1. Prijatá záloha v EUR a koniec roka (11 replies)
 2. Ukradnuté leasované auto - co s odpismi?? (1 replies)
 3. DPH pri registrácii - opraviť zákazníkovi fa? (7 replies)
 4. premlčaná pohľadávka v nákladoch (8 replies)
 5. odchodné (0 replies)
 6. záloha pre spoločníka na dividendy (3 replies)
 7. sukromné auto na podnikateľké účely a paušálna náhrada za km. (7 replies)
 8. Reklamácia (0 replies)
 9. Vianočná výzdoba predajne a kancelárie (2 replies)
 10. lízing - predčasné ukončenie (6 replies)
 11. Intrakom a koeficient DPH (3 replies)
 12. DPH a pohonné hmoty (2 replies)
 13. Vývoz tovaru (6 replies)
 14. Služby právnej pomoci (1 replies)
 15. Postúpenie leasingu (3 replies)
 16. Vyradenie auta (0 replies)
 17. Splatenie vkladu spolocnika spravcovi vkladu v cudzej mene... (3 replies)
 18. Exekučný príkaz - účtovanie (10 replies)
 19. Poistná udalosť (16 replies)
 20. nákup faxu - B účtovanie (4 replies)
 21. Vklad nehnuteľnosti (12 replies)
 22. Doklad z registračnej pokladne (8 replies)
 23. Refakturácia súdnych trovov(?) (1 replies)
 24. Predaj firmy (5 replies)
 25. vedľajší príjem ... (6 replies)
 26. Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu (4 replies)
 27. audit nechce ! (7 replies)
 28. Daňový bonus jeho uplatnenie. (4 replies)
 29. leasing JU-ojazdené OMV (9 replies)
 30. Premlčacia doba - koľko (4 replies)
 31. pohľadávka z roku 2004? (10 replies)
 32. Zalohova faktura (1 replies)
 33. PN a príspevok v nezamestnanosti (8 replies)
 34. Fa za prenájom NP neplatiteľovi DPH (3 replies)
 35. ERP a vianočné trhy (7 replies)
 36. skratka OHG + 2 ICDPH (1 replies)
 37. Daň z príjmov v roku 2003 (3 replies)
 38. Postúpenie leasingovej zmluvy, živnostník na PO (0 replies)
 39. Prenájom skladu - súčasť OC? (1 replies)
 40. Ozval sa mi DU (2 replies)
 41. vrátenie platby za faktúru (8 replies)
 42. opravné daňové priznanie? (14 replies)
 43. Uctovanie v reklamnej agenture (15 replies)
 44. Živnostník a závislá činnosť (3 replies)
 45. Kurz účtovníctva-daňový náklad (7 replies)
 46. zrušenie živnosti - poskytnuta dotacia z OUP (1 replies)
 47. DDP a účtovanie v JÚ (10 replies)
 48. vznik daňovej povinnosti - služby z eu (5 replies)
 49. Odpisy pohladavok a zavazkov (18 replies)
 50. združenie medzi manželmi (6 replies)
 51. s DPH alebo bez ? (6 replies)
 52. vytvorenie dlhodobého majetku vlast.činnosťou (1 replies)
 53. DPH pri trojstrannom obchode (18 replies)
 54. DPH preprava z Ruska (13 replies)
 55. Taxikár a náhrady (11 replies)
 56. Daňová strata pri nulových príjmoch (8 replies)
 57. Daň z dedičstva (7 replies)
 58. Faktura - Nie je danovy doklad!? (15 replies)
 59. Opravy nehmotneho majetku (4 replies)
 60. Kompletný cenník pre celý svet (1 replies)
 61. Umelec-zdaniteľný príjem (7 replies)
 62. Účet v zahraničnej banke (11 replies)
 63. Umelec - cestovné náhrady (4 replies)
 64. Zálohová faktúra (14 replies)
 65. GRANULE PRE STRAZNEHO PSA A DPH ?!? (7 replies)
 66. história účtovníctva (2 replies)
 67. ktore riadky v priznani? (8 replies)
 68. Učtovanie dopozitu do Skype (6 replies)
 69. DPH a dodanie tovaru (1 replies)
 70. DPH a dodanie tovaru (1 replies)
 71. celosvetove prijmy (7 replies)
 72. DPH pri vystavení FA (5 replies)
 73. Registrácia DPH (49 replies)
 74. Intrakomunitárne dodanie tovaru (2 replies)
 75. Súrne prosím DPH (17 replies)
 76. Prevod medzi dvomi pokladňami (3 replies)
 77. Technické zhodnotenie na prenajatej budove a jej následné odkúpenie (23 replies)
 78. Stravné poukážky cez RP a DPH (29 replies)
 79. Fakturácia služby z ČR a jej následná fakturácia do Švajčiarska (0 replies)
 80. Vrátený náhradný diel (9 replies)
