PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 [430] 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452

 1. Dodatočné daňové priznanie vs. výdaje
 2. Faktúra od neplatiteľa z EÚ vystavená neplatiteľovi v SR - sebazdanenie
 3. leasing - spätný
 4. 2 x vyplatený preplatok na dani z príjmu FO
 5. uplatnenie DPH
 6. odpisy
 7. vrátenie dane z mot.vozidiel
 8. účtovanie PHM v alfe (v JÚ)
 9. Zmluva o prenájme vozidla
 10. opravná faktúra
 11. Občianske združenie a prefakturácia prepravy osôb
 12. Dobropis z EÚ
 13. PHM
 14. Cestovné
 15. prepis majetku
 16. Faktura bez DPH od platitela DPH z EU vystavena na neplatitela DPH.
 17. dopropis
 18. Dobropis
 19. Leasing ci uver?
 20. Leasing-tabuľka v exceli
 21. ako zaučtovať?
 22. lekár
 23. kniha jazd a dph od r1998 - 2005
 24. kniha jazd a dph od r1998 - 2005
 25. Zjednodušená registrácia do SP - VÁŠ NÁZOR?
 26. dph - koeficient
 27. analyticka evidencia k DPH
 28. zálohy v JU
 29. Faktúra za stravné poukážky
 30. vyššia skutočná spotreba ako v TP
 31. Odborne seminare
 32. Preddavky FO na daň z príjmov.
 33. Preddavkova FA?
 34. čerpanie sociálneho fondu
 35. Zmena obdobia u platiteľa DPH
 36. Predkladacia správa
 37. Kórea? Nemecko?
 38. daňová kontrola za február 05
 39. Predaj osobného auta
 40. Zahraničná cesta konateľa
 41. DPH
 42. vedenie JU v bytovom spolocenstve
 43. strata
 44. Združenie FO - pracov.na dohodu o vyk.práce
 45. postúpenie leasingu po ukončení živnosti
 46. Priznanie k DPH
 47. Q -preddavky na daň z PPO
 48. Ako zaúčtovať faktúru
 49. Poštové bloky
 50. Sluzby a platba vopred
 51. Auto na leasing.
 52. záväzky v JU
 53. DPH A SPROSTREDKOVANIE OBCHODU
 54. dve autá
 55. kniha pokladne
 56. Nakup tovaru z EU bez vystavenej FA
 57. Oneskorená faktúra o jeden rok
 58. ukončenie podnikania
 59. Obstaranie tovarov a služieb od neplátcov DPH z krajín EU
 60. parkovisko
 61. poplatok v banke?
 62. zásoby b jedn. účtovníctva
 63. preplatok na dani - do kedy?
 64. ?? Ako sa zachovať a ako ...
 65. ako zaúčtovať?
 66. Odhláška organizácie???
 67. Stanovisko k uplatňovaniu DPH pri náhradách trov konania
 68. Daň z príjmu
 69. Rezervný fond
 70. Zmluvné pokuty a DPH
 71. Vrátenie licencie a účtovanie príjmov zo sprostredkovania SDS
 72. DIČ - IČ DPH
 73. Zdaniteľný príjem ?
 74. predpis dane
 75. Dobropis versus skladový výdaj
 76. Prívesný vozík
 77. pomoc pri alfe!
 78. Náklady na dopravu tovaru
 79. forma
 80. DPH v cestovnej aentúre
 81. DPH z pohonných hmôt pri požičanom automobile
 82. Darovanie tovaru
 83. dhlhodobý úver v cudzej mene
 84. Dobrovoľný platiteľ DPH
 85. odpocet na manzelku
 86. odpo
 87. DPH pri dovoze
 88. Kniha došlej pošty .
 89. Aktualizácia softveru
 90. Miesto podnikania versus miesto vykonu prace
 91. mandátna zmluva
 92. lízingové splátky
 93. Daň z motorových vozidiel - zamestnanci
 94. daň z úrokov z BÚ
 95. Otázna záväznosť výkladov
 96. Predaj novín časopisov - remitenda -plátca DPH
 97. 602 alebo 604?
 98. Postupenie pohladavky
 99. vypis z registra trestov
 100. Uhradené navyše
 101. Dodatocne priznanie
 102. mesačná uzávierka
 103. Výpočet koeficientom
 104. Odpredaj zdedeného tovaru
 105. výkup telefónu!!!
 106. Oprávnenie fakturovať
 107. Prokurista a náklady
 108. Dovoz auta z USA
 109. Leasing - zaradenia auta do použivania
 110. Hotovostná Fa z ERP
 111. Tiez prehlad - plz help
 112. ako zaúčtujete?
 113. Preklad tovaru vyvážaného tov. do TŠ
 114. Neoprávnene vybaraná DPH-neplatcom - ako učtovať ?????
 115. Neoprávnene vybaraná DPH-neplatcom - ako učtovať ?????
 116. príjem z kapitálového majetku
 117. Dátum dodania a neplatiteľ DPH
 118. Súčinnosť pri daňovej kontrole iného subjektu
 119. tovar alebo výrobky a služby?
