PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 [438] 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454

 1. Chyba v tlačive?
 2. Zamestnanec a SZČO s nulovým príjmom
 3. Uznateľné ?
 4. Interná smernica v JÚ
 5. Pokladničné doklady
 6. preinvestovanie straty
 7. Predaj bytu a daň
 8. DP, pausalne naklady, uvadzat dan z urokov z BU v DP
 9. Jednoduché účtovníctvo
 10. Príjem za znalecké posudky
 11. DPH pri registrácii
 12. vývoz-Afrika a HU
 13. Ako je to s odpisom 60% paus. vydavkov
 14. SZČO-FO
 15. FO a poznámkky k DP
 16. jednoduché účtovníctvo
 17. paušalne výdavky...
 18. SRO-predaj podielu
 19. mam danovu kontrolu
 20. CESTOVNÝ PRÍKAZ editovateľný exel
 21. JU-lesing a DPH
 22. Opravné položky-daňovo uznané
 23. katalog.služby
 24. zuct.vztahy
 25. Počítač v nákladoch
 26. odmena za výkon osobnej asistencie
 27. Finančný spravodajca č. 2/2005
 28. Zateplenie skladu
 29. potlač výrobkov
 30. Potvrdenie o zaplatení dane.....
 31. FO živnostník
 32. Predaj auta
 33. Daňové priznanie PO-lízing
 34. Predaj automobilu po ukončení leasingu
 35. Vysporiadanie dane na 548
 36. Správca konkurznej podstaty
 37. uctovanie v lekarni
 38. Musím mať nájomnú zmluvu?
 39. Odvody
 40. nepeňažný príjem študenta
 41. Môže ísť do nákladov?
 42. výroba obuvi
 43. Sprostredkovanie prepravy z Ruska do CZ
 44. Voľný základ?
 45. 381 a starý leasing
 46. Tlačivo
 47. Čo robiť?
 48. Prenájom bytu - základy
 49. Živnostík+konateľ
 50. Účtov. úhrady zahranič. faktúr v JÚ - KR
 51. účtovanie
 52. dotácia
 53. Ako zaúčtovať?
 54. 324 a kurzové rozdiely
 55. Nezdaniteľná časť základu dane
 56. som remeselnik?
 57. čiastkové plnenie
 58. Ročné zúčtovanie a nevyplatená mzda
 59. Ešte raz daň. priz. typu A - prosba o pomoc
 60. danova kontrola a penazny dennik
 61. DP
 62. Príjem v zahraničí - akým kurzom
 63. DPH-úžitkové vozidlo
 64. Pohľadávky do nákladov, záväzky do výnosov
 65. SZČO- FO
 66. Rezervy
 67. Daňové priznanie typu A - pomoc
 68. Nezdaniteľná časť základu dane
 69. FO - platenie preddavkov
 70. Zriaďovacie výdavky
 71. Leasing v PU
 72. odpisy
 73. odstúpenie predajne
 74. Zisk alebo strata?
 75. Vyúčtovanie pracovnej cesty
 76. priznanie k dani z MV
 77. Daňové priznanie
 78. Kupa tovaru zo zahranicia a DPH
 79. DPH v roku 2003
 80. úrok z pôžičky
 81. výdavkové doklady
 82. Dohoda - daň.priznanie
 83. DIČ alebo Rodné číslo?
 84. Nájomné za 2004 zaplatené v roku 2005
 85. SC a valuty
 86. Pohladavky v JU
 87. Zamestnanie + vedľ. príjem
 88. Nedaňový výdaj a výsledovka
 89. Daň z úrokov
 90. Paušálne výdavky % z príjmov
 91. nadstavba na motorové vozidlo
 92. Účtovanie odvodov
 93. Živnostník a DVP
 94. Úhrady v CZK
 95. Záloha rok 2003-20%, FA rok 2004-19%
 96. Fa za vytvorenie www stránky
 97. začiatočník v JU
 98. profesionálny športovec
 99. pohyb na účte
 100. Žiadosť o vratenie NO
 101. Leasing a technické zhodnotenie
 102. Drobný IM v JÚ
 103. tvorba rezervy
 104. Preddavok na daň zrazený bankou
 105. Paušálne výdavky
 106. Preplatok na dani z príjmu PO
 107. ID a starobný dôchodok/ako do DP?
 108. materiál
 109. DDP + SZČO + riadok daňového priznaia
 110. Prepočet majetku a záväzkov
 111. Dohody o vykonani prace v roku 2003
 112. vyňatie príjmov zo zahranicia
 113. Investičný majetok - JÚ
 114. Zaúčtovanie dane
 115. Obratový bonus za rok 2004
 116. absolventi a daňové prázdniny
 117. daň z príjmu v ČR a SR
 118. daň z príjmu - FO
 119. súvislosti
 120. Daňové priznanie z príjmu v ČR
 121. Technické zhodnotenie DHM???
 122. zaradenie fotoaparatu do podnikania
 123. Dodatok o predĺžení leasingu - náklady
 124. FA z roku 2003
 125. PROTOKOL O ZARADENí MAJETKU
 126. pohľadávka zlikvidovanej firmy
 127. Obč.združenie - Výnosy z finančného majetku
 128. Spotreba alebo údržba?
 129. FO - PÚ - výkazy
 130. kadernictv-JU
 131. Duplicitna úhrada
 132. predaj os.auta
 133. auto do nákladov
 134. Účelové znižovanie DPH
 135. bezpodielové spol.manželov
 136. Prvýkrát ročná uzávierka v PÚ
 137. Verejne rozvody a odpisovanie u investora
 138. danove priznanie-help
 139. Ktoré dohody o vyk.prác do DP typu A?
 140. Príjem za publikovanie
 141. Vyplnenie tlačiva
 142. 60% paušálne výdavky
 143. čo s preplatkom zo sociálnej poisťovne?
