PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 [430] 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. uznany alebo neuznany
 2. kontrola DPH a dodatoč.priz.
 3. kurzy
 4. živnostník a dovolenka
 5. SZČO - ČID
 6. Zivnost + zivnost + zavisla cinnost...
 7. Nadobudnutie tovaru neplatcom od platcu z EU
 8. Zaúčtovanie mzdy
 9. Predcasne odkupenie leasingovaneho auta
 10. aké účtovníctvo???
 11. Postúpenie "nového" lízingu
 12. Ako vypočítava DÚ penále? - súrne
 13. KURZ NBS PRI VYSTAVENÍ FAKTÚRY
 14. Zahraničná faktúra-súrne
 15. spôsob "A"
 16. odpisy, obstarávacia cena
 17. Účtovná závierka podľa IAS
 18. Mínusová fa a DPH
 19. Zdanenie prijmov z cennych papierov - vyklad zakona
 20. Daň z motorových vozidiel a motorky
 21. Prezentacia firmy spojená so školením a náklady na občerstvenie pozvaných
 22. DPH pri lízingu
 23. Účtovanie podielových fondov
 24. DPH z PHM v Nemecku
 25. Vstupenka
 26. Aký kurz použiť, keď nemám doklad zo zmenárne?
 27. ÚDAJE PRE INTRASTAT ?
 28. Výpočet dane z motorových vozidiel
 29. Intrastat
 30. omylom poslane peniaze
 31. Platitel a neplatitel DPH
 32. ELEKTRICENKA
 33. Reklamácia pre DÚ
 34. tech.zhodnotenie
 35. Dotácie zo ŠR
 36. Rozdelenie zisku
 37. Analytické účtu
 38. najom sklennika
 39. Obava z účtovania PÚ
 40. ALFA - zálohova + vyúčtovacia faktúra
 41. DPH a diaľničné poplatky v SR
 42. Dátum dodania/dátum uskutoč. ZP
 43. tech.zhodnotenie
 44. Certifikácia Účtovníctvo 2 skúšky
 45. Certifikácia - Manažerské účtovníctvo skúška
 46. Postúpenie pohľadávky
 47. Delimitacia oranizácia
 48. Fa za poskytovanie zdravotnickych sluzieb
 49. zaúčtovanie stravy
 50. reklama a náležitosti fa
 51. PLATBA KREDITNOU KARTOU
 52. Ktorý riadok tlačiva DPH???
 53. DPH
 54. Spotrebný materiál a služby z ČR
 55. Služby špedície - kam s nimi?
 56. Neplatitel DPH - platitelovi DPH .. ?
 57. smernice - verejné obstarávanie
 58. Tovar z ČŠ na dobierku v MRP
 59. Čisté obchodné imanie podnikateľa
 60. stavebné práce v HU a DPH
 61. réžia??
 62. pracovná cesta -Kanada
 63. §25 odstavec 6
 64. Sponzorstvo
 65. Registracia DPH - obrat 1,5mil = len vyvoz sluzieb
 66. služba dodaná z tretieho štátu
 67. spoty
 68. zrušenie organizácie
 69. Príjem vo Veľkej Británii
 70. Sociálna poisťovňa - štátna pomoc!!
 71. skoleni dph
 72. Lietadlo v podnikaní
 73. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň
 74. nadobudnutie tovaru z EU
 75. pokuta do 500,-Sk
 76. Stravne listky - dokupenie za predch.mesiace
 77. podvojné účtovníctvo
 78. Inventarizácia pohľadávok
 79. Účtovná smernica
 80. Odkaz na §16 v AJ
 81. Opäť účtovanie materiálu
 82. Ako pokryt vysoke zriadovacie naklady???
 83. PO občianske združenie - spev.zbor
 84. dobropis a dph
 85. zahraničná faktúra v SKK ?
 86. refakturácia?
 87. preddavky na daň z príjmov FO
 88. Pôžička spoločníkovi
 89. faktúra pred dodaním služby
 90. Nezamestnany a jednorazovy prijem
 91. OPRAVA AUTA
 92. Strata z roku 2002 - umorenie v roku 2004 - musím mať ZD 150 000 ???
 93. JÚ - bufet
 94. Leasing auta platca dph
 95. Os.spotreba alebo pôžička
 96. Nepeňažný vklad pri založení SRO
 97. Likvidácia a.s.
 98. Ubytovanie riaditeľa - zdanenie
 99. odpisy
 100. Predloženie účt.závierky
 101. Nesprávne vypočítané odpisy
 102. DPH a dialničné poplatky v EU
 103. ODPISY :(
 104. fond reprodukcie
 105. cestovné
 106. Dvojitá platba za telefon
 107. Dvojitá platba za telefon
 108. dohoda o platbách - nájomné
 109. vývoz dreva FO do ČR
 110. DPH pri PC v zriaďovacích výdavkoch
 111. DPH
 112. Kurzové rozdiely?
 113. Zmena názvu spol. a dátumy na faktúrach
 114. Zrusenie sro
 115. Sociálny fond
 116. Náhrady za stratu času
 117. Daň z pridanej hodnoty
 118. nákup materiálu za 0,-
 119. účet 261
 120. zabezpečovacia daň
 121. Hotovosť a ČR
 122. DPH a oneskorené doručenie fakturky
 123. súkr.účely a odpis?
