1. na aký účet (5 replies)
 2. Zmena súm živ.minima = nová nezdaň.čiastka na rok 2006 (5 replies)
 3. Príjmové a výdajkové doklady (95 replies)
 4. Leasing a DPH (4 replies)
 5. Ktorý riadok DP? (17 replies)
 6. auto (2 replies)
 7. Stravne listky a DPH - súrne (10 replies)
 8. práca v SAP (7 replies)
 9. neznáme platby (2 replies)
 10. Účtovanie skladu (9 replies)
 11. Práca s programom WISP (3 replies)
 12. predaj akcií (6 replies)
 13. náhrada straty zdaniteľného príjmu (1 replies)
 14. Príjem za auto (1 replies)
 15. a zase koeficient (0 replies)
 16. Vynosy z hypotekárnych záložných listov (3 replies)
 17. Faktúry za koncesionárske poplatky (14 replies)
 18. reklama (0 replies)
 19. Práca na nehnutelnosti v EU a DPH. (8 replies)
 20. HACCP (8 replies)
 21. Predaj nakl.auta bez DPH (15 replies)
 22. DIČ (6 replies)
 23. Odpočet DPH (7 replies)
 24. Koncesionárske poplatky (31 replies)
 25. prvé daňové priznananie DPH (2 replies)
 26. dar (7 replies)
 27. Ako postupovat pri vymene bytu (6 replies)
 28. Zmena súm životného minima (4 replies)
 29. PC na splátky (10 replies)
 30. účtovanie PHM (2 replies)
 31. Prepravný doklad (1 replies)
 32. nákup automobilu v zahraničí (15 replies)
 33. Dodatočné daňové priznanie (6 replies)
 34. dátum platnosti poverenia (2 replies)
 35. realitná kancelária (1 replies)
 36. daňový bonus a daň z príjmu (11 replies)
 37. PHM do zákazníckych vozidiel (2 replies)
 38. Kontrola DPH v MoneyS3 (10 replies)
 39. Odpis pohľadávok (7 replies)
 40. provízie (6 replies)
 41. platby do poisťovní (3 replies)
 42. Vlastné akcie (0 replies)
 43. odpisovanie pri lízingu (3 replies)
 44. lekaren (5 replies)
 45. Predaj olejov (3 replies)
 46. Predaj úžitkového auta do EU (6 replies)
 47. fakturácia za prenájom (4 replies)
 48. bezplatný prenájom (9 replies)
 49. prenájom dopravného prostriedku (1 replies)
 50. prevod z uctu na ucet FO (24 replies)
 51. Dar (2 replies)
 52. služba zo zahraničia (3 replies)
 53. Výpočet DPH do zahraničia (2 replies)
 54. fakturácia po registrácii (2 replies)
 55. Prihlásenie na DÚ (11 replies)
 56. Vreckové ??? (6 replies)
 57. registracia pre DPH v zahranici (3 replies)
 58. opr polozky (1 replies)
 59. Nákup devíz od fiz. resp. právn. osoby (7 replies)
 60. zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb (4 replies)
 61. Nákup a predaj tovaru na komis (22 replies)
 62. Prehľad platenia poistného na soc. poitenie od 1. júla 2005 (4 replies)
 63. Ktorý riadok priznania? (16 replies)
 64. PHM a jeho kontrola (3 replies)
 65. Lehota podania DP pri zruseni zivnosti (9 replies)
 66. Cestovne nahrady (13 replies)
 67. dan z nehnutelnosti (20 replies)
 68. JÚ - obchod (9 replies)
 69. Kalkulacka www.drsr.sk (9 replies)
 70. Platený sviatok - nárok na str. lístok? (39 replies)
 71. Doprava k dovozu tovaru (20 replies)
 72. Jednostranný zápočet (2 replies)
 73. Bankovy ucet a zdanovanie (3 replies)
 74. 2%daň použitie (4 replies)
 75. uznany alebo neuznany (3 replies)
 76. kontrola DPH a dodatoč.priz. (6 replies)
 77. kurzy (6 replies)
 78. živnostník a dovolenka (34 replies)
 79. SZČO - ČID (3 replies)
 80. Zivnost + zivnost + zavisla cinnost... (5 replies)
 81. Nadobudnutie tovaru neplatcom od platcu z EU (4 replies)
 82. Zaúčtovanie mzdy (27 replies)
 83. Predcasne odkupenie leasingovaneho auta (31 replies)
 84. aké účtovníctvo??? (1 replies)
 85. Postúpenie "nového" lízingu (11 replies)
 86. Ako vypočítava DÚ penále? - súrne (10 replies)
 87. KURZ NBS PRI VYSTAVENÍ FAKTÚRY (15 replies)
