1. vyplnenie danoveho priznania (2 replies)
 2. Krátkodobý finanční majetok (1 replies)
 3. oneskorená faktúra (10 replies)
 4. Dôsledok daňovej kontroly (25 replies)
 5. fakturačná adresa (24 replies)
 6. predčasné ukončenie leasingu-odkúpenie od LS (2 replies)
 7. štvorkolka (4 replies)
 8. dan z nehnutelnosti (2 replies)
 9. Pracovný odev-živnostník (22 replies)
 10. Pokyny k inventúre (4 replies)
 11. Predaj tovaru do členskej krajiny EÚ a DPH (26 replies)
 12. kupa kozenej tasky (12 replies)
 13. tovar,materiál (4 replies)
 14. aktivácia prepravy (4 replies)
 15. Aká odpisová skupina? (5 replies)
 16. prenájom bytu al.domu vs. DPH (2 replies)
 17. Oprava (7 replies)
 18. platba z BU na súkromné účely (10 replies)
 19. Dan z prijmu (7 replies)
 20. VZP-Dôvera a nové tlač. od 1.7.05 (4 replies)
 21. došlá fa v CZK (9 replies)
 22. darovaný hmotný investičný majetok (3 replies)
 23. DPH cestovných kancelárií a agentúr (5 replies)
 24. Nadstavba (4 replies)
 25. Náklady pred založením s.r.o. (1 replies)
 26. nehnuteľnosť - DPH - rekonštrukcia (4 replies)
 27. Výdavky uplatniteľné do nákladov pri prenájme nehnuteľnosti - fyzická osoba (20 replies)
 28. DODANIE TOVARU Z EU (2 replies)
 29. Platca DPH v DE chce vystaviť fakturu s DPH platcovi DPH v SK (5 replies)
 30. "Schválil" na VDP,PPD (6 replies)
 31. fiskalny modul vs paragon (1 replies)
 32. DPH a poisťovaci makléri (11 replies)
 33. Vklad do základného imania spoločnosti (11 replies)
 34. zásoby získané likvidáciou DHM (5 replies)
 35. Predaj auta a DPH (2 replies)
 36. živnosť FO (17 replies)
 37. Zamestnanie vo firme ? (11 replies)
 38. dph a stravne listky (3 replies)
 39. ukončenie leasingu (2 replies)
 40. pracovná cesta zahraničná a DPH (1 replies)
 41. Preddavok (14 replies)
 42. faktura + splatky (6 replies)
 43. Odkúpenie nájomného práva (7 replies)
 44. Klimatizacia (7 replies)
 45. Vyučtovanie pracovnej cesty- SZČO (11 replies)
 46. Výmena okien (18 replies)
 47. obstarávacia cena pri lízingu (6 replies)
 48. Dobropis (4 replies)
 49. vrátenie preplatku (6 replies)
 50. Organizačná zložka zahraničnej osoby (2 replies)
 51. smrt zamestnanca (2 replies)
 52. Výnos (14 replies)
 53. likvidácia fy (7 replies)
 54. Odpisovanie interiérového vybavenia (5 replies)
 55. Aký úrok ? (4 replies)
 56. prijatie HM z EÚ (6 replies)
 57. Kúpa dverí nad 30 000 v prenajatom objekte (17 replies)
 58. Zahraničné prac. cesty - SZČO (4 replies)
 59. Nájom a DPH za viac zdaň. období (1 replies)
 60. Kluce (6 replies)
 61. základné imanie (10 replies)
 62. Faktúra v Kč - úhrada v EUR (39 replies)
 63. Zmeny v sume daňového bonusu a v zdaňovaní podielu na zisku (0 replies)
 64. Metodický pokyn k vráteniu nadmerného odpočtu (0 replies)
 65. ojazdene vozidla (0 replies)
 66. POZOR na neschopnosť DÚ (10 replies)
 67. Predaj podielov (4 replies)
 68. Uctovna trieda 1 (0 replies)
 69. Stravné v cudzej mene (4 replies)
 70. Ukladanie pokladničných dokladov (22 replies)
 71. dobrý počtár pomôž (13 replies)
 72. 343,384, a 311__??? (8 replies)
 73. Veľká šéfka (22 replies)
 74. ojazdene vozidla (16 replies)
 75. Výzva (19 replies)
 76. zmena neplatitela na platitela (3 replies)
 77. Predaj osobného automobilu (10 replies)
 78. Fakturácia LEN do Nemecka - § 15 ods. 7,8 (4 replies)
 79. Predaj objektov (5 replies)
 80. FO podnikateľ a FO osoba? (0 replies)
 81. Evidencia zvierat (2 replies)
 82. Strata za r.2004 (5 replies)
 83. rozdiel medzi jednoduchym a podvojnym uctovnictvom (4 replies)
