PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 [428] 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Co vsetko si mozem ako SZCO uplatnit na prac. cestu?
 2. Zodpovednosť za faktúru
 3. vklad podnikateľa do firmy
 4. Zálohové faktúry
 5. Stratená faktúra
 6. DPH príspevková organ.
 7. Vývoz, alebo intrakom.obchod?
 8. bezplatná výpomoc
 9. preplatenie telefonátov
 10. sro-uctovanie podielov na zisku z mobilnych hier
 11. opäť leasing
 12. daň z motorových vozidiel
 13. Avia - nafta
 14. Fakturácia škody do ČR
 15. Zápočet pôžičiek
 16. casove rozlisenie
 17. vyplatenie honoráru
 18. Faktúra? alebo Dobropis?
 19. faktura pre belgickú spoločnosť
 20. DPH a parkovacie lístky
 21. Kupa ojazdeneho uzit. auta v Nemecku.
 22. DPH a služby advokáta do Švajčiarska
 23. kto odpisuje HIM
 24. bežný účet
 25. Lízing - staré auto
 26. Propagačné predmety
 27. ODSTUPNÉ
 28. material či tovar?
 29. DP DPH+SV + zaokrúhľovanie
 30. Zaobstarávacia prirážka
 31. čo s páskou z ERP?
 32. čo s bločkami z ERP?
 33. Stanovisko Daň.riad. k vystaveniu faktúry pri vývoze tovaru § 47 zákona o DPH
 34. školenie zamestnancov
 35. Automobil poskytnuty do zahranicia a opacne
 36. splátkové kalendáre a DPH
 37. Catering
 38. Cestovné náhrady a MV zaradené do majetku
 39. DPH-leasing-odsudzené auto
 40. Poradte mi, prosim.
 41. Preddavky DPFO 2005
 42. predaj užitkového automobilu
 43. úver
 44. VUB-DDP
 45. vyplnenie danoveho priznania
 46. Krátkodobý finanční majetok
 47. oneskorená faktúra
 48. Dôsledok daňovej kontroly
 49. fakturačná adresa
 50. predčasné ukončenie leasingu-odkúpenie od LS
 51. štvorkolka
 52. dan z nehnutelnosti
 53. Pracovný odev-živnostník
 54. Pokyny k inventúre
 55. Predaj tovaru do členskej krajiny EÚ a DPH
 56. kupa kozenej tasky
 57. tovar,materiál
 58. aktivácia prepravy
 59. Aká odpisová skupina?
 60. prenájom bytu al.domu vs. DPH
 61. Oprava
 62. platba z BU na súkromné účely
 63. Dan z prijmu
 64. VZP-Dôvera a nové tlač. od 1.7.05
 65. došlá fa v CZK
 66. darovaný hmotný investičný majetok
 67. DPH cestovných kancelárií a agentúr
 68. Nadstavba
 69. Náklady pred založením s.r.o.
 70. nehnuteľnosť - DPH - rekonštrukcia
 71. Výdavky uplatniteľné do nákladov pri prenájme nehnuteľnosti - fyzická osoba
 72. DODANIE TOVARU Z EU
 73. Platca DPH v DE chce vystaviť fakturu s DPH platcovi DPH v SK
 74. "Schválil" na VDP,PPD
 75. fiskalny modul vs paragon
 76. DPH a poisťovaci makléri
 77. Vklad do základného imania spoločnosti
 78. zásoby získané likvidáciou DHM
 79. Predaj auta a DPH
 80. živnosť FO
 81. Zamestnanie vo firme ?
 82. dph a stravne listky
 83. ukončenie leasingu
 84. pracovná cesta zahraničná a DPH
 85. Preddavok
 86. faktura + splatky
 87. Odkúpenie nájomného práva
 88. Klimatizacia
 89. Vyučtovanie pracovnej cesty- SZČO
 90. Výmena okien
 91. obstarávacia cena pri lízingu
 92. Dobropis
 93. vrátenie preplatku
 94. Organizačná zložka zahraničnej osoby
 95. smrt zamestnanca
 96. Výnos
 97. likvidácia fy
 98. Odpisovanie interiérového vybavenia
 99. Aký úrok ?
 100. prijatie HM z EÚ
 101. Kúpa dverí nad 30 000 v prenajatom objekte
 102. Zahraničné prac. cesty - SZČO
 103. Nájom a DPH za viac zdaň. období
 104. Kluce
 105. základné imanie
 106. Faktúra v Kč - úhrada v EUR
 107. Zmeny v sume daňového bonusu a v zdaňovaní podielu na zisku
 108. Metodický pokyn k vráteniu nadmerného odpočtu
 109. ojazdene vozidla
 110. POZOR na neschopnosť DÚ
 111. Predaj podielov
 112. Uctovna trieda 1
 113. Stravné v cudzej mene
 114. Ukladanie pokladničných dokladov
 115. dobrý počtár pomôž
 116. 343,384, a 311__???
