PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 [429] 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. JÚ baru
 2. JU-DPH odpočet
 3. Faktúra s dlhou splatnosťou/DPH
 4. Banková záruka (kaucia)
 5. Uctovanie zakonnych rezerv
 6. dobrovolny platca
 7. Oprava skladu z r. 2004
 8. Podpisy na účtovnom doklade
 9. montáž telefónnej sady
 10. Účtovanie odpisov - štvrťročne?
 11. Osobný automobil - všetko od začiatku
 12. Odpočet DPH pri prepočte koeficientom
 13. Revolvingový úver
 14. Obnovenie exekučneho konania
 15. Nesprávne vyšlé faktúry
 16. nákup HIM v zahraničí
 17. Postúpenie leasingu a účtovanie u nového nájomcu
 18. Ocenenie nehmotného majetku
 19. Euronorma PHM
 20. Tvorba rezerv
 21. cestná daň
 22. Batožina u podnikateľa
 23. Precenenie tovaru v JÚ
 24. IČO alebo IČ?
 25. Nájomné na polovicu
 26. Ahojte poraďáci,
 27. Od jesene sa zmení systém zdravotných odvodov
 28. Akože faktoring
 29. účtovanie mzdy za DoVP
 30. darovanie auta
 31. vyhotovenie výrobnej kalkulácie
 32. DPH -Auto
 33. ceny PHM
 34. Konateľ a auto na súkromné účely
 35. evidencia dodavateľských faktúr
 36. Dan z prijmu r. 1999 a 2000
 37. Ubytovanie partnerov na školení
 38. Fa v JU
 39. DPH pri dodaní služby
 40. Pokuta pri DPH
 41. platca, či neplatca
 42. DPH
 43. Vymahanie pohladavky.
 44. fin.leasing
 45. nehnuteľnosť v USA
 46. Zmena splátkového kalendára
 47. HACCP cukráreň
 48. Poškodenie tovaru a odvod DPH
 49. Výkaz cash flow
 50. Ponuka prace
 51. Vyúčotovanie prijatej zálohy z ČŠ
 52. daň z pridanej hodnoty
 53. Účtovanie v CZK a dobierka do Čiech
 54. Konečná fa v CZK úhrada v SK
 55. zamestnanec+SZČO=2 osoby?
 56. učtovne naklady a pokladna
 57. Dať do knihy záväzkov
 58. Odpočet DPH pri nájme nebyt.priestorov
 59. Úrok z odloženej sumy
 60. Daň z prevodu nehnutelnosti
 61. Prevzatie auta do majetku po skonceni leas.zmluvy
 62. Predpis krátkodobej pôžičky
 63. Prvý krát výpočet do soc.poisťovne
 64. Daňová povinnosť
 65. Príspevok na elektrickú prípojku pre SSE
 66. Príspevok z úradu práce
 67. Generálka motora - prosím poraďte
 68. občianské združenie
 69. Pracovné oblečenie v JU daňovo uznaný výdavok?
 70. použitie súkr. vozidla na podnikanie
 71. PRENAJOM MIESTNOSTI - DPH
 72. Preventívna prehliadka-daňový výdavok
 73. Mesačné účtovanie PHM
 74. Zaslanie vkladu a vyúčtovanie
 75. Nechce doplniť číslo na fa
 76. novela zákona o DzP od 1.9.2005
 77. kontokorent
 78. POZOR - obchody medzi zavislymi osobami
 79. Predaj odpisaneho auta
 80. Dopravne sluzby.
 81. Sponzorstvo
 82. preprava do Rakúska
 83. Fa slovenskej firmy pre českú firmu.
 84. Nadmerný odpocet DPH po sebe
 85. Nadmerný odpo
 86. daň z motorových vozidiel-pokuta
 87. prijata platba vopred
 88. Starý leasing-pomerná časť
 89. Ako platiť DPH?
 90. Predaj bytu
 91. Operatívny leasing a DPH
 92. Dph-par.22ods.2a
 93. DPH a europokladna
 94. zrušenie prevádzkárne
 95. Preúčtovanie tel.poplatkov
 96. Faktúra zo zahraniča
 97. DPH DP-zahraničie.
 98. Povinnost registracie DPH pri dovozoch
 99. Obchodný podiel
 100. DPH-kúpa prívesného vozíka
 101. metóda A alebo B?
 102. Zaradovaci protokol
 103. Správne ??? prosím poraďte...
 104. DPH a zahraničie
 105. Začiatočník - vznik s.r.o.
 106. Prívesný vozík-daň z mot.vozidiel
 107. Daň z príjmu
 108. Označenie ÚŽITKOVÉHO vozidla v TP ?????
 109. Poistenie konateľa
 110. Je EASY kupón náklad?
 111. tvorba ostatný fondov 427
 112. Fakturovanie Čechy
 113. DPH-traja zúčastnení
 114. účtovanie bonusov
 115. Technické zhodnotenie
 116. Stravné plne hradené zamestnávateľom
 117. konateľ - dane, odvody
 118. Zaokrúhľovanie zákl.náhrady od 01.04.2005
 119. DPH - vystavená faktúra do Švedska
 120. poplatok
 121. JU MRP - dobropis z EU
 122. aký kurz použiť
 123. CESTNÁ DAŇ - FO
 124. DPH -čka.... :(
 125. DPH pri prerušení živnosti
 126. Opravná položka s DPH alebo bez?
 127. opravy a údržby ?
