1. Kamerový systém (0 replies)
 2. Zamestnanec - samoplatiteľ zdravotného poistenia (1 replies)
 3. nárok na odpočet DPH? (2 replies)
 4. Akého partnera uviesť pri nákupe PHM (5 replies)
 5. Vyúčtovanie zahraničnej pracovnej cesty a kurz (1 replies)
 6. fakturácia spoluúčasti (7 replies)
 7. Druh práce (6 replies)
 8. Úhrada dodávateľskej faktúry formou TrustPay. (1 replies)
 9. Dátum dodania na vystavenej faktúre do EU (4 replies)
 10. ak mám zmluvu medzi občanom a sročkou na 12 tis eur ročne, môže byť mesačná platba v hotovosti? (1 replies)
 11. Stravné lístky pre zamestnanca (17 replies)
 12. Hotelový účet - účtovanie a KV (2 replies)
 13. splácanie mobilu v jednoduchom účtovníctve (2 replies)
 14. pôžička a transferová dokumentácia (3 replies)
 15. Ako urobiť daňové priznanie typ A za rok 2015 ak zamestnávateľ nevyplatil preplatky a šiel do likvidácie? (12 replies)
 16. Drobný hmotný majetok firmy (3 replies)
 17. Úhrada čistej mzdy + odvodov v Omege (4 replies)
 18. pracovná zmluva počas materskej dovolenky (2 replies)
 19. Súhrnný výkaz - zmena obdobia v podávaní (2 replies)
 20. prihláška pohľadavky do konkurzu (1 replies)
 21. odvody do soc. poisťovne - člen výboru pozemkového spoločenstva (0 replies)
 22. uzávierka 2015 (19 replies)
 23. Účtovanie tovar - výrobok - predaj (3 replies)
 24. nadobudnutie tovaru s montážou a Intrastat (2 replies)
 25. Poradie exekučných zrážok pri zmene zamestnávateľa (4 replies)
 26. Môžem stojné vyfakturovať na IČ DPH ATU ak dodávky s prepravou fakturujem na IČ DPH SK? (0 replies)
 27. Dobrovoľné poistenie do Sociálnej poisťovne (1 replies)
 28. Ako fakturovať keď v Zmluve je uvedené 10 % zadržené z celkovej sumy diela? (2 replies)
 29. Nedoplatok z vykonaného ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015 - daň z príjmov (0 replies)
 30. preradenie budovy do osobneho vlastnictva a DPH (2 replies)
 31. chýbajúca zálohová platba (7 replies)
 32. Zaplatený nedoplatok z RZZP za rok 2015 a možnosť podania dodatočného DP za rok 2015 (9 replies)
 33. Oprava chýb z roku 2014 v uctovnictve roku 2015 - vykonane v roku 2016 (2 replies)
 34. DPH pri majetku, ktorý môže mať charakter osobnej spotreby (14 replies)
 35. Koncesionárske poplatky ak ide o druh stavby: '19 - Budova pre šport a rekreačné účely' (1 replies)
 36. Re: Predfaktúra (5 replies)
 37. oneskorená faktúra (13 replies)
 38. kúpa pohľadávky (4 replies)
 39. Ako účtovať, ak konateľ a spoločník celý rok všetko uhrádzal cez svoj bankový účet? (2 replies)
 40. Ak odberateľ vrátil komplet celý tovar pred uhradením faktúry, tak len klasicky vystavím dobropis 604/311? (1 replies)
 41. Práca popri materskej dovolenke (14 replies)
 42. Úhrada odvodov do poisťovní v PÚ (2 replies)
 43. Co je zdanitelny prijem pri predaji PL? (2 replies)
 44. Úhrada miezd v hotovosti, ale v pokladni nie je dostatok finančných prostriedkov. Ako to zaúčtovať v Omege? (12 replies)
 45. Zaradenie konvektomatu do odpisovej skupiny (3 replies)
 46. RZZP zápočet (4 replies)
 47. Účtovanie miezd v Omege (10 replies)
 48. Auto a PHM 80% (3 replies)
 49. RZZP za r. 2015 - preplatok zamestnanca (29 replies)
 50. Vklad hotovosti na účet v s.r.o. (2 replies)
 51. nová fasáda prenajatej budovy - oprava alebo TZ ? (3 replies)
