PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 [435] 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Združenie
 2. Kontokorentný účet podnikateľa
 3. CESTNÁ DAŇ A LEASINGOVÉ SPLÁTKY.
 4. Daňové priznanie B-čo kam?
 5. Je FA-Upomienka výdavok (PR)
 6. Výška odpisov?
 7. ziadost o odloženie podania danoveho priznania
 8. Zdaňovanie príjmu funkcionárov odborových organizácií
 9. Mobilný telefón v nákladoch
 10. daň z mot.vozidla nezaradeného do podnikania
 11. DPH pri dovoze z mimo EU
 12. debet na ucte=uver?
 13. Daň z príjmu
 14. daňové priznanie
 15. Vykaz o majetku a zavazkoch
 16. Príspevok na podnikanie z UP
 17. Hmotná núdza
 18. Dve IČA v roku 2004 a DP
 19. Danove priznanie - Zamestnanec s vedlajsim prijmom - Otazka
 20. Je to sucast OC?
 21. úroky z banky
 22. ako zaúčtovať v JÚ vrátenie peňžnej čiastky?
 23. cestná daň r 2004
 24. Výpisy a príjmy mimo podnikania
 25. Dodatočné daňové priznanie 2003
 26. Vydavky na rekonštrukciu
 27. Daň PO v CZ
 28. Pausal v roku 2003 a odvody
 29. Letáky
 30. Nezdanitelne casti na Slovensku a v Cesku
 31. DPH - vykazovaný zostatok
 32. Neuplatnena DPH
 33. Tovar či materiál?
 34. vyučtovanie cest.náhrad v penaznom denniku
 35. začiatok zdaňovacieho obdobia
 36. Sprostredkovanie opravy
 37. poistná udalosť - havarijné poistenie
 38. TIE NEŠŤASTNÉ REZERVY
 39. Vinkulácia v banke
 40. Odložená daň z kurz. rozdielov?
 41. prerušená živnosť a výpis do SP
 42. HELP!!!!
 43. Čestné prehlásenie
 44. Výdaj materiálu do spotreby
 45. Príspevky na DDP-neuplatnené
 46. Daň z príjmu
 47. Živnostník + umelec súčasne, skutoč.V, výkazy
 48. SZČO + dôchodca
 49. Automatatická prevodovka
 50. DPH-FA do ČR
 51. Zaradenie a obstaranie automobilu v PU
 52. odpisy
 53. DPH pri nákupe osobného auta
 54. Odložená daň z príjmov 592
 55. Čajovňa - prosím poraďte!!!
 56. Nieco EXTRA k DP - pre odbornikov
 57. Povinná tvorba zákonných rezerv- iné riziká
 58. JU a zavazky
 59. Opakovane plnenie
 60. Pausalne vydavky a platca DPH v EU
 61. technické zhodnotenie prenaj. majtetku
 62. Vykazy JU a leasing
 63. dobrovoľne nezamestnaná a dohoda
 64. Ukončenie živnosti
 65. zaplatena zaloha v JU
 66. Vypísanie danového priznania
 67. strata
 68. Opravné položky - daňovo uznateľné
 69. Odvody na zdravotné poistenie
 70. vykazy a dan.priz.
 71. vzducholod
 72. úrazové poistenie z r. 2003
 73. HELP!!! DAROVANIE KRVI a odpočítateľná položka ???
 74. priznanie "B" VI. oddiel
 75. Nezdaniteľná časť ZD na manželku
 76. zamestnanec na neplatenom volne
 77. praca v Nemecku
 78. pôžička
 79. Daň z príjmu a podnikanie v ČR
 80. Základ dane
 81. Prenájom nehnuteľností - oslobodenie.
 82. A ešte raz preddavky na DP FO
 83. prevádzková réžia
 84. Pôžička s.r.očky od s.r.očky
 85. daň z príjmu
 86. schvalenie uct zavierky 1 spolocnikom
 87. Daňové priznanie typ B
 88. Odobratie predmetu leasingu
 89. DPH-tovar-zahr.
 90. Civilkár a odpočítateľná položka
 91. náhrada škody za poistné
 92. Rozpustenie rezervy
 93. Kurz.rozdiely v DP
 94. Preddavky FO
 95. Zníženie zákl. dane
 96. Alfa JÚ-pohľadávka zaplatená 2x
 97. Odpočítateľná položka
 98. Pokyn DR k plateniu preddavkov FO
 99. Chránená dieľňa-daň.úľava?
 100. Zákonn.poistnie- auto
 101. Zamestnanie -> zivnost
 102. Jednoduché účtovníctvo
 103. odpisy ?????????
 104. r. 98 DP
 105. Oprava základu dane - došlé dobropisy
 106. ?-Dan z prijmu pri predaji dedenej nehnutelnosti
 107. daňový základ vs tovar na sklade
 108. kurz NBS
 109. Výkazy na DÚ
 110. odkedy platiť cestnú daň?
