PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 [431] 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. PC na splátky
 2. účtovanie PHM
 3. Prepravný doklad
 4. nákup automobilu v zahraničí
 5. Dodatočné daňové priznanie
 6. dátum platnosti poverenia
 7. realitná kancelária
 8. daňový bonus a daň z príjmu
 9. PHM do zákazníckych vozidiel
 10. Kontrola DPH v MoneyS3
 11. Odpis pohľadávok
 12. provízie
 13. platby do poisťovní
 14. Vlastné akcie
 15. odpisovanie pri lízingu
 16. lekaren
 17. Predaj olejov
 18. Predaj úžitkového auta do EU
 19. fakturácia za prenájom
 20. bezplatný prenájom
 21. prenájom dopravného prostriedku
 22. prevod z uctu na ucet FO
 23. Dar
 24. služba zo zahraničia
 25. Výpočet DPH do zahraničia
 26. fakturácia po registrácii
 27. Prihlásenie na DÚ
 28. Vreckové ???
 29. registracia pre DPH v zahranici
 30. opr polozky
 31. Nákup devíz od fiz. resp. právn. osoby
 32. zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb
 33. Nákup a predaj tovaru na komis
 34. Prehľad platenia poistného na soc. poitenie od 1. júla 2005
 35. Ktorý riadok priznania?
 36. PHM a jeho kontrola
 37. Lehota podania DP pri zruseni zivnosti
 38. Cestovne nahrady
 39. dan z nehnutelnosti
 40. JÚ - obchod
 41. Kalkulacka www.drsr.sk
 42. Platený sviatok - nárok na str. lístok?
 43. Doprava k dovozu tovaru
 44. Jednostranný zápočet
 45. Bankovy ucet a zdanovanie
 46. 2%daň použitie
 47. uznany alebo neuznany
 48. kontrola DPH a dodatoč.priz.
 49. kurzy
 50. živnostník a dovolenka
 51. SZČO - ČID
 52. Zivnost + zivnost + zavisla cinnost...
 53. Nadobudnutie tovaru neplatcom od platcu z EU
 54. Zaúčtovanie mzdy
 55. Predcasne odkupenie leasingovaneho auta
 56. aké účtovníctvo???
 57. Postúpenie "nového" lízingu
 58. Ako vypočítava DÚ penále? - súrne
 59. KURZ NBS PRI VYSTAVENÍ FAKTÚRY
 60. Zahraničná faktúra-súrne
 61. spôsob "A"
 62. odpisy, obstarávacia cena
 63. Účtovná závierka podľa IAS
 64. Mínusová fa a DPH
 65. Zdanenie prijmov z cennych papierov - vyklad zakona
 66. Daň z motorových vozidiel a motorky
 67. Prezentacia firmy spojená so školením a náklady na občerstvenie pozvaných
 68. DPH pri lízingu
 69. Účtovanie podielových fondov
 70. DPH z PHM v Nemecku
 71. Vstupenka
 72. Aký kurz použiť, keď nemám doklad zo zmenárne?
 73. ÚDAJE PRE INTRASTAT ?
 74. Výpočet dane z motorových vozidiel
 75. Intrastat
 76. omylom poslane peniaze
 77. Platitel a neplatitel DPH
 78. ELEKTRICENKA
 79. Reklamácia pre DÚ
 80. tech.zhodnotenie
 81. Dotácie zo ŠR
 82. Rozdelenie zisku
 83. Analytické účtu
 84. najom sklennika
 85. Obava z účtovania PÚ
 86. ALFA - zálohova + vyúčtovacia faktúra
 87. DPH a diaľničné poplatky v SR
 88. Dátum dodania/dátum uskutoč. ZP
 89. tech.zhodnotenie
 90. Certifikácia Účtovníctvo 2 skúšky
 91. Certifikácia - Manažerské účtovníctvo skúška
 92. Postúpenie pohľadávky
 93. Delimitacia oranizácia
 94. Fa za poskytovanie zdravotnickych sluzieb
 95. zaúčtovanie stravy
 96. reklama a náležitosti fa
 97. PLATBA KREDITNOU KARTOU
 98. Ktorý riadok tlačiva DPH???
 99. DPH
 100. Spotrebný materiál a služby z ČR
 101. Služby špedície - kam s nimi?
 102. Neplatitel DPH - platitelovi DPH .. ?
 103. smernice - verejné obstarávanie
 104. Tovar z ČŠ na dobierku v MRP
 105. Čisté obchodné imanie podnikateľa
 106. stavebné práce v HU a DPH
 107. réžia??
 108. pracovná cesta -Kanada
 109. §25 odstavec 6
 110. Sponzorstvo
 111. Registracia DPH - obrat 1,5mil = len vyvoz sluzieb
 112. služba dodaná z tretieho štátu
 113. spoty
 114. zrušenie organizácie
 115. Príjem vo Veľkej Británii
 116. Sociálna poisťovňa - štátna pomoc!!
 117. skoleni dph
 118. Lietadlo v podnikaní
 119. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň
 120. nadobudnutie tovaru z EU
 121. pokuta do 500,-Sk
 122. Stravne listky - dokupenie za predch.mesiace
 123. podvojné účtovníctvo
 124. Inventarizácia pohľadávok
 125. Účtovná smernica
 126. Odkaz na §16 v AJ
 127. Opäť účtovanie materiálu
 128. Ako pokryt vysoke zriadovacie naklady???
 129. PO občianske združenie - spev.zbor
 130. dobropis a dph
 131. zahraničná faktúra v SKK ?
