1. zdaňovanie rozdelenia zisku (2 replies)
 2. Penzión (1 replies)
 3. daň z motor.vozidiel r.2006 (4 replies)
 4. Začínam s PÚ (6 replies)
 5. Ěšte raz stravné lístky a zamestnávateľ (2 replies)
 6. Faktúra za materiál (4 replies)
 7. základné stádo, žriebä (0 replies)
 8. Daň z fondu odmien zo zisku po zdanení (0 replies)
 9. Smernica o poskytovaní cestovných náhrad (2 replies)
 10. Cestovné lístky - SZČO (1 replies)
 11. Daň DPH (2 replies)
 12. Fa za mobil - rozúčtovanie (0 replies)
 13. Cestovna nahrada 6,20 Sk/km (1 replies)
 14. Generálna oprava auta (1 replies)
 15. Pomerné odpočítanie dane §50 (1 replies)
 16. Predaj HIM a DPH. (73 replies)
 17. Dohoda a živnosť (6 replies)
 18. Kurzový rozdiel pri úhrade faktúr (6 replies)
 19. Dobropis (2 replies)
 20. účtovanie- kupno predajná zmluva (6 replies)
 21. Nájomné (22 replies)
 22. Úprava dane odpočítanej pri investičnom majetku (4 replies)
 23. Účtovanie internetu (9 replies)
 24. Provízia za vymoženie pohľadávky (10 replies)
 25. osobná spotreba_DPH (6 replies)
 26. stravovanie zivnostnik + 3 zamestnanci (5 replies)
 27. Fakturácia (3 replies)
 28. daň z dedičstva (9 replies)
 29. Komentár k zákonu o dani z pridanej hodnoty k 01.01.2006 (0 replies)
 30. Spoločenstvo vlastníkov bytov - DP (4 replies)
 31. dan z bytu (1 replies)
 32. Súhrnný výkay k dph (1 replies)
 33. Daňové priznanie (4 replies)
 34. lizing (2 replies)
 35. DPH a kurzové rozdiely (6 replies)
 36. DP DPH?? (10 replies)
 37. dovoz tovaru (14 replies)
 38. Dobrovolna registracia na DPh. (3 replies)
 39. Komentár k zákonu o dani z príjmu k 01.01.2006 (0 replies)
 40. zaúčtovanie DzPPO - dodatočná (1 replies)
 41. JU - účtovanie príspevku z EF (5 replies)
 42. Účtovanie dialničných nálepiek kúpených v 12/2005 (1 replies)
 43. notebook = ktorá odpis.skupina??? (1 replies)
 44. DPH pri nákupe diaľ. nálepky v EÚ (1 replies)
 45. Ako zaučtovať auto na leazing (0 replies)
 46. SZČO – účtovanie zahr. prac. cesty (3 replies)
 47. daň z motorovych vozidiel (3 replies)
 48. ostatné príjmy (5 replies)
 49. záloha na fin.plnenie-vysporiadanie (6 replies)
 50. Treba opat priznavat DzMV a náhrady (17 replies)
 51. Dotaz k stravnému (2 replies)
 52. dohoda (26 replies)
 53. vrátenie penazí (9 replies)
 54. Čo účtovať? (2 replies)
 55. odpočet dph pri phm (2 replies)
 56. Prezent-znackove vina (4 replies)
 57. tazne zariadenie. (1 replies)
 58. Ako vyúčtovať výrobok venovaný do súťaže (4 replies)
 59. Refakturácia energií - služba, alebo tovar? (96 replies)
 60. obchod a dph (4 replies)
 61. obchod a učtovníctvo (1 replies)
 62. Daňové priznanie s.r.o. (8 replies)
 63. Účasť na porade (4 replies)
 64. Sankcia (9 replies)
 65. Stravné lístky PU (4 replies)
 66. Príjem za prenájom pôdy (8 replies)
 67. hladam (4 replies)
 68. ako vyplnit tlacivo k dani z prijmu PO (8 replies)
 69. dan z nehnutelnosti ZTP (3 replies)
 70. Rozdiel medzi cestnou danou a danou z MV (3 replies)
 71. DPH pri vklad majetku do ZI inej spolocnosti (8 replies)
 72. nákup automobilu a DPH (7 replies)
 73. pomocný štartér do nákladov (2 replies)
 74. ukoncenie podnikania a DPH (1 replies)
 75. účtovanie náhrady za prenajaté vozidlo (4 replies)
 76. priebežné položky na konci roka v JU (3 replies)
 77. Živnostník a všetko okolo (14 replies)
 78. Príspevky z grantov (4 replies)
 79. Faktúra od ST (3 replies)
 80. koniec roka - mzdy + odvody (2 replies)
 81. Používanie vozidla na podnikanie (4 replies)
 82. Skupina EURO 3 (9 replies)
 83. A ešte raz preddavky (37 replies)
 84. hmotný majetok do 30.000,- Sk (5 replies)
 85. repre - faktúra z ČR (11 replies)
 86. faktúra (5 replies)
