1. Refakturácia dane z nehnuteľnosti (11 replies)
 2. Leasing uzit.auta-kradez (2 replies)
 3. PPD a EÚ (1 replies)
 4. TZ alebo nie? (1 replies)
 5. Credit - marketing z EU a DPH (2 replies)
 6. ukončenie živnosti (11 replies)
 7. Vstupna cena osobneho automobilu (15 replies)
 8. Firemná akcia (9 replies)
 9. 343 (16 replies)
 10. príslušenstvo DHM (19 replies)
 11. Rámcová účtovná osnova pre BANKY (2 replies)
 12. DPH - na ktorý riadok (17 replies)
 13. kapitálový transfér na kúpu počítača (7 replies)
 14. Upomienka k prevzatej pohľadávke (1 replies)
 15. sos- FD (3 replies)
 16. Preukazovanie prepravy tovaru z tuzemska do iného členského štátu Európskej únie (7 replies)
 17. dátum dodania (18 replies)
 18. Archív písomnosti (16 replies)
 19. Casflow (16 replies)
 20. oslobodenie od dane (6 replies)
 21. Prenajom a naklady? (12 replies)
 22. podielove fondy (11 replies)
 23. Možnosť odpočtu DPH v autocentre (3 replies)
 24. TICKETPORTAL (11 replies)
 25. zamestnať alebo nie? (9 replies)
 26. Softvér z Českej republiky (5 replies)
 27. zrážková daň z úrokov (14 replies)
 28. cestovny pas (17 replies)
 29. Kúpna zmluva (8 replies)
 30. Kúpa budovy (2 replies)
 31. dobropis (31 replies)
 32. Zrušenie živnosti a DPH (4 replies)
 33. Dotácia a DPH (11 replies)
 34. Služobná PHM-karta (5 replies)
 35. daňové priznanie 2004 (11 replies)
 36. požičanie strojov... (3 replies)
 37. auto (29 replies)
 38. Dodatočné daň.priznanie (6 replies)
 39. Organizacna zlozka (1 replies)
 40. Úhrada tovaru stravnými lístkami (7 replies)
 41. Ako predať (11 replies)
 42. postúpenie leasingu (0 replies)
 43. DPH pri penale? (2 replies)
 44. prefakturácia energie (4 replies)
 45. Ako dodaniť nepredaný dlhodobý hmotným majetok po skončení podnikania ? (2 replies)
 46. Fa s DPH z CZ cez SK do D (3 replies)
 47. danová povinnost pri dodani sluzby zo zahranicia (1 replies)
 48. Efektívna úroková miera pri leasingu (4 replies)
 49. Zmena zdanovacieho obdobia DPH (13 replies)
 50. Vystavená faktúra z EU s DPH (3 replies)
 51. vklad na bank.účet (9 replies)
 52. Podnikanie v SR nemeckou spolocnostou. (0 replies)
 53. tichý spoločník-účtovanie vkladu (22 replies)
 54. faktúra - daňový doklad?? (8 replies)
 55. DPH pri prenajme kancelarskych priestorov (4 replies)
 56. Sklad v EÚ a DPH (6 replies)
 57. daňová kontrola (51 replies)
 58. Cudzie auto a náklady (12 replies)
 59. automat na nápoje (2 replies)
 60. Prechod na PÚ - daň skladové zásoby? (12 replies)
 61. Nové usmernenie FS 6/2005 (0 replies)
 62. faktúra-tlačivo (29 replies)
 63. Nové DIČ (9 replies)
 64. Leasing a kradež (27 replies)
 65. Odpocitatelna polozka dane (0 replies)
 66. Riško (2 replies)
 67. garaž (12 replies)
 68. Nakup tovaru z CR a DPH. (6 replies)
 69. Dodanie sluzby do EU. (3 replies)
 70. Dodanie sluzby do EU. (0 replies)
 71. Dorubenie dane (6 replies)
 72. vyúčtovanie PC, občianské združenie (0 replies)
 73. Daňové priznanie-hranica príjmu? (4 replies)
 74. záložňa (19 replies)
 75. ???cestná daň na zahrančné vozidlo??? (12 replies)
 76. Nájomné (6 replies)
 77. Pôžička na EUR-á (5 replies)
 78. Lízingová tabuľka v EURách (0 replies)
 79. daňový odpis dlhodobého drobného majetku (8 replies)
 80. Lízing v EURách a kurzové rozdiely (5 replies)