 144. Odpočítateľná položka
 145. Daňový bonus a živnosť
 146. príspevky do poisťovne pri 25% výdavkoch
 147. Príjem prísediaceho v senáte
 148. Fakturácia výroby a DPH
 149. Fakturácia mydových nákladov a DPH
 150. Zrušenie platcu DPH a dodanenie HIM
 151. Daňové priznanie DPFO typ A - zápočet dane z ČR
 152. platba cez cudzí účet
 153. daňový náklad ....
 154. minimálna výška dane
 155. Oznamovacia povinnosť
 156. Podávanie výkazu DPH
 157. OPOTREBENIE IM!!!
 158. príjem z írska a zdanenie
 159. Čo s tovarom pri pozastavení živnosti?
 160. Zúčtovanie straty min.roka a koniec podnikania
 161. pomoze mi niekto?
 162. Daňový doklad
 163. Daňový bonus a práca v zahraničí
 164. Odvody do poisťovne za staré roky
 165. výkazy k DP
 166. ako zaúčtovať?
 167. FO a PO a zdaňovanie
 168. úverový účet
 169. Zaokrúhľovanie
 170. SZČO - DP - príjem pod 40 tis. za rok 2004
 171. Daň z príjmu
 172. likvidácia nevymožiteľných pohľadávok v JU
 173. Otazocka ohladom dani z prijmu
 174. Výmena valút
 175. odvody aj z príjmov z prenájmu !!!
 176. nevymožiteľná pohľadávka
 177. Odpisanie pohladavky - uctovanie
 178. Novoregistrovany platca DPH
 179. Nájomné v byte
 180. konštantný symbol
 181. účtovanie miezd v JÚ
 182. Účet v českej banke
 183. Jednoduché účtovníctvo a občianske združenie
 184. Metóda vlastného imania
 185. Fa r.2002-eur
 186. bonus vráatený daňovým úradom
 187. aký kurz použiť?
 188. Fa za služby z EU
 189. Zaradenie majetku
 190. vyšlá faktúra
 191. Odpisy
 192. Zle priznaná faktúra
 193. rozpustenie rezerv HIM
 194. dlhujú vlastníci bytov družstvu alebo naopak
 195. Aká bude odpoč.čiastka?
 196. DVP a dane a koniec roka
 197. Výpisy z banky
 198. niečo mimo......
 199. Zmena prepočítavania vo valutovej pokladne
 200. kúpa pozemku
 201. evidnecia majetku
 202. Predaj PC
 203. Školenie DPH
 204. sukr.auto
 205. Doklad z ERP a vrátený tovar.
 206. uplatnenie práva na odpočet
 207. SZČO a faktúry z Čiech
 208. Registrácia FO a PO na DÚ
 209. Poplatky - kredit. avízo - faktúra
 210. leasing od 1.1.2004
 211. daň z výhry
 212. Odložené dane
 213. Podnikateľ a zároveň SZCO
 214. Dôchodca a dan
 215. prenájom časti domu a preukázateľné výdavky
 216. Dátum prijatia TOVARU NA SKLAD
 217. Podlieha prenájom auta talian.firme DPH?
 218. DAŇOVA KONTROLA!!!
 219. Spotreba PHM
 220. Koeficient
 221. DPH a stravovanie
 222. Faktúra od Factoringovej spoločnosti
 223. JÚ a zrušenie registrácie DPH
 224. účtovanie v -Zmenárni
 225. české bločky s DPH alebo bez
 226. Športovanie zamestnancov
 227. predaj podniku
 228. Koeficient?
 229. výkaz o majetku a záväzkoch
 230. "Refakturácia" PHM a DPH
 231. Študent - daň z príjmu za rok 2004
 232. Leasing a osobna spotreba
 233. Zlikvidovanie zásob
 234. preukázateľne vynaložené výdavky pri prenájme
 235. mesačné preddavky na daň
 236. Kontokorentny uver
 237. byvala pausalna dan a prechod do JU v r.2004
 238. paušálne výdavky a prenájom nehnuteľností po novom
 239. zostatok PHM
 240. Obchodná transakcia
 241. Danový odpis
 242. DPH-dodatočné za 12/04
 243. Príjem materiálu na sklad pri spôsobe "A"
 244. DAŇOVÝ BONUS na dieťa
 245. Rozdiel medzi oslobodené a mimo DPH
 246. Cestná daň- r. 2002
 247. vyradenie hmotného majetku likvidáciou
 248. Dofakturovanie nákladov a daňové priznanie
 249. preplatenie-náklad?
 250. Odpisy