 52. Danový odpis pri predaji automobilu podľa par. 22 ods. 12 zákona o dani z príjmov. (1 replies)
 53. príjem zo zahraničia, prídavky na dieťa v zahraničí a nárok na uplatnenie daňového bonusu na Slovensku (2 replies)
 54. Prenesenie daň.povinnosti § 69 ods.12 písm.j (1 replies)
 55. Nárok na materskú ked som bola evidovaná na UP (9 replies)
 56. dph - registrácia v Nemecku (1 replies)
 57. Zahraničný cestovný príkaz (8 replies)
 58. Materská (8 replies)
 59. Vzájomný zápočet so zdravotnou poisťovňou (3 replies)
 60. Doplatok faktúry nad 5000 v hotovosti (14 replies)
 61. Odpisy majetku (0 replies)
 62. Odpočítanie dane pri registrácii za platiteľa DPH (2 replies)
 63. Vývoz do tretej krajina a DPH (2 replies)
 64. Môžem prijať úhradu Fa v hotovosti na príjmový pokladničný doklad? (2 replies)
 65. Treba vyžiadať formulár PD A1 pri jednodňových zahraničných pracovných cestách? (1 replies)
 66. RZZP 2015 - zamestnanec s nízkym príjmom (10 replies)
 67. Je elektrorevízia na nehnuteľnosti v ČR dodaním v ČR §16? (0 replies)
 68. Naostrenie krompáčov do firmy od nepodnikateľa (7 replies)
 69. Dátum účtovania obstarania materiálu z Južnej Kórei. (2 replies)
 70. Bezúročná pôžička a transferové oceňovanie (1 replies)
 71. krádež hotovosti ERP (0 replies)
 72. Stravne za SC (6 replies)
 73. Môžem oznámiť na DU jednostranný zápočet? (2 replies)
 74. Je daňovo uznateľný náklad za správny poplatok za nový občiansky preukaz konateľa pre elektronickú schránku? (2 replies)
 75. prenájom auta z českej republiky (4 replies)
 76. predaj neodpísaného auta (12 replies)
 77. Študentská brigáda v ČR - čo potrebujem vedieť? (1 replies)
 78. Daňové priznanie pred likvidáciou a licencia. (3 replies)
 79. Motorka v podnikani (4 replies)
 80. Povinnosti podnikatela pri dovoze tovaru z Ciny do 22EUR (0 replies)
 81. Uplatnenie DPH z JCD (8 replies)
 82. Ročné zúčtovanie ZP za rok 2015 - preplatok (5 replies)
 83. Do akého dátumu mala s.r.o. schváliť účtovnú závierku keď ju zostavila 27.5.2016? (7 replies)
 84. ako zaúčtovať faktúru od Národného informačného strediska SR ? (2 replies)
 85. Podanie DP so ZEP-om - prečo pýta PIN smart karty? (0 replies)
 86. Ako zmeniť účtovanie v JU pri majetku, keď príde k zmene využívania zo 100% na 80+20% v priebehu roka (2 replies)
 87. Dovoz tovaru zo zahraničia s manželovým menom na faktúrach (6 replies)
 88. Moto oblečenie a daňový výdavok ? (2 replies)
 89. maly obchod s textilom a zakon o odpadoch (1 replies)
 90. .. 7% daň z príjmu z dividend od roku 2017 (0 replies)
 91. Aká je odlišnosť legislatívy v účtovaní českej sro v Čechách? (6 replies)
 92. Operatívny leasing a 80% výdavky (6 replies)
 93. Vzor smernice na transferové oceňovanie (6 replies)
 94. Výstavné kusy a DPH (3 replies)
 95. Ako zaúčtovať faktúru od DHL Express - nákup lampy z Číny v hodnote 300 USD? (4 replies)
 96. hračky pre deti zamestnancov na MDD (7 replies)
 97. Obchodovanie v Číne (tovar územie Číny neopustí) (1 replies)
 98. Virtuálna pokladňa čo stojí a kde sa treba prihlásiť? (3 replies)
 99. preprava tovaru z EU a DPH (1 replies)
 100. doplatok do mzdy (4 replies)
 101. Občianske združenie a jeho výdavky (1 replies)
 102. Čo s nesprávne zaradenými lízingovými splátkami v KV rok 2016? (2 replies)