 81. Platiteľom zo zákona (3 replies)
 82. objednávky (8 replies)
 83. JÚ baru (37 replies)
 84. JU-DPH odpočet (2 replies)
 85. Faktúra s dlhou splatnosťou/DPH (30 replies)
 86. Banková záruka (kaucia) (20 replies)
 87. Uctovanie zakonnych rezerv (16 replies)
 88. dobrovolny platca (1 replies)
 89. Oprava skladu z r. 2004 (3 replies)
 90. Podpisy na účtovnom doklade (4 replies)
 91. montáž telefónnej sady (13 replies)
 92. Účtovanie odpisov - štvrťročne? (27 replies)
 93. Osobný automobil - všetko od začiatku (0 replies)
 94. Odpočet DPH pri prepočte koeficientom (3 replies)
 95. Revolvingový úver (4 replies)
 96. Obnovenie exekučneho konania (1 replies)
 97. Nesprávne vyšlé faktúry (13 replies)
 98. nákup HIM v zahraničí (3 replies)
 99. Postúpenie leasingu a účtovanie u nového nájomcu (2 replies)
 100. Ocenenie nehmotného majetku (1 replies)
 101. Euronorma PHM (2 replies)
 102. Tvorba rezerv (22 replies)
 103. cestná daň (9 replies)
 104. Batožina u podnikateľa (2 replies)
 105. Precenenie tovaru v JÚ (0 replies)
 106. IČO alebo IČ? (9 replies)
 107. Nájomné na polovicu (4 replies)
 108. Ahojte poraďáci, (2 replies)
 109. Od jesene sa zmení systém zdravotných odvodov (146 replies)
 110. Akože faktoring (0 replies)
 111. účtovanie mzdy za DoVP (10 replies)
 112. darovanie auta (4 replies)
 113. vyhotovenie výrobnej kalkulácie (10 replies)
 114. DPH -Auto (6 replies)
 115. ceny PHM (9 replies)
 116. Konateľ a auto na súkromné účely (5 replies)
 117. evidencia dodavateľských faktúr (6 replies)
 118. Dan z prijmu r. 1999 a 2000 (2 replies)
 119. Ubytovanie partnerov na školení (3 replies)
 120. Fa v JU (11 replies)
 121. DPH pri dodaní služby (6 replies)
 122. Pokuta pri DPH (13 replies)
 123. platca, či neplatca (8 replies)
 124. DPH (5 replies)
 125. Vymahanie pohladavky. (10 replies)
 126. fin.leasing (4 replies)
 127. nehnuteľnosť v USA (9 replies)
 128. Zmena splátkového kalendára (10 replies)
 129. HACCP cukráreň (13 replies)
 130. Poškodenie tovaru a odvod DPH (5 replies)
 131. Výkaz cash flow (2 replies)
 132. Ponuka prace (0 replies)
 133. Vyúčotovanie prijatej zálohy z ČŠ (16 replies)
 134. daň z pridanej hodnoty (4 replies)
 135. Účtovanie v CZK a dobierka do Čiech (0 replies)
 136. Konečná fa v CZK úhrada v SK (5 replies)
 137. zamestnanec+SZČO=2 osoby? (37 replies)
 138. učtovne naklady a pokladna (3 replies)
 139. Dať do knihy záväzkov (1 replies)
 140. Odpočet DPH pri nájme nebyt.priestorov (2 replies)
 141. Úrok z odloženej sumy (1 replies)
 142. Daň z prevodu nehnutelnosti (0 replies)
 143. Prevzatie auta do majetku po skonceni leas.zmluvy (13 replies)
 144. Predpis krátkodobej pôžičky (9 replies)
 145. Prvý krát výpočet do soc.poisťovne (27 replies)
 146. Daňová povinnosť (5 replies)
 147. Príspevok na elektrickú prípojku pre SSE (3 replies)
 148. Príspevok z úradu práce (2 replies)
 149. Generálka motora - prosím poraďte (4 replies)
 150. občianské združenie (10 replies)
 151. Pracovné oblečenie v JU daňovo uznaný výdavok? (8 replies)
 152. použitie súkr. vozidla na podnikanie (2 replies)
 153. PRENAJOM MIESTNOSTI - DPH (50 replies)
 154. Preventívna prehliadka-daňový výdavok (8 replies)
 155. Mesačné účtovanie PHM (10 replies)
 156. Zaslanie vkladu a vyúčtovanie (6 replies)