 84. cesky trh pre slovaka (5 replies)
 85. ako "papierovat"? (6 replies)
 86. Došlá faktúra! (6 replies)
 87. Preddavkový kalendár na plyn a DPH (2 replies)
 88. dovolenka ako nákl.položka (18 replies)
 89. Výkaz DEV (NBS) 1-12 (2 replies)
 90. predaj pozemku fyzickou osobou (2 replies)
 91. doplnkove poistenie (4 replies)
 92. cestovny listok (4 replies)
 93. Ako spravne? (2 replies)
 94. Predaj nehnuteľnosti v SV (19 replies)
 95. Odpočítanie DPH (15 replies)
 96. Výkaz DEV (NBS) (0 replies)
 97. nedokoncená výroba (15 replies)
 98. Nástroje nad 30.000,- (4 replies)
 99. čas začatia zahraničnej prac.cesty lietadlom (5 replies)
 100. colný sklad-predaj do CZ-DPH (1 replies)
 101. Ojazdene auto zo Svajciarska - DPH (1 replies)
 102. Dodanie tovaru do EU a DPH (17 replies)
 103. Zaúčtovanie exekúcie (2 replies)
 104. Školenie v ČR a DPH (10 replies)
 105. Výpomoc pracovníkov a fakturácia (16 replies)
 106. Refakturácia dane z nehnuteľnosti (11 replies)
 107. Leasing uzit.auta-kradez (2 replies)
 108. PPD a EÚ (1 replies)
 109. TZ alebo nie? (1 replies)
 110. Credit - marketing z EU a DPH (2 replies)
 111. ukončenie živnosti (11 replies)
 112. Vstupna cena osobneho automobilu (15 replies)
 113. Firemná akcia (9 replies)
 114. 343 (16 replies)
 115. príslušenstvo DHM (19 replies)
 116. Rámcová účtovná osnova pre BANKY (2 replies)
 117. DPH - na ktorý riadok (17 replies)
 118. kapitálový transfér na kúpu počítača (7 replies)
 119. Upomienka k prevzatej pohľadávke (1 replies)
 120. sos- FD (3 replies)
 121. Preukazovanie prepravy tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie (7 replies)
 122. dátum dodania (18 replies)
 123. Archív písomnosti (16 replies)
 124. Casflow (16 replies)
 125. oslobodenie od dane (6 replies)
 126. Prenajom a naklady? (12 replies)
 127. podielove fondy (11 replies)
 128. Možnosť odpočtu DPH v autocentre (3 replies)
 129. TICKETPORTAL (11 replies)
 130. zamestnať alebo nie? (9 replies)
 131. Softvér z Českej republiky (5 replies)
 132. zrážková daň z úrokov (14 replies)
 133. cestovny pas (17 replies)
 134. Kúpna zmluva (8 replies)
 135. Kúpa budovy (2 replies)
 136. dobropis (31 replies)
 137. Zrušenie živnosti a DPH (4 replies)
 138. Dotácia a DPH (11 replies)
 139. Služobná PHM-karta (5 replies)
 140. daňové priznanie 2004 (11 replies)
 141. požičanie strojov... (3 replies)
 142. auto (29 replies)
 143. Dodatočné daň.priznanie (6 replies)
 144. Organizacna zlozka (1 replies)
 145. Úhrada tovaru stravnými lístkami (7 replies)
 146. Ako predať (11 replies)
 147. postúpenie leasingu (0 replies)
 148. DPH pri penale? (2 replies)
 149. prefakturácia energie (4 replies)
 150. Ako dodaniť nepredaný dlhodobý hmotným majetok po skončení podnikania ? (2 replies)
 151. Fa s DPH z CZ cez SK do D (3 replies)
 152. danová povinnost pri dodani sluzby zo zahranicia (1 replies)
 153. Efektívna úroková miera pri leasingu (4 replies)
 154. Zmena zdanovacieho obdobia DPH (13 replies)
 155. Vystavená faktúra z EU s DPH (3 replies)
 156. vklad na bank.účet (9 replies)
 157. Podnikanie v SR nemeckou spolocnostou. (0 replies)
 158. tichý spoločník-účtovanie vkladu (22 replies)
 159. faktúra - daňový doklad?? (8 replies)
 160. DPH pri prenajme kancelarskych priestorov (4 replies)
 161. Sklad v EÚ a DPH (6 replies)
 162. daňová kontrola (51 replies)
 163. Cudzie auto a náklady (12 replies)
 164. automat na nápoje (2 replies)
 165. Prechod na PÚ - daň skladové zásoby? (12 replies)
 166. Nové usmernenie FS 6/2005 (0 replies)
