1. Fa v JU (11 replies)
 2. DPH pri dodaní služby (6 replies)
 3. Pokuta pri DPH (13 replies)
 4. platca, či neplatca (8 replies)
 5. DPH (5 replies)
 6. Vymahanie pohladavky. (10 replies)
 7. fin.leasing (4 replies)
 8. nehnuteľnosť v USA (9 replies)
 9. Zmena splátkového kalendára (10 replies)
 10. HACCP cukráreň (13 replies)
 11. Poškodenie tovaru a odvod DPH (5 replies)
 12. Výkaz cash flow (2 replies)
 13. Ponuka prace (0 replies)
 14. Vyúčotovanie prijatej zálohy z ČŠ (16 replies)
 15. daň z pridanej hodnoty (4 replies)
 16. Účtovanie v CZK a dobierka do Čiech (0 replies)
 17. Konečná fa v CZK úhrada v SK (5 replies)
 18. zamestnanec+SZČO=2 osoby? (37 replies)
 19. učtovne naklady a pokladna (3 replies)
 20. Dať do knihy záväzkov (1 replies)
 21. Odpočet DPH pri nájme nebyt.priestorov (2 replies)
 22. Úrok z odloženej sumy (1 replies)
 23. Daň z prevodu nehnutelnosti (0 replies)
 24. Prevzatie auta do majetku po skonceni leas.zmluvy (13 replies)
 25. Predpis krátkodobej pôžičky (9 replies)
 26. Prvý krát výpočet do soc.poisťovne (27 replies)
 27. Daňová povinnosť (5 replies)
 28. Príspevok na elektrickú prípojku pre SSE (3 replies)
 29. Príspevok z úradu práce (2 replies)
 30. Generálka motora - prosím poraďte (4 replies)
 31. občianské združenie (10 replies)
 32. Pracovné oblečenie v JU daňovo uznaný výdavok? (8 replies)
 33. použitie súkr. vozidla na podnikanie (2 replies)
 34. PRENAJOM MIESTNOSTI - DPH (50 replies)
 35. Preventívna prehliadka-daňový výdavok (8 replies)
 36. Mesačné účtovanie PHM (10 replies)
 37. Zaslanie vkladu a vyúčtovanie (6 replies)
 38. Nechce doplniť číslo na fa (2 replies)
 39. novela zákona o DzP od 1.9.2005 (2 replies)
 40. kontokorent (16 replies)
 41. POZOR - obchody medzi zavislymi osobami (12 replies)
 42. Predaj odpisaneho auta (10 replies)
 43. Dopravne sluzby. (4 replies)
 44. Sponzorstvo (62 replies)
 45. preprava do Rakúska (0 replies)
 46. Fa slovenskej firmy pre českú firmu. (4 replies)
 47. Nadmerný odpocet DPH po sebe (7 replies)
 48. Nadmerný odpo (4 replies)
 49. daň z motorových vozidiel-pokuta (12 replies)
 50. prijata platba vopred (17 replies)
 51. Starý leasing-pomerná časť (3 replies)
 52. Ako platiť DPH? (10 replies)
 53. Predaj bytu (11 replies)
 54. Operatívny leasing a DPH (9 replies)
 55. Dph-par.22ods.2a (1 replies)
 56. DPH a europokladna (6 replies)
 57. zrušenie prevádzkárne (5 replies)
 58. Preúčtovanie tel.poplatkov (9 replies)
 59. Faktúra zo zahraniča (0 replies)
 60. DPH DP-zahraničie. (3 replies)
 61. Povinnost registracie DPH pri dovozoch (3 replies)
 62. Obchodný podiel (1 replies)
 63. DPH-kúpa prívesného vozíka (7 replies)
 64. metóda A alebo B? (5 replies)
 65. Zaradovaci protokol (21 replies)
 66. Správne ??? prosím poraďte... (12 replies)
 67. DPH a zahraničie (4 replies)
 68. Začiatočník - vznik s.r.o. (3 replies)
 69. Prívesný vozík-daň z mot.vozidiel (20 replies)
 70. Daň z príjmu (2 replies)
 71. Označenie ÚŽITKOVÉHO vozidla v TP ????? (3 replies)
 72. Poistenie konateľa (6 replies)
 73. Je EASY kupón náklad? (20 replies)
 74. tvorba ostatný fondov 427 (1 replies)
 75. Fakturovanie Čechy (6 replies)
 76. DPH-traja zúčastnení (2 replies)
 77. účtovanie bonusov (3 replies)
 78. Technické zhodnotenie (4 replies)
 79. Stravné plne hradené zamestnávateľom (23 replies)
 80. konateľ - dane, odvody (37 replies)
 81. Zaokrúhľovanie zákl.náhrady od 01.04.2005 (6 replies)
 82. DPH - vystavená faktúra do Švedska (11 replies)
 83. poplatok (3 replies)