 81. motocykel a lizing (2 replies)
 82. DPH na výstupe ? (14 replies)
 83. menové obchody (8 replies)
 84. menové obchody (14 replies)
 85. zdaňovanie honorárov umelcov z ČR (2 replies)
 86. INTEREG III.B (0 replies)
 87. Stravné poukážky a začínajúci plátca DPH (3 replies)
 88. predaj auta otec synovi - Daň z MV (5 replies)
 89. DPH z dobropisu (11 replies)
 90. Plynári, plynári (8 replies)
 91. Podnikateľský alebo osobný účet ??? (28 replies)
 92. Nezdaniteľná časť - 12000 (74 replies)
 93. Poskytnutie zariadenia zadarmo (0 replies)
 94. Daň z príjmu nemeckého občana (1 replies)
 95. Daň z príjmu nemeckého občana (1 replies)
 96. Účtová osnova v AJ (6 replies)
 97. musím odpisovať (7 replies)
 98. Lineárne odpisy pri technickom zhodnotení majetku (3 replies)
 99. pracovny odev (2 replies)
 100. Fa od neplatca DPH+prefakturovanie (6 replies)
 101. DATUMY a DPH (25 replies)
 102. Fa za sprostredkovanie obchodu od neplatcu DPH v ČR. (1 replies)
 103. Ako so zaokrúhľovaním???? (21 replies)
 104. Neodpočítaná DPH a jej účtovanie (50 replies)
 105. Konkurz na miesto na DU (36 replies)
 106. VPD (3 replies)
 107. Platba kartou (27 replies)
 108. Nehnuteľnosť (9 replies)
 109. Základ dane (18 replies)
 110. Dobropis a časť vrátenej zaplatenej čiastky (7 replies)
 111. SZČO-vreckové (1 replies)
 112. kontrola DPH skončila (17 replies)
 113. vyradený majetok v štátnej organizácii (2 replies)
 114. Dovoz tovaru a DPH (35 replies)
 115. Miesto dodania služieb §15 ods.8 (3 replies)
 116. Preplatok plynu (9 replies)
 117. Penazny dennik (10 replies)
 118. Spriaznené osoby (11 replies)
 119. ziskovosť (0 replies)
 120. Výkazy v angličtine (14 replies)
 121. účtovné zásady (0 replies)
 122. Zmluva o sprostredkovaní ..? (41 replies)
 123. Ešte k hláseniam (25 replies)
 124. Tlačiarenské služby, ich "vývoz" a DPH (12 replies)
 125. zaradenie softvéru (4 replies)
 126. Dodanie tovaru do EÚ na opravu (6 replies)
 127. Predaj tovaru? (1 replies)
 128. Predaj skladových zásob (28 replies)
 129. Uplatnenie PHM do nákladov pri prevode lízingu...??? (8 replies)
 130. DPH a sprostredkov. agentúry (12 replies)
 131. Koeficient pri DPH (1 replies)
 132. Nájom ako správne. (2 replies)
 133. Zmluva o združení (3 replies)
 134. vypis z banky (20 replies)
 135. Dribný majetok (2 replies)
 136. Diskontná sadzba (0 replies)
 137. zahraničná faktúra v MRP (4 replies)
 138. DPH-miesto dodania stavebných prác ČR (15 replies)
 139. Dotácia od ÚP (74 replies)
 140. Daň z príjmov v roku 2002 (1 replies)
 141. Majeto - drobný či investičný? (5 replies)
 142. Kolekcie pre zamestnancov (4 replies)
 143. Ubytovanie platené s.r.o.-čkou za živnostníkov (2 replies)
 144. DPH-registrácia v Nemecku (6 replies)
 145. Firemná platba omylom na súkromný účet !!!!!! (4 replies)
 146. IAS (1 replies)
 147. Postup.pohľadávky (9 replies)
 148. Zaúčtovanie úveru (5 replies)
 149. lízing (20 replies)
 150. Publikácia (7 replies)
 151. DPH - nadmerný odpočet (12 replies)
 152. neplatca DPH (1 replies)
 153. DPH - ako to vlastne je? (4 replies)
 154. DPH a el.energia (6 replies)
 155. nezdaniteľná časť-FO (3 replies)
 156. Spoločník a cestovné náhrady (15 replies)
 157. Aký kurz použiť? (16 replies)
 158. Cestovné náhrady za auto (24 replies)
 159. Dodanie tovaru z USA (6 replies)
 160. Závislá činnosť? (4 replies)
 161. JU a auto na leasing (5 replies)
 162. Zle uplatnený nárok DPH. (11 replies)
 163. Zmena účtovného obdobia (6 replies)
 164. Konateľ+ubytovanie (24 replies)
 165. kniha: "Zákony" a "Poradca" (66 replies)
 166. Zrážková daň - Maďarsko - 5 % alebo 10 % (0 replies)
