PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Faktura z augusta minulého roka, o ktorej sme sa dozvedeli teraz v juni
 2. Podanie "mimoriadneho DP k DPH
 3. Zamestnanec na hlavný pracovný pomer - zmena úväzku
 4. ako mám dodaniť FA s nezdanenym zadrznym z roku 2015?
 5. Prijatá faktúra z EU od neplátcu DPH
 6. Konateľ - prenájom priestorov vlastnej s.r.o. účet 325 alebo 365?
 7. účtovanie nadspotreby v obci
 8. účet 341 - preplatok na DzP
 9. Ako zauctovat zavazok z titulu ´vecneho bremena prava prechodu a prejazdu cez pozemok´?
 10. Predaj nehnuteľnosti a povinnosť platiť DPH
 11. Novacia zavazku a dodanenie zavazku
 12. Dobropis
 13. Obedy na faktúru - zmluva
 14. prenos daň. povinnosti u prepravy?
 15. Požičané auto - náklady, DZMV
 16. 1% z OC auta v ceskych korunach
 17. vklad na účet
 18. Ako zaúčtovať daňový preplatok v JÚ?
 19. Tlačiarenský stroj - veľkoformátová tlačiareň - odpisová skupina
 20. obedy
 21. predaj cez bazoš
 22. Preprava strojov na stavbu - s DPH?
 23. Faktúra hradená cez ERP
 24. Prenos daňovej povinnosti podľa §69 ods.12
 25. Prenesenie daňovej povinnosti a dopravné náklady.
 26. Základná finančná kontrola
 27. Je možné evidovať prijatú zjednodušenú faktúru v agende riadnych faktúr ?
 28. Transferová dokumentácia - iba obch.transakcie za aktuálny rok
 29. Transferove oceňovanie - len vzniknuté obchody za aktual.rok ?
 30. Fakturácia pre ČR so SK IČ DPH
 31. Je Turbo na autombile technické zhodnotenie?
 32. Účtovanie samovýroby
 33. Spotreba materiálu - účtovanie
 34. Neplatné rozviazanie pracovného pomeru - mimosúdna dohoda
 35. registrácia podľa §7a
 36. Založenie s.r.o. a následny predaj podielu
 37. Treba vystaviť dobropis ak zakaznik chce vymeniť tovar za druhy, ktory je v rovnakej hodnote len inej farbe?
 38. Odpredaj podniku FO-s.r.o.-spriaznené osoby
 39. Prepočítavanie koeficientom - je v tomto prípade potrebné?
 40. Platba mýtneho palivovou kartou
 41. Ak sme označili v daňovom priznaní DPH 3. mesiac a mali sme označiť 1. štvrťrok
 42. zlucenie dvoch sro a DP za predchadzajuci rok povodnej sro
 43. reklamné poukážky? daňový výdavok? DPH?
 44. ako účtujet čerpanie rezevy na dovolenku?
 45. Žiadosť - formulácia žiadosti o vrátenie zaplateneho preddavku
 46. Firma predala výrobnú halu + lakovňu a teraz ju chce kúpiť späť. Čo to obnáša z účtovného a daňového hľadiska?
 47. transferove ocenenie podniku pri predaji zavislej osobe
 48. osoba s prechodným pobytom v SR a registrácia za platiteľa DPH
 49. Prenos daňovej povinnosti - materiál
 50. do ktorej KP zaradit budovu?
 51. nevyplatene dividendy
 52. výdavky na príjmy nezahrňané do základu dane
 53. Preplatok pri prenájme
 54. Ako poslať dopyt na Finančnú správu cez internet?
 55. Odpočitateľné výdavky pri kúpe nehnuteľnosti.
 56. Sprostredkovanie prenájmu
 57. Ako účtovať nemcovi do rakúska?
 58. prechod na s.r.o. a výkaz DPH
 59. Zdanenie celosvetových prijmov-odvody platene na Slovensku
 60. Ako je to s platenim odvodov pri zivnosti a tpp sucasne?
 61. Kúpno-predajná zmluva.
 62. ako nahlasit zmenu adresy firmy na DU ?
