1. invalidný dôchodca na dohodu (2 replies)
 2. poistenie nehn. nezaradenej v obch. majetku - daňový výdavok? (3 replies)
 3. PC (14 replies)
 4. co je to firma??? (3 replies)
 5. Platca alebo Neplatca DPH (10 replies)
 6. PHM ako daňový náklad (7 replies)
 7. Faktúra alebo dobropis? (7 replies)
 8. Sociálny fond - čerpanie (141 replies)
 9. Zápočet platených prddavkov 2005 (1 replies)
 10. Cestovný príkaz (3 replies)
 11. Ojazdené auto (1 replies)
 12. Kaucia (23 replies)
 13. Provízia z VHP (3 replies)
 14. Nájomné za byt pri SZČO (5 replies)
 15. Pracovný odev (13 replies)
 16. služobná cesta (3 replies)
 17. Skladová evidencia v exceli/PÚ (4 replies)
 18. Umorenie straty - nákup auta (20 replies)
 19. Zdanenie podielov na zisku (3 replies)
 20. DP, zamestnanci (3 replies)
 21. Prepočet cudzej meny (1 replies)
 22. úhrada PHM poukážkami (4 replies)
 23. Príspevok na stravné zo SF (1 replies)
 24. Prenájom - DPH (4 replies)
 25. Daňový výdavok a zost.cena (4 replies)
 26. Konces.poplatky a iné (5 replies)
 27. Prerušenie odpisovania a leasing (2 replies)
 28. účtovanie pokuty (11 replies)
 29. Daň z prevodu a daňový náklad (5 replies)
 30. Kontrola z ktorého DU (3 replies)
 31. Prevod vlast. práv (0 replies)
 32. Zahraničná faktúra od platcu DPH pre platcu DPH vystavená s DPH (13 replies)
 33. Daňový dopad postúpenia pohľadávky u FO (14 replies)
 34. Aktuálne stravné (4 replies)
 35. Uctovanie výdavkov za rok 2004 (4 replies)
 36. Kniha jázd a konateľ (4 replies)
 37. PHM Slovnaft (9 replies)
 38. nepreinvestovana strata (19 replies)
 39. Chyba v daňovom priznaní DPH (27 replies)
 40. Faktúra za služby vopred (46 replies)
 41. úhrada z povinného zmluvného poistenia (11 replies)
 42. Predaj nehnuteľnosti (6 replies)
 43. Auto zo zahraničia (2 replies)
 44. prenájom bytu na podnikateľské účely (1 replies)
 45. Je to daňový doklad (9 replies)
 46. Dodatočné priznanie DPH (7 replies)
 47. permanentky na relax a zdaňovanie (15 replies)
 48. 2. vlastník MV (5 replies)
 49. Pôžička - DP DPH (16 replies)
 50. Podpisovanie vystavených FA (4 replies)
 51. Fakturácia: oprava a odpočítanie DPH (11 replies)
 52. Ako mám zaúčtovať spotrebu? (25 replies)
 53. predaj podniku (5 replies)
 54. učtovanie neplatcu DPH (5 replies)
 55. Doučtovanie len vyšky DPH - vyvoz (4 replies)
 56. VYRADENIE MAJETKU V ROZPOČTOVKE (5 replies)
 57. Dátum zdaniteľného plnenia (4 replies)
 58. Zaúčtovanie zriadenia počít.siete (2 replies)
 59. Prispevok na zacatie podnikania - je predmetom dane? (7 replies)
 60. Viacstranný zahr. obchod a dph (2 replies)
 61. Vystavená FA - ovar dodaný až v 01/06 (1 replies)
 62. Stavkovanie - danovo uznatelny vydavok? (16 replies)
 63. Milionove urazove poistenie (9 replies)
 64. Zahraničná DPH. (4 replies)
 65. IČO, DIČ, IČ DPH kto, kde a prečo? (5 replies)
 66. Vymáhanie pohľadávky (3 replies)
 67. Aký kurz na zaúčtovanie? (2 replies)
 68. KOncesionarske poplatky - podnikateľ (4 replies)
 69. Úroky pri úvere zo zahranicia (5 replies)
 70. kontrola dokladov (30 replies)
 71. Kedy správny nárok na odpočet DPH??? (1 replies)
 72. rozhodnutie o uložení pokuty... (1 replies)
 73. zmluva o reklame (2 replies)
 74. vrátenie dane z mot.vozidla (3 replies)
 75. Účtovné obdobie - Technický rok (1 replies)
 76. poistenie nehnuteľnosti nezaradenej v obch. majetku výdavok (1 replies)
 77. dovoz tovaru (10 replies)
 78. Prenájom nebytových priestorov a výpoveď (2 replies)
 79. Fa v CM od tuzemca (6 replies)
 80. Audítorské overenie (8 replies)
 81. Priebeh daňovej kontroly (6 replies)
 82. daň z predaja (1 replies)
 83. Daň z príjmov v roku 2002 a inavalidný dôchodca (2 replies)
 84. Zariadenie kancelárie (5 replies)
 85. PU-rozšírenie vzdelania (2 replies)