 103. kovový odpad a zálohová faktúra (2 replies)
 104. Prijatá platba v inej mene ako bola vystavená faktúra (4 replies)
 105. Fakturácia - prijatá platba + prevedené práce (2 replies)
 106. úver (5 replies)
 107. VAT- čo to je? (8 replies)
 108. Prepis firmy živnostníka (5 replies)
 109. Účtovanie - Zbierka Dobrý anjel vo fa Orange (2 replies)
 110. Predaj výrobkov so stratou - je daňovo uznaná strata? Alebo to bude pripočitateľná položka? (1 replies)
 111. Budem dvakrát platiť dph? (1 replies)
 112. Preplatok z rocneho zuctovania zdravotneho poistenia v jednoduchom ucte (8 replies)
 113. Konateľ vo vlastnej s.r.o. a zároveň zamestnanec vo Švajčiarsku - Ako podať daňové priznanie? (2 replies)
 114. nákup staršieho auta zo zahraničia od nepodnikateľa (2 replies)
 115. Čo s nepriradenou úhradou? (1 replies)
 116. Musí byť na vystavenej faktúre v texte uvedené obdobie? (2 replies)
 117. Prevod peňazí EUR/CZK (4 replies)
 118. Info FS SR likvidacia spoločnosti (0 replies)
 119. Ťarchopis v DP a KV (3 replies)
 120. Informácia k prihlasovaniu sa do mobilnej (virtuálnej) registračnej pokladnice pomocou PIN kódu alebo odtlačkom prsta (0 replies)
 121. Účtovanie -pražiareň kávy (6 replies)
 122. Trojstranný obchod ? (1 replies)
 123. Elektronicke oznámenie zmeny sídla spoločnosti na živnostenský úrad (2 replies)
 124. Ako mám zaúčtovať omylom zaplatenú vyššiu sumu za faktúru? (2 replies)
 125. relax pre zamestnancov (8 replies)
 126. Bločky mýta z RAKÚSKA (3 replies)
 127. Zahraničná diaľničná známka - zahraničný cestovný príkaz?! (7 replies)
 128. Zamestnanci do MŠ cez ÚPSVaR § 54 - účtovanie (4 replies)
 129. predaj firemného vozidla (4 replies)
 130. Slovak s českou firmou a stavebne prace (3 replies)
 131. Sukromne auto v podnikani, PHM, platca DPH (1 replies)
 132. postupy účtovania stavby rodinného domu a jeho následný predaj s.r.o. (5 replies)
 133. Faktúra na meno a adresu zamestnanca - môžem ju považovať za "bločok" a bude to daňový náklad?? (5 replies)
 134. Faktúra za služby z US - vysporiadanie DPH (17 replies)
 135. Dobropis - samozdanenie (3 replies)
 136. Ako zaúčtujem faktúru - nákup antivirusového programu s aktualizáciou na 2 roky v KL a PP? (10 replies)
 137. Prepravné náklady - súčasť tovaru? (1 replies)
 138. Príspevková organizácia a práca SZČO (3 replies)
 139. stavebné a montážne práce z Českej republiky (1 replies)
 140. Ako fakturovať stav.práce vykonané v ČR na slovenskú firmu ? (0 replies)
 141. Dovoz piva (0 replies)
 142. Výška halierového vyrovnania (5 replies)
 143. Stravné lístky - spätne za august? (15 replies)
 144. Som povinná podať daňové priznanie? (1 replies)
 145. zaradenie ovocného sadu do majetku spoločnosti (0 replies)
 146. Pôžička od spoločníka (1 replies)
 147. Poistné plnenie zo škodovej udalosti poukázané na súkromný účet konateľa (2 replies)
 148. IČO a aj IČ DPH na rovnaké na jednu firmu, ale rozdielne adresy. (3 replies)
 149. Platba kartou ale NIE z podnikat.účtu (4 replies)
 150. Sukromny telefon vyuzivany na pracovne ucely (3 replies)
 151. Autoservis vo vlastných priestoroch - Je daň z nehnuteľnosti VOZD? (4 replies)
 152. Prerusenie zivnosti, ale odvody? pozabudnutie ukoncenia.... (9 replies)
