1. preddavok dane v r. 03 (2 replies)
 2. DPH ako neziaduci privesok (6 replies)
 3. Dar (1 replies)
 4. prehľad nákladov (3 replies)
 5. PHM v PU (4 replies)
 6. DPH a záloha splátkový predaj? (0 replies)
 7. DAŇ z príjmu pri predaji nehuteľnosti (2 replies)
 8. nárok na odpočet (4 replies)
 9. prenájom priestorov (3 replies)
 10. Ako účtovať DPH pri darovaní firmy? (7 replies)
 11. PROSÍM O RADU (6 replies)
 12. Prenájom nehnuteľnosti (2 replies)
 13. chyba se vloudila (12 replies)
 14. DPH a dialnicne nalepky (3 replies)
 15. výhody Slovenska oproti Nemecku (3 replies)
 16. stravovanie (9 replies)
 17. Motorovy olej (8 replies)
 18. Daň z príjmu pri predaji nehnuteľnosti (0 replies)
 19. dodaročné DP (2 replies)
 20. cestovny listok a DPH (33 replies)
 21. skoda a DPH (1 replies)
 22. Pohonné hmoty (5 replies)
 23. Neplátca DPH - nadobudnutie tovaru v iných státoch EU (15 replies)
 24. Ubytovanie-DPH (4 replies)
 25. Fasovanie pracovných odevov (12 replies)
 26. Kúpa na splátky (13 replies)
 27. Stojne (9 replies)
 28. ŽIADANKA O PREVÁDZKU VOZIDLA OD? (0 replies)
 29. Vedenie skladu (1 replies)
 30. DPH?- fakturácia SK firme - vývoz (5 replies)
 31. vstupenky ako propagačný materiál (1 replies)
 32. zmluva (6 replies)
 33. factoring a forfaiting (6 replies)
 34. Nákup tovaru z Holandska s DPH od platiteľa DPH (3 replies)
 35. Kúpa a predaj vozidla - daň z príjmu aj DPH (0 replies)
 36. Poplatky pri devízovom účte (4 replies)
 37. Pôžičky poskytnuté členom družstva (0 replies)
 38. elektrický rozvádzač s 80A istením - stanovenie odpisovej skupiny (9 replies)
 39. pohonne hmoty (10 replies)
 40. postupenie leasingu podv. ucto (3 replies)
 41. postupenie leasingu podv. ucto (0 replies)
 42. Dobropis v EUR (1 replies)
 43. Prenájom bytu pre zamestnancov (20 replies)
 44. Nákup tovaru z EÚ+následné darovanie (2 replies)
 45. Faktúra S DPH ? (1 replies)
 46. ako zaúčtovať - makety domov (3 replies)
 47. Protihodnota (1 replies)
 48. Trovy právneho zastupovania (5 replies)
 49. výhry z reklamnej súťaže (1 replies)
 50. Kniha jazd v taxi sluzbe??? (4 replies)
 51. Nadobudnutie tovaru z EÚ (6 replies)
 52. Členské do členských štátov (1 replies)
 53. dan z motoroveho vozidla (16 replies)
 54. Poplatok do recyklačného fondu za kúpenú chladničku (8 replies)
 55. DDP FO TYP B (0 replies)
 56. prototypy+vývoj (10 replies)
 57. Nadpotreba (4 replies)
 58. poskytnutý preddavok a DPH (2 replies)
 59. Zánik DP z dane z MV_ (9 replies)
 60. Vyradenie krátkodob.majetku (8 replies)
 61. Uhrady došlých faktúr v ALFE (6 replies)
 62. Účtovanie odmeny správcu konkurznej podstaty (8 replies)
 63. DPH a tretie krajiny (1 replies)
 64. Koncesionárske poplatky este raz (3 replies)
 65. Školenie DPH - máte otázky? - friško, fčul!!! (26 replies)
 66. Koncesionálny príspevok (7 replies)
 67. Žalobaba!!! (13 replies)
 68. umrtie a pohladavky (19 replies)
 69. opravne danove (7 replies)
 70. Zálohy na el. energiu (3 replies)
 71. predaj software občanom a daň z príjmu (3 replies)
 72. Predaj motorového vozidla (24 replies)
 73. vrátenie preplatku? (1 replies)
 74. Dodávka a montáž (3 replies)
 75. pocitac v podnikani (1 replies)
 76. Konateľ - zamestnanec a cestovné príkazy (2 replies)
 77. Vzájomný zápočet a DPH (3 replies)
 78. auto v podnikani (24 replies)
 79. Platba preddavkom (4 replies)
 80. jedno auto pouzivane 2 zivnostnikmi (3 replies)
 81. Softvare alebo licencia (2 replies)
 82. DPH Nemecko (6 replies)
 83. Úmrtie daňovníka (2 replies)
 84. zápočet v JU (15 replies)
 85. zamestnana v rakusku (0 replies)
