1. Poplatky za bank.ucet, easy karta- ako uctovat? (13 replies)
 2. Podnikateľský účet (4 replies)
 3. Súhrnný výkaz DPH (2 replies)
 4. Faktúra -Dátum uskutočnenia účtovného prípadu (20 replies)
 5. ubytovanie (1 replies)
 6. Prenájom a parkovanie (0 replies)
 7. nealko a zamestnanci (7 replies)
 8. POKUTA-oznamovacia povinnost Colny urad (8 replies)
 9. Predaj bytu, ktorý bol prenajímaný (2 replies)
 10. Dodanie tovaru neplatiteľom neplatiteľovi (6 replies)
 11. kaucia (7 replies)
 12. Založenie a vznik s.r.o. - otváracia súvaha (60 replies)
 13. Dve faktúry k jednej dodávke a DPH (2 replies)
 14. reklamacie (8 replies)
 15. skladník - skladníčka (6 replies)
 16. Zaradenie majetku (6 replies)
 17. Majetkové priznanie (3 replies)
 18. Účtovanie zaokr.rozdielov. (5 replies)
 19. úhrada straty-predpis (5 replies)
 20. Leasing (3 replies)
 21. uhradená len DPH (2 replies)
 22. fakturácia do zahraničia (9 replies)
 23. ako zaúčtovať? (4 replies)
 24. predfaktúra (11 replies)
 25. služby poskytnuté colnou deklaráciou (7 replies)
 26. Ukončenie živnosti-DPH (7 replies)
 27. Zmenáreň (10 replies)
 28. evidencia stavby v jednoduchom účtovníctve (1 replies)
 29. odpočet DPH (8 replies)
 30. cestna dan - pausalne nahrady (3 replies)
 31. Finančná rada (3 replies)
 32. Bankový úšet v EUR (27 replies)
 33. Umelec, nie živnostník a daňové výdavky (2 replies)
 34. Zakladne imanie a rezervny fond u sro (4 replies)
 35. Naklady na zalozenie sro. (23 replies)
 36. Dodatočné alebo riadne DPH? (5 replies)
 37. Podnikateľ zákazka živnostníci. (8 replies)
 38. Pokladničné doklady dá sa to? (5 replies)
 39. Dve firmy - jeden POS terminál (3 replies)
 40. Doklady z minulých mesiacov (15 replies)
 41. Registrácia za platiteľa a zostatkova cena HIM (12 replies)
 42. Leasing firem. osobného automobilu (1 replies)
 43. Zmluva o dielo a odvody (4 replies)
 44. Kurzové rozdiely pri zálohách (53 replies)
 45. Odmena člena štat. orgánu a daň (1 replies)
 46. DPH (3 replies)
 47. zaúčtovanie účtovných prípadov v podvojnom účtovníctve (1 replies)
 48. mrp - dph na pokladni (2 replies)
 49. Umorovanie straty (6 replies)
 50. zase súkromné jazdy (2 replies)
 51. Zberné účtovné doklady (23 replies)
 52. ako zauctovat zs (2 replies)
 53. Výdavky na štúdium u FO-sú daň.výdavky? (11 replies)
 54. Združenie fyz.osôb-DPH (0 replies)
 55. Prosím, veľmi veľmi súrne - § 15 ods.7 (5 replies)
 56. Poplatok z reklamy (1 replies)
 57. Odpočet DPH po podaní daň.priz. (1 replies)
 58. Dražba (7 replies)
 59. 2fa,zaplatené+vrátené,čo s tým? (20 replies)
 60. Fa za mobil - problem! Hilfe! (7 replies)
 61. Uctovnictvo a cesty (18 replies)
 62. Podiel na základnom imaní v a.s. - ocenenie akcii (1 replies)
 63. danovy bonus (1 replies)
 64. Náklady vs. bytové priestory (2 replies)
 65. Rozdiel v učtovníctve (5 replies)
 66. úroky z pôžičky -zdaniteľné plnenie? (6 replies)
 67. úroky z pôžičky (2 replies)
 68. Zákon o konkurze a reštrukturalizácii od 01.07.2005 (2 replies)
 69. dobropis (19 replies)
 70. vykaz preddavkov (2 replies)
 71. nezdanitelna cast (1 replies)
 72. paušál? (3 replies)
 73. Prijatá faktúra a DPH (29 replies)
 74. zdanenie prijmu zo zahranicia na slovensku ?! (95 replies)
 75. učtovanie zabezpeky (1 replies)
 76. Preplatenie prevádzk. nákladov chránenej dielne - SZČO (21 replies)
 77. Softver na cestovne prikazy (4 replies)
 78. operatívny leasing (12 replies)
 79. odpisovanie daru (3 replies)
 80. Zverejnenie UZ v OV (1 replies)
 81. Čestné prehlásenie o preprave do EÚ (10 replies)
