PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 [428] 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. registracia pre DPH v zahranici
 2. opr polozky
 3. Nákup devíz od fiz. resp. právn. osoby
 4. zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb
 5. Nákup a predaj tovaru na komis
 6. Prehľad platenia poistného na soc. poitenie od 1. júla 2005
 7. Ktorý riadok priznania?
 8. PHM a jeho kontrola
 9. Lehota podania DP pri zruseni zivnosti
 10. Cestovne nahrady
 11. dan z nehnutelnosti
 12. JÚ - obchod
 13. Kalkulacka www.drsr.sk
 14. Platený sviatok - nárok na str. lístok?
 15. Doprava k dovozu tovaru
 16. Jednostranný zápočet
 17. Bankovy ucet a zdanovanie
 18. 2%daň použitie
 19. uznany alebo neuznany
 20. kontrola DPH a dodatoč.priz.
 21. kurzy
 22. živnostník a dovolenka
 23. SZČO - ČID
 24. Zivnost + zivnost + zavisla cinnost...
 25. Nadobudnutie tovaru neplatcom od platcu z EU
 26. Zaúčtovanie mzdy
 27. Predcasne odkupenie leasingovaneho auta
 28. aké účtovníctvo???
 29. Postúpenie "nového" lízingu
 30. Ako vypočítava DÚ penále? - súrne
 31. KURZ NBS PRI VYSTAVENÍ FAKTÚRY
 32. Zahraničná faktúra-súrne
 33. spôsob "A"
 34. odpisy, obstarávacia cena
 35. Účtovná závierka podľa IAS
 36. Mínusová fa a DPH
 37. Zdanenie prijmov z cennych papierov - vyklad zakona
 38. Daň z motorových vozidiel a motorky
 39. Prezentacia firmy spojená so školením a náklady na občerstvenie pozvaných
 40. DPH pri lízingu
 41. Účtovanie podielových fondov
 42. DPH z PHM v Nemecku
 43. Vstupenka
 44. Aký kurz použiť, keď nemám doklad zo zmenárne?
 45. ÚDAJE PRE INTRASTAT ?
 46. Výpočet dane z motorových vozidiel
 47. Intrastat
 48. omylom poslane peniaze
 49. Platitel a neplatitel DPH
 50. ELEKTRICENKA
 51. Reklamácia pre DÚ
 52. tech.zhodnotenie
 53. Dotácie zo ŠR
 54. Rozdelenie zisku
 55. Analytické účtu
 56. najom sklennika
 57. Obava z účtovania PÚ
 58. ALFA - zálohova + vyúčtovacia faktúra
 59. DPH a diaľničné poplatky v SR
 60. Dátum dodania/dátum uskutoč. ZP
 61. tech.zhodnotenie
 62. Certifikácia Účtovníctvo 2 skúšky
 63. Certifikácia - Manažerské účtovníctvo skúška
 64. Postúpenie pohľadávky
 65. Delimitacia oranizácia
 66. Fa za poskytovanie zdravotnickych sluzieb
 67. zaúčtovanie stravy
 68. reklama a náležitosti fa
 69. PLATBA KREDITNOU KARTOU
 70. Ktorý riadok tlačiva DPH???
 71. DPH
 72. Spotrebný materiál a služby z ČR
 73. Služby špedície - kam s nimi?
 74. Neplatitel DPH - platitelovi DPH .. ?
 75. smernice - verejné obstarávanie
 76. Tovar z ČŠ na dobierku v MRP
 77. Čisté obchodné imanie podnikateľa
 78. stavebné práce v HU a DPH
 79. réžia??
 80. pracovná cesta -Kanada
 81. §25 odstavec 6
 82. Sponzorstvo
 83. Registracia DPH - obrat 1,5mil = len vyvoz sluzieb
 84. služba dodaná z tretieho štátu
 85. spoty
 86. zrušenie organizácie
 87. Príjem vo Veľkej Británii
 88. Sociálna poisťovňa - štátna pomoc!!
 89. skoleni dph
 90. Lietadlo v podnikaní
 91. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň
 92. nadobudnutie tovaru z EU
 93. pokuta do 500,-Sk
 94. Stravne listky - dokupenie za predch.mesiace
 95. podvojné účtovníctvo
 96. Inventarizácia pohľadávok
 97. Účtovná smernica
 98. Odkaz na §16 v AJ
 99. Opäť účtovanie materiálu
 100. Ako pokryt vysoke zriadovacie naklady???
 101. PO občianske združenie - spev.zbor
 102. dobropis a dph
 103. zahraničná faktúra v SKK ?
 104. refakturácia?
