PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 [434] 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Prechod z JU na PU
 2. DPH - Fyzická osoba
 3. auto z EU
 4. platba exekútorovi
 5. SZČO-exekúcia
 6. Certifikácia účtovníka právnickej osoby
 7. Pozastavena zivnost a priznanie k DPH
 8. Nesprávne vyčíslená DPH
 9. Prenajímanie nehnuteľnosti a DPH
 10. Deň dodania
 11. Súvaha, s.r.o. a jej certifikácie
 12. SC a súkromné auto - cestovné náklady
 13. Auto a spotrebný úver
 14. kompenzácie
 15. Dátum
 16. Pomoc - Ukoncenie leasingu
 17. Krádež auta na leasing
 18. Exekúcia zamestnanca
 19. Doklad ????
 20. postúpenie kúpenej pohľadávky
 21. kurz.rozdiel-účtovanie v ČR
 22. premiestnenie tovaru do ČR
 23. SR poskytuje zváračské práce v PL pre CZ
 24. DPH a stravné listky
 25. DIČ na dodacích
 26. nový platiteľ DPH a zál.platby za plyn
 27. Opravy a leasing
 28. Fakturacia sluzby - zahranicie
 29. Nespotrebované poistné
 30. este raz koeficient
 31. Pokladňa, haliere, zaokrúhľovanie
 32. NAKUP NOŽIKA DO OBR.STROJA
 33. meškanie faktúry a DPH
 34. DHIM
 35. stavebny pozemok a DPH
 36. pomoc s majetkom
 37. Bonus a skonto od 1.1.2005
 38. tech.zhodnotenie r.2002
 39. Kedy použiť koeficient?
 40. Odpisy pri zruseni zivnosti
 41. Obrat v cest. agenture
 42. prevzatie záväzku
 43. Čistiace prostriedky
 44. Zaradenie os. auto do majetku po skončení leasingu
 45. Sponzorský dar
 46. Jedna služobná cesta pre dve firmy...??
 47. DPH - os. automobil, IM
 48. Vzorka zaplatená z krajín EU
 49. Fakturácia nájomného
 50. Platca DPH
 51. Nákup tovaru - Maďarsko
 52. DPH po registracii
 53. IC DPH
 54. pitný režim zamestnancov
 55. kolko-refakturácia
 56. Ubytovanie zamestnancov a odpocet DPH?
 57. Krycí list od poisťovne
 58. likvidácia tovaru vs DPH
 59. DPH a prerušenie živnosti
 60. osobná ochrana - nedaňový náklad???
 61. Cislovanie faktur
 62. Zrazená daň z dividend z podielových listov
 63. Musim byt platcom DPH ?
 64. VPD
 65. DPH a kombinácia obchodu a cestovky
 66. Koeficient
 67. Súkromné položky na firemnom doklade
 68. Súhrný výkaz
 69. Črepníkové kvety
 70. Zaúčtovanie - zodpoved.za škodu r.2002
 71. Faktura a kurz
 72. Záloha za prenájom a DPH
 73. Ako zaúčtovať?
 74. Zmluva o sprostredkovaní služieb
 75. dovoz tovaru do 30.4.2004
 76. Pneumatiky a prívesok do auta
 77. Zmena dobropis na fakturu
 78. den zdanitelneho plnenia
 79. Tvorba SF
 80. SRO:sídlo a prevádzka
 81. Čo s ňou?!
 82. DPH a mandántna zmluva
 83. dan z prijmu z USA
 84. 1. Daňové priznanie k DPH
 85. Účtovanie nákladov na lesný traktor.
 86. 221 účtovanie devíz.účtu
 87. Členský poplatok - PÚ
 88. Zdravotné poistenie
 89. Nákup tovaru
 90. DPH - nadmerný odpočet
 91. TESCO-hurá už majú základ dane
 92. ešte raz valutová pokladňa
 93. Chyba Registračnej pokloadne
 94. Preradenie z osob. vlast. do podnikania
 95. Výdavkový pokladničný doklad
 96. reklamni tovar
 97. Nájomná zmluva
 98. pomoc
 99. Účtovanie tržby v JU
 100. Podvojné účtovníctvo - ukončenie podnikani
 101. HONORAR
 102. Vzor upomienky
 103. Účtovné doklady.
 104. Poistná udalosť a DPH
 105. paušálne výdavky
 106. Zivnostnik-Maximalna doba na sluzobnej ceste.
 107. spotreba PH- účtovanie
 108. Predaj auta
 109. Čo po priznaní DPH?