 84. JU MRP - dobropis z EU (2 replies)
 85. aký kurz použiť (2 replies)
 86. CESTNÁ DAŇ - FO (40 replies)
 87. DPH -čka.... :( (65 replies)
 88. DPH pri prerušení živnosti (4 replies)
 89. Opravná položka s DPH alebo bez? (9 replies)
 90. opravy a údržby ? (3 replies)
 91. čo s DPH? (8 replies)
 92. výška hotovostnej platby v cudzej mene (3 replies)
 93. STK súčasť OC (5 replies)
 94. Auto - tech.preukaz r.č. (9 replies)
 95. storno faktura DPH (4 replies)
 96. mobil za korunu (4 replies)
 97. Kurzove rozdiely (2 replies)
 98. Informačná - výstražná tabuľa (2 replies)
 99. Doklad v denníku pri účtovaní zúčtovanej faktúry (14 replies)
 100. Novela ZDzP a Obch.zákonníka (0 replies)
 101. Prv8 da+nové priznanie k DHP (24 replies)
 102. Reklamacia do nakladov (4 replies)
 103. DPH pri prenájme nehnuteľnosti (10 replies)
 104. Dodatočné daňové priznanie DPH (308 replies)
 105. Ako na daňové priznanie (2 replies)
 106. nákup stroja z Rakúska (8 replies)
 107. neznámy vklad na účet - vrátenie (7 replies)
 108. Predplatné časopisu z EU a DPH (0 replies)
 109. Vrátenie tovaru (6 replies)
 110. Novela ZDzP a Obch.zákonníka (19 replies)
 111. absolventská prax-účtovanie (7 replies)
 112. Odmena za príkaznú zmluvu (1 replies)
 113. Súhrnný výkaz DPH (36 replies)
 114. Overenie DIČ a IČ DPH (14 replies)
 115. zákony, aktuality (0 replies)
 116. den dodania sluzby (6 replies)
 117. úprava základu dane §17 (3 replies)
 118. predaj nového auta (13 replies)
 119. otázočka (1 replies)
 120. kontrola DPH (7 replies)
 121. Leasing-ukončený (2 replies)
 122. DODACIA PODMIENKA NA ZAHR.FAKTÚRE (15 replies)
 123. Chýbajúce stravné lístky (11 replies)
 124. Radsej dodatocne DP? (6 replies)
 125. Sprostredkovanie obchodu pre ČR (7 replies)
 126. tovar dovezeny zo Svedska-fa z Norska (4 replies)
 127. Leasingové splátky (6 replies)
 128. opäť bezpečnostný projekt (33 replies)
 129. Súhrnný výkaz - termín a vyplnenie (0 replies)
 130. Auto, úroky (10 replies)
 131. registračná povinnosť (2 replies)
 132. Poistenie pri zahraničnej pracovnej ceste (4 replies)
 133. samozdanenie (25 replies)
 134. skorší predaj ako kúpa (6 replies)
 135. finančné služby (4 replies)
 136. Inzercia na uzemi SR pre zahr.osobu (0 replies)
 137. cestovne naklady (14 replies)
 138. Vyúčtovanie cestovného (3 replies)
 139. neplatiteľ DPH a EÚ (2 replies)
 140. Prenájom auta (10 replies)
 141. Operatívny lízing (5 replies)
 142. Leasing a DPH? (3 replies)
 143. navyše uhradené preddavky-poraďte (4 replies)
 144. DPH - miesto dodania služieb - Praha (20 replies)
 145. quatro (5 replies)
 146. Autá na služ. a súkr. účely (0 replies)
 147. Bonusy a DPH (0 replies)
 148. DPH a DzPPO- služobné autá použ. na súkr. účely (0 replies)
 149. Prepočet (0 replies)
 150. DVD prehrávač + DVD-čka (5 replies)
 151. DPH z provizie (2 replies)
 152. účtovanie DDS? (3 replies)
 153. 549/504? (2 replies)
 154. koncesionársky poplatok - vyraďovací protokol (2 replies)
 155. Faktúra z roku 2004 (5 replies)
 156. Preberací protokol - vec do užívania (22 replies)
 157. "ˇželezný šrot" (3 replies)
 158. SOI - poplatok za obnovenie konania (5 replies)
 159. Mesačný výkaz DPH (2 replies)
 160. DPH ČR (7 replies)
 161. záväzky na lízing v JU (62 replies)
 162. zahraničná faktúra (5 replies)
 163. záloha el. energie (7 replies)
 164. havária auta na leasing (3 replies)
 165. opravné faktúry (0 replies)
 166. Odpisy-pomoc (11 replies)
 167. Chyba v DP DPH, ako ju najst? (18 replies)
 168. Trojstranný obchod-zál.platba (1 replies)