 111. Paušálne výdavky
 112. Strata-DP,súrne, prosím
 113. vrátený preplatok
 114. Účtovanie v záložni
 115. Eurotel faktúra - obdobie DPH
 116. Zle zaradený majetok do odpisovej skupiny
 117. Strata pri prenájme nehnutelnosti FO
 118. Odpisy v daňovom priznaní
 119. Nadmerný odpočet DPH
 120. Daň na účely preddavkov
 121. Súkromná osoba - dovozca áut do SR
 122. Kurzové rozdiely r.2004
 123. používanie súkromného auta
 124. platenie dane do Sk 500,-
 125. Faktúra za tovar
 126. Zmluva podla autorskeho zakona - Ako priznat dane?
 127. uzávierková úprava výdavkov
 128. problém s prihlásením(registrácia daňovníka)
 129. Strata dokladov
 130. Odpočítanie DPH
 131. dohoda o vykonaní práce
 132. Potvrdenie o príjme a nevyplatená mzda
 133. Fotografický prístroj
 134. Odpočítateľná položka na manželku - SZČO
 135. Anglicko
 136. Bloky z registračnej pokladne
 137. Nakup automobilu od neplatcu DPH
 138. Vyuctovanie najmu za predchadzajuce roky
 139. SZCO-odvody
 140. Príjem z ČR
 141. Živnostník a daňový bonus
 142. tlačivá
 143. účtovníctvo - priležitostne
 144. audítor
 145. fakturacia do EU
 146. Daju sa odratat od zakladu dane 2% odvadzane do fondov u umelcov?
 147. nájom nehnutelnosti
 148. Daňové priznanie a výkazy
 149. Leasing nad 36 mesiacov a odpisy
 150. výkaz o majetku a záväzkoch
 151. Priemerný mesačný zárobok podnikateľa
 152. alfa-výdaj-zaokruhľovanie
 153. Obálka na ceniny
 154. opäť opravné DP
 155. Všetkým
 156. Podanie DP pri viacerých zam.
 157. kombinacia danovych a pusalnych vydavkov
 158. DP a spoločník s.r.o. ako dobrovoľný platiteľ SP
 159. kúpna cena
 160. Emisná kontrola?
 161. predaj nehnutelnosti
 162. Poznámky
 163. strata a odpisy
 164. Ziadost o predlzenie lehoty na podanie DP
 165. Stav pokladne
 166. MAJETOK
 167. Vlastné motorové vozidlo a znalec.
 168. Predaj obch.majetku po sk.živonosti
 169. ako zaúčtovať yýdavky
 170. Zápisnica z valného zhromaženia
 171. Odpisy zriaďovacích nákladov < 50000 Sk
 172. prechod zo zivnosti na s.r.o.
 173. Príjem športovca
 174. KURZOVE ROZDIELY V J.U.
 175. Výkazy
 176. Poraďte!!
 177. Odpisy
 178. Vzájomný zápočet účtovanie
 179. Daň z príjmu
 180. Náklady na vlastné stravovacie zariadenie
 181. DPH A ČR
 182. Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky
 183. Kúpa auta
 184. Pausdalne vydavky a uroky
 185. Zaokruhlovanie
 186. Danove priznanie - dan z prilezitostnych prijmov
 187. dobrovoľné poistenie
 188. správne zaúčtovanie
 189. Prijmy zo zahranicia - za ktory mesiac?
 190. daň
 191. Predaj kníh
 192. predaj, darovanie hmotného majetku
 193. prechod z paušálnych výdavkov
 194. Daňové priznanie DPH
 195. Stav účtu 343 k 31.12.
 196. výkaz/zásoby-súrne,prosím
 197. Štvrťročný platca DPH
 198. Bankový výpis pri zrušení živnosti
 199. Časové rozlišenie pri havarii mot.vozidla
 200. poznámky
 201. sociálny fond
 202. odvody do ZP v.r.2005
 203. prosím
 204. SPRAVY V TV nečitatelné bločky z ERP po rokoch čo s tým?
 205. interné doklady
 206. bankove poplatky
 207. Daňové priznanie a bonus
 208. Pevná linka SZCO v prenájme od FO
 209. cz
 210. študent - sprostredkovateľ
 211. danove priznanie
 212. J.U. - buducnost
 213. postúpenie
 214. Úrok z termiňáku na prelome rokov
 215. dan z predaja pozemku
 216. použitie zisku z účtu 427
 217. Dobierky
 218. vývoz, neplatiteľ DPH
 219. drobný nehmotný majetok
 220. Odpis pohľadávky z bežného účtu (AG-Banka)
 221. Číslo účtu na DP
 222. Autor publikácie vydal knížku na vlastné náklady
 223. Čestné vyhlásenie
 224. Dať do nákladov?
 225. Technicke zhodnotenie
 226. aké odvody?
 227. Výkaz o majetku a záväzkoch
 228. Úroky z krátkodobej pôžičky
 229. Evidencia záväzkov
 230. Dańové priznanie
 231. Daňová povinnosť PO
 232. vratne flase
 233. prerušený odpis
 234. telefón do nákladov v DP-pevná linka, mobil
 235. SZČO - cestáky
 236. Plátca DPH - spolupráca s neplátcom DPH
 237. Preddavky na DP a umelci?
 238. nespravne zauct.zavazky
 239. Poplatky
 240. príjmy podľa §6 ZDP
 241. Odvod do ZP
 242. SZČO čiastočný invalid
 243. Danove priznanie
 244. Chyba vo výkaze o majetku a záväzkoch
 245. používanie auta
 246. Sú inzeráty výdavkom ovpl. ZD?
 247. Povinnosť podať dňové priznanie
 248. Upomienka-poplatok
 249. Refundácia mzdy - účtovanie
 250. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s USA - vyňať príjmy či započítať daň?