 88. Zahraničná faktúra-súrne (51 replies)
 89. spôsob "A" (4 replies)
 90. odpisy, obstarávacia cena (5 replies)
 91. Účtovná závierka podľa IAS (1 replies)
 92. Mínusová fa a DPH (4 replies)
 93. Zdanenie prijmov z cennych papierov - vyklad zakona (1 replies)
 94. Daň z motorových vozidiel a motorky (3 replies)
 95. Prezentacia firmy spojená so školením a náklady na občerstvenie pozvaných (3 replies)
 96. DPH pri lízingu (2 replies)
 97. Účtovanie podielových fondov (9 replies)
 98. DPH z PHM v Nemecku (8 replies)
 99. Vstupenka (12 replies)
 100. Aký kurz použiť, keď nemám doklad zo zmenárne? (11 replies)
 101. ÚDAJE PRE INTRASTAT ? (11 replies)
 102. Výpočet dane z motorových vozidiel (2 replies)
 103. Intrastat (17 replies)
 104. omylom poslane peniaze (9 replies)
 105. Platitel a neplatitel DPH (8 replies)
 106. ELEKTRICENKA (6 replies)
 107. Reklamácia pre DÚ (29 replies)
 108. tech.zhodnotenie (4 replies)
 109. Dotácie zo ŠR (13 replies)
 110. Rozdelenie zisku (6 replies)
 111. Analytické účtu (2 replies)
 112. najom sklennika (1 replies)
 113. Obava z účtovania PÚ (23 replies)
 114. ALFA - zálohova + vyúčtovacia faktúra (10 replies)
 115. DPH a diaľničné poplatky v SR (46 replies)
 116. Dátum dodania/dátum uskutoč. ZP (1 replies)
 117. tech.zhodnotenie (4 replies)
 118. Certifikácia Účtovníctvo 2 skúšky (59 replies)
 119. Certifikácia - Manažerské účtovníctvo skúška (21 replies)
 120. Postúpenie pohľadávky (3 replies)
 121. Delimitacia oranizácia (0 replies)
 122. Fa za poskytovanie zdravotnickych sluzieb (10 replies)
 123. zaúčtovanie stravy (2 replies)
 124. reklama a náležitosti fa (11 replies)
 125. PLATBA KREDITNOU KARTOU (14 replies)
 126. Ktorý riadok tlačiva DPH??? (43 replies)
 127. DPH (24 replies)
 128. Spotrebný materiál a služby z ČR (2 replies)
 129. Služby špedície - kam s nimi? (2 replies)
 130. Neplatitel DPH - platitelovi DPH .. ? (5 replies)
 131. smernice - verejné obstarávanie (1 replies)
 132. Tovar z ČŠ na dobierku v MRP (4 replies)
 133. Čisté obchodné imanie podnikateľa (3 replies)
 134. stavebné práce v HU a DPH (3 replies)
 135. réžia?? (11 replies)
 136. pracovná cesta -Kanada (30 replies)
 137. §25 odstavec 6 (44 replies)
 138. Sponzorstvo (10 replies)
 139. Registracia DPH - obrat 1,5mil = len vyvoz sluzieb (2 replies)
 140. služba dodaná z tretieho štátu (4 replies)
 141. spoty (0 replies)
 142. zrušenie organizácie (2 replies)
 143. Príjem vo Veľkej Británii (11 replies)
 144. Sociálna poisťovňa - štátna pomoc!! (5 replies)
 145. skoleni dph (3 replies)
 146. Lietadlo v podnikaní (0 replies)
 147. Prehľad o zrazených preddavkoch na daň (1 replies)
 148. nadobudnutie tovaru z EU (201 replies)
 149. pokuta do 500,-Sk (4 replies)
 150. Stravne listky - dokupenie za predch.mesiace (16 replies)
 151. podvojné účtovníctvo (1 replies)
 152. Inventarizácia pohľadávok (2 replies)
 153. Účtovná smernica (2 replies)
 154. Odkaz na §16 v AJ (3 replies)
 155. Opäť účtovanie materiálu (16 replies)
 156. Ako pokryt vysoke zriadovacie naklady??? (1 replies)
 157. PO občianske združenie - spev.zbor (2 replies)
 158. dobropis a dph (4 replies)
 159. zahraničná faktúra v SKK ? (15 replies)
 160. refakturácia? (14 replies)
 161. preddavky na daň z príjmov FO (45 replies)
 162. Pôžička spoločníkovi (4 replies)
 163. faktúra pred dodaním služby (5 replies)
 164. Nezamestnany a jednorazovy prijem (0 replies)
 165. OPRAVA AUTA (39 replies)
 166. Strata z roku 2002 - umorenie v roku 2004 - musím mať ZD 150 000 ??? (7 replies)