 128. čo s DPH?
 129. výška hotovostnej platby v cudzej mene
 130. STK súčasť OC
 131. Auto - tech.preukaz r.č.
 132. storno faktura DPH
 133. mobil za korunu
 134. Kurzove rozdiely
 135. Informačná - výstražná tabuľa
 136. Doklad v denníku pri účtovaní zúčtovanej faktúry
 137. Novela ZDzP a Obch.zákonníka
 138. Prv8 da+nové priznanie k DHP
 139. Reklamacia do nakladov
 140. DPH pri prenájme nehnuteľnosti
 141. Dodatočné daňové priznanie DPH
 142. Ako na daňové priznanie
 143. nákup stroja z Rakúska
 144. neznámy vklad na účet - vrátenie
 145. Predplatné časopisu z EU a DPH
 146. Vrátenie tovaru
 147. Novela ZDzP a Obch.zákonníka
 148. absolventská prax-účtovanie
 149. Odmena za príkaznú zmluvu
 150. Súhrnný výkaz DPH
 151. Overenie DIČ a IČ DPH
 152. zákony, aktuality
 153. den dodania sluzby
 154. úprava základu dane §17
 155. predaj nového auta
 156. otázočka
 157. kontrola DPH
 158. Leasing-ukončený
 159. DODACIA PODMIENKA NA ZAHR.FAKTÚRE
 160. Chýbajúce stravné lístky
 161. Radsej dodatocne DP?
 162. Sprostredkovanie obchodu pre ČR
 163. tovar dovezeny zo Svedska-fa z Norska
 164. Leasingové splátky
 165. opäť bezpečnostný projekt
 166. Súhrnný výkaz - termín a vyplnenie
 167. Auto, úroky
 168. registračná povinnosť
 169. Poistenie pri zahraničnej pracovnej ceste
 170. samozdanenie
 171. skorší predaj ako kúpa
 172. finančné služby
 173. Inzercia na uzemi SR pre zahr.osobu
 174. cestovne naklady
 175. Vyúčtovanie cestovného
 176. neplatiteľ DPH a EÚ
 177. Prenájom auta
 178. Operatívny lízing
 179. Leasing a DPH?
 180. navyše uhradené preddavky-poraďte
 181. DPH - miesto dodania služieb - Praha
 182. quatro
 183. Autá na služ. a súkr. účely
 184. Bonusy a DPH
 185. DPH a DzPPO- služobné autá použ. na súkr. účely
 186. Prepočet
 187. DVD prehrávač + DVD-čka
 188. DPH z provizie
 189. účtovanie DDS?
 190. 549/504?
 191. koncesionársky poplatok - vyraďovací protokol
 192. Faktúra z roku 2004
 193. Preberací protokol - vec do užívania
 194. "ˇželezný šrot"
 195. SOI - poplatok za obnovenie konania
 196. Mesačný výkaz DPH
 197. DPH ČR
 198. záväzky na lízing v JU
 199. zahraničná faktúra
 200. záloha el. energie
 201. havária auta na leasing
 202. opravné faktúry
 203. Odpisy-pomoc
 204. Chyba v DP DPH, ako ju najst?
 205. Trojstranný obchod-zál.platba
 206. klíma do nákladov
 207. Prenájom športových ihrísk
 208. Potvrdenie o postaveni danoveho subjektu - DPH
 209. EÚ a opravné faktúry
 210. DPH a refakturacia poistneho za auto
 211. Faktúra treba rozúčtovať?
 212. Reklama
 213. dobropis
 214. Samozamestnanie a jeho ukončenie
 215. Leasing zo zahraničia
 216. Predaj pohľadavky
 217. licencia a nezamestnanosť
 218. očkovanie proti hepatitíde
 219. DPH platba
 220. PHM - DPH
 221. Nákup HIM a DPH
 222. Firemná spotreba zásob a DPH
 223. evidencia majetku
 224. výber časti doplnkového dochodkového poistenia a vrátenie úlavy na dani
 225. DPH pri predaji úzitkového vozidla
 226. Služba do zahraničia od neplatcu DPH
 227. Sprostredkovateľ DSS
 228. Pokladničný doklad - dátumy
 229. SZČO seminár v Českej republike
 230. Vyradenie auta z majetku
 231. Vysporiadanie pohľadávky
 232. odpocet DPH
 233. Ako zaúčtovať vklad na účet cez poštovú poukážku
 234. uver
 235. odpad vzniknutý pri mater. v JÚ
 236. PHM - DPH
 237. belgicko
 238. účtovanie zmenárenskej činnosti
 239. Náhrada od poisťovne
 240. Kam zaradiť updape programu v DP DPH
 241. Preplatok
 242. skladové hospodárstvo
 243. Predaj mobilu
 244. IRFS
 245. Nezaúčtovaná faktúra
 246. Dobropis a dodat.daňové priznanie DPH
 247. Jednoduché účtovníctvo a daňové výdavky
 248. TZ kult.pamiatky
 249. Daňový bonus
 250. Nenávratný finanč. príspevok z EUSF na začatie vykonávania živnosti