1. Storno faktúra do Čiech? (12 replies)
 2. ojazdeny MV na lizing (1 replies)
 3. Softvér a zhodnotenie (2 replies)
 4. Účtovné odpisy (19 replies)
 5. neuplatnená DPH (91 replies)
 6. poisťovanie - živnost v priebehu roka (10 replies)
 7. Znovu sociálny fond (2 replies)
 8. Posunutie začiatku daňových odpisov (3 replies)
 9. nájomné hnuteľného majetku (4 replies)
 10. Dovozné ako 548 al. 518 (5 replies)
 11. Novela dane z motorových vozidiel od 1.12. (66 replies)
 12. predaj českých dialničných nalepiek (0 replies)
 13. sadové úpravy (8 replies)
 14. neúplný doklad (13 replies)
 15. Založenie živnosti popri zamestnaní. (5 replies)
 16. Uznanie najmu bytu do nakladov (3 replies)
 17. cestovné príkazy-prepocet kurzu (1 replies)
 18. Dorubenie dane (5 replies)
 19. súdne poplatky (4 replies)
 20. zmluvná pokuta - faktúra (4 replies)
 21. dochôdca a prenájom nehnuteľnosti (1 replies)
 22. Ako fakturovať Poštovne (3 replies)
 23. vozidlo na LPG (0 replies)
 24. Konverzia jednej cudzej meny na inu na dev. uctoch-aky kurz (8 replies)
 25. Predaj domu v ČR (2 replies)
 26. Prerusenie podnikania (27 replies)
 27. Zauctovanie GPS navigacie (6 replies)
 28. Študent - živnostník (4 replies)
 29. Prechod z JU na PU (4 replies)
 30. Podiel na zisku spolocnosti (4 replies)
 31. HIM elabo DHIM? (3 replies)
 32. Daň z prijatého "úveru" po druhé (4 replies)
 33. Inventarizácia pokladne v JU (8 replies)
 34. Vedenie účtu (1 replies)
 35. Refakturacia kariet na pohonne hmoty (0 replies)
 36. Účtovníctvo v Zahraničí - Rakúsko (1 replies)
 37. Strany prepravného dokladu CMR (10 replies)
 38. Uver (18 replies)
 39. daňový zástupca (1 replies)
 40. Postúpenie leasingu (2 replies)
 41. Prenájom zariadených priestorov (3 replies)
 42. Dátum vzniku daňovej povinnosti (7 replies)
 43. Vystaviť znova fa a dobropis? (4 replies)
 44. § 19 ods. 6 (DPH) (11 replies)
 45. Poskytnutá dlhodobá pôžička (7 replies)
 46. Postúpenie pohľadávky (14 replies)
 47. Živnostník a cesťáky (5 replies)
 48. 13x mzda v roku a daň z príjmov (19 replies)
 49. dohoda o vykonani prace (24 replies)
 50. DPH - nákup PHM v EÚ (4 replies)
 51. Faktúra od dodávateľa (4 replies)
 52. Predaj nehnuteľnosti (6 replies)
 53. odlozena dan z prijmu (10 replies)
 54. Trojstranný obchod?????? (22 replies)
 55. pozemok a DPH (1 replies)
 56. Vyradenie TZ prenajatej budovy (7 replies)
 57. Obstaranie majetku a úroky z úveru (7 replies)
 58. Zrážková daň (1 replies)
 59. Dátum pre prepočet DPH z EUR na SKK (11 replies)
 60. Daň z predaja bytu (18 replies)
 61. overiť platiteľa (5 replies)
 62. Novela Zákona o Dani z príjmov 534/2005 (34 replies)
 63. čiastočná úhrada (6 replies)
 64. Predkontácie (6 replies)
 65. Tzv.živnostníci (51 replies)
 66. úhrady z nefiremných účtov (3 replies)
 67. Zahraničná faktúra v AJ (6 replies)
 68. zabezpečenie dane - Nemecko (1 replies)
 69. DHIM do 30000 s DPH alebo bez DPH (1 replies)
 70. Konateľ a cestovné výdaje (1 replies)
 71. Dobíjanie kreditu z BÚ (7 replies)
 72. prečasne ukonč.leasing (6 replies)
 73. úhrada úrokov z pôžičky fyz.osobe (1 replies)
 74. ohladne zdanenia (8 replies)
 75. havarijné poistenie a časové rozlíšenie (17 replies)
 76. Zahr.služ.cesta, Forinty, dátum (11 replies)
 77. Krátkodobý úver od zákazníka - prostredníctvom dočasne zvýšenej ceny výrobkov (0 replies)
 78. faktura a uplatňování DPH (2 replies)
 79. Do nákladov? (10 replies)
 80. auto v oprave - náhradné auto (8 replies)
 81. Výherný automat (1 replies)
 82. najomne do nakladov (2 replies)
 83. SZČO a súkromné auto (125 replies)
 84. Konsolidácia - metóda vlastného imania (0 replies)
 85. Zahranična faktúra -opäť :( (34 replies)