 117. Veľká šéfka
 118. ojazdene vozidla
 119. Výzva
 120. zmena neplatitela na platitela
 121. Predaj osobného automobilu
 122. Fakturácia LEN do Nemecka - § 15 ods. 7,8
 123. Predaj objektov
 124. FO podnikateľ a FO osoba?
 125. Evidencia zvierat
 126. Strata za r.2004
 127. rozdiel medzi jednoduchym a podvojnym uctovnictvom
 128. cesky trh pre slovaka
 129. ako "papierovat"?
 130. Došlá faktúra!
 131. Preddavkový kalendár na plyn a DPH
 132. dovolenka ako nákl.položka
 133. Výkaz DEV (NBS) 1-12
 134. predaj pozemku fyzickou osobou
 135. doplnkove poistenie
 136. cestovny listok
 137. Ako spravne?
 138. Predaj nehnuteľnosti v SV
 139. Odpočítanie DPH
 140. Výkaz DEV (NBS)
 141. nedokoncená výroba
 142. Nástroje nad 30.000,-
 143. čas začatia zahraničnej prac.cesty lietadlom
 144. colný sklad-predaj do CZ-DPH
 145. Ojazdene auto zo Svajciarska - DPH
 146. Dodanie tovaru do EU a DPH
 147. Zaúčtovanie exekúcie
 148. Školenie v ČR a DPH
 149. Výpomoc pracovníkov a fakturácia
 150. Refakturácia dane z nehnuteľnosti
 151. Leasing uzit.auta-kradez
 152. PPD a EÚ
 153. TZ alebo nie?
 154. Credit - marketing z EU a DPH
 155. ukončenie živnosti
 156. Vstupna cena osobneho automobilu
 157. Firemná akcia
 158. 343
 159. príslušenstvo DHM
 160. Rámcová účtovná osnova pre BANKY
 161. DPH - na ktorý riadok
 162. kapitálový transfér na kúpu počítača
 163. Upomienka k prevzatej pohľadávke
 164. sos- FD
 165. Preukazovanie prepravy tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie
 166. dátum dodania
 167. Archív písomnosti
 168. Casflow
 169. oslobodenie od dane
 170. Prenajom a naklady?
 171. podielove fondy
 172. Možnosť odpočtu DPH v autocentre
 173. TICKETPORTAL
 174. zamestnať alebo nie?
 175. Softvér z Českej republiky
 176. zrážková daň z úrokov
 177. cestovny pas
 178. Kúpna zmluva
 179. Kúpa budovy
 180. dobropis
 181. Zrušenie živnosti a DPH
 182. Dotácia a DPH
 183. Služobná PHM-karta
 184. daňové priznanie 2004
 185. požičanie strojov...
 186. auto
 187. Dodatočné daň.priznanie
 188. Organizacna zlozka
 189. Úhrada tovaru stravnými lístkami
 190. Ako predať
 191. postúpenie leasingu
 192. DPH pri penale?
 193. prefakturácia energie
 194. Ako dodaniť nepredaný dlhodobý hmotným majetok po skončení podnikania ?
 195. Fa s DPH z CZ cez SK do D
 196. danová povinnost pri dodani sluzby zo zahranicia
 197. Efektívna úroková miera pri leasingu
 198. Zmena zdanovacieho obdobia DPH
 199. Vystavená faktúra z EU s DPH
 200. vklad na bank.účet
 201. Podnikanie v SR nemeckou spolocnostou.
 202. tichý spoločník-účtovanie vkladu
 203. faktúra - daňový doklad??
 204. DPH pri prenajme kancelarskych priestorov
 205. Sklad v EÚ a DPH
 206. daňová kontrola
 207. Cudzie auto a náklady
 208. automat na nápoje
 209. Prechod na PÚ - daň skladové zásoby?
 210. Nové usmernenie FS 6/2005
 211. faktúra-tlačivo
 212. Nové DIČ
 213. Leasing a kradež
 214. Odpocitatelna polozka dane
 215. Riško
 216. garaž
 217. Nakup tovaru z CR a DPH.
 218. Dodanie sluzby do EU.
 219. Dodanie sluzby do EU.
 220. Dorubenie dane
 221. vyúčtovanie PC, občianské združenie
 222. Daňové priznanie-hranica príjmu?
 223. záložňa
 224. ???cestná daň na zahrančné vozidlo???
 225. Nájomné
 226. Pôžička na EUR-á
 227. Lízingová tabuľka v EURách
 228. daňový odpis dlhodobého drobného majetku
 229. Lízing v EURách a kurzové rozdiely
 230. Platiteľom zo zákona
 231. objednávky
 232. JÚ baru
 233. JU-DPH odpočet
 234. Faktúra s dlhou splatnosťou/DPH
 235. Banková záruka (kaucia)
 236. Uctovanie zakonnych rezerv
 237. dobrovolny platca
 238. Oprava skladu z r. 2004
 239. Podpisy na účtovnom doklade
 240. montáž telefónnej sady
 241. Účtovanie odpisov - štvrťročne?
 242. Osobný automobil - všetko od začiatku
 243. Odpočet DPH pri prepočte koeficientom
 244. Revolvingový úver
 245. Obnovenie exekučneho konania
 246. Nesprávne vyšlé faktúry
 247. nákup HIM v zahraničí
 248. Postúpenie leasingu a účtovanie u nového nájomcu
 249. Ocenenie nehmotného majetku
 250. Euronorma PHM