 86. Učtovanie dotácii v JU (8 replies)
 87. Danová kontrola (14 replies)
 88. Nezaplatená cestná daň (38 replies)
 89. Nezdan. čiastka a daňový bonus (6 replies)
 90. fa z roku 2002 (9 replies)
 91. DPH elek.ener. 1 a 2/2005 (8 replies)
 92. Refakturácia prepravného (16 replies)
 93. pes v účtovníctve (17 replies)
 94. súhrnná faktúra (15 replies)
 95. Ročný poplatok - výnosy budúcich období? (9 replies)
 96. Predaj nehnuteľnosti medzi prepojenými osobami (5 replies)
 97. auto v majetku-nerobené odpisy (11 replies)
 98. autorská daň (2 replies)
 99. cestovný prikaz (1 replies)
 100. Vrátená cestná daň (4 replies)
 101. úver na motorové vozidlo (11 replies)
 102. vyradenie maj-daňový výdavok (4 replies)
 103. Vstupenky - ceniny (12 replies)
 104. DPH a príspevková organizácia (0 replies)
 105. postup. pohľadavky z FO na PO (8 replies)
 106. Daň z pridanej hodnoty (2 replies)
 107. Oprava DP a odvody (1 replies)
 108. Predaj-kúpa cez lízing BOF-výr.zariadenie (6 replies)
 109. Daň z príjmov-do 10.000? (4 replies)
 110. predaj trafostanice (36 replies)
 111. Jednorázový príjem od zamestnávateľa (3 replies)
 112. výroba v JÚ (16 replies)
 113. Autá (3 replies)
 114. Leasing - prevod na spoločníka (5 replies)
 115. Dohoda o VP a DPH (8 replies)
 116. Sobota, kurz NBS z pondelka? (11 replies)
 117. EU a DPH (2 replies)
 118. doklad o cene PHM (7 replies)
 119. Fifo metóda (4 replies)
 120. OZ - predaj - treba zivnost?? (3 replies)
 121. príloha k fa - odkladáte to? (5 replies)
 122. Použitie súkromného PC na firemné účely (2 replies)
 123. hlásenie o liehu (38 replies)
 124. Dodatočné na DPH (1 replies)
 125. Dodatočné na DPH (1 replies)
 126. Pracovný odev (14 replies)
 127. Zálohové platby vs. obrat (2 replies)
 128. Kolónka zaúčtoval (24 replies)
 129. Cudzinec a odpočítateľná položka (5 replies)
 130. dohadné účty pasívne (3 replies)
 131. PÚ a sklad-drobný majetok (4 replies)
 132. Faktúra do Čiech - projektové.práce (7 replies)
 133. Majetok z ČR s DPH (1 replies)
 134. zuctovanie stravy na prijmovom listku? (5 replies)
 135. súbeh cestovného a odpisy (2 replies)
 136. Odpis cestovného TTP a zároveň podnikateľa (17 replies)
 137. Osobný automobil a živnosť (10 replies)
 138. krádež osob.auta na leasing (2 replies)
 139. Osobná spotreba a PÚ (22 replies)
 140. Faktúra z ČR (4 replies)
 141. sociálny fond - účtovanie (21 replies)
 142. Zaúčtovanie počítača (8 replies)
 143. sprchovací kút do nákladov?? (17 replies)
 144. Prepočet fa za dopravu (3 replies)
 145. PLATBA INOU PLATOBNOU KARTOU !!! (16 replies)
 146. Krádež HIM (4 replies)
 147. Súkromná platobná karta na firemné účely (3 replies)
 148. SZČO v SR aj ČR (1 replies)
 149. oslobodené plnenia u paltcu (3 replies)
 150. ? osobné auto u platcu DPH (32 replies)
 151. DPH (10 replies)
 152. oplati sa mi zivnost? (9 replies)
 153. Poistenie - náklady (3 replies)
 154. predaj drobného majetku (13 replies)
 155. Elektronická služba z Čiech (2 replies)
 156. Vyvoz tovaru EU - trojstranny obchod ? (5 replies)
 157. záver verejného obstarávania (0 replies)
 158. Zabezpecovaci prevod vlastnictva a DPH (2 replies)
 159. DPH (18 replies)
 160. Účtovanie podľa hospodárskych stredísk v MRP (1 replies)
 161. Faktúra a príjm. doklad (1 replies)
 162. Dovoz ojazdeného auta z EÚ - DPH (2 replies)
 163. príjem za prenájom (4 replies)
 164. Účtovanie platby kartov (pre začiatočníka) (6 replies)
 165. Daň z podielov na zisku z obrobia pred rokom 2004 (4 replies)
 166. Sluzba z CR (1 replies)
 167. Zmena užívania nehnuteľnosti (1 replies)
 168. zdanenie "online" zarobku (15 replies)