 153. odvoz stavebneho odpadu aj poplatok uctovat na 518 ? (1 replies)
 154. vzor skrátenej transférovej dokumentácie na stiahnutie ? (1 replies)
 155. zahraničné príjmy (1 replies)
 156. Výnosy z cenných papierov - §7 odst.1 a) vs. §8 odst.1 e) (11 replies)
 157. Provízia za sprostredkovanie bez zmluvy (4 replies)
 158. Dodanie tovaru s montážou vs. dodanie služby (1 replies)
 159. Dodávateľská faktúra z minulého roku (5 replies)
 160. nákup materiálu z dotácie na živnosť (2 replies)
 161. Je povinnosť oceňovať podiely v dcérskej spoločnosti k 31.12.? (1 replies)
 162. DZMV zánik - zmena držiteľa vozidla (0 replies)
 163. Info FS - registrácia za platiteľa DPH - dobrovoľná registrácia (0 replies)
 164. Nákup tovaru zo zahraničia, neplatiteľ DPH, nesprávne faktúry, poradí mi niekto? (1 replies)
 165. Fakturácia služby poskytnutej cez Upwork.com (5 replies)
 166. Odkupenie podielu v sro (Spolocnik od spolocnika) a uctovanie (6 replies)
 167. Dovoz AZIA a samozdanenie služieb od českého prepravcu (2 replies)
 168. Znovu registrácia za platcu DPH (2 replies)
 169. Prevod fotoateliéru na dcéru - Čo všetko to obnáša? (4 replies)
 170. JU-zmena z mesacneho na stvrtrocneho platitela DPH (1 replies)
 171. organizácia odbornej konferencie v inej krajine (0 replies)
 172. Ako fakturovať zákazku, miesto dodania,montáže PL a výroba na SR, (1 replies)
 173. Proces likvidácie a priebežné účtovné závierky (2 replies)
 174. povinnosť zaplatiť DPH - zaúčtovanie v JÚ (2 replies)
 175. Sukromne auto na Ičo (7 replies)
 176. Nalezitosti faktury do zahranicia - ciastocny platitel DPH podla §7a (2 replies)
 177. Ak mám dohodu o platbách §75, ako každý mesiac účtujem? (0 replies)
 178. Callio elektro. karta (0 replies)
 179. účtovanie preddavkov (2 replies)
 180. chýbajuci blok z nákupu JU (2 replies)
 181. Prenesenie daňovej povinnosti a záloha (2 replies)
 182. Zľava na faktúre (2 replies)
 183. teambulding a dane? (5 replies)
 184. Transferové oceňovanie - zdroj porovnateľných dát (11 replies)
 185. Kde účtujete doklad z ERP v CZK, ale uhradený kartou v eur? (1 replies)
 186. dodatočně vyrubená daň - účtovanie (3 replies)
 187. Zdanenie preplatku (4 replies)
 188. Faktúra z Alzy, sú nejaké zmeny? (8 replies)
 189. konateľ a zahraničná pracovná cesta (6 replies)
 190. Prenájom hnuteľných vecí - ako dodanie služby _ PÚ_sklad (1 replies)
 191. strata faktury (3 replies)
 192. Materské zo zamestnania alebo nové zamestnanie (6 replies)
 193. IČ DPH (3 replies)
 194. Povinnost registracie na danovom urade pri poskytnuti bytu vlastnej rodine (24 replies)
 195. Platba vopred a platobná brána (1 replies)
 196. vystavenie faktúry (4 replies)
 197. Ak živnostník FO používa svoje auto na podnikanie a píše si cesťáky, musí ho prihlásiť na DU? (2 replies)
 198. Neplatca DPH a povinná registratúra + daňové priznania (4 replies)
 199. Windows a faktura (6 replies)
 200. (Európska databáza) Amadeus a transferová dokumentácia (1 replies)
 201. Ako správne uviesť adresy na faktúre? (1 replies)
 202. Daňová licencia a živnostník (7 replies)
 203. Štatistika pre nejakú firmu TREXIMA??? Je to potrebné vypĺňať? (1 replies)
 204. zmena zo stvrtrocneho platitela DPH na mesacneho (1 replies)