 105. preddavky na daň z príjmov FO
 106. Pôžička spoločníkovi
 107. faktúra pred dodaním služby
 108. Nezamestnany a jednorazovy prijem
 109. OPRAVA AUTA
 110. Strata z roku 2002 - umorenie v roku 2004 - musím mať ZD 150 000 ???
 111. JÚ - bufet
 112. Leasing auta platca dph
 113. Os.spotreba alebo pôžička
 114. Nepeňažný vklad pri založení SRO
 115. Likvidácia a.s.
 116. Ubytovanie riaditeľa - zdanenie
 117. odpisy
 118. Predloženie účt.závierky
 119. Nesprávne vypočítané odpisy
 120. DPH a dialničné poplatky v EU
 121. ODPISY :(
 122. fond reprodukcie
 123. cestovné
 124. Dvojitá platba za telefon
 125. Dvojitá platba za telefon
 126. dohoda o platbách - nájomné
 127. vývoz dreva FO do ČR
 128. DPH pri PC v zriaďovacích výdavkoch
 129. DPH
 130. Kurzové rozdiely?
 131. Zmena názvu spol. a dátumy na faktúrach
 132. Zrusenie sro
 133. Sociálny fond
 134. Náhrady za stratu času
 135. Daň z pridanej hodnoty
 136. nákup materiálu za 0,-
 137. účet 261
 138. zabezpečovacia daň
 139. Hotovosť a ČR
 140. DPH a oneskorené doručenie fakturky
 141. súkr.účely a odpis?
 142. DPH mimo krajín EU...
 143. Zmluva o pozicke
 144. prenájom bytu
 145. Neplatitel dane tovar platitelovi v CR
 146. Odpisy a pozemky?
 147. vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste
 148. zaúčtovanie colného dlhu
 149. Zmena obdobia platiteľa DPH
 150. S alebo bez DPH?
 151. Prenájom nehnuteľnosti oslobodený od DPH
 152. výkazy
 153. skúška
 154. Zaškolenie v podvojnom účtovníctve
 155. Zaškolenie v podvojnom účtovníctve
 156. Hľadám Opatrenie MFSR - účtovanie
 157. Mám byť platca DPH pri malom obrate?
 158. technické zhodnotenie
 159. Výročná správa
 160. Verejná zbierka
 161. Dodatočné danové priznanie za rok 2004 PO
 162. Ako účtovat fa po dobropise?
 163. faktúra!
 164. zaradenie hmotneho majetku
 165. Registrácia DPH
 166. prerusenie zivnosti na kratko
 167. Rezervný fond-dualita na triede.06 a 367
 168. Notár a DPH
 169. princíp DPH
 170. Zdanenie podielov na zisku
 171. Likvidácia v.o.s.
 172. Zahraničná osoba
 173. DPH za DHM pri pozastavení živnosti
 174. DPH "na splátky"...
 175. Záloha platená do člen.štátu na obst. HIM
 176. Prijem zo živnosti alebo ostatné prijmy
 177. Zásoby potravín po dátume spotreby
 178. ODPISY r.2005
 179. Združenie fyzických osôb
 180. Nepreplatený dobropis - ako zaúčt.?!?!?!?
 181. DDP ?
 182. OFFSHORE
 183. Účtovanie Cest.kancelárie!!
 184. pracovna pohoda...
 185. Zostavená aj schválená?
 186. spätný leasing
 187. ORIFLAMU
 188. Kompenzácia pohľadávky s nevyúčtovanou zálohou
 189. zaradenie do užívania
 190. Vznik DP
 191. nedobrovolna "čierna duša"
 192. medzinárodná preprava2002,03
 193. Úprava prenajatého priestoru
 194. súvaha k 31.12. .....
 195. nesprávna výška úhrady
 196. Zaradenie nehnuteľnosti
 197. zahraničná faktúra a kurz
 198. odvody
 199. oznamovacia povinnosť emitenta
 200. Prosím pomôžte začinajúcej účtovníčke
 201. Premlčané záväzky ?
 202. zvýšené diéty
 203. Manká a škody do normy
 204. odpis dane SZCO+zavisla cinnost
 205. Kurzový rozdiel pri konkurze
 206. predaj osobneho automobilu
 207. Ukončenie činnosti
 208. Ubytovanie a vysporiadanie DPH
 209. prenájom a DPH
 210. DPH a vývoz
 211. Práca v zahraničí a daň z príjmu
 212. Práca v zahraničí a daň z príjmu
 213. Oprava DPH priznania za rok 2002 ako rozdielovo alebo nanovo
 214. Krádež mobilu
 215. oprava klimatizácie
 216. povinnost registracie - zdruzenie FO
 217. Kam zaúčtovať...?
 218. Ceny v maloobchodoch
 219. Dovezený automobil
 220. Účtovanie DPH pri leasingu
 221. Poplatok za zverejnenie do obch. vestníka?
 222. Doklad do účtovníctva - fa z DE nie na firmu
 223. cesťák a možnosť odpočtu DPH
 224. Záloha na dodanie tovaru do EU
 225. DPH ?
 226. skladová evidencia
 227. prerušenie podnikania a DPH
 228. DPH pri preprave
 229. Náhrada PHM a km za hranicami SR
 230. Zákon o cestovných náhradách
 231. prenájom a DPH
 232. FAKTÚRA
 233. Transformácia organizácie
 234. poskytované služby do EÚ
 235. výročná správa a schválenie UZ za 2004
 236. Spravne zuctovanie DPH
 237. Nákup z Čiech a DPH
 238. ZMENA MAXIMÁLNEHO VYMERIAVACIEHO ZÁKLADU
 239. Montáž v EU a DPH
 240. dopropis na zle vystavenú faktúru
 241. "limit" na DPH
 242. vratenie DPH
 243. Môže ísť do nákladov?
 244. Opravy nákladov a výnosov minulých období
 245. Prosba
 246. zrážková daň
 247. Predaj do krajiny EU
 248. SZČO-cestovné náhrady
 249. predaj zdedeného bytu
 250. S.r.o. - registrácia DPH