 120. pohonné hmoty
 121. Fakt.za cestu k zákazníkovi v EU
 122. Ako účtujete toto?
 123. pokračovateľ leasingu
 124. 512 CESTOVNE
 125. Doucovanie anglictiny - ako to dat do nakladu?
 126. Kontrola z úradu práce na krytie príspevku
 127. danovy nerezident prenajimatel a ja Slovak najomca
 128. Predaj nehnutelnosti s DPH
 129. ovplyvnenie dani z príjmu SZČO a soc poist
 130. Dane študentov a nezamestnaných
 131. starý leasing a DPH
 132. Kniha jázd - presun medzi prevádzkami
 133. Pohladavky
 134. Odmena konateľovi
 135. Kúpa automobil.prostriedku v ČR
 136. Daň z nehnuteľnosti - nesprávny výpočet
 137. stravování
 138. Preradenie auta z podnikania na FO
 139. PLATCA DPH ?
 140. Predaj bytu v OV
 141. Vyúčtovanie, prosím, poraďte
 142. Chcem zamestnat prvého zamestnanca ako zacat???
 143. štatistika priemernej mzdy v SR a v ZAHR.
 144. Bartrový systém VOICE - účtovanie
 145. Auditorske prispevky
 146. účtovanie cestovných náhrad
 147. Registrácia DPH.
 148. účtovníctvo obcí a rozpočtových organizácií
 149. Zdaňovanie prijmu zo zisku + odvody
 150. Štvrťročný prehľad-tlačivo
 151. SZCO a dialnicna nalepka
 152. znova počítač
 153. Sociálny fond - nevyčerpané prostriedky
 154. Fakturácia prenájmu
 155. Registratúprny poriadok a plán do júna!
 156. Predaj odkúpenej pohľadávky
 157. Vrátenie odpočítanej dane
 158. DiplFR
 159. Účtovanie v peň.denníku JU
 160. TABULKA ku KJ
 161. Ako ziskat dane z Irska?
 162. prosím o radu-predaj skladu /pokus o rým/
 163. konstantny symbol
 164. Predaj tovaru v EÚ a mimo EÚ - DPH
 165. preddavok-zdrav.poist.
 166. Žiadosť o vyjadrenie od DR SR
 167. Zrážková daň
 168. Výnosy
 169. Strata za rok 2004 a oprava výkazov
 170. prenájom bytu - výdavky
 171. navýšenie ceny po funuse a DPH
 172. zriaďovacie náklady
 173. Ojazdené auto a DPH?
 174. DPH..?
 175. Dan a praca v Rakusku.
 176. Sponzorstvo a dane
 177. cestovné a dph
 178. Osobný automobil
 179. AKO ZISTIM KOEFICIENT
 180. Predaj podniku
 181. zaokrúhlenie vo výkaze
 182. Sluzba vykonana v EU
 183. Odpustenie daní.....?
 184. Zmena ucelu zaradenia HIM
 185. inventúra a inventarizácia
 186. Znovu o evidencii jázd
 187. životné poistenie- do nákladov?
 188. nájomné
 189. DPH - preprava do Švajčiarska
 190. skladiskový list
 191. zdanenie nadobudnuteho auta
 192. účtovanie nájomného
 193. Či môžem???
 194. Inventúrny súpis - ako na to?
 195. jednoduche uctovnictvo
 196. Riadky v DP DPH
 197. Úver a DPH
 198. Zriadenie vecného bremena
 199. Priznanie k DPH - základ dane
 200. Výdavkový doklad
 201. Súkromné jazdy na služobnom aute
 202. Dan z prevodu nehnutelnosti (dar-otec)
 203. DPH a Poľská faktúra
 204. Prechod z JU na PU
 205. DPH - Fyzická osoba
 206. auto z EU
 207. platba exekútorovi
 208. SZČO-exekúcia
 209. Certifikácia účtovníka právnickej osoby
 210. Pozastavena zivnost a priznanie k DPH
 211. Nesprávne vyčíslená DPH
 212. Prenajímanie nehnuteľnosti a DPH
 213. Deň dodania
 214. Súvaha, s.r.o. a jej certifikácie
 215. SC a súkromné auto - cestovné náklady
 216. Auto a spotrebný úver
 217. kompenzácie
 218. Dátum
 219. Pomoc - Ukoncenie leasingu
 220. Krádež auta na leasing
 221. Exekúcia zamestnanca
 222. Doklad ????
 223. postúpenie kúpenej pohľadávky
 224. kurz.rozdiel-účtovanie v ČR
 225. premiestnenie tovaru do ČR
 226. SR poskytuje zváračské práce v PL pre CZ
 227. DPH a stravné listky
 228. DIČ na dodacích
 229. nový platiteľ DPH a zál.platby za plyn
 230. Opravy a leasing
 231. Fakturacia sluzby - zahranicie
 232. Nespotrebované poistné
 233. este raz koeficient
 234. Pokladňa, haliere, zaokrúhľovanie
 235. NAKUP NOŽIKA DO OBR.STROJA
 236. meškanie faktúry a DPH
 237. DHIM
 238. stavebny pozemok a DPH
 239. pomoc s majetkom
 240. Bonus a skonto od 1.1.2005
 241. tech.zhodnotenie r.2002
 242. Kedy použiť koeficient?
 243. Odpisy pri zruseni zivnosti
 244. Obrat v cest. agenture
 245. prevzatie záväzku
 246. Čistiace prostriedky
 247. Zaradenie os. auto do majetku po skončení leasingu
 248. Sponzorský dar
 249. Jedna služobná cesta pre dve firmy...??
 250. DPH - os. automobil, IM