1. Znovu o evidencii jázd (3 replies)
 2. životné poistenie- do nákladov? (43 replies)
 3. nájomné (18 replies)
 4. DPH - preprava do Švajčiarska (3 replies)
 5. skladiskový list (5 replies)
 6. zdanenie nadobudnuteho auta (1 replies)
 7. účtovanie nájomného (3 replies)
 8. Či môžem??? (13 replies)
 9. Inventúrny súpis - ako na to? (38 replies)
 10. jednoduche uctovnictvo (33 replies)
 11. Riadky v DP DPH (2 replies)
 12. Úver a DPH (3 replies)
 13. Zriadenie vecného bremena (5 replies)
 14. Priznanie k DPH - základ dane (9 replies)
 15. Výdavkový doklad (2 replies)
 16. Súkromné jazdy na služobnom aute (3 replies)
 17. Dan z prevodu nehnutelnosti (dar-otec) (2 replies)
 18. DPH a Poľská faktúra (1 replies)
 19. Prechod z JU na PU (21 replies)
 20. DPH - Fyzická osoba (5 replies)
 21. auto z EU (2 replies)
 22. platba exekútorovi (10 replies)
 23. SZČO-exekúcia (4 replies)
 24. Certifikácia účtovníka právnickej osoby (10 replies)
 25. Pozastavena zivnost a priznanie k DPH (8 replies)
 26. Nesprávne vyčíslená DPH (2 replies)
 27. Prenajímanie nehnuteľnosti a DPH (8 replies)
 28. Deň dodania (10 replies)
 29. Súvaha, s.r.o. a jej certifikácie (78 replies)
 30. SC a súkromné auto - cestovné náklady (3 replies)
 31. Auto a spotrebný úver (9 replies)
 32. kompenzácie (3 replies)
 33. Dátum (2 replies)
 34. Pomoc - Ukoncenie leasingu (7 replies)
 35. Krádež auta na leasing (24 replies)
 36. Exekúcia zamestnanca (3 replies)
 37. Doklad ???? (6 replies)
 38. postúpenie kúpenej pohľadávky (3 replies)
 39. kurz.rozdiel-účtovanie v ČR (0 replies)
 40. premiestnenie tovaru do ČR (1 replies)
 41. SR poskytuje zváračské práce v PL pre CZ (2 replies)
 42. DPH a stravné listky (4 replies)
 43. DIČ na dodacích (1 replies)
 44. nový platiteľ DPH a zál.platby za plyn (5 replies)
 45. Opravy a leasing (7 replies)
 46. Fakturacia sluzby - zahranicie (7 replies)
 47. Nespotrebované poistné (4 replies)
 48. este raz koeficient (41 replies)
 49. Pokladňa, haliere, zaokrúhľovanie (42 replies)
 50. NAKUP NOŽIKA DO OBR.STROJA (18 replies)
 51. meškanie faktúry a DPH (29 replies)
 52. DHIM (70 replies)
 53. stavebny pozemok a DPH (3 replies)
 54. pomoc s majetkom (6 replies)
 55. Bonus a skonto od 1.1.2005 (33 replies)
 56. tech.zhodnotenie r.2002 (2 replies)
 57. Kedy použiť koeficient? (59 replies)
 58. Odpisy pri zruseni zivnosti (2 replies)
 59. Obrat v cest. agenture (0 replies)
 60. prevzatie záväzku (39 replies)
 61. Čistiace prostriedky (7 replies)
 62. Zaradenie os. auto do majetku po skončení leasingu (51 replies)
 63. Sponzorský dar (6 replies)
 64. Jedna služobná cesta pre dve firmy...?? (8 replies)
 65. DPH - os. automobil, IM (15 replies)
 66. Vzorka zaplatená z krajín EU (2 replies)
 67. Fakturácia nájomného (4 replies)
 68. Platca DPH (6 replies)
 69. Nákup tovaru - Maďarsko (5 replies)
 70. DPH po registracii (20 replies)
 71. IC DPH (7 replies)
 72. pitný režim zamestnancov (18 replies)
 73. kolko-refakturácia (4 replies)
 74. Ubytovanie zamestnancov a odpocet DPH? (5 replies)
 75. Krycí list od poisťovne (9 replies)
 76. likvidácia tovaru vs DPH (1 replies)
 77. DPH a prerušenie živnosti (12 replies)
 78. osobná ochrana - nedaňový náklad??? (2 replies)
 79. Cislovanie faktur (31 replies)
 80. Zrazená daň z dividend z podielových listov (1 replies)
 81. Musim byt platcom DPH ? (10 replies)
 82. VPD (12 replies)
 83. DPH a kombinácia obchodu a cestovky (0 replies)
 84. Koeficient (9 replies)
 85. Súkromné položky na firemnom doklade (17 replies)