 63. Nákup nehmotného tovaru z tretích krajín, následný predaj v EU
 64. Môžem si u dvoch zamestnávateľov uplatňovať nezdaniteľnú časť, keď mám 2 pracovné pomery súčasne?
 65. Bankové poplatky, debetné úroky
 66. dph uplatnená v inom členskom štáte?
 67. Zmysel §5, ods.3, pism. d) zakona o dani z prijmov
 68. nájom ako daňový výdavok?
 69. Ako opravit fakturu vystavená s dph - na fa bez dph prenos daň.povinnosti?
 70. Penále SP - zauctovať do starého roku
 71. Prechodná položka, alebo nie? Samozdanenie alebo nie?
 72. Môžem účtovať materiál aj priamo do spotreby pri spôsobe A?
 73. Daňová evidencia - vyplnenie tabuľky č. 1a v DP B
 74. účtovná závierka v angličtine
 75. Časové rozlíšenie bankových poplatkov?
 76. Daňová strata - rovnomerný odpočet
 77. Aký variab.symbol pri platení týchto daní?
 78. Pohostenie účastníkov seminára
 79. Ako účtovať vinkuláciu peňazí na účte
 80. Prenesenie daňovej povinnosti
 81. Test z uctovnictva
 82. Použite sociálneho fondu - wellnes
 83. Kreslenie portrétov - záloha vopred na účet, potom dobierka - kedy vystaviť FA?
 84. Priemerná cena na hodinu - živnostník účtovník
 85. Práca v Nemecku
 86. platba kartou
 87. externe studium na SS sportovca a danovy bonus
 88. Spoluúčasť pri prenajatom vozidle.
 89. Faktúra z 3/2016
 90. ID účtovanie -platba bankovou katrou
 91. Daňová evidencia, paušálne výdavky
 92. Omylom som odoslala kontrolný výkaz v starom formáte. Čo s tým?
 93. Uzavierka za povodnu firmu po kupe sro
 94. kontrolný výkaz
 95. Rozsudok ESD 2015: Nárok na tzv. úroky z omeškania pri zadržaní nadmerného odpočtu
 96. Nezisková organizácia
 97. dobropis alebo škodová faktúra?
 98. Prísup na EPI
 99. Predaj stavebných pozemkov platcom DPH
 100. Prijatie potvrdenky z finančnej správy
 101. koeficient
 102. nesprávne vystavené FA za rok 2015
 103. Vybavenie kancelárie - ako DHM?
 104. Oprava vystavenej faktúry + daňového priznania
 105. požička z sro pre konatela
 106. DPH tlačivo DPH r. 27 a 28
 107. Prečíslovanie v programe ALFA PLUS
 108. kontrolný výkaz B2 - dátum dodania?
 109. Narok na danovy bonus a pridavok na dieta
 110. Vystavenie FA pre CZ podnikateľa
 111. Mám nárok na odpočet DPH zo stav. prác v roku 2016?
 112. Registrácia DPH
 113. Výsledok hospodárenia
 114. dan z dedicstva v zahranici
 115. Zivnost a automobil a danova evidencia
 116. JU- výdavky ovplyvňujúce ZD-ostatné výdavky
 117. Postupenie pohľadávky
 118. Ako doúčtovať tržbu za predaj tovaru cez platobný terminál, keď nebol vydaný doklad aj z ERP?
 119. Musím účtovať centové vyrovnanie?
 120. Oznamenie o schvaleni uctovnej zavierky sa podava osobne na DU?
 121. viete sa dostať do reg. účt. závierok?
 122. Servis svetelnej reklamy - diagnostika a výmena vadného trafa
 123. kalkulácia vynaložených nákladov pri používaní vlastného náradia
 124. Uctovanie - oneskorene vrateny súdny poplatok
 125. Prenos daňovej povinnosti (Sekcia F)
 126. Registračná pokladňa pre opatrovateľky v Rakúsku
 127. pouzity tovar §6
 128. Ako urovnať nesprávne podané DP k DPH rok 2014?
 129. Tržba z registračnej pokladnice - nesedí mi základ dane a daň z dôvodu zaokrúhľovania
 130. vyvoz a vystavenie faktúry.
