PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Žiadosť o poukázanie vyplateného DB
 2. Pozor výpis za rok 2004 do piatku!!!!
 3. DPH pri leasingu úžitkového vozidla
 4. Leasing a odpis
 5. postúpenie leasingu
 6. montážne služby v EÚ
 7. Doklady v cudzej mene
 8. obrat cestovnej agentúry z pohľadu DPH
 9. Výška oslobodených príjmov z prenájmu nehnuteľnosti
 10. Cesťak ano, alebo nie ?
 11. Ako kúpiť slovenský tovar od zahraničnej firmy?
 12. Dohoda o používaní súkr.vozidla
 13. prechod z pausalnej dane (aj vydavkov) na JU - vyjadrenie z DU
 14. DPH pri dovoze dopr.prostriedku
 15. DPH u novoregistrovaného platiteľa
 16. Tržba z RP a platba kartou
 17. Ceny v lekárni
 18. vrátenie DPH z ČR
 19. Pokladník a zároveň účtovník
 20. Pokyn Daň. riaditeľstva k DPH pri dodaní a nájme nehnut.
 21. základné stádo
 22. Škoda a DPH
 23. Ako zmenit platenie preddavkov zo SZCO na konatela?
 24. Ubytovanie a DPH
 25. Zrážková daň
 26. PREDAJ RODIČOVSKÉHO DOMU
 27. daň z príjmu v ČR
 28. bankový výpis
 29. Ocenenie nehnuteľnosti
 30. prenájom priestorov pre hracie automaty
 31. mesačné služby ale štvrťročná fakturácia a DPH
 32. Príjmové pokladničné doklady len z počítača?
 33. Konateľ a cest. príkazy
 34. príjem z čiech
 35. tovar nadobodnutý - EU
 36. DPH zo stravných kupónov???
 37. Ubytovanie v garsonke - naklad?
 38. Danove priznanie a vysluhovy dochodca
 39. obrat
 40. prerušenie živn.
 41. Daňový bonus
 42. Telefonné karty - čo s nimi???
 43. Postup pri ukončení leasingu
 44. zrušenie rezerv
 45. skolenie DPH
 46. Je to dvojité zdanenie?
 47. Dobropis v ďalšom roku
 48. DRSR.SK
 49. DPH pri konsignacnom sklade?
 50. Vývoz do EU cez firmu z nečlenskej krajiny
 51. logo
 52. Kontrola na daň z príjmov zo ZČ a FP
 53. Ako zauctovat osobny vklad na ucet v PU?
 54. Vyhlásenie o poukázani 2% dane
 55. Tlač DP PO
 56. pomož ak vieš ZTP
 57. Úľava pre ZTP
 58. jednoduché vyradenie automobilu
 59. Novela zákona o cest. náhradách
 60. Preradenie majetku z OV
 61. Aké výdavky sú mzdové výd. v JÚ
 62. Mýlne platby
 63. pomooooc
 64. Paušálne výdavky
 65. cestná daň spätne
 66. Blocky z ERP
 67. preplatok fa
 68. mozem poslat prilohy totalne cierne od kopirky ???
 69. DO KTOREHO RIADKU B PRIZNANIA IDE PRENAJOM???
 70. pomóooc!!!
 71. stare alebo nove DIC ako variabliny symbol
 72. Ubytovanie - daň za ubytovanie ???
 73. co je ciastkovy zaklad dane??
 74. Paušálna daň - peklo
 75. konštantný symbol DzPPO
 76. rodne cislo ci DIC?
 77. preplatok - treba vypisat aj riadok 97??
 78. DPH + FO priznanie
 79. najom,energie - dph
 80. Čiastková úhrada a základ dane!
 81. likvidácia tovaru
 82. Dopísanie údajov v zaslanej faktúre???
 83. POMOC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 84. účet 441 rok 2003
 85. Výkazy DPH v mŕtvej firme
 86. Evidencia jázd ma zničí
 87. výkazy neziskovky
 88. dodanie tovaru EU
 89. Odpocitatelna polozka na invalidnu manzelku
 90. Do nákladov len 20% ?
 91. odpisove skupiny
 92. identifikačné číslo
 93. Poradťe, ako zaúčtovať softwér
 94. Združenie a výkazy k DP FO
 95. dali sme sponzorské
 96. Vratné obaly a fakturácia
 97. dražba a základ dane
 98. Manželia a cestovné náhrady
 99. OZ - musi podat priznanie?
 100. Uroky
 101. PAUSALNE VYDAVKY
 102. Ako zaučtovať dotáciu 2004/2005
 103. SURNE - Výkaz o majetku a záväzkoch
 104. predaj pohľadávky a výkaz o majetku a záv.
 105. Potvrdenie o podaní DP typu "A"
 106. Účet DÚ BA III
 107. Cestovné výdavky
 108. Preddavky na daň
 109. Daňové priznanie FO
 110. Výdavok za materiál alebo réžia?
 111. 2% a preplatky na dani???
 112. kupa pohladavky
 113. HBO v nákladoch
 114. kto mi pomoze cez chat dokoncit priznanie?
 115. Kurzové rozdiely?
 116. kto mi pomoze cez chat dokoncit priznanie?