 86. Darčekové balíky - alkohol (25 replies)
 87. Založie s.r.o - odvody (0 replies)
 88. daňové a účtovné odpisy (29 replies)
 89. Nezdaniteľná položka (1 replies)
 90. splnomocnenie (2 replies)
 91. odmeny za súťaž (2 replies)
 92. Zahranicny platitel DPH registrovany v SR (2 replies)
 93. zrážková daň - fin. služby zo Švajčiarska (3 replies)
 94. Zdanenie výhry - TV - ako? (14 replies)
 95. Refakturácia letenky a metra v Londýne + DPH (1 replies)
 96. Poistenie liečebných nákladov (4 replies)
 97. Ako vystaviť Fa na predaj auta (2 replies)
 98. § 17 ods. 12 písm. b - JU (12 replies)
 99. Rozšírenie ŽL (14 replies)
 100. Fyz. osoba a predaj (6 replies)
 101. zákonné poistenie auta (11 replies)
 102. Predaj auta N1 (11 replies)
 103. Daň z prid. hodnoty pri dotácii z mestského úradu (7 replies)
 104. Osobná spotreba podnikateľa v s.r.o. (41 replies)
 105. zákon 523/2005 Z 27.10.2005 k DPH (0 replies)
 106. Základné imanie (27 replies)
 107. Odpočítanie dane pri registrácii (9 replies)
 108. prevod majetku na nadáciu (0 replies)
 109. Zrážka dane (2 replies)
 110. Soc.fond. učtovanie (1 replies)
 111. Vystavovať dve faktúry pri CK?? (8 replies)
 112. prevod majetku na nadáciu (0 replies)
 113. Dodanie sluzby EU - kurz (3 replies)
 114. Zdaňovanie bezúročnej pôžičky (1 replies)
 115. Zmena účelu použitia IM (0 replies)
 116. Ach tie odpisy (2 replies)
 117. Účtovná osnova po anglicky ( v anglickom a slovenskom jazyku ) (5 replies)
 118. tvorba rezervy na opravu nehnuteľností (2 replies)
 119. Ako sa dá znížiť daň podla § 13 dan zprijmu (2 replies)
 120. Zníženie stavu zásob (5 replies)
 121. postupenie stareho leasingu (0 replies)
 122. O paušále a odpočitateľnej položke (4 replies)
 123. stravovanie zamestnancov (5 replies)
 124. Licencie a licenčné poplatky (7 replies)
 125. dph a datum (1 replies)
 126. Daň za ubytovanie (1 replies)
 127. Založenie SRO! (6 replies)
 128. Prefakturácia poškodenia nášho HIM do ČR (9 replies)
 129. v mene a na účet zákazníka (0 replies)
 130. Prijatá záloha v EUR a koniec roka (11 replies)
 131. Ukradnuté leasované auto - co s odpismi?? (1 replies)
 132. DPH pri registrácii - opraviť zákazníkovi fa? (7 replies)
 133. premlčaná pohľadávka v nákladoch (8 replies)
 134. odchodné (0 replies)
 135. záloha pre spoločníka na dividendy (3 replies)
 136. sukromné auto na podnikateľké účely a paušálna náhrada za km. (7 replies)
 137. Reklamácia (0 replies)
 138. Vianočná výzdoba predajne a kancelárie (2 replies)
 139. lízing - predčasné ukončenie (6 replies)
 140. Intrakom a koeficient DPH (3 replies)
 141. DPH a pohonné hmoty (2 replies)
 142. Vývoz tovaru (6 replies)
 143. Služby právnej pomoci (1 replies)
 144. Postúpenie leasingu (3 replies)
 145. Vyradenie auta (0 replies)
 146. Splatenie vkladu spolocnika spravcovi vkladu v cudzej mene... (3 replies)
 147. Exekučný príkaz - účtovanie (10 replies)
 148. Poistná udalosť (16 replies)
 149. nákup faxu - B účtovanie (4 replies)
 150. Vklad nehnuteľnosti (12 replies)
 151. Doklad z registračnej pokladne (8 replies)
 152. Refakturácia súdnych trovov(?) (1 replies)
 153. Predaj firmy (5 replies)
 154. vedľajší príjem ... (6 replies)
 155. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (4 replies)
 156. audit nechce ! (7 replies)
 157. Daňový bonus jeho uplatnenie. (4 replies)
 158. leasing JU-ojazdené OMV (9 replies)
 159. Premlčacia doba - koľko (4 replies)
 160. pohľadávka z roku 2004? (10 replies)
 161. Zalohova faktura (1 replies)
 162. PN a príspevok v nezamestnanosti (8 replies)
 163. Fa za prenájom NP neplatiteľovi DPH (3 replies)
 164. ERP a vianočné trhy (7 replies)
 165. skratka OHG + 2 ICDPH (1 replies)
 166. Daň z príjmov v roku 2003 (3 replies)