 167. JÚ - bufet (57 replies)
 168. Leasing auta platca dph (10 replies)
 169. Os.spotreba alebo pôžička (11 replies)
 170. Nepeňažný vklad pri založení SRO (2 replies)
 171. Likvidácia a.s. (11 replies)
 172. Ubytovanie riaditeľa - zdanenie (12 replies)
 173. odpisy (6 replies)
 174. Predloženie účt.závierky (11 replies)
 175. Nesprávne vypočítané odpisy (14 replies)
 176. DPH a dialničné poplatky v EU (11 replies)
 177. ODPISY :( (8 replies)
 178. fond reprodukcie (13 replies)
 179. cestovné (17 replies)
 180. Dvojitá platba za telefon (2 replies)
 181. Dvojitá platba za telefon (0 replies)
 182. dohoda o platbách - nájomné (2 replies)
 183. vývoz dreva FO do ČR (9 replies)
 184. DPH pri PC v zriaďovacích výdavkoch (61 replies)
 185. DPH (10 replies)
 186. Kurzové rozdiely? (10 replies)
 187. Zmena názvu spol. a dátumy na faktúrach (3 replies)
 188. Zrusenie sro (5 replies)
 189. Sociálny fond (34 replies)
 190. Náhrady za stratu času (7 replies)
 191. Daň z pridanej hodnoty (8 replies)
 192. nákup materiálu za 0,- (12 replies)
 193. účet 261 (13 replies)
 194. zabezpečovacia daň (2 replies)
 195. Hotovosť a ČR (3 replies)
 196. DPH a oneskorené doručenie fakturky (5 replies)
 197. súkr.účely a odpis? (10 replies)
 198. DPH mimo krajín EU... (3 replies)
 199. Zmluva o pozicke (19 replies)
 200. prenájom bytu (15 replies)
 201. Neplatitel dane tovar platitelovi v CR (3 replies)
 202. Odpisy a pozemky? (11 replies)
 203. vreckové pri zahraničnej pracovnej ceste (6 replies)
 204. zaúčtovanie colného dlhu (5 replies)
 205. Zmena obdobia platiteľa DPH (25 replies)
 206. S alebo bez DPH? (3 replies)
 207. Prenájom nehnuteľnosti oslobodený od DPH (13 replies)
 208. výkazy (9 replies)
 209. skúška (6 replies)
 210. Zaškolenie v podvojnom účtovníctve (0 replies)
 211. Zaškolenie v podvojnom účtovníctve (5 replies)
 212. Hľadám Opatrenie MFSR - účtovanie (6 replies)
 213. Mám byť platca DPH pri malom obrate? (10 replies)
 214. technické zhodnotenie (5 replies)
 215. Výročná správa (12 replies)
 216. Verejná zbierka (16 replies)
 217. Dodatočné danové priznanie za rok 2004 PO (6 replies)
 218. Ako účtovat fa po dobropise? (7 replies)
 219. faktúra! (20 replies)
 220. zaradenie hmotneho majetku (20 replies)
 221. Registrácia DPH (4 replies)
 222. prerusenie zivnosti na kratko (10 replies)
 223. Rezervný fond-dualita na triede.06 a 367 (5 replies)
 224. Notár a DPH (8 replies)
 225. princíp DPH (2 replies)
 226. Zdanenie podielov na zisku (43 replies)
 227. Likvidácia v.o.s. (1 replies)
 228. Zahraničná osoba (0 replies)
 229. DPH za DHM pri pozastavení živnosti (0 replies)
 230. DPH "na splátky"... (1 replies)
 231. Záloha platená do člen.štátu na obst. HIM (7 replies)
 232. Prijem zo živnosti alebo ostatné prijmy (4 replies)
 233. Zásoby potravín po dátume spotreby (6 replies)
 234. ODPISY r.2005 (8 replies)
 235. Združenie fyzických osôb (3 replies)
 236. Nepreplatený dobropis - ako zaúčt.?!?!?!? (5 replies)
 237. DDP ? (2 replies)
 238. OFFSHORE (0 replies)
 239. Účtovanie Cest.kancelárie!! (0 replies)
 240. pracovna pohoda... (32 replies)
 241. Zostavená aj schválená? (7 replies)
 242. spätný leasing (8 replies)
 243. ORIFLAMU (0 replies)
 244. Kompenzácia pohľadávky s nevyúčtovanou zálohou (1 replies)
 245. zaradenie do užívania (8 replies)
 246. Vznik DP (4 replies)
 247. nedobrovolna "čierna duša" (11 replies)
 248. medzinárodná preprava2002,03 (1 replies)
 249. Úprava prenajatého priestoru (14 replies)
 250. súvaha k 31.12. ..... (125 replies)