 205. Môžem ponúkať služby aj keď nie som živnostník/slobodné povolanie/firma? (9 replies)
 206. Potrebujem poradiť ako sa odúčtuje zo zostatku spotreba potravin aby zostatok bol na nule? vďaka za radu (0 replies)
 207. Dodávka a montáž v CZ pre SK firmu (9 replies)
 208. vrátenie tovaru (1 replies)
 209. Preplatok z RZZP 2015 - účtovanie v PÚ (35 replies)
 210. môže konateľ vrátiť pôžičku v hotovosti po 1.1.2016? ak to bolo dohodnuté v zmluve o pôžičke, že ju vráti v hotovosti? (1 replies)
 211. Prenajatý priestor a rekonštrukcia (7 replies)
 212. Koľko rokov to treba rozlišovať? (1 replies)
 213. Zmena priezviska zamestnankyne v SP - kedy? (5 replies)
 214. Oprava nesprávne vystavenej faktúry s DPH na faktúru s prenosom daňovej povinnosti podľa §69 ods. 12 (1 replies)
 215. Je potrebné podať DDP DPPO, ak za roky 2014 a 2015 nebol základ dane upravený o neuhradené záväzky ani pohľadávky? (1 replies)
 216. zapocitanie rokov do pedagogickej praxe (1 replies)
 217. ako správne zaúčtovať v podvojnom účtovníctve (4 replies)
 218. Registrácia podľa §7 DPH (6 replies)
 219. Predaj zlavovej poukazky (1 replies)
 220. Dobrovoľne registrovaný na DPH a nakup tovaru z ČR bez DPH (1 replies)
 221. Dane, dobrovolne poistenie, daňové priznanie (3 replies)
 222. Oprava nesprávne vystavených faktúr - prenos daňovej povinnosti §69 ods.12 (3 replies)
 223. Projektova dokumentácia - zaradenie do majetku. (2 replies)
 224. Ako zaúčtovať internú výdajku a internú príjemku? (0 replies)
 225. Faktúra za predaj tovaru ktorý neprejde tuzemskom je s DPH? (13 replies)
 226. Zhrnutie postupov účtovania v autobazáre neplatca DPH (0 replies)
 227. Povinnosť evidencie cez registračnú pokladnicu (1 replies)
 228. Potreboval by som aktuálne formuláre na likvidačné listy ku prijatým a vystaveným faktúram. Viete mi niekto poradiť? (3 replies)
 229. Dostihy v zahraničí. Dane za výhru. (1 replies)
 230. Účtovné výkazy v exceli. (2 replies)
 231. platby za ekon.práce (6 replies)
 232. Faktúry novej sro kým nie je pridelené DIČ (2 replies)
 233. neplatca dph a faktúra (6 replies)
 234. Dátum danovej povinnosti=dátum vyhotovenia FA, dátum dodania na FA iný. Uznateľnosť takejto FA? (8 replies)
 235. Kedy som oslobodená od dane z príjmov pri predaji bytu? (1 replies)
 236. Ako vypočítať priemernú spotrebu ak vodič tankuje benzín aj LPG? (0 replies)
 237. Vykonávanie zrážok zo mzdy (1 replies)
 238. Vyplácanie fyzickej osoby bez živnosti na faktúru (3 replies)
 239. Ako účtuje SRO neplatca DPH v PU obstaranie auta na leasing a následne keď sa v priebehu roka stane platcom DPH? (4 replies)
 240. Zaúčanie zamestnanec - bez nároku na mzdu (17 replies)
 241. Transferové oceňovanie (6 replies)
 242. Zahraničná proforma faktúra - účtovanie (1 replies)
 243. Nakup softweru od zahranicneho dodavatela (2 replies)
 244. Kúpa nehnuteľnosti bez DPH, predaj s DPH ? (PO-s.r.o.) (8 replies)
 245. faktúra cez registračnú pokladnicu (2 replies)
 246. Účtovná závierka podaná k dodatočnému daňovému priznaniu (2 replies)
 247. Nákup materiálu na opravu -kam to dať na sú 511 alebo 501? (10 replies)
 248. Kúpa stolového počítača SZČO (1 replies)
 249. Úhrada faktúry na osobný účet (7 replies)
 250. Zamestnanec- občan Madarska a sluchovo postihnutý (0 replies)