 82. s.r.o. verzus a.s. (13 replies)
 83. Dividendy (1 replies)
 84. postúpený leasing (4 replies)
 85. Pohľadávka uhradená cez RP (9 replies)
 86. Vlastné akcie (3 replies)
 87. DPH a zálohová faktúra (11 replies)
 88. kurz rozdiel (23 replies)
 89. Leasing v roku 2003 (0 replies)
 90. Predpis (3 replies)
 91. Skontá, zľavy, bonusy pri nákupe zásob. (0 replies)
 92. ZÁLOHOVÁ FAKTÚRA A STORNO (1 replies)
 93. Storno v reg.pokladni. (5 replies)
 94. Leasingová zmluva (0 replies)
 95. Daňový bonus (0 replies)
 96. Danove uplatky-aky ucet? (12 replies)
 97. Stav zásob 2004/2005 (5 replies)
 98. dátumy (2 replies)
 99. dotácia (2 replies)
 100. Poraďte (13 replies)
 101. Opravy rozhodnutí v colnom konaní alebo chráň si svoje JCD (0 replies)
 102. Hotovosť SKK - faktúra EUR (9 replies)
 103. Som daňovníkom? (5 replies)
 104. Prijatý preddavok z EU (1 replies)
 105. dotácia z UP na absolventov (10 replies)
 106. nájomné a odpočet DPH (1 replies)
 107. na aký účet (5 replies)
 108. Zmena súm živ.minima = nová nezdaň.čiastka na rok 2006 (5 replies)
 109. Príjmové a výdajkové doklady (95 replies)
 110. Leasing a DPH (4 replies)
 111. Ktorý riadok DP? (17 replies)
 112. auto (2 replies)
 113. Stravne listky a DPH - súrne (10 replies)
 114. práca v SAP (7 replies)
 115. neznáme platby (2 replies)
 116. Účtovanie skladu (9 replies)
 117. Práca s programom WISP (3 replies)
 118. predaj akcií (6 replies)
 119. náhrada straty zdaniteľného príjmu (1 replies)
 120. Príjem za auto (1 replies)
 121. a zase koeficient (0 replies)
 122. Vynosy z hypotekárnych záložných listov (3 replies)
 123. Faktúry za koncesionárske poplatky (14 replies)
 124. reklama (0 replies)
 125. Práca na nehnutelnosti v EU a DPH. (8 replies)
 126. HACCP (8 replies)
 127. Predaj nakl.auta bez DPH (15 replies)
 128. DIČ (6 replies)
 129. Odpočet DPH (7 replies)
 130. Koncesionárske poplatky (31 replies)
 131. prvé daňové priznananie DPH (2 replies)
 132. dar (7 replies)
 133. Ako postupovat pri vymene bytu (6 replies)
 134. Zmena súm životného minima (4 replies)
 135. PC na splátky (10 replies)
 136. účtovanie PHM (2 replies)
 137. Prepravný doklad (1 replies)
 138. nákup automobilu v zahraničí (15 replies)
 139. Dodatočné daňové priznanie (6 replies)
 140. dátum platnosti poverenia (2 replies)
 141. realitná kancelária (1 replies)
 142. daňový bonus a daň z príjmu (11 replies)
 143. PHM do zákazníckych vozidiel (2 replies)
 144. Kontrola DPH v MoneyS3 (10 replies)
 145. Odpis pohľadávok (7 replies)
 146. provízie (6 replies)
 147. platby do poisťovní (3 replies)
 148. Vlastné akcie (0 replies)
 149. odpisovanie pri lízingu (3 replies)
 150. lekaren (5 replies)
 151. Predaj olejov (3 replies)
 152. Predaj úžitkového auta do EU (6 replies)
 153. fakturácia za prenájom (4 replies)
 154. bezplatný prenájom (9 replies)
 155. prenájom dopravného prostriedku (1 replies)
 156. prevod z uctu na ucet FO (24 replies)
 157. Dar (2 replies)
 158. služba zo zahraničia (3 replies)
 159. Výpočet DPH do zahraničia (2 replies)
 160. fakturácia po registrácii (2 replies)
 161. Prihlásenie na DÚ (11 replies)
 162. Vreckové ??? (6 replies)
 163. registracia pre DPH v zahranici (3 replies)
 164. opr polozky (1 replies)
 165. Nákup devíz od fiz. resp. právn. osoby (7 replies)
 166. zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb (4 replies)
 167. Nákup a predaj tovaru na komis (22 replies)
 168. Prehľad platenia poistného na soc. poitenie od 1. júla 2005 (4 replies)
 169. Ktorý riadok priznania? (16 replies)
 170. PHM a jeho kontrola (3 replies)
