1. remeselná živnosť 60% (15 replies)
 2. Vybavenie kuchyňky, odpis budovy (1 replies)
 3. Platby not.poplatkov-DPH (20 replies)
 4. Odpočet DPH (2 replies)
 5. DPH-bločky z MR (2 replies)
 6. Jednorázový poplatok a DPH (2 replies)
 7. REFAKTURACIA - prepravna sluzba (0 replies)
 8. Zahraničná záloha (4 replies)
 9. Vyúčtovacia faktúra (3 replies)
 10. zákazková výroba (1 replies)
 11. Sprostredkovanie poistenia v náväznosti na DPH (13 replies)
 12. Potvrdenie na kópiu daň. priznania (11 replies)
 13. Spôsob fakturácie (0 replies)
 14. chyba v prílohe daňového priznania (4 replies)
 15. Prijmy, ktore nie su zivnostou ani podnikanim (17 replies)
 16. Ročné zúčtovanie DPH (1 replies)
 17. odpisy z nehnuteľnosti (5 replies)
 18. Pokuta z DU - preplatenie cez poistku (10 replies)
 19. Prispevok na oblečenie (5 replies)
 20. práce v NSR (3 replies)
 21. oneskorené platenie leasingu (14 replies)
 22. rezerva (32 replies)
 23. HM alebo DHM (2 replies)
 24. ČSOB účet (17 replies)
 25. Platiteľ DPH (1 replies)
 26. Nákup ojzdeného auta z EU neplatcom DPH (14 replies)
 27. Dátum dodania - preddavková fa a následná ostrá (2 replies)
 28. Nevymozitelna pohladavka v JU (2 replies)
 29. Daňové priznanie DPH (11 replies)
 30. platby cez internet - ako dokladovat? (9 replies)
 31. DPH (14 replies)
 32. FA z ČR za výstavu s DPH (5 replies)
 33. Auto, ktoré nie je v podnikaní (11 replies)
 34. Trojstranný obchod s odberateľom z nečlenskej krajiny (3 replies)
 35. úhrada na nesprávny účet (4 replies)
 36. DPH-uloženie tovaru (8 replies)
 37. Nedoplatok za predchadzajuce obdobie. (1 replies)
 38. Vystavenie faktúry za prepravu (2 replies)
 39. Kto má pravdu? HELP ME!!! (2 replies)
 40. Audit (4 replies)
 41. Vrátili mi tovar z minulého roku (4 replies)
 42. Obstaranie auta v tuzemsku (22 replies)
 43. Sociálny fond v MONEYS3 (6 replies)
 44. Vystavenie zálohovej faktúry (27 replies)
 45. Prenájom súkromného auta (3 replies)
 46. Kaviareň a PÚ (13 replies)
 47. odvod DPH (1 replies)
 48. Renault (2 replies)
 49. Spotreba PHM (6 replies)
 50. Student vs reklamna agentura - zmluva o dielo (12 replies)
 51. preinvestovanie (9 replies)
 52. Faktúra z ČR s vypočítanou DPH (8 replies)
 53. SZCO a PN (4 replies)
 54. Vznik daňovej povinnosti (2 replies)
 55. Zdaniteľné plnenie (0 replies)
 56. Odpisovanie auta kupeneho v hotovosti (4 replies)
 57. Predaj alkoholu a hlásenia CÚ (9 replies)
 58. elektronická faktúra (33 replies)
 59. komplikovaný cesťák (11 replies)
 60. trvalý pobyt (3 replies)
 61. prefakturácia ubytovania (1 replies)
 62. Vyplatenie zisku 2004 - zahraničný konateľ (7 replies)
 63. Leasing a neplatca DPH (26 replies)
 64. Ako zaúčtovať... (6 replies)
 65. ako odpisovať? (2 replies)
 66. Nevyfakt. dodávka a DPH (3 replies)
 67. Refakturácia PHM a DPH (22 replies)
 68. Kurzový rozdiel pri leasingu (1 replies)
 69. SK auto do CZ nakladov ?! (11 replies)
 70. Faktúra od Česmadu ČR (4 replies)
 71. upratovanie a cestovne (11 replies)
 72. Faktúra z júna (7 replies)
 73. Faktúry v Eur, úhrady v Zlotých (8 replies)
 74. Oceňovanie valut po 01.01.2005 (13 replies)
 75. Predaj autorskych prav mimo SR a DPH (3 replies)
 76. Nákup kávovaru v Nemecku (7 replies)
 77. FAKTURA Z 12/2004 (5 replies)
 78. Identifikačné údaje. (18 replies)
 79. Náklady do doby zaplatenia cestnej dane (2 replies)
 80. Cena PHM-odkiaľ? (9 replies)
 81. dan z motorových vozidiel (1 replies)
 82. ÚVER V JÚ !!! (2 replies)
 83. Tlačivo oznámenia o prijatí minimálnej pomoci (0 replies)
 84. pokladničná kniha (7 replies)
