PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 [436] 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Odvod do zdravotnej poisťovne
 2. Odpočet DPH
 3. Odpis v JÚ
 4. Sprostredkovanie život.poistenia
 5. Dočasne vyradené auto z evidencie
 6. Odpisy HIM
 7. Trovy exekúcie
 8. odpočet daňovej straty
 9. daň.prizn. a študent
 10. Kurzové rozdiely
 11. daňové priznanie - prílohy?
 12. Daňové prinanie 2004
 13. Prerušenie živnosti
 14. Združenie
 15. Kontokorentný účet podnikateľa
 16. CESTNÁ DAŇ A LEASINGOVÉ SPLÁTKY.
 17. Daňové priznanie B-čo kam?
 18. Je FA-Upomienka výdavok (PR)
 19. Výška odpisov?
 20. ziadost o odloženie podania danoveho priznania
 21. Zdaňovanie príjmu funkcionárov odborových organizácií
 22. Mobilný telefón v nákladoch
 23. daň z mot.vozidla nezaradeného do podnikania
 24. DPH pri dovoze z mimo EU
 25. debet na ucte=uver?
 26. Daň z príjmu
 27. daňové priznanie
 28. Vykaz o majetku a zavazkoch
 29. Príspevok na podnikanie z UP
 30. Hmotná núdza
 31. Dve IČA v roku 2004 a DP
 32. Danove priznanie - Zamestnanec s vedlajsim prijmom - Otazka
 33. Je to sucast OC?
 34. úroky z banky
 35. ako zaúčtovať v JÚ vrátenie peňžnej čiastky?
 36. cestná daň r 2004
 37. Výpisy a príjmy mimo podnikania
 38. Dodatočné daňové priznanie 2003
 39. Vydavky na rekonštrukciu
 40. Daň PO v CZ
 41. Pausal v roku 2003 a odvody
 42. Letáky
 43. Nezdanitelne casti na Slovensku a v Cesku
 44. DPH - vykazovaný zostatok
 45. Neuplatnena DPH
 46. Tovar či materiál?
 47. vyučtovanie cest.náhrad v penaznom denniku
 48. začiatok zdaňovacieho obdobia
 49. Sprostredkovanie opravy
 50. poistná udalosť - havarijné poistenie
 51. TIE NEŠŤASTNÉ REZERVY
 52. Vinkulácia v banke
 53. Odložená daň z kurz. rozdielov?
 54. prerušená živnosť a výpis do SP
 55. HELP!!!!
 56. Čestné prehlásenie
 57. Výdaj materiálu do spotreby
 58. Príspevky na DDP-neuplatnené
 59. Daň z príjmu
 60. Živnostník + umelec súčasne, skutoč.V, výkazy
 61. SZČO + dôchodca
 62. Automatatická prevodovka
 63. DPH-FA do ČR
 64. Zaradenie a obstaranie automobilu v PU
 65. odpisy
 66. DPH pri nákupe osobného auta
 67. Odložená daň z príjmov 592
 68. Čajovňa - prosím poraďte!!!
 69. Nieco EXTRA k DP - pre odbornikov
 70. Povinná tvorba zákonných rezerv- iné riziká
 71. JU a zavazky
 72. Opakovane plnenie
 73. Pausalne vydavky a platca DPH v EU
 74. technické zhodnotenie prenaj. majtetku
 75. Vykazy JU a leasing
 76. dobrovoľne nezamestnaná a dohoda
 77. Ukončenie živnosti
 78. zaplatena zaloha v JU
 79. Vypísanie danového priznania
 80. strata
 81. Opravné položky - daňovo uznateľné
 82. Odvody na zdravotné poistenie
 83. vykazy a dan.priz.
 84. vzducholod
 85. úrazové poistenie z r. 2003
 86. HELP!!! DAROVANIE KRVI a odpočítateľná položka ???
 87. priznanie "B" VI. oddiel
 88. Nezdaniteľná časť ZD na manželku
 89. zamestnanec na neplatenom volne
 90. praca v Nemecku
 91. pôžička
 92. Daň z príjmu a podnikanie v ČR
 93. Základ dane
 94. Prenájom nehnuteľností - oslobodenie.
 95. A ešte raz preddavky na DP FO
 96. prevádzková réžia
 97. Pôžička s.r.očky od s.r.očky
 98. daň z príjmu
 99. schvalenie uct zavierky 1 spolocnikom
 100. Daňové priznanie typ B
 101. Odobratie predmetu leasingu
 102. DPH-tovar-zahr.
 103. Civilkár a odpočítateľná položka
 104. náhrada škody za poistné
 105. Rozpustenie rezervy
 106. Kurz.rozdiely v DP
 107. Preddavky FO
 108. Zníženie zákl. dane
 109. Alfa JÚ-pohľadávka zaplatená 2x
 110. Odpočítateľná položka
 111. Pokyn DR k plateniu preddavkov FO
 112. Chránená dieľňa-daň.úľava?
 113. Zákonn.poistnie- auto
 114. Zamestnanie -> zivnost
 115. Jednoduché účtovníctvo
 116. odpisy ?????????
 117. r. 98 DP
 118. Oprava základu dane - došlé dobropisy
 119. ?-Dan z prijmu pri predaji dedenej nehnutelnosti
 120. daňový základ vs tovar na sklade
 121. kurz NBS
 122. Výkazy na DÚ
 123. odkedy platiť cestnú daň?