 167. Postúpenie leasingovej zmluvy, živnostník na PO (0 replies)
 168. Prenájom skladu - súčasť OC? (1 replies)
 169. Ozval sa mi DU (2 replies)
 170. vrátenie platby za faktúru (8 replies)
 171. opravné daňové priznanie? (14 replies)
 172. Uctovanie v reklamnej agenture (15 replies)
 173. Živnostník a závislá činnosť (3 replies)
 174. Kurz účtovníctva-daňový náklad (7 replies)
 175. zrušenie živnosti - poskytnuta dotacia z OUP (1 replies)
 176. DDP a účtovanie v JÚ (10 replies)
 177. vznik daňovej povinnosti - služby z eu (5 replies)
 178. Odpisy pohladavok a zavazkov (18 replies)
 179. združenie medzi manželmi (6 replies)
 180. s DPH alebo bez ? (6 replies)
 181. vytvorenie dlhodobého majetku vlast.činnosťou (1 replies)
 182. DPH pri trojstrannom obchode (18 replies)
 183. DPH preprava z Ruska (13 replies)
 184. Taxikár a náhrady (11 replies)
 185. Daňová strata pri nulových príjmoch (8 replies)
 186. Daň z dedičstva (7 replies)
 187. Faktura - Nie je danovy doklad!? (15 replies)
 188. Opravy nehmotneho majetku (4 replies)
 189. Kompletný cenník pre celý svet (1 replies)
 190. Umelec-zdaniteľný príjem (7 replies)
 191. Účet v zahraničnej banke (11 replies)
 192. Umelec - cestovné náhrady (4 replies)
 193. Zálohová faktúra (14 replies)
 194. GRANULE PRE STRAZNEHO PSA A DPH ?!? (7 replies)
 195. história účtovníctva (2 replies)
 196. ktore riadky v priznani? (8 replies)
 197. Učtovanie dopozitu do Skype (6 replies)
 198. DPH a dodanie tovaru (1 replies)
 199. DPH a dodanie tovaru (1 replies)
 200. celosvetove prijmy (7 replies)
 201. DPH pri vystavení FA (5 replies)
 202. Registrácia DPH (49 replies)
 203. Intrakomunitárne dodanie tovaru (2 replies)
 204. Súrne prosím DPH (17 replies)
 205. Prevod medzi dvomi pokladňami (3 replies)
 206. Technické zhodnotenie na prenajatej budove a jej následné odkúpenie (23 replies)
 207. Stravné poukážky cez RP a DPH (29 replies)
 208. Fakturácia služby z ČR a jej následná fakturácia do Švajčiarska (0 replies)
 209. Vrátený náhradný diel (9 replies)
 210. motocykel a lizing (2 replies)
 211. DPH na výstupe ? (14 replies)
 212. menové obchody (8 replies)
 213. menové obchody (14 replies)
 214. zdaňovanie honorárov umelcov z ČR (2 replies)
 215. INTEREG III.B (0 replies)
 216. Stravné poukážky a začínajúci plátca DPH (3 replies)
 217. predaj auta otec synovi - Daň z MV (5 replies)
 218. DPH z dobropisu (11 replies)
 219. Plynári, plynári (8 replies)
 220. Podnikateľský alebo osobný účet ??? (28 replies)
 221. Nezdaniteľná časť - 12000 (74 replies)
 222. Poskytnutie zariadenia zadarmo (0 replies)
 223. Daň z príjmu nemeckého občana (1 replies)
 224. Daň z príjmu nemeckého občana (1 replies)
 225. Účtová osnova v AJ (6 replies)
 226. musím odpisovať (7 replies)
 227. Lineárne odpisy pri technickom zhodnotení majetku (3 replies)
 228. pracovny odev (2 replies)
 229. Fa od neplatca DPH+prefakturovanie (6 replies)
 230. DATUMY a DPH (25 replies)
 231. Fa za sprostredkovanie obchodu od neplatcu DPH v ČR. (1 replies)
 232. Ako so zaokrúhľovaním???? (21 replies)
 233. Neodpočítaná DPH a jej účtovanie (50 replies)
 234. Konkurz na miesto na DU (36 replies)
 235. VPD (3 replies)
 236. Platba kartou (27 replies)
 237. Nehnuteľnosť (9 replies)
 238. Základ dane (18 replies)
 239. Dobropis a časť vrátenej zaplatenej čiastky (7 replies)
 240. SZČO-vreckové (1 replies)
 241. kontrola DPH skončila (17 replies)
 242. vyradený majetok v štátnej organizácii (2 replies)
 243. Dovoz tovaru a DPH (35 replies)
 244. Miesto dodania služieb §15 ods.8 (3 replies)
 245. Preplatok plynu (9 replies)
 246. Penazny dennik (10 replies)
 247. Spriaznené osoby (11 replies)
 248. ziskovosť (0 replies)
 249. Výkazy v angličtine (14 replies)
 250. účtovné zásady (0 replies)