 124. DPH mimo krajín EU...
 125. Zmluva o pozicke
 126. prenájom bytu
 127. Neplatitel dane tovar platitelovi v CR
 128. Odpisy a pozemky?
 129. vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste
 130. zaúčtovanie colného dlhu
 131. Zmena obdobia platiteľa DPH
 132. S alebo bez DPH?
 133. Prenájom nehnuteľnosti oslobodený od DPH
 134. výkazy
 135. skúška
 136. Zaškolenie v podvojnom účtovníctve
 137. Zaškolenie v podvojnom účtovníctve
 138. Hľadám Opatrenie MFSR - účtovanie
 139. Mám byť platca DPH pri malom obrate?
 140. technické zhodnotenie
 141. Výročná správa
 142. Verejná zbierka
 143. Dodatočné danové priznanie za rok 2004 PO
 144. Ako účtovat fa po dobropise?
 145. faktúra!
 146. zaradenie hmotneho majetku
 147. Registrácia DPH
 148. prerusenie zivnosti na kratko
 149. Rezervný fond-dualita na triede.06 a 367
 150. Notár a DPH
 151. princíp DPH
 152. Zdanenie podielov na zisku
 153. Likvidácia v.o.s.
 154. Zahraničná osoba
 155. DPH za DHM pri pozastavení živnosti
 156. DPH "na splátky"...
 157. Záloha platená do člen.štátu na obst. HIM
 158. Prijem zo živnosti alebo ostatné prijmy
 159. Zásoby potravín po dátume spotreby
 160. ODPISY r.2005
 161. Združenie fyzických osôb
 162. Nepreplatený dobropis - ako zaúčt.?!?!?!?
 163. DDP ?
 164. OFFSHORE
 165. Účtovanie Cest.kancelárie!!
 166. pracovna pohoda...
 167. Zostavená aj schválená?
 168. spätný leasing
 169. ORIFLAMU
 170. Kompenzácia pohľadávky s nevyúčtovanou zálohou
 171. zaradenie do užívania
 172. Vznik DP
 173. nedobrovolna "čierna duša"
 174. medzinárodná preprava2002,03
 175. Úprava prenajatého priestoru
 176. súvaha k 31.12. .....
 177. nesprávna výška úhrady
 178. Zaradenie nehnuteľnosti
 179. zahraničná faktúra a kurz
 180. odvody
 181. oznamovacia povinnosť emitenta
 182. Prosím pomôžte začinajúcej účtovníčke
 183. Premlčané záväzky ?
 184. zvýšené diéty
 185. Manká a škody do normy
 186. odpis dane SZCO+zavisla cinnost
 187. Kurzový rozdiel pri konkurze
 188. predaj osobneho automobilu
 189. Ukončenie činnosti
 190. Ubytovanie a vysporiadanie DPH
 191. prenájom a DPH
 192. DPH a vývoz
 193. Práca v zahraničí a daň z príjmu
 194. Práca v zahraničí a daň z príjmu
 195. Oprava DPH priznania za rok 2002 ako rozdielovo alebo nanovo
 196. Krádež mobilu
 197. oprava klimatizácie
 198. povinnost registracie - zdruzenie FO
 199. Kam zaúčtovať...?
 200. Ceny v maloobchodoch
 201. Dovezený automobil
 202. Účtovanie DPH pri leasingu
 203. Poplatok za zverejnenie do obch. vestníka?
 204. Doklad do účtovníctva - fa z DE nie na firmu
 205. cesťák a možnosť odpočtu DPH
 206. Záloha na dodanie tovaru do EU
 207. DPH ?
 208. skladová evidencia
 209. prerušenie podnikania a DPH
 210. DPH pri preprave
 211. Náhrada PHM a km za hranicami SR
 212. Zákon o cestovných náhradách
 213. prenájom a DPH
 214. FAKTÚRA
 215. Transformácia organizácie
 216. poskytované služby do EÚ
 217. výročná správa a schválenie UZ za 2004
 218. Spravne zuctovanie DPH
 219. Nákup z Čiech a DPH
 220. ZMENA MAXIMÁLNEHO VYMERIAVACIEHO ZÁKLADU
 221. Montáž v EU a DPH
 222. dopropis na zle vystavenú faktúru
 223. "limit" na DPH
 224. vratenie DPH
 225. Môže ísť do nákladov?
 226. Opravy nákladov a výnosov minulých období
 227. Prosba
 228. zrážková daň
 229. Predaj do krajiny EU
 230. SZČO-cestovné náhrady
 231. predaj zdedeného bytu
 232. S.r.o. - registrácia DPH
 233. občerstvenie
 234. Ako spravne zauctovat?
 235. Samozdanenie pri preprave
 236. havarované auto
 237. Vyberanie 20,- Sk poplatku v lekárni
 238. Žeby koeficient?
 239. faktúra na zálohu
 240. HOLOPRIESTOR-ODPISOVANIE TECH.ZHOD.
 241. Zaokruhľovanie na bločkoch
 242. Vysporiadanie člena združenia DPH pri jeho výstupe
 243. SÚRNE - fakturácia ČR-SR-ČR
 244. Aký druh zmluvy použiť ?
 245. prenos daňovej povinnosti
 246. Pozemky a DPH
 247. Preprava v SR pre zák. z EU
 248. práca v ČR-odvody
 249. Vrátenie materiálu -reklamácia v záručnej dobe
 250. PROSIM O POMOC -