 86. Súhrný výkaz (4 replies)
 87. Črepníkové kvety (7 replies)
 88. Zaúčtovanie - zodpoved.za škodu r.2002 (2 replies)
 89. Faktura a kurz (2 replies)
 90. Záloha za prenájom a DPH (13 replies)
 91. Ako zaúčtovať? (6 replies)
 92. Zmluva o sprostredkovaní služieb (14 replies)
 93. dovoz tovaru do 30.4.2004 (3 replies)
 94. Pneumatiky a prívesok do auta (3 replies)
 95. Zmena dobropis na fakturu (6 replies)
 96. den zdanitelneho plnenia (49 replies)
 97. Tvorba SF (12 replies)
 98. SRO:sídlo a prevádzka (6 replies)
 99. Čo s ňou?! (16 replies)
 100. DPH a mandántna zmluva (0 replies)
 101. dan z prijmu z USA (3 replies)
 102. 1. Daňové priznanie k DPH (8 replies)
 103. Účtovanie nákladov na lesný traktor. (17 replies)
 104. 221 účtovanie devíz.účtu (13 replies)
 105. Členský poplatok - PÚ (6 replies)
 106. Zdravotné poistenie (3 replies)
 107. Nákup tovaru (14 replies)
 108. DPH - nadmerný odpočet (2 replies)
 109. TESCO-hurá už majú základ dane (12 replies)
 110. ešte raz valutová pokladňa (15 replies)
 111. Chyba Registračnej pokloadne (8 replies)
 112. Preradenie z osob. vlast. do podnikania (5 replies)
 113. Výdavkový pokladničný doklad (25 replies)
 114. reklamni tovar (2 replies)
 115. Nájomná zmluva (38 replies)
 116. pomoc (2 replies)
 117. Účtovanie tržby v JU (1 replies)
 118. Podvojné účtovníctvo - ukončenie podnikani (0 replies)
 119. HONORAR (3 replies)
 120. Vzor upomienky (5 replies)
 121. Účtovné doklady. (38 replies)
 122. Poistná udalosť a DPH (1 replies)
 123. paušálne výdavky (3 replies)
 124. Zivnostnik-Maximalna doba na sluzobnej ceste. (7 replies)
 125. spotreba PH- účtovanie (5 replies)
 126. Predaj auta (2 replies)
 127. Čo po priznaní DPH? (20 replies)
 128. Poradte o účtovaní prac.ciest a súkr.auta (17 replies)
 129. faktúra oprava + materiál (5 replies)
 130. Pracovný úraz (1 replies)
 131. Certifikácia-Manažérske účtovníctvo (0 replies)
 132. dan z mot. vozidiel (2 replies)
 133. predaj auta do výkupu a cestná daň (8 replies)
 134. Opäť zálohové platby. (10 replies)
 135. DPH a autombil (14 replies)
 136. Faktúra??? (12 replies)
 137. Pristroj dodany na vystavu a DPH (2 replies)
 138. vyplatenie podielu zo zisku (1 replies)
 139. Finančná analýza (3 replies)
 140. Zaúčtovanie škody. (10 replies)
 141. Aký dátum dodania na dobropis? (9 replies)
 142. Bonus na deti (10 replies)
 143. preprava do švajčiarska a dph (1 replies)
 144. prebytok materiálu na sklade (3 replies)
 145. DPH pri školení (4 replies)
 146. nadmerný odpočet DPH (7 replies)
 147. nadmerný odpočet DPH (0 replies)
 148. inštalácia v EU (4 replies)
 149. DPH z 3/04 čo s tým? (5 replies)
 150. Daňová kontrola (11 replies)
 151. DPH do nákladov? (14 replies)
 152. Vratné flaše a iné obaly (1 replies)
 153. zalohova faktura (11 replies)
 154. strana 22 (5 replies)
 155. Odúčtovanie zálohy (0 replies)
 156. Aký kurz pri predaji? (33 replies)
 157. DPH-tretie krajiny (10 replies)
 158. Prvýkrát (2 replies)
 159. samozdanenie (6 replies)
 160. obrat DPH (0 replies)
 161. vratena dan z prijmov PO (11 replies)
 162. Obstarávacie náklady - SURNE (10 replies)
 163. exekúcia (3 replies)
 164. Účtovná uzávierka a zbierka listín (1 replies)
 165. fakturovanie do Nemecka &platca/neplatca DPH (0 replies)
 166. Faktúrovanie do EU - služby (7 replies)
 167. Zahraničná osoba - platiteľ DPH ? (1 replies)
 168. Nevyplatená faktúra (3 replies)
 169. Registratúrny poriadok a plán pre SZČO (4 replies)
 170. Rekonštrukcia účtovníctva (35 replies)
 171. dobierka (72 replies)
