. Predaj leasingovaného auta (1 replies)
 200. MV na leasing a krádež (8 replies)
 201. uhrada fa v EUR (17 replies)
 202. Postúpenie pohľadávky (3 replies)
 203. Nákladné auto - cena (11 replies)
 204. ukončenie podnikateľskej činnosti (9 replies)
 205. zaloh.faktúra a nedodaný tovar (3 replies)
 206. Kliko (2 replies)
 207. Kurz - výdaj z pokladne (3 replies)
 208. Zrážková daň alebo zabezpečenie dane (15 replies)
 209. Dátum dodania služby (2 replies)
 210. Preddavok z hľadiska dani zu príjmov (10 replies)
 211. Faktúra za advokátske služby (2 replies)
 212. Faktúra za advokátske služby (2 replies)
 213. Plnenie do EU (2 replies)
 214. Zahraničné diéty (1 replies)
 215. Tlačivá k dani z príjmov PO (35 replies)
 216. Poisťovacie služby a DPH (6 replies)
 217. MONEY S3 - Leasing osobného auta (1 replies)
 218. Novela Zdr.poist. k 1.1.2006 (23 replies)
 219. DPH a sprostredkovanie (16 replies)
 220. Oznam.povinnosť - platby FO (8 replies)
 221. Dodanie služieb viažúcich sa k nehnuteľnosti do Nemecka (5 replies)
 222. zabezpečovací prevod práva a § 66 (4 replies)
 223. Dohoda o vzájomnom započítaní pohladavok a zavazkov (16 replies)
 224. Pracovné povolenie v Nemecku (10 replies)
 225. Automobil v podnikaní (2 replies)
 226. Pozastavená živnosť (1 replies)
 227. SZČO s pozastavenou činnnosťou (27 replies)
 228. faktúra a OR (3 replies)
 229. Nenaplnná kapacita miest v CK (4 replies)
 230. Opäť lízing (2 replies)
 231. Cestovné náhrady (23 replies)
 232. Daňové výdavky po zaplatení (7 replies)
 233. Tech . zhodnotenie alebo materiál? (2 replies)
 234. Hal.zaokrúhlenie pri DPH (3 replies)
 235. DPH - zdravotníctvo, lekári (1 replies)
 236. Lekáreň-precenenie zásob (6 replies)
 237. Chata v podnikaní (9 replies)
 238. problem s financiami (3 replies)
 239. Faktúra za opravu do Švajčiarska-s/bez DPH? (4 replies)
 240. vedenie skladu v bare (1 replies)
 241. Platiteľ DPH - mesačný (20 replies)
 242. Nedoplatok na dani (1 replies)
 243. prepočet odpisov po registácii DPH (8 replies)
 244. Tenisové kurty (6 replies)
 245. Doklady k trojstrannému obchodu (0 replies)
 246. daň za prív. vozík (2 replies)
 247. Prepočet koeficientom (2 replies)
 248. dan z prijmu z irska (2 replies)
 249. Daňové výdavky (3 replies)
 250. IAS/IFRS (21 replies)