 85. Štipendium poskytnuté firmou (3 replies)
 86. vyplatenie škody (4 replies)
 87. Odmena za služby zahraničnému nepodnikateľovi (5 replies)
 88. DPH a finančný bonus (5 replies)
 89. Faktúra (5 replies)
 90. DPH a leasing (18 replies)
 91. dividendy a ich vypltenie (6 replies)
 92. penále (16 replies)
 93. Mobilný telefon v s.r.o. (7 replies)
 94. POZEMOK (6 replies)
 95. Tovar z ČŠ (1 replies)
 96. DAŇOVÝ ÚRAD - potvrdenie o DzP (4 replies)
 97. Neplatca DPH fakturuje platcovi (11 replies)
 98. Komisná zmluva (2 replies)
 99. krátenie stravného (27 replies)
 100. vymáhanie pohľadávky (23 replies)
 101. Prechod PRIMA na pausal, faktura (4 replies)
 102. DHIM (34 replies)
 103. Kombinovaná faktúra (5 replies)
 104. Kombinovaná faktúra (4 replies)
 105. odmena za osobnu asistenciu (3 replies)
 106. Obchodné podiely (24 replies)
 107. Poplatok za dodatok k líz. zmluve a DPH (4 replies)
 108. Oslobodenie od DPH (4 replies)
 109. Praca v zahranici + praca navyse zo Slovenska (4 replies)
 110. Účtovanie lízingu v JÚ (14 replies)
 111. zrážková daň (4 replies)
 112. Trostranný obchod ???? (3 replies)
 113. účet 381 v priebehu roka (13 replies)
 114. DPH a výroba dverí s montážou pre súkromnú osobu v Rakúsku (2 replies)
 115. príspevok z ESF a daň z neho? (20 replies)
 116. Zmluva o obchodnom združeni medzi FO (3 replies)
 117. Deň dodania faktúry (33 replies)
 118. Vyuctovanie PC v ČR - nakup tovaru (4 replies)
 119. Ucet za ubytovanie mimo EU (6 replies)
 120. KARTY CCS - DPH a refakturácia (4 replies)
 121. 100% záloha-zahr.faktúra (4 replies)
 122. vyčíslenie DPH pri dodaní služby do ČR (13 replies)
 123. pozicane auto (7 replies)
 124. nulová NC (2 replies)
 125. Preprava v CK a DPH (9 replies)
 126. Nadobudnutie software a DPH (12 replies)
 127. fakturácia - zmluva o sprostr. - splátky (21 replies)
 128. Lahôdka (1 replies)
 129. Daň z príjmu na začiatku podnikania u aj zamestnanej osoby (3 replies)
 130. Odpis sk. - 4 kolka (3 replies)
 131. Odpisy altánku (3 replies)
 132. Leasing v cudzej mene (25 replies)
 133. Zabezpečovací systém do auta (1 replies)
 134. pozemok - majetok alebo tovar? (13 replies)
 135. prenájom bytu rakúskym občanom (2 replies)
 136. Výkaz??? (5 replies)
 137. HIM a opravy (6 replies)
 138. Kupa pozemku za ucelom jeho predaj (35 replies)
 139. uplatnenie DPH pre registráciou DPH (7 replies)
 140. ERP a GT3 (5 replies)
 141. INTRASTAT - software (3 replies)
 142. STORNO FAKTURA (4 replies)
 143. Zálohová faktúra (11 replies)
 144. IC DPH v Španielsku (30 replies)
 145. Výdavky (6 replies)
 146. Nákup PHM v zahraničí (41 replies)
 147. nakup a predaj tovaru v CR slov. FY (1 replies)
 148. Učtovanie faktúry a intermediálneho poplatku. (3 replies)
 149. Medzinárodná preprava (7 replies)
 150. cestovné náhrady - otázka (23 replies)
 151. poplatok za vodičský kurz v jedn.účtovníctve (3 replies)
 152. Zrušenie bez likvidácie - účtovanie (18 replies)
 153. Kúpa domu a predaj bytu (9 replies)
 154. DPH-fakturacia do Maďarska (1 replies)
 155. zivnostník a náhrada PHM , stravneho (1 replies)
 156. Zákon o DPH v Maďarsku (3 replies)
 157. registrácia v ČR pri poskytovaní prac.sily? (3 replies)
 158. nový monitor (11 replies)
 159. nadobudnutie podielov v inej spoločnosti (1 replies)
 160. FO - živnostník a koncesionársky poplatok (3 replies)
 161. Kvetináče, zemina a kvety- dan. náklad, odpočet dph? (5 replies)
 162. Súkromný lekár a faktúry (8 replies)
 163. DPH a auto dovezene. (2 replies)
 164. DPH a koeficient. (5 replies)
 165. Nehnutelnost a dph. (5 replies)
 166. Zaradenie MV do podnikania (82 replies)