 117. Audítorské skúšky
 118. DP - pauš. výdavky, čas. rozlíšenie, základ dane
 119. prevzatie zavazkov
 120. Danový bonus a strata pri prenájme
 121. Riadok 90
 122. sklad
 123. Daň z príjmu FO
 124. Daňové hľadisko a účtovne
 125. ako podat danove priznanie pre PO?
 126. Súrne daň.priznanie PO
 127. Výkaz o príjmoch a výdavkoch
 128. dan
 129. Šport.organizácia
 130. banka v minuse
 131. penále
 132. POMOC!!!!
 133. FO a príjmy z prenájmu
 134. Leasing N1 a JU
 135. DPH
 136. SZČ dôchodkyňa
 137. Odvody do poisťovní - peňažný denník.
 138. Odpočítateľná položka?
 139. Zdaňujú sa provízie?
 140. Musim podavat danove priznanie?
 141. odpisy manželia
 142. Evidovat ako majetok?
 143. Dôchodca
 144. Kurzový rozdiel a daň z príjmu
 145. daňový náklad -stravné dohody
 146. Evidencia jázd
 147. Už mi nepáli
 148. Strata daňová aj účtovná
 149. Tlač daňového priznania B v Alfe
 150. dodatočné odvody dane a DP
 151. Daňové priznanie PO
 152. Auto
 153. faktura z roku 2003
 154. SPATNY LEASING
 155. DDP v DP
 156. použitie auta zapisaneho v registri ČR
 157. preddavky
 158. Nájom a odpočet DPH
 159. Reklama ako výdavok
 160. Danovy urad a SZP
 161. Kurzové rozdiely v JÚ
 162. prenájom - pomôžte,pls!!!
 163. bezpodielove spoluvlastnictvo manzelov
 164. Odpočet daňovej straty
 165. oDPIS STARýCH POHľ.-R.94,95,96
 166. Príjem z Ceska + zivnost na slovensku -> ako postupovať
 167. Výkazy v anglickom jazyku
 168. živnosť v SR, prac.pomer v ČR
 169. pracovné cesty v JU
 170. PHL - kam s nimi?
 171. náhrada za pouz. vlast. motoroveho vozidla
 172. Starobny dochodca+prenajom
 173. Termin na zaplatenie dane
 174. odpis
 175. strata v dan.priznaní
 176. vedeni registracni pokladny
 177. JU a osobný majetok podnikateľa
 178. Ešte raz paušál - POMOC!!!
 179. poznámky
 180. Prosím o par info v JU
 181. účet 381 leasing
 182. Ešte raz príjem zo zahraničia
 183. Daňové priznanie A alebo B ?
 184. oslobodenie od dane z príjmu
 185. Odpis pohľadávky z bežného účtu
 186. Stravné, nižšia spotreba PH a koncesionársky poplatok
 187. kam s tym v suvahe?
 188. jednoduche učtovníctvo
 189. Poznámky v PÚ
 190. RF AKO ODÚČTOVAŤ ???
 191. Daňové priznanie "A"
 192. Prenajom auta od manžela/SZČO/
 193. SÚRNE - HV po zdanení
 194. PAUŠAL A ELEKTROINSTALACIE
 195. Pozicka firme...
 196. Daňový bonus
 197. Čo je daňová strata ?
 198. Ešte raz príjem z Írska-súrne!
 199. Zostatkova cena pri predaji IM
 200. HV po zdanení
 201. Výkazy k dan. priznaniu PO
 202. Prepočet stravných lístkov
 203. pausalnik skoncil zivnost 31.12.2003 - uhrada faktury januar 2004
 204. 591 - splatná daň
 205. Dańové priznanie za rok 2004
 206. Uctovanie zahranicnej PC a prepocet kurzu
 207. potvrdenie na zuctovanie dani
 208. S.R.O bez príjmu
 209. Pohľadávky - odpis-neodpis ?
 210. Nezdanitelne polozky na Slovensku a v zahranici
 211. daň z príjmu FO
 212. registracia platitela DPH podla noveho zakona
 213. precenenie cen.papierov - zmena realnej hodnoty
 214. daňové priznanie - odpočítanie straty
 215. Auto po skonceni fin. leasingu
 216. Predaj odpísaného automobilu
 217. Umorenie straty
 218. Čo s príjmami za rok 2004 ?
 219. JÚ Výdavky
 220. Daň z motorových vozidiel.
 221. Daňové priznanie-A
 222. Jednorázové odpisovanie
 223. Prijem z prenájmu nehnutelnosti manželov
 224. Diety
 225. MRP
 226. Sociálny fond
 227. úver
 228. úver
 229. maloletá osoba-prenajímateľ
 230. Poznamky k UZ .....
 231. DPH + dodanie služby
 232. strata minulých období
 233. Daňový bónus ešte raz
 234. Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch
 235. Vznikla škoda, čo s tým?
 236. Poškodený tovar
 237. združenie FO a PO
 238. študent- daň z príjmu za rok 2004
 239. zahranicna zavisla osoba
 240. kde ste?????
 241. jednoduché účtovníctvo a leasing
 242. Valutová pokladňa, devízový účet
 243. odpis premlčanej pohladavky
 244. HELP
 245. Paušál
 246. Pripočitateľná položka
 247. Dnes je posledný deň na DPH???
 248. nárok na cestovné v SK a v EUR
 249. Odvod do zdravotnej poisťovne
 250. Odpočet DPH