 172. Príkazná zmluva (44 replies)
 173. Dovoz tovaru z tretej krajiny (1 replies)
 174. Zrušenie živnosti (54 replies)
 175. paušálne výdavky-JU pokladňa ZS (2 replies)
 176. Štvrťročný prehľad o zrazených preddavkoch... (3 replies)
 177. Účtovanie úveru v JU (11 replies)
 178. Smernica na spotrebu PHM (31 replies)
 179. povinnosť vypracovania registratúrnych poriadkov (3 replies)
 180. valutová pokladňa (14 replies)
 181. JÚ - obchod (4 replies)
 182. Ako znížiť daŃový základ (22 replies)
 183. Prepočet CM (0 replies)
 184. dan z mot. vozidiel (2 replies)
 185. podnikateľský plán (15 replies)
 186. Predaj bytu (1 replies)
 187. Samozdanenie pri bonuse (4 replies)
 188. OPERATIVNY LIZING:PHL,opravy,udržba-DPH (2 replies)
 189. kombinácia paušálnych výdavkov (2 replies)
 190. stravne podnikatela (67 replies)
 191. Telovychovne jednoty (4 replies)
 192. 343-DPH pri ukončení registrácie plastiteľa (5 replies)
 193. DPH?.... promtne... ďakujem.. (17 replies)
 194. Spisový obal (1 replies)
 195. Zaúčtovanie zrážkovej dane (3 replies)
 196. Nakup a predaj auta (11 replies)
 197. Školenie BOZP (14 replies)
 198. Postúpenie pohľadávky v cudzej mene (3 replies)
 199. Objednané auto a nákup diskov (13 replies)
 200. Dohoda alebo len VPD? (2 replies)
 201. hotovostná fa (10 replies)
 202. bendzín a LPG (0 replies)
 203. DIČ (3 replies)
 204. Benzín a LPG (4 replies)
 205. Učt. rozvrh (2 replies)
 206. faktúra za tovar do ČR (4 replies)
 207. Pitný režim (2 replies)
 208. Predaj na splátky bez úroku (5 replies)
 209. použitie minerálneho oleja osl. od dane (7 replies)
 210. Služby s miestom plnenia v ČR a samozdanenie (13 replies)
 211. Fakturácia služby s miestom plnenia v EÚ (1 replies)
 212. DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI??? (8 replies)
 213. Angličtina SZČO (17 replies)
 214. Navysena dan za pozemky (3 replies)
 215. Platca DPH (1 replies)
 216. DPH pri ukončení podnikania (2 replies)
 217. Daňová strata rok 2004 a dod.daň.priznanie (13 replies)
 218. náhrady za súkromné auto 2003 (4 replies)
 219. SZCO -sluzobna cesta (11 replies)
 220. Keksíky s logom firmy na obale (0 replies)
 221. DPH na výstupe z tržieb cez ERP (11 replies)
 222. Zaúčtovanie odpočtu DPH pri registrácii (14 replies)
 223. Úroky z exekúcie (13 replies)
 224. Sk zál. faktúra uhradená zo zahraničia (5 replies)
 225. Miestny poplatok za odpad 518 alebo 538? (14 replies)
 226. ako vypisat tlacivo vykaz o prjmoch a vydavkoch? (33 replies)
 227. Účtovanie zdrav.poistenia konateľa-spoločníka (3 replies)
 228. DODATOČNÉ DAŇOVÉ PRIZNANIE (12 replies)
 229. dara (6 replies)
 230. CO SU UCTOVNE VYKAZY?? (2 replies)
 231. nakup tovaru z EU (3 replies)
 232. Pomoc poraďáci (15 replies)
 233. Kurz NBS pre evidenciu DPH pri Fa z CZ (2 replies)
 234. Výročná správa - vzor (12 replies)
 235. Aký je Váš názor.. (15 replies)
 236. Starý leasing-predčasné ukončenie (7 replies)
 237. Toto mi prišlo.: (0 replies)
 238. DDP - odstupné (2 replies)
 239. Spolupráca SZČO (6 replies)
 240. Prechod z JÚ na PÚ (34 replies)
 241. Cena predávaného -zdedeného bytu a daň z príjmu (16 replies)
 242. oslobedený od dane (4 replies)
 243. viac áut na jedného podnikateľa (16 replies)
 244. zrážková ešte raz (5 replies)
 245. účtovanie zásob (5 replies)
 246. Limity (7 replies)
 247. náklady a výdavky (5 replies)
 248. Diety (1 replies)
 249. Zamestnanec slovenskej s.r.o. dlhodobo pracujuci v Nemecku (0 replies)
 250. registratúrny poriadok zdrav. zariadenia (4 replies)