 87. Uplatnenie DPH (12 replies)
 88. vydavkovy doklad (7 replies)
 89. vysporiadanie sa so zásobami (18 replies)
 90. FV tovar 2005 dodaný 2006 (9 replies)
 91. odpustený záväzok - čo s tým? (4 replies)
 92. účtovná závierka - pomóc (12 replies)
 93. požička a podiel na zisku (2 replies)
 94. Auto a zivnost (7 replies)
 95. Úprava odpočítanej dane pri IM (6 replies)
 96. Reprezentačné, dary (5 replies)
 97. Fa - refundácia miezd (2 replies)
 98. Lízing/zápočet (2 replies)
 99. Faktúra od Orange - časové rozlišovanie (3 replies)
 100. Služba poskytná zahraničnému subjektu v tuzemsku (0 replies)
 101. Súkromné vozidlo a DPH z PHL (5 replies)
 102. DPH bez nároku na odpočet (18 replies)
 103. fa 2005 alebo 2006 ? (3 replies)
 104. odloženie podania DP (14 replies)
 105. TIPOS - odmena mandatára (8 replies)
 106. RZ dane a prispevok zamestnav.na DDP (1 replies)
 107. opravaná položka - konkurz (2 replies)
 108. Faktúra v EUR (5 replies)
 109. Faktúra z ČR (11 replies)
 110. chybajuce peniazky v pokladni (4 replies)
 111. ocenenie kúpenej nehnuteľnosti (2 replies)
 112. DPH a zdravotnícke zariadenie (6 replies)
 113. zaúčtovanie faktúry (5 replies)
 114. preddavky na daň z príjmov FO (2 replies)
 115. DPH pri došlých faktúrach (1 replies)
 116. Výpočet koeficienta (25 replies)
 117. Registracia na platcu DPH. (24 replies)
 118. Cestna dan a odpisy (1 replies)
 119. Daňové výdavky (13 replies)
 120. Automobil (8 replies)
 121. dan z prijmu -predaj predtym prenajateho bytu (0 replies)
 122. potrebujem pomoc... (1 replies)
 123. účtovanie hmotneho majetku (3 replies)
 124. neodpočítaná DPH a dopad na dň z príjmov (7 replies)
 125. účtovanie inventarizačného rozdielu (1 replies)
 126. účtovanie re-leasingu v PÚ (7 replies)
 127. Dodatočné daň. priznanie (29 replies)
 128. Predaj majetku do zahraničia a DPH (0 replies)
 129. dátum dodania (12 replies)
 130. PROVIZIA (4 replies)
 131. Opravné DP (4 replies)
 132. Tvorba rezervy na nevyčerpanú dovolenku v JÚ (2 replies)
 133. rezervy (0 replies)
 134. Zúčtovanie dane a odvod ZP (0 replies)
 135. ODPISY (0 replies)
 136. Zasa na tému automobil v podnikaní (159 replies)
 137. Fa od T-Mobile a dph (1 replies)
 138. čo ma čaká a neminie (1 replies)
 139. poradte novacikovi (3 replies)
 140. Správny prepočet a výška kurzového rozdielu. (2 replies)
 141. zdaňovanie 1% z OC auta zamestnancovi (11 replies)
 142. Živnostník a stravné lístky (1 replies)
 143. Kalkulácie (1 replies)
 144. benzin do nakladov (4 replies)
 145. Nákup autodoplnkov (3 replies)
 146. Storno faktura a novy rok (0 replies)
 147. DPH v JU (100 replies)
 148. Náklady na zriadenie ambulancie v súkromnom dome (4 replies)
 149. Predplatné na zahraničné časopisy - akú DPH pri samozdanení (23 replies)
 150. Pôžička spoločníka (2 replies)
 151. Živnosť a založenie s.r.o (3 replies)
 152. materská a prenájom nehnuteľnosti (0 replies)
 153. uctovanie dotacii (0 replies)
 154. zdanovacie obodobie-koniec roka inak? (2 replies)
 155. Nákup mot.vozidla na úver a DPH (0 replies)
 156. konateľ s.r.o. a stravenky (26 replies)
 157. časové rozlíšenie nákladov - služby (0 replies)
 158. prenájom nehnuteľností (4 replies)
 159. Priznanie DPH v ČR (0 replies)
 160. fa 2005 náklad 2006?? (1 replies)
 161. Faktúra bez IČO, alebo DIČ (6 replies)
 162. zamestnanec a sukromne auto (1 replies)
 163. chybná platba z iného účtu (6 replies)
 164. dobropis (1 replies)
 165. zrážková daň, zabezpečenie dane (3 replies)
 166. Použitie hmotnosti pre účely dane z MV (2 replies)
 167. Cestná daň (3 replies)
 168. kontokorent (5 replies)
 169. remeselné činnosti (2 replies)