 86. Odpisy (8 replies)
 87. Aká je možnosť? (14 replies)
 88. učni (4 replies)
 89. Odborna literatura cz (2 replies)
 90. Odpocitanie dane pri registracii platitela... (5 replies)
 91. Odpisy (20 replies)
 92. Inventarizácia nedokončenej výroby (2 replies)
 93. Aku cenu za polozku -uctovanie (6 replies)
 94. práce žiakov (3 replies)
 95. Osobné vozidlo a DPH (8 replies)
 96. kamerový systém (4 replies)
 97. leasing po starom v JÚ (0 replies)
 98. aka je vyhoda byt platcom DPH? (17 replies)
 99. odstupne (12 replies)
 100. poplatky právnikovy. (1 replies)
 101. zálohová platba a DPH (8 replies)
 102. HIM - Zostava PC+tlačiareň - predaj PC (3 replies)
 103. musi byt vzdy novy poklad. doklad? (19 replies)
 104. Zaokrúhľovanie (16 replies)
 105. Spotrebná daň z liehu - novela (0 replies)
 106. Inventarizácia (26 replies)
 107. Kúpa bytu a DPH (2 replies)
 108. postupník a daňový náklad (3 replies)
 109. halierové vyrovnanie (8 replies)
 110. vznik účtovného prípadu (33 replies)
 111. Čo s trovami? (37 replies)
 112. staci nam jedna pokladna?? (2 replies)
 113. Devízový účet-účtovanie poplatkov-aký kurz? (8 replies)
 114. peúverovanie auta a DPH (4 replies)
 115. Vysoké úroky z poskytnutej pôžičky (3 replies)
 116. Cestovné (4 replies)
 117. Kedy aká DPH (0 replies)
 118. Rozdiel medzi jednoduchým a podvoj.účtovníctvom??? (2 replies)
 119. Priemerná spotreba (9 replies)
 120. Manko (1 replies)
 121. priemerná spotreba (2 replies)
 122. DPH a oneskorený doklad (56 replies)
 123. Suvaha - Brutto / Korekcia (2 replies)
 124. Odpis pohľadávky v cudzej mene (2 replies)
 125. musi byt skladova karta? (5 replies)
 126. dan z úroku (8 replies)
 127. výstavba domov (8 replies)
 128. Prace na nehnutelnosti v AT patriacej firme zo SR (12 replies)
 129. zacinam uctovat v novej s.r.o. (52 replies)
 130. Novela zákona o dani z príjmov (0 replies)
 131. kúpa obchodného podielu (2 replies)
 132. Licenčné poplatky a výška zráž.dane (15 replies)
 133. Strešná záhrada (1 replies)
 134. Úhrada faktúry na neexistujúce číslo (4 replies)
 135. Obrat k DPH (7 replies)
 136. pokl. bloček z 09/2005 (42 replies)
 137. Software (3 replies)
 138. Stravné na školení (4 replies)
 139. občianské združenie začiatočník (6 replies)
 140. software na domácom počítači zamestnanca? - daňový výdavok (4 replies)
 141. Musia sa viesť v JU účtovné aj daňové odpisy? (9 replies)
 142. ojazdený automobil - odpisovanie, účt. aj daňové odpisy? (2 replies)
 143. invalidný dôchodca na dohodu (2 replies)
 144. poistenie nehn. nezaradenej v obch. majetku - daňový výdavok? (3 replies)
 145. PC (14 replies)
 146. co je to firma??? (3 replies)
 147. Platca alebo Neplatca DPH (10 replies)
 148. PHM ako daňový náklad (7 replies)
 149. Faktúra alebo dobropis? (7 replies)
 150. Sociálny fond - čerpanie (141 replies)
 151. Zápočet platených prddavkov 2005 (1 replies)
 152. Cestovný príkaz (3 replies)
 153. Ojazdené auto (1 replies)
 154. Kaucia (23 replies)
 155. Provízia z VHP (3 replies)
 156. Nájomné za byt pri SZČO (5 replies)
 157. Pracovný odev (13 replies)
 158. služobná cesta (3 replies)
 159. Skladová evidencia v exceli/PÚ (4 replies)
 160. Umorenie straty - nákup auta (20 replies)
 161. Zdanenie podielov na zisku (3 replies)
 162. DP, zamestnanci (3 replies)
 163. Prepočet cudzej meny (1 replies)
 164. úhrada PHM poukážkami (4 replies)
 165. Príspevok na stravné zo SF (1 replies)
 166. Prenájom - DPH (4 replies)
 167. Daňový výdavok a zost.cena (4 replies)
 168. Konces.poplatky a iné (5 replies)
 169. Prerušenie odpisovania a leasing (2 replies)
 170. účtovanie pokuty (11 replies)
 171. Daň z prevodu a daňový náklad (5 replies)