 167. faktúra-tlačivo (29 replies)
 168. Nové DIČ (9 replies)
 169. Leasing a kradež (27 replies)
 170. Odpocitatelna polozka dane (0 replies)
 171. Riško (2 replies)
 172. garaž (12 replies)
 173. Nakup tovaru z CR a DPH. (6 replies)
 174. Dodanie sluzby do EU. (3 replies)
 175. Dodanie sluzby do EU. (0 replies)
 176. Dorubenie dane (6 replies)
 177. vyúčtovanie PC, občianské združenie (0 replies)
 178. Daňové priznanie-hranica príjmu? (4 replies)
 179. záložňa (19 replies)
 180. ???cestná daň na zahrančné vozidlo??? (12 replies)
 181. Nájomné (6 replies)
 182. Pôžička na EUR-á (5 replies)
 183. Lízingová tabuľka v EURách (0 replies)
 184. daňový odpis dlhodobého drobného majetku (8 replies)
 185. Lízing v EURách a kurzové rozdiely (5 replies)
 186. Platiteľom zo zákona (3 replies)
 187. objednávky (8 replies)
 188. JÚ baru (37 replies)
 189. JU-DPH odpočet (2 replies)
 190. Faktúra s dlhou splatnosťou/DPH (30 replies)
 191. Banková záruka (kaucia) (20 replies)
 192. Uctovanie zakonnych rezerv (16 replies)
 193. dobrovolny platca (1 replies)
 194. Oprava skladu z r. 2004 (3 replies)
 195. Podpisy na účtovnom doklade (4 replies)
 196. montáž telefónnej sady (13 replies)
 197. Účtovanie odpisov - štvrťročne? (27 replies)
 198. Osobný automobil - všetko od začiatku (0 replies)
 199. Odpočet DPH pri prepočte koeficientom (3 replies)
 200. Revolvingový úver (4 replies)
 201. Obnovenie exekučneho konania (1 replies)
 202. Nesprávne vyšlé faktúry (13 replies)
 203. nákup HIM v zahraničí (3 replies)
 204. Postúpenie leasingu a účtovanie u nového nájomcu (2 replies)
 205. Ocenenie nehmotného majetku (1 replies)
 206. Euronorma PHM (2 replies)
 207. Tvorba rezerv (22 replies)
 208. cestná daň (9 replies)
 209. Batožina u podnikateľa (2 replies)
 210. Precenenie tovaru v JÚ (0 replies)
 211. IČO alebo IČ? (9 replies)
 212. Nájomné na polovicu (4 replies)
 213. Ahojte poraďáci, (2 replies)
 214. Od jesene sa zmení systém zdravotných odvodov (146 replies)
 215. Akože faktoring (0 replies)
 216. účtovanie mzdy za DoVP (10 replies)
 217. darovanie auta (4 replies)
 218. vyhotovenie výrobnej kalkulácie (10 replies)
 219. DPH -Auto (6 replies)
 220. ceny PHM (9 replies)
 221. Konateľ a auto na súkromné účely (5 replies)
 222. evidencia dodavateľských faktúr (6 replies)
 223. Dan z prijmu r. 1999 a 2000 (2 replies)
 224. Ubytovanie partnerov na školení (3 replies)
 225. Fa v JU (11 replies)
 226. DPH pri dodaní služby (6 replies)
 227. Pokuta pri DPH (13 replies)
 228. platca, či neplatca (8 replies)
 229. DPH (5 replies)
 230. Vymahanie pohladavky. (10 replies)
 231. fin.leasing (4 replies)
 232. nehnuteľnosť v USA (9 replies)
 233. Zmena splátkového kalendára (10 replies)
 234. HACCP cukráreň (13 replies)
 235. Poškodenie tovaru a odvod DPH (5 replies)
 236. Výkaz cash flow (2 replies)
 237. Ponuka prace (0 replies)
 238. Vyúčotovanie prijatej zálohy z ČŠ (16 replies)
 239. daň z pridanej hodnoty (4 replies)
 240. Účtovanie v CZK a dobierka do Čiech (0 replies)
 241. Konečná fa v CZK úhrada v SK (5 replies)
 242. zamestnanec+SZČO=2 osoby? (37 replies)
 243. učtovne naklady a pokladna (3 replies)
 244. Dať do knihy záväzkov (1 replies)
 245. Odpočet DPH pri nájme nebyt.priestorov (2 replies)
 246. Úrok z odloženej sumy (1 replies)
 247. Daň z prevodu nehnutelnosti (0 replies)
 248. Prevzatie auta do majetku po skonceni leas.zmluvy (13 replies)
 249. Predpis krátkodobej pôžičky (9 replies)
 250. Prvý krát výpočet do soc.poisťovne (27 replies)