 131. Ako zaúčtujem prvý kus tovaru (nepredajný prototyp)pri účtovaní skladu spôsobom B
 132. Môže byť sro malou účtovnou jednotkou, aj keď spĺňa podmienky pre mikro účtovnú jednotku?
 133. Úhrada faktúry ERP
 134. Zamestnanec a reklama
 135. Prevod daňovej povinnosti
 136. Nadobudnutie tovaru a sluzby z ciech
 137. Odvádzanie DPH pri vrátenom tovare
 138. prenesenie daňovej povinnosti-montáž bytových vodomerov
 139. Dohodár, ktorý je zároveň zamestnaný v zahraničí
 140. Faktúrovanie s DPH alebo bez DPH ???
 141. Ako podat priznanie na dan z nehnutelnosti pri budove rozdelenej na samostat.priestory?
 142. občan DPH pri predaji bytu
 143. cukor s brandom a DPH
 144. Pôžička zamestnancovi výpočet úrokov
 145. Preprava tovaru - z DE na SK cez Švajčiarsku firmu - ako s DPH?
 146. Oznámiť zmenu bank.účtu z-teľa aj na SP, ZP - pri odvodoch z miezd ?
 147. vyúčtovacia fa za elektriku bez rozpisu dph
 148. Ako predať tovar cez CZ partnera?
 149. MRP - aký typ DPH pri kovovom odpade?
 150. Účtovníctvo v KORWINE
 151. Recyklačný poplatok vstupuje do ceny materiálu? Účtujem spôsobom A.
 152. DPH pri dodaní plynu
 153. Reštrukturalizácia a prihlásenie pohľadávok
 154. Daňové odpísanie pohľadávky
 155. Neplatca DPH - fakturácia do Čiech
 156. Rozdiel na účte 131 vzniknutý pri dobropise a vrátení tovaru dodávateľovi
 157. Zaznam o prevadzke vozidla (stazky)
 158. odvod dph z vystavených faktúr v období keď živnostník mal byť platcom dph
 159. Potvrdenie pre holandský finančný úrad
 160. účtovanie benefitových poukážok Benefit plus
 161. Daňové priznanie typu B 2015 - príjem SR+ČR
 162. Je možné vystaviť vydavkovy alebo prijmovy pokladničný doklad na seba?
 163. Oprava spevnenej plochy
 164. Aká výška hotovosti môže byť v pokladni FO-SZČO?
 165. prijatý dar z ČR
 166. Ako zaúčtovať v peňažnom denníku výdaj na "špeciálny účet"?
 167. podľa čoho viem, že ide o dividendy za rok 2012 alebo za rok 2013 ako sa to posudzuje?
 168. zmluvna pokuta od Slovak telekom - bez DPH,je to ok?
 169. Vyplatené dividendy - uct. zisk za rok 2012
 170. Učtovníctvo + DPH
 171. budem musiet podat danove priznanie ?