 172. Kontrola z ktorého DU (3 replies)
 173. Prevod vlast. práv (0 replies)
 174. Zahraničná faktúra od platcu DPH pre platcu DPH vystavená s DPH (13 replies)
 175. Daňový dopad postúpenia pohľadávky u FO (14 replies)
 176. Aktuálne stravné (4 replies)
 177. Uctovanie výdavkov za rok 2004 (4 replies)
 178. Kniha jázd a konateľ (4 replies)
 179. PHM Slovnaft (9 replies)
 180. nepreinvestovana strata (19 replies)
 181. Chyba v daňovom priznaní DPH (27 replies)
 182. Faktúra za služby vopred (46 replies)
 183. úhrada z povinného zmluvného poistenia (11 replies)
 184. Predaj nehnuteľnosti (6 replies)
 185. Auto zo zahraničia (2 replies)
 186. prenájom bytu na podnikateľské účely (1 replies)
 187. Je to daňový doklad (9 replies)
 188. Dodatočné priznanie DPH (7 replies)
 189. permanentky na relax a zdaňovanie (15 replies)
 190. 2. vlastník MV (5 replies)
 191. Pôžička - DP DPH (16 replies)
 192. Podpisovanie vystavených FA (4 replies)
 193. Fakturácia: oprava a odpočítanie DPH (11 replies)
 194. Ako mám zaúčtovať spotrebu? (25 replies)
 195. predaj podniku (5 replies)
 196. učtovanie neplatcu DPH (5 replies)
 197. Doučtovanie len vyšky DPH - vyvoz (4 replies)
 198. VYRADENIE MAJETKU V ROZPOČTOVKE (5 replies)
 199. Dátum zdaniteľného plnenia (4 replies)
 200. Zaúčtovanie zriadenia počít.siete (2 replies)
 201. Prispevok na zacatie podnikania - je predmetom dane? (7 replies)
 202. Viacstranný zahr. obchod a dph (2 replies)
 203. Vystavená FA - ovar dodaný až v 01/06 (1 replies)
 204. Stavkovanie - danovo uznatelny vydavok? (16 replies)
 205. Milionove urazove poistenie (9 replies)
 206. Zahraničná DPH. (4 replies)
 207. IČO, DIČ, IČ DPH kto, kde a prečo? (5 replies)
 208. Vymáhanie pohľadávky (3 replies)
 209. Aký kurz na zaúčtovanie? (2 replies)
 210. KOncesionarske poplatky - podnikateľ (4 replies)
 211. Úroky pri úvere zo zahranicia (5 replies)
 212. kontrola dokladov (30 replies)
 213. Kedy správny nárok na odpočet DPH??? (1 replies)
 214. rozhodnutie o uložení pokuty... (1 replies)
 215. zmluva o reklame (2 replies)
 216. vrátenie dane z mot.vozidla (3 replies)
 217. Účtovné obdobie - Technický rok (1 replies)
 218. poistenie nehnuteľnosti nezaradenej v obch. majetku výdavok (1 replies)
 219. dovoz tovaru (10 replies)
 220. Prenájom nebytových priestorov a výpoveď (2 replies)
 221. Fa v CM od tuzemca (6 replies)
 222. Audítorské overenie (8 replies)
 223. Priebeh daňovej kontroly (6 replies)
 224. daň z predaja (1 replies)
 225. Daň z príjmov v roku 2002 a inavalidný dôchodca (2 replies)
 226. Zariadenie kancelárie (5 replies)
 227. PU-rozšírenie vzdelania (2 replies)
 228. Darčekové balíky - alkohol (25 replies)
 229. Založie s.r.o - odvody (0 replies)
 230. daňové a účtovné odpisy (29 replies)
 231. Nezdaniteľná položka (1 replies)
 232. splnomocnenie (2 replies)
 233. odmeny za súťaž (2 replies)
 234. Zahranicny platitel DPH registrovany v SR (2 replies)
 235. zrážková daň - fin. služby zo Švajčiarska (3 replies)
 236. Zdanenie výhry - TV - ako? (14 replies)
 237. Refakturácia letenky a metra v Londýne + DPH (1 replies)
 238. Poistenie liečebných nákladov (4 replies)
 239. Ako vystaviť Fa na predaj auta (2 replies)
 240. § 17 ods. 12 písm. b - JU (12 replies)
 241. Rozšírenie ŽL (14 replies)
 242. Fyz. osoba a predaj (6 replies)
 243. zákonné poistenie auta (11 replies)
 244. Predaj auta N1 (11 replies)
 245. Daň z prid. hodnoty pri dotácii z mestského úradu (7 replies)
 246. Osobná spotreba podnikateľa v s.r.o. (41 replies)
 247. zákon 523/2005 Z 27.10.2005 k DPH (0 replies)
 248. Základné imanie (27 replies)
 249. Odpočítanie dane pri registrácii (9 replies)
 250. prevod majetku na nadáciu (0 replies)