 169. klíma do nákladov (4 replies)
 170. Prenájom športových ihrísk (4 replies)
 171. Potvrdenie o postaveni danoveho subjektu - DPH (3 replies)
 172. EÚ a opravné faktúry (1 replies)
 173. DPH a refakturacia poistneho za auto (15 replies)
 174. Faktúra treba rozúčtovať? (8 replies)
 175. Reklama (2 replies)
 176. dobropis (15 replies)
 177. Samozamestnanie a jeho ukončenie (3 replies)
 178. Leasing zo zahraničia (6 replies)
 179. Predaj pohľadavky (9 replies)
 180. licencia a nezamestnanosť (6 replies)
 181. očkovanie proti hepatitíde (1 replies)
 182. DPH platba (18 replies)
 183. PHM - DPH (1 replies)
 184. Nákup HIM a DPH (7 replies)
 185. Firemná spotreba zásob a DPH (2 replies)
 186. evidencia majetku (2 replies)
 187. výber časti doplnkového dochodkového poistenia a vrátenie úlavy na dani (5 replies)
 188. DPH pri predaji úzitkového vozidla (4 replies)
 189. Služba do zahraničia od neplatcu DPH (36 replies)
 190. Sprostredkovateľ DSS (0 replies)
 191. Pokladničný doklad - dátumy (2 replies)
 192. SZČO seminár v Českej republike (3 replies)
 193. Vyradenie auta z majetku (3 replies)
 194. Vysporiadanie pohľadávky (7 replies)
 195. odpocet DPH (3 replies)
 196. Ako zaúčtovať vklad na účet cez poštovú poukážku (14 replies)
 197. uver (14 replies)
 198. odpad vzniknutý pri mater. v JÚ (6 replies)
 199. PHM - DPH (9 replies)
 200. belgicko (3 replies)
 201. účtovanie zmenárenskej činnosti (0 replies)
 202. Náhrada od poisťovne (3 replies)
 203. Kam zaradiť updape programu v DP DPH (11 replies)
 204. Preplatok (1 replies)
 205. skladové hospodárstvo (6 replies)
 206. Predaj mobilu (9 replies)
 207. IRFS (2 replies)
 208. Nezaúčtovaná faktúra (25 replies)
 209. Dobropis a dodat.daňové priznanie DPH (6 replies)
 210. Jednoduché účtovníctvo a daňové výdavky (89 replies)
 211. TZ kult.pamiatky (0 replies)
 212. Daňový bonus (51 replies)
 213. Nenávratný finanč. príspevok z EUSF na začatie vykonávania živnosti (3 replies)
 214. Neskoro účtovaná faktúra (4 replies)
 215. Stravne (1 replies)
 216. Ubytovanie zamestnanca a DPH (6 replies)
 217. Postúpenie lízingu (11 replies)
 218. Faktúra z EU (3 replies)
 219. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia (19 replies)
 220. "hlúpe otázky" (134 replies)
 221. Služobné hovory na súkromnom mobile (15 replies)
 222. faktúra za školenie - časť hradená zamestnancami (3 replies)
 223. Laik a zásoby (1 replies)
 224. Fakturacna doba (4 replies)
 225. Platby prijímané v cudzej mene (6 replies)
 226. dovoz tovaru z EU (13 replies)
 227. Faktúry z roku 2003 (9 replies)
 228. Ojazdene auto a DPH (8 replies)
 229. Faktúra z EU - dodacie podmienky (2 replies)
 230. Vloženie súkromného auta do ponikania (10 replies)
 231. vrátenie dph ? (2 replies)
 232. výdavky v zahraničí (2 replies)
 233. predaj firemného bytu (5 replies)
 234. Zmena platbu DPH prosim pomozte (3 replies)
 235. Drobný dlhodobý majetok (5 replies)
 236. povinnosť platiť DPH (1 replies)
 237. povinnosť platiť DPH (3 replies)
 238. preplatenie seminara (2 replies)
 239. Podnikateľský účet (18 replies)
 240. Mínusová hodnota na bločku (11 replies)
 241. Carrefour+hypernova a ostatné (29 replies)
 242. DPH kedysi a teraz? (5 replies)
 243. Nákup softwéru v treťej krajine. (17 replies)
 244. platba z ineho uctu (omylom) (6 replies)
 245. Fakturacia pri Zmluve o dielo (0 replies)
 246. DU pokuta (3 replies)
 247. ocenenie softwéru (0 replies)
 248. pokuta DU (0 replies)
 249. DKP (4 replies)
 250. Fakturácia - PREDAJ TOVARU (14 replies)