 171. Lehota podania DP pri zruseni zivnosti (9 replies)
 172. Cestovne nahrady (13 replies)
 173. dan z nehnutelnosti (20 replies)
 174. JÚ - obchod (9 replies)
 175. Kalkulacka www.drsr.sk (9 replies)
 176. Platený sviatok - nárok na str. lístok? (39 replies)
 177. Doprava k dovozu tovaru (20 replies)
 178. Jednostranný zápočet (2 replies)
 179. Bankovy ucet a zdanovanie (3 replies)
 180. 2%daň použitie (4 replies)
 181. uznany alebo neuznany (3 replies)
 182. kontrola DPH a dodatoč.priz. (6 replies)
 183. kurzy (6 replies)
 184. živnostník a dovolenka (34 replies)
 185. SZČO - ČID (3 replies)
 186. Zivnost + zivnost + zavisla cinnost... (5 replies)
 187. Nadobudnutie tovaru neplatcom od platcu z EU (4 replies)
 188. Zaúčtovanie mzdy (27 replies)
 189. Predcasne odkupenie leasingovaneho auta (31 replies)
 190. aké účtovníctvo??? (1 replies)
 191. Postúpenie "nového" lízingu (11 replies)
 192. Ako vypočítava DÚ penále? - súrne (10 replies)
 193. KURZ NBS PRI VYSTAVENÍ FAKTÚRY (15 replies)
 194. Zahraničná faktúra-súrne (51 replies)
 195. spôsob "A" (4 replies)
 196. odpisy, obstarávacia cena (5 replies)
 197. Účtovná závierka podľa IAS (1 replies)
 198. Mínusová fa a DPH (4 replies)
 199. Zdanenie prijmov z cennych papierov - vyklad zakona (1 replies)
 200. Daň z motorových vozidiel a motorky (3 replies)
 201. Prezentacia firmy spojená so školením a náklady na občerstvenie pozvaných (3 replies)
 202. DPH pri lízingu (2 replies)
 203. Účtovanie podielových fondov (9 replies)
 204. DPH z PHM v Nemecku (8 replies)
 205. Vstupenka (12 replies)
 206. Aký kurz použiť, keď nemám doklad zo zmenárne? (11 replies)
 207. ÚDAJE PRE INTRASTAT ? (11 replies)
 208. Výpočet dane z motorových vozidiel (2 replies)
 209. Intrastat (17 replies)
 210. omylom poslane peniaze (9 replies)
 211. Platitel a neplatitel DPH (8 replies)
 212. ELEKTRICENKA (6 replies)
 213. Reklamácia pre DÚ (29 replies)
 214. tech.zhodnotenie (4 replies)
 215. Dotácie zo ŠR (13 replies)
 216. Rozdelenie zisku (6 replies)
 217. Analytické účtu (2 replies)
 218. najom sklennika (1 replies)
 219. Obava z účtovania PÚ (23 replies)
 220. ALFA - zálohova + vyúčtovacia faktúra (10 replies)
 221. DPH a diaľničné poplatky v SR (46 replies)
 222. Dátum dodania/dátum uskutoč. ZP (1 replies)
 223. tech.zhodnotenie (4 replies)
 224. Certifikácia Účtovníctvo 2 skúšky (59 replies)
 225. Certifikácia - Manažerské účtovníctvo skúška (21 replies)
 226. Postúpenie pohľadávky (3 replies)
 227. Delimitacia oranizácia (0 replies)
 228. Fa za poskytovanie zdravotnickych sluzieb (10 replies)
 229. zaúčtovanie stravy (2 replies)
 230. reklama a náležitosti fa (11 replies)
 231. PLATBA KREDITNOU KARTOU (14 replies)
 232. Ktorý riadok tlačiva DPH??? (43 replies)
 233. DPH (24 replies)
 234. Spotrebný materiál a služby z ČR (2 replies)
 235. Služby špedície - kam s nimi? (2 replies)
 236. Neplatitel DPH - platitelovi DPH .. ? (5 replies)
 237. smernice - verejné obstarávanie (1 replies)
 238. Tovar z ČŠ na dobierku v MRP (4 replies)
 239. Čisté obchodné imanie podnikateľa (3 replies)
 240. stavebné práce v HU a DPH (3 replies)
 241. réžia?? (11 replies)
 242. pracovná cesta -Kanada (30 replies)
 243. §25 odstavec 6 (44 replies)
 244. Sponzorstvo (10 replies)
 245. Registracia DPH - obrat 1,5mil = len vyvoz sluzieb (2 replies)
 246. služba dodaná z tretieho štátu (4 replies)
 247. spoty (0 replies)
 248. zrušenie organizácie (2 replies)
 249. Príjem vo Veľkej Británii (11 replies)
 250. Sociálna poisťovňa - štátna pomoc!! (5 replies)