 132. refakturácia?
 133. preddavky na daň z príjmov FO
 134. Pôžička spoločníkovi
 135. faktúra pred dodaním služby
 136. Nezamestnany a jednorazovy prijem
 137. OPRAVA AUTA
 138. Strata z roku 2002 - umorenie v roku 2004 - musím mať ZD 150 000 ???
 139. JÚ - bufet
 140. Leasing auta platca dph
 141. Os.spotreba alebo pôžička
 142. Nepeňažný vklad pri založení SRO
 143. Likvidácia a.s.
 144. Ubytovanie riaditeľa - zdanenie
 145. odpisy
 146. Predloženie účt.závierky
 147. Nesprávne vypočítané odpisy
 148. DPH a dialničné poplatky v EU
 149. ODPISY :(
 150. fond reprodukcie
 151. cestovné
 152. Dvojitá platba za telefon
 153. Dvojitá platba za telefon
 154. dohoda o platbách - nájomné
 155. vývoz dreva FO do ČR
 156. DPH pri PC v zriaďovacích výdavkoch
 157. DPH
 158. Kurzové rozdiely?
 159. Zmena názvu spol. a dátumy na faktúrach
 160. Zrusenie sro
 161. Sociálny fond
 162. Náhrady za stratu času
 163. Daň z pridanej hodnoty
 164. nákup materiálu za 0,-
 165. účet 261
 166. zabezpečovacia daň
 167. Hotovosť a ČR
 168. DPH a oneskorené doručenie fakturky
 169. súkr.účely a odpis?
 170. DPH mimo krajín EU...
 171. Zmluva o pozicke
 172. prenájom bytu
 173. Neplatitel dane tovar platitelovi v CR
 174. Odpisy a pozemky?
 175. vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste
 176. zaúčtovanie colného dlhu
 177. Zmena obdobia platiteľa DPH
 178. S alebo bez DPH?
 179. Prenájom nehnuteľnosti oslobodený od DPH
 180. výkazy
 181. skúška
 182. Zaškolenie v podvojnom účtovníctve
 183. Zaškolenie v podvojnom účtovníctve
 184. Hľadám Opatrenie MFSR - účtovanie
 185. Mám byť platca DPH pri malom obrate?
 186. technické zhodnotenie
 187. Výročná správa
 188. Verejná zbierka
 189. Dodatočné danové priznanie za rok 2004 PO
 190. Ako účtovat fa po dobropise?
 191. faktúra!
 192. zaradenie hmotneho majetku
 193. Registrácia DPH
 194. prerusenie zivnosti na kratko
 195. Rezervný fond-dualita na triede.06 a 367
 196. Notár a DPH
 197. princíp DPH
 198. Zdanenie podielov na zisku
 199. Likvidácia v.o.s.
 200. Zahraničná osoba
 201. DPH za DHM pri pozastavení živnosti
 202. DPH "na splátky"...
 203. Záloha platená do člen.štátu na obst. HIM
 204. Prijem zo živnosti alebo ostatné prijmy
 205. Zásoby potravín po dátume spotreby
 206. ODPISY r.2005
 207. Združenie fyzických osôb
 208. Nepreplatený dobropis - ako zaúčt.?!?!?!?
 209. DDP ?
 210. OFFSHORE
 211. Účtovanie Cest.kancelárie!!
 212. pracovna pohoda...
 213. Zostavená aj schválená?
 214. spätný leasing
 215. ORIFLAMU
 216. Kompenzácia pohľadávky s nevyúčtovanou zálohou
 217. zaradenie do užívania
 218. Vznik DP
 219. nedobrovolna "čierna duša"
 220. medzinárodná preprava2002,03
 221. Úprava prenajatého priestoru
 222. súvaha k 31.12. .....
 223. nesprávna výška úhrady
 224. Zaradenie nehnuteľnosti
 225. zahraničná faktúra a kurz
 226. odvody
 227. oznamovacia povinnosť emitenta
 228. Prosím pomôžte začinajúcej účtovníčke
 229. Premlčané záväzky ?
 230. zvýšené diéty
 231. Manká a škody do normy
 232. odpis dane SZCO+zavisla cinnost
 233. Kurzový rozdiel pri konkurze
 234. predaj osobneho automobilu
 235. Ukončenie činnosti
 236. Ubytovanie a vysporiadanie DPH
 237. prenájom a DPH
 238. DPH a vývoz
 239. Práca v zahraničí a daň z príjmu
 240. Práca v zahraničí a daň z príjmu
 241. Oprava DPH priznania za rok 2002 ako rozdielovo alebo nanovo
 242. Krádež mobilu
 243. oprava klimatizácie
 244. povinnost registracie - zdruzenie FO
 245. Kam zaúčtovať...?
 246. Ceny v maloobchodoch
 247. Dovezený automobil
 248. Účtovanie DPH pri leasingu
 249. Poplatok za zverejnenie do obch. vestníka?
 250. Doklad do účtovníctva - fa z DE nie na firmu