 124. Paušálne výdavky
 125. Strata-DP,súrne, prosím
 126. vrátený preplatok
 127. Účtovanie v záložni
 128. Eurotel faktúra - obdobie DPH
 129. Zle zaradený majetok do odpisovej skupiny
 130. Strata pri prenájme nehnutelnosti FO
 131. Odpisy v daňovom priznaní
 132. Nadmerný odpočet DPH
 133. Daň na účely preddavkov
 134. Súkromná osoba - dovozca áut do SR
 135. Kurzové rozdiely r.2004
 136. používanie súkromného auta
 137. platenie dane do Sk 500,-
 138. Faktúra za tovar
 139. Zmluva podla autorskeho zakona - Ako priznat dane?
 140. uzávierková úprava výdavkov
 141. problém s prihlásením(registrácia daňovníka)
 142. Strata dokladov
 143. Odpočítanie DPH
 144. dohoda o vykonaní práce
 145. Potvrdenie o príjme a nevyplatená mzda
 146. Fotografický prístroj
 147. Odpočítateľná položka na manželku - SZČO
 148. Anglicko
 149. Bloky z registračnej pokladne
 150. Nakup automobilu od neplatcu DPH
 151. Vyuctovanie najmu za predchadzajuce roky
 152. SZCO-odvody
 153. Príjem z ČR
 154. Živnostník a daňový bonus
 155. tlačivá
 156. účtovníctvo - priležitostne
 157. audítor
 158. fakturacia do EU
 159. Daju sa odratat od zakladu dane 2% odvadzane do fondov u umelcov?
 160. nájom nehnutelnosti
 161. Daňové priznanie a výkazy
 162. Leasing nad 36 mesiacov a odpisy
 163. výkaz o majetku a záväzkoch
 164. Priemerný mesačný zárobok podnikateľa
 165. alfa-výdaj-zaokruhľovanie
 166. Obálka na ceniny
 167. opäť opravné DP
 168. Všetkým
 169. Podanie DP pri viacerých zam.
 170. kombinacia danovych a pusalnych vydavkov
 171. DP a spoločník s.r.o. ako dobrovoľný platiteľ SP
 172. kúpna cena
 173. Emisná kontrola?
 174. predaj nehnutelnosti
 175. Poznámky
 176. strata a odpisy
 177. Ziadost o predlzenie lehoty na podanie DP
 178. Stav pokladne
 179. MAJETOK
 180. Vlastné motorové vozidlo a znalec.
 181. Predaj obch.majetku po sk.živonosti
 182. ako zaúčtovať yýdavky
 183. Zápisnica z valného zhromaženia
 184. Odpisy zriaďovacích nákladov < 50000 Sk
 185. prechod zo zivnosti na s.r.o.
 186. Príjem športovca
 187. KURZOVE ROZDIELY V J.U.
 188. Výkazy
 189. Poraďte!!
 190. Odpisy
 191. Vzájomný zápočet účtovanie
 192. Daň z príjmu
 193. Náklady na vlastné stravovacie zariadenie
 194. DPH A ČR
 195. Prechod z jednoduchého účtovníctva na paušálne výdavky
 196. Kúpa auta
 197. Pausdalne vydavky a uroky
 198. Zaokruhlovanie
 199. Danove priznanie - dan z prilezitostnych prijmov
 200. dobrovoľné poistenie
 201. správne zaúčtovanie
 202. Prijmy zo zahranicia - za ktory mesiac?
 203. daň
 204. Predaj kníh
 205. predaj, darovanie hmotného majetku
 206. prechod z paušálnych výdavkov
 207. Daňové priznanie DPH
 208. Stav účtu 343 k 31.12.
 209. výkaz/zásoby-súrne,prosím
 210. Štvrťročný platca DPH
 211. Bankový výpis pri zrušení živnosti
 212. Časové rozlišenie pri havarii mot.vozidla
 213. poznámky
 214. sociálny fond
 215. odvody do ZP v.r.2005
 216. prosím
 217. SPRAVY V TV nečitatelné bločky z ERP po rokoch čo s tým?
 218. interné doklady
 219. bankove poplatky
 220. Daňové priznanie a bonus
 221. Pevná linka SZCO v prenájme od FO
 222. cz
 223. študent - sprostredkovateľ
 224. danove priznanie
 225. J.U. - buducnost
 226. postúpenie
 227. Úrok z termiňáku na prelome rokov
 228. dan z predaja pozemku
 229. použitie zisku z účtu 427
 230. Dobierky
 231. vývoz, neplatiteľ DPH
 232. drobný nehmotný majetok
 233. Odpis pohľadávky z bežného účtu (AG-Banka)
 234. Číslo účtu na DP
 235. Autor publikácie vydal knížku na vlastné náklady
 236. Čestné vyhlásenie
 237. Dať do nákladov?
 238. Technicke zhodnotenie
 239. aké odvody?
 240. Výkaz o majetku a záväzkoch
 241. Úroky z krátkodobej pôžičky
 242. Evidencia záväzkov
 243. Dańové priznanie
 244. Daňová povinnosť PO
 245. vratne flase
 246. prerušený odpis
 247. telefón do nákladov v DP-pevná linka, mobil
 248. SZČO - cestáky
 249. Plátca DPH - spolupráca s neplátcom DPH
 250. Preddavky na DP a umelci?