 170. cestná daň-prípojné vozidlo (1 replies)
 171. cestná daň-prípojné vozidlo (3 replies)
 172. provízia zo zahraničia (10 replies)
 173. Zamestnanci a nárok na diéty (3 replies)
 174. Učtovanie dotácii a novovytvor. miesto (0 replies)
 175. Tovar z ČR (14 replies)
 176. Pohľadávka z r. 2004 - zahr. Fi ša stratila (4 replies)
 177. Vývoz neobchodného tovaru do Švajčiarska (2 replies)
 178. Zaradenie majetku do odpisovej skupiny. (3 replies)
 179. Evidencia nakupu vo videopožičovni (11 replies)
 180. služby centralizovanej ochrany (2 replies)
 181. RZ dane a nedodanie dokladov (4 replies)
 182. Záloha (1 replies)
 183. Záloha (7 replies)
 184. Daň z motorových vozidiel - konateľ (1 replies)
 185. Licenčný poplatok (1 replies)
 186. Vyradenie majetku lividaciou - pravna uprava (1 replies)
 187. Pôžička od konateľa (3 replies)
 188. Daňové priznanie a odpočet na manželku (14 replies)
 189. stravné pri služobných cestách (1 replies)
 190. Mzda v penaznom denniku (6 replies)
 191. faktúra za majetok (11 replies)
 192. Výmena monitora na PC + upgrade (3 replies)
 193. ako zapisat v PD (11 replies)
 194. finančná výpomoc postúpenie pohľadávky (5 replies)
 195. začínam účtovat v JU (13 replies)
 196. Položky pri jednoduchom účtovníctve (3 replies)
 197. Oprava budovy (2 replies)
 198. neplatca - platca (1 replies)
 199. Zvláštne evidenčné číslo (3 replies)
 200. Mandátna zmluva (1 replies)
 201. Jednoduché účtovníctvo-AutoKredit (5 replies)
 202. SOC Fond (1 replies)
 203. potvrdenie o zučtovaných a vyplatených príjmoch (1 replies)
 204. obchodný zástupca (6 replies)
 205. Paušálne výdavky a príspevok z ÚP (3 replies)
 206. zahraničný konateľ - nárok na cest,ubyt (6 replies)
 207. Stanovisko DSSR k dani z motorových vozidiel (17 replies)
 208. prehľady o zraz.a odv.predd. (3 replies)
 209. zmena ZI (1 replies)
 210. 323 rusenie rezerv cez vynosy? (2 replies)
 211. Opravné položky (7 replies)
 212. Odpisová skupina (8 replies)
 213. PPD (12 replies)
 214. Odpis nakladov (1 replies)
 215. česká mena (1 replies)
 216. Príspevok pre sluchovo postihnutých (0 replies)
 217. Ako zdaniť príspevok zo soc. fondu? (1 replies)
 218. evidencia majetku do 30tis. - aj do výkazu o majetku? (1 replies)
 219. Licencie a daň z príjmu (0 replies)
 220. Fa Orange - vianočný kredit a DPH (22 replies)
 221. Vzájomný zápočet (2 replies)
 222. Zaplatená záloha v JU (1 replies)
 223. faktúra obobie 2004 (16 replies)
 224. DPH - dobpropis alebo faktura (4 replies)
 225. finanč.grant-Rakúsko (2 replies)
 226. Ešte raz paušálne výdavky (10 replies)
 227. živnostník a manželka na MD (2 replies)
 228. Preúčtovanie nákladov (4 replies)
 229. Preúčtovanie nákladov (4 replies)
 230. Rozdelenie výsl.hospodár. (7 replies)
 231. Autopožičovňa (3 replies)
 232. Rada prosí o radu (9 replies)
 233. cest.príkaz-obchodní zástupcovia (0 replies)
 234. Opravy prenajatetych priestorov (37 replies)
 235. Prenájom auta (3 replies)
 236. prenájom auta (0 replies)
 237. Zistenie DIČ (50 replies)
 238. Zostatok sociálneho fondu (6 replies)
 239. Marketingový príspevok (1 replies)
 240. zálohy a vydané faktúry II. (5 replies)
 241. Drobný majetok do 30 000 Sk (9 replies)
 242. zálohy a vydané faktúry (2 replies)
 243. vecná a časová súvislosť-zaúčtovanie (1 replies)
 244. Prijatá platba z neznámeho účtu? (16 replies)
 245. Aký je správny kurz zaradenia DFa do účtovníctva (6 replies)
 246. vyska predpokladanej dane §42 ZDP (0 replies)
 247. zabezpečenie dane (2 replies)
 248. Predaj auta a DPH (1 replies)
 249. Najlepšia možnosť predaja automobilu. (2 replies)
 250. Zmena textov na fakture (1 replies)