 167. mam alebo nemam podat danove priznanie? (11 replies)
 168. postúpenie?pohľadávok (4 replies)
 169. Reprezentačné výdavky -za akých podmienok (6 replies)
 170. Dohoda o vykonaní práce (65 replies)
 171. Imanie Fyzickej osoby (1 replies)
 172. nezdaniteľná čiastka a daňový bonus (4 replies)
 173. Uhradená záloha v roku 2002 (2 replies)
 174. Vyradenie majetku (7 replies)
 175. vznik s.r.o. - účtovanie (1 replies)
 176. odpis nehnuteľností (1 replies)
 177. odpis nehnuteľností (1 replies)
 178. dan z prevodu/prechodu nehnuteľností (9 replies)
 179. Incoterms EXW-faktúra do EÚ (10 replies)
 180. Kopírovací stroj na splátky (1 replies)
 181. leasing - účtovanie (1 replies)
 182. DPH a služby pre českého odberateľa (4 replies)
 183. Nákup strojného zaradenia ! (1 replies)
 184. leasing (14 replies)
 185. Preprava osôb zo SR do ČŠ (3 replies)
 186. Novela zákona o DPH (0 replies)
 187. JÚ - fa z EÚ (2 replies)
 188. Ako zaokrúhľovať? (5 replies)
 189. Paušálna daň (73 replies)
 190. kniha jázd v exceli (13 replies)
 191. Úver na automobil a ukončenie živnosti (2 replies)
 192. píspevok na stravné (2 replies)
 193. činnosť s.r.o. (4 replies)
 194. Prenájom kobercov+čistenie (6 replies)
 195. Lizing (0 replies)
 196. Nákup tovaru (software) z USA (8 replies)
 197. Príslušenstvo k MV (2 replies)
 198. účtovanie obalov - flias na vodu (7 replies)
 199. prenájom - náklady (3 replies)
 200. reprezentačné náklady (7 replies)
 201. realitna kancelaria (4 replies)
 202. Daň z príjmu pri predaji bytu (1 replies)
 203. peniaze bez zivnosti (4 replies)
 204. Šéf - špekulant ... (25 replies)
 205. rozdelenie majetku spoločnosti (2 replies)
 206. Jednoduché účtovnictvo (9 replies)
 207. Zahraničný konateľ a ubytovanie (4 replies)
 208. Prenájom vozidla a odpis (6 replies)
 209. stratené údaje (46 replies)
 210. Dobropis k faktúre (7 replies)
 211. Najomne (7 replies)
 212. Cest.daň-vznik daň.povinnosti (7 replies)
 213. automobil a odpisy (2 replies)
 214. Zmena bydliska a zrušenie živnosti (2 replies)
 215. Opat odpis najomneho (1 replies)
 216. Účtovanie relax/stravných lístkov (2 replies)
 217. DPH a doklad za ubytovanie z EU (4 replies)
 218. DPH z ubytovania - cesťák (8 replies)
 219. zmena periodicity dph (12 replies)
 220. DPH pri nákupe motocykla (9 replies)
 221. Zálohové faktúry (5 replies)
 222. Vážená nákupná cena (1 replies)
 223. Odpis PC (10 replies)
 224. Odpis nájomného (2 replies)
 225. Prenájom vozidla a DPH (1 replies)
 226. z akej ceny sa správne vypočíta provízia (28 replies)
 227. Fakturácia zamestnancom za požičanie vozidla - 15 dní (0 replies)
 228. Fakturácia zamestnancom za požičanie vozidla - 15 dní (5 replies)
 229. FAKTÚRA Z POĽSKA (1 replies)
 230. Interný doklad resp. uzávierkový (12 replies)
 231. dph (2 replies)
 232. Podiel na zisku vyplat.zamestnancom (4 replies)
 233. faktúra za mobil.telefon (3 replies)
 234. HV-strata-môže celú stratu uhr.spoločník ??? (5 replies)
 235. konces.popl v Mat. škôlkach. (1 replies)
 236. Práca na polovičný úväzok a stravné (7 replies)
 237. DPH na zalohovych faktúrach?? (27 replies)
 238. Technické zhodnotenie (1 replies)
 239. Faktúra áno či nie.. (2 replies)
 240. zaradenie majetku cenou s DPH alebo bez (2 replies)
 241. Ešte raz leasing (9 replies)
 242. vyvoz tovaru (11 replies)
 243. Auto - splátkový predaj (9 replies)
 244. PROSBA (10 replies)
 245. Prechod z JÚ na PÚ (3 replies)
 246. Podvojné účtovníctvo (3 replies)
 247. DPH a nákupy v iných štátoch (2 replies)
 248. Zmeniť údaje na faktúre al. nechať to tak? (16 replies)
 249. nedaňové náklady a dph (34 replies)
 250. Prenájom MV (5 replies)