 172. Potvrdenie o príjme z Holandska - JAAROPGAAF - ešte raz
 173. Pracovny fond vo vyplatnej paske-spravny?
 174. Aké odvody musím platiť ?
 175. Dohoda o pracovnej činnosti menej odpracovaných hodín
 176. Daňová strata pri paušále
 177. ako samozdaním fa z Alza s IČ DPH SK
 178. Prihlásená pohľadávka účtovanie
 179. výdavkové doklady
 180. Je chyba ak bločky v účtovníctve z rôznych dátumov sčítam do jedného výdavkového? Ak áno podľa akého zákona.
 181. Ráta sa víkend do dvojtýždňového školenia mimo pracoviska zamestnanca?
 182. Cestovný príkaz - zamestnanec nie je vlastníkom vozidla
 183. Príspevok zamestnavatela na stravu
 184. Faktúry z čerpacej stanice
 185. Tvorba opravnej položky k pohľadávke - spoločnosť zanikla zlúčením
 186. B.3.1. ukazuje mi chybu
 187. Rozdiel vo vykaze SP
 188. SZČO ,registrovaný pre daň podľa par.7a
 189. SZČO a prenajaté auto
 190. Nákup v Mobelixe - je to faktúra alebo zmluva a v tom prípade účtovať na základe bloku z pokladne?
 191. zápočet záväzkov a pohľadávok medzi tromi firmami
 192. szčo a prenajom rodinného domu
 193. Vrátenie osobneho vkladu konateľovi s.r.o.
 194. pozastavenie zivnosti povinna registracia dph
 195. Nákup motorového vozidla do sro
 196. Zmena kalend.roka na hospodársky rok - dopady v účtovníctve
 197. Koľko rokov sa odpisuje čistička odpadových vôd? 20 alebo 40 rokov?
 198. odkúpenie pohľadávok a DPH z vyššieho inkasa
 199. § 69 a montáž panelových hál
 200. Auditor vo firme
 201. zahraničný blok za phl
 202. DPH zdravotná starostlivosť-
 203. Sklad, skladová evidencia
 204. Dodatočné DP aj KV DPH za minulé mesiace
 205. faktura za ubytovanie
 206. Nákup tovaru v hot. ak nie sú peniaze v pokladni, ani na účte
 207. zábezpeka pre DU
 208. Zaradenie do odpis.skupiny
 209. Môžem účtovať 221 / 221? je to ok?
 210. výbava kuchynky v prenajatej kancelárii
 211. Môžem uplatniť prenos daňovej povinnosti na opravu gastrozariadení?
 212. Prenájom bytu ak už som živnostník
 213. Výsluhový dôchodok, zamestnanie a podpora v nezamestnanosti
 214. Administratívny poplatok - prevod vlastníckych práv - Ako zaúčtovať v PU?
 215. oneskorená registrácia DPH - aký je správny výklad zákona?
 216. Dodávka alarmu s montážou
 217. Lekáreň - nový zákon o odpadoch
 218. Mäso nakúpené v Poľsku ako mám zaúčtovať v roku 2016 , s akým DPH?
 219. Náklady na auto tiež 80%
 220. Úroky z pôžičky / z omeškania - zdaňujú sa ??
 221. ako zaúčtovať jednorázové cestovné poistenie?
 222. Vzorky
 223. Auto zaradené v majetku používané aj na súkromné účely - SZČO, platca DPH, Jednoduché účtovníctvo
 224. Zrušenie registrácie DÚ
 225. Vyúčtovacia faktúra za energie
 226. Uplatní sa prenos daňovej povinnosti DPH pri kabelážnych prácach, ktoré nie sú súčasťou budovy?
 227. Faktúra za rozbor pitnej vody
 228. Stravne listky-zamestnavatel
 229. nákup phm v zahraničí a dph
 230. Preplatok z RZ dane a ukonceny PP
 231. ako sa odepisuje záporný goodwill?
 232. Oprava základu dane tuzemské samozdanenie § 69 a daňové priznanie na DPH
 233. Ako funguje pay safe karta ?
 234. Zamestnávanie v Nemecku a odvody do poisťovni.
 235. Ukončenie pracovného pomeru stravné lístky
 236. Môže poberateľ výsluhového dôchodku poberať materskú?
 237. Kombinácia DPH na faktúre
 238. Spĺňa fy podmienky povinnej registrácie DPH?
 239. nákup kolkov a ich refakturácia
 240. Stará pohľadávka
 241. ako úctovat penále od Soc.poistovne za stary rok ?
 242. kedy ukončiť pracovný pomer ?
 243. Kedy je zdaniteľné plnenie?
 244. DPH pri vývoze tovaru s montážou
 245. Príjem rozhodcu na arbitrážnom súde
 246. Preplatok voci ZP a SP na ucte 336, ktory vznikol chybnym uctovanim v predch.rokoch, ako ho zlikvidovat uctovne?
 247. faktúra, ičo a dič
 248. Účtovanie v Omege - začiatočník
 249. Danove obdobie a dan. licencia
 250. Nezdokladovaná úhrada záväzku