 167. Doklad vystavený na manželku (2 replies)
 168. slovenská spoločnosť dodáva službu v rakúsku pre nemeckú spoločnosť (14 replies)
 169. pohladavky voci skrachovanej firme (1 replies)
 170. obstaranie majetku-čo všetko? (4 replies)
 171. prívesný vozík (5 replies)
 172. Preukázanie daňového bonusu (3 replies)
 173. odpočet DPH (8 replies)
 174. Update softver z CR (2 replies)
 175. Faktúra do ČR (141 replies)
 176. účet "trust account" (2 replies)
 177. Predaj auta a daň (12 replies)
 178. Služobná pracovná cesta USA (5 replies)
 179. Lising (1 replies)
 180. Zdravotné poistenie (2 replies)
 181. POHYBY TOVARU NA SKLADOCH - správnosť zaúčtovania ??? (16 replies)
 182. priznanie dane z motorovych vozidiel (15 replies)
 183. Otvorenie živnosti (1 replies)
 184. Fakturovanie do Čiech/ovocie/ (1 replies)
 185. vreckové (11 replies)
 186. DPH a vývoz (4 replies)
 187. živnosť a odvody (3 replies)
 188. aké účtovníctvo? JÚ alebo PÚ? (8 replies)
 189. Zriadovanie skladu - URGENT (2 replies)
 190. Odpis majetku (86 replies)
 191. Refundácia DPH zo zahraničia (29 replies)
 192. Dobropis (5 replies)
 193. Nákup tovaru od nepodnikateľa FO (2 replies)
 194. Vyplatený podiel členovi združenia pri výstupe . (68 replies)
 195. Otázka (7 replies)
 196. Pracovná cesta a daň.výdavky (4 replies)
 197. Kurzové rozdiely - dobropisy (8 replies)
 198. Rezijné výdavky (10 replies)
 199. Obstarávanie stavby (3 replies)
 200. Kurzové rozdiely - dobropisy (6 replies)
 201. ČO ZAPLATIŤ DÚ? (1 replies)
 202. DPH pri sprostredkovani služieb (1 replies)
 203. szčo pracujúci v Eú (1 replies)
 204. Oprava ako daňový výdavok (2 replies)
 205. predaj bytu (1 replies)
 206. Predaj domu, ktorý bol prenajímaný (6 replies)
 207. dátum účtovného zápisu (15 replies)
 208. Ako viest uctovnictvo? (10 replies)
 209. futbalovy klub (3 replies)
 210. Podcenie zásob (2 replies)
 211. Notebook-zivnostník (8 replies)
 212. Obcasna zivnost? (7 replies)
 213. Reštaurácia v JU (31 replies)
 214. odpisy autorského práva (1 replies)
 215. CASH FLOW (48 replies)
 216. Daňový doklad plátcům DPH - dodání z ČR osobou reg. k dani v SR (11 replies)
 217. Osnova (3 replies)
 218. Kontrola DPH za 1. a 2. štvrťrok 2005 (76 replies)
 219. dobropis (4 replies)
 220. ako zaúčtovať chybu? (8 replies)
 221. dividendy (6 replies)
 222. Predaj auta-odpisy (26 replies)
 223. režim DPH ? (1 replies)
 224. nakup domu? (3 replies)
 225. Preddavky dane z príjmu z úrokov vo v.o.s. (4 replies)
 226. Tvorba rezervy na mnozstevny rabat (15 replies)
 227. Faktúra z Čiech (2 replies)
 228. Potrebujem pomôcť (3 replies)
 229. zaradenie DNM do užívania (9 replies)
 230. zaradenie DNM do užívania (0 replies)
 231. Prík.zmluva-účtovanie (13 replies)
 232. Účtovanie emisných certifikátov (3 replies)
 233. Vyhlásenie na zdanenie (5 replies)
 234. Základ dane pri nadob.tovaru z ČŠ (3 replies)
 235. Spotrebný úver (2 replies)
 236. náklady pred začatím podnikania (3 replies)
 237. Splatnosť faktúry (2 replies)
 238. PRECHOD Z JEDNODUCHEHO DO PODVOJNEHO UCTOVNICTVA (16 replies)
 239. Poraďte prosím!!! (10 replies)
 240. B spôsob účtovania (47 replies)
 241. Posledný kontrolovateľný rok (14 replies)
 242. Vedenie uctovnictva - ako sa pohybuju ceny?? (27 replies)
 243. Kurz NBS a sviatok (11 replies)
 244. Sklad mimo prevadzky (3 replies)
 245. Leasing - akontacia a odpocet DPH (2 replies)
 246. Prebytočný majetok (0 replies)
 247. vyplatenie zisku s.r.o. (16 replies)
 248. Deň zdaniteľného plnenia (8 replies)
 249. Fa do Švajčiarska (1 replies)
 250. Výkup (8 replies)