 169. Nezdanitelna cast (36 replies)
 170. Treba podpis na fakture? (6 replies)
 171. Odpredaj automobilu leas.spol. (0 replies)
 172. cestovné (5 replies)
 173. Zmluva o šírení reklamy - príjem na základe tejto zmluvy/JÚ (2 replies)
 174. Dodávateľ tovaru z EÚ vystavil DOBROPIS (12 replies)
 175. Daň z príjmu (35 replies)
 176. pridavky (3 replies)
 177. športovci-daňové výdavky (4 replies)
 178. Mesačná uzávierka z RP (5 replies)
 179. Fasáda budovy (2 replies)
 180. Odpočet DPH (8 replies)
 181. Predaj PC (2 replies)
 182. Odpis pohľadávky podľa par.19h)5. (2 replies)
 183. úrok z pôžičky od príbuzného /JÚ (1 replies)
 184. úroky z pôžičky od obyvateľa (1 replies)
 185. predaj chaty (11 replies)
 186. Vzor Zahranič.cesťáku ? (0 replies)
 187. A stale odpisy... (22 replies)
 188. Chybná tržba v ERP (9 replies)
 189. DPH - vývoz do Rakúska (3 replies)
 190. Odpis PC (7 replies)
 191. Vedenie účtovníctva lekárovi (0 replies)
 192. paušálne výdaky (12 replies)
 193. Nákup automobilu - tranzit (5 replies)
 194. Dohoda o poskytnutí jednorázovej služby (4 replies)
 195. uniformy (4 replies)
 196. Zmluva o sprostredkovaní a FO (38 replies)
 197. Prvá otázka (11 replies)
 198. zaúčtovanie špecifického bonus -zľavy (25 replies)
 199. Akým kurzom prepočítať zrážkovú daň v ČR_ (1 replies)
 200. aky doklad potrebujem (6 replies)
 201. Nákup platobnou kartou VISA (2 replies)
 202. Ako dokladovať príjem šeku zo zahraničia (3 replies)
 203. Fakturácia založenia s.r.o. (29 replies)
 204. OC DHM v súvislosti s koef.DPH (7 replies)
 205. odpocet straty (5 replies)
 206. zaúčtovanie povinného zml.poistenia-zmluva (6 replies)
 207. Dodatočné daňové priznanie po audite (1 replies)
 208. Organizačná zložka, DPH a medzinárodný obchod (14 replies)
 209. dobropis a súhrnný výkaz (27 replies)
 210. NRSR schválila novelu zákona o dani z príjmov k 1.1.2006 (27 replies)
 211. rezerva na dovolenku (40 replies)
 212. stravné (1 replies)
 213. Komis (4 replies)
 214. Účtovný prípad (2 replies)
 215. Elektronický zabezpečovací systém (7 replies)
 216. Nárok na stravné pri pracovnej ceste (4 replies)
 217. Prosím - účtovanie predĺženia domény (11 replies)
 218. Ste príjemcom služby zo Švajčiarska? (0 replies)
 219. Dohoda o prevedení práce (1 replies)
 220. Nadstavba budovy (2 replies)
 221. Trojstranný obchod - nesprávne účtovaný (2 replies)
 222. Odpočet DPH (1 replies)
 223. Technické zhodnotenie v JÚ (6 replies)
 224. nedobytná pohľadávka (1 replies)
 225. Nájomné ako daňový náklad (5 replies)
 226. České tlačivá (9 replies)
 227. Daň z pridanej hodnoty - oprava min.roka (2 replies)
 228. Účtovanie dodatočného DP DPH za predchádzajúci hospodársky rok (1 replies)
 229. Daňový bonus za r.2005 ? (2 replies)
 230. St.prevádzkareň v 3-tích kr. (9 replies)
 231. Elektronicky dovávané služby (6 replies)
 232. špedícia (21 replies)
 233. Hlásenie o predaji liehu (4 replies)
 234. Štátna pokladnica (13 replies)
 235. pokuza dod.DPH (7 replies)
 236. leasing do 2004 (7 replies)
 237. Fyzická osoba a faktúra (19 replies)
 238. stojné kamiona - DPH (8 replies)
 239. Technicke zhodnotenie (70 replies)
 240. Colo, colny sadzobnik, dovoz tovaru mimo uzemia EU (0 replies)
 241. DPH na daňový úrad (4 replies)
 242. školenie (10 replies)
 243. Pohľadávka (1 replies)
 244. ubytovanie (1 replies)
 245. Dan z prijmu a odvody do poistovni (0 replies)
 246. PHM - plyn aj benzín (2 replies)
 247. Leasing - prosim, prosim (12 replies)
 248. Škoda na lízingovom aute (1 replies)
 249. montáž mikromotora (4 replies)
 250. Súdny poplatok (6 replies)