 110. Poradte o účtovaní prac.ciest a súkr.auta
 111. faktúra oprava + materiál
 112. Pracovný úraz
 113. Certifikácia-Manažérske účtovníctvo
 114. dan z mot. vozidiel
 115. predaj auta do výkupu a cestná daň
 116. Opäť zálohové platby.
 117. DPH a autombil
 118. Faktúra???
 119. Pristroj dodany na vystavu a DPH
 120. vyplatenie podielu zo zisku
 121. Finančná analýza
 122. Zaúčtovanie škody.
 123. Aký dátum dodania na dobropis?
 124. Bonus na deti
 125. preprava do švajčiarska a dph
 126. prebytok materiálu na sklade
 127. DPH pri školení
 128. nadmerný odpočet DPH
 129. nadmerný odpočet DPH
 130. inštalácia v EU
 131. DPH z 3/04 čo s tým?
 132. Daňová kontrola
 133. DPH do nákladov?
 134. Vratné flaše a iné obaly
 135. zalohova faktura
 136. strana 22
 137. Odúčtovanie zálohy
 138. Aký kurz pri predaji?
 139. DPH-tretie krajiny
 140. Prvýkrát
 141. samozdanenie
 142. obrat DPH
 143. vratena dan z prijmov PO
 144. Obstarávacie náklady - SURNE
 145. exekúcia
 146. Účtovná uzávierka a zbierka listín
 147. fakturovanie do Nemecka &platca/neplatca DPH
 148. Faktúrovanie do EU - služby
 149. Zahraničná osoba - platiteľ DPH ?
 150. Nevyplatená faktúra
 151. Registratúrny poriadok a plán pre SZČO
 152. Rekonštrukcia účtovníctva
 153. dobierka
 154. Príkazná zmluva
 155. Dovoz tovaru z tretej krajiny
 156. Zrušenie živnosti
 157. paušálne výdavky-JU pokladňa ZS
 158. Štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch...
 159. Účtovanie úveru v JU
 160. Smernica na spotrebu PHM
 161. povinnosť vypracovania registratúrnych poriadkov
 162. valutová pokladňa
 163. JÚ - obchod
 164. Ako znížiť daŃový základ
 165. Prepočet CM
 166. dan z mot. vozidiel
 167. podnikateľský plán
 168. Predaj bytu
 169. Samozdanenie pri bonuse
 170. OPERATIVNY LIZING:PHL,opravy,udržba-DPH
 171. kombinácia paušálnych výdavkov
 172. stravne podnikatela
 173. Telovychovne jednoty
 174. 343-DPH pri ukončení registrácie plastiteľa
 175. DPH?.... promtne... ďakujem..
 176. Spisový obal
 177. Zaúčtovanie zrážkovej dane
 178. Nakup a predaj auta
 179. Školenie BOZP
 180. Postúpenie pohľadávky v cudzej mene
 181. Objednané auto a nákup diskov
 182. Dohoda alebo len VPD?
 183. hotovostná fa
 184. bendzín a LPG
 185. DIČ
 186. Benzín a LPG
 187. Učt. rozvrh
 188. faktúra za tovar do ČR
 189. Pitný režim
 190. Predaj na splátky bez úroku
 191. použitie minerálneho oleja osl. od dane
 192. Služby s miestom plnenia v ČR a samozdanenie
 193. Fakturácia služby s miestom plnenia v EÚ
 194. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI???
 195. Angličtina SZČO
 196. Navysena dan za pozemky
 197. Platca DPH
 198. DPH pri ukončení podnikania
 199. Daňová strata rok 2004 a dod.daň.priznanie
 200. náhrady za súkromné auto 2003
 201. SZCO -sluzobna cesta
 202. Keksíky s logom firmy na obale
 203. DPH na výstupe z tržieb cez ERP
 204. Zaúčtovanie odpočtu DPH pri registrácii
 205. Úroky z exekúcie
 206. Sk zál. faktúra uhradená zo zahraničia
 207. Miestny poplatok za odpad 518 alebo 538?
 208. ako vypisat tlacivo vykaz o prjmoch a vydavkoch?
 209. Účtovanie zdrav.poistenia konateľa-spoločníka
 210. DODATOČNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE
 211. dara
 212. CO SU UCTOVNE VYKAZY??
 213. nakup tovaru z EU
 214. Pomoc poraďáci
 215. Kurz NBS pre evidenciu DPH pri Fa z CZ
 216. Výročná správa - vzor
 217. Aký je Váš názor..
 218. Starý leasing-predčasné ukončenie
 219. Toto mi prišlo.:
 220. DDP - odstupné
 221. Spolupráca SZČO
 222. Prechod z JÚ na PÚ
 223. Cena predávaného -zdedeného bytu a daň z príjmu
 224. oslobedený od dane
 225. viac áut na jedného podnikateľa
 226. zrážková ešte raz
 227. účtovanie zásob
 228. Limity
 229. náklady a výdavky
 230. Diety
 231. Zamestnanec slovenskej s.r.o. dlhodobo pracujuci v Nemecku
 232. registratúrny poriadok zdrav. zariadenia
 233. účtovníctvo exekútorov
 234. Nákup PHM v Čechách
 235. dodanie tovaru do ČR
 236. DPH pri prenájme nehnuteľností §38
 237. Umorenie straty pri fúzii
 238. DPH pred registráciou
 239. Registrácia na MV-archivácia -do30.6.2005
 240. Správca bytov
 241. Preprava
 242. DPH - plnenie v tuzemsku
 243. Fa a PPd - rozdiel 1 Sk
 244. Učt. rozvrh
 245. precenenie tovaru pri B spôsobe.
 246. Konatelia ako zamestnanci /521 vs 522/
 247. trojstranný obchod
 248. Nedoručené potvrdenei o zdaniteľnej mzde
 249. DPH pri registráci
 250. Preddavky na zdravotné poistenie!