 157. Nechce doplniť číslo na fa (2 replies)
 158. novela zákona o DzP od 1.9.2005 (2 replies)
 159. kontokorent (16 replies)
 160. POZOR - obchody medzi zavislymi osobami (12 replies)
 161. Predaj odpisaneho auta (10 replies)
 162. Dopravne sluzby. (4 replies)
 163. Sponzorstvo (62 replies)
 164. preprava do Rakúska (0 replies)
 165. Fa slovenskej firmy pre českú firmu. (4 replies)
 166. Nadmerný odpocet DPH po sebe (7 replies)
 167. Nadmerný odpo (4 replies)
 168. daň z motorových vozidiel-pokuta (12 replies)
 169. prijata platba vopred (17 replies)
 170. Starý leasing-pomerná časť (3 replies)
 171. Ako platiť DPH? (10 replies)
 172. Predaj bytu (11 replies)
 173. Operatívny leasing a DPH (9 replies)
 174. Dph-par.22ods.2a (1 replies)
 175. DPH a europokladna (6 replies)
 176. zrušenie prevádzkárne (5 replies)
 177. Preúčtovanie tel.poplatkov (9 replies)
 178. Faktúra zo zahraniča (0 replies)
 179. DPH DP-zahraničie. (3 replies)
 180. Povinnost registracie DPH pri dovozoch (3 replies)
 181. Obchodný podiel (1 replies)
 182. DPH-kúpa prívesného vozíka (7 replies)
 183. metóda A alebo B? (5 replies)
 184. Zaradovaci protokol (21 replies)
 185. Správne ??? prosím poraďte... (12 replies)
 186. DPH a zahraničie (4 replies)
 187. Začiatočník - vznik s.r.o. (3 replies)
 188. Prívesný vozík-daň z mot.vozidiel (20 replies)
 189. Daň z príjmu (2 replies)
 190. Označenie ÚŽITKOVÉHO vozidla v TP ????? (3 replies)
 191. Poistenie konateľa (6 replies)
 192. Je EASY kupón náklad? (20 replies)
 193. tvorba ostatný fondov 427 (1 replies)
 194. Fakturovanie Čechy (6 replies)
 195. DPH-traja zúčastnení (2 replies)
 196. účtovanie bonusov (3 replies)
 197. Technické zhodnotenie (4 replies)
 198. Stravné plne hradené zamestnávateľom (23 replies)
 199. konateľ - dane, odvody (37 replies)
 200. Zaokrúhľovanie zákl.náhrady od 01.04.2005 (6 replies)
 201. DPH - vystavená faktúra do Švedska (11 replies)
 202. poplatok (3 replies)
 203. JU MRP - dobropis z EU (2 replies)
 204. aký kurz použiť (2 replies)
 205. CESTNÁ DAŇ - FO (40 replies)
 206. DPH -čka.... :( (65 replies)
 207. DPH pri prerušení živnosti (4 replies)
 208. Opravná položka s DPH alebo bez? (9 replies)
 209. opravy a údržby ? (3 replies)
 210. čo s DPH? (8 replies)
 211. výška hotovostnej platby v cudzej mene (3 replies)
 212. STK súčasť OC (5 replies)
 213. Auto - tech.preukaz r.č. (9 replies)
 214. storno faktura DPH (4 replies)
 215. mobil za korunu (4 replies)
 216. Kurzove rozdiely (2 replies)
 217. Informačná - výstražná tabuľa (2 replies)
 218. Doklad v denníku pri účtovaní zúčtovanej faktúry (14 replies)
 219. Novela ZDzP a Obch.zákonníka (0 replies)
 220. Prv8 da+nové priznanie k DHP (24 replies)
 221. Reklamacia do nakladov (4 replies)
 222. DPH pri prenájme nehnuteľnosti (10 replies)
 223. Dodatočné daňové priznanie DPH (308 replies)
 224. Ako na daňové priznanie (2 replies)
 225. nákup stroja z Rakúska (8 replies)
 226. neznámy vklad na účet - vrátenie (7 replies)
 227. Predplatné časopisu z EU a DPH (0 replies)
 228. Vrátenie tovaru (6 replies)
 229. Novela ZDzP a Obch.zákonníka (19 replies)
 230. absolventská prax-účtovanie (7 replies)
 231. Odmena za príkaznú zmluvu (1 replies)
 232. Súhrnný výkaz DPH (36 replies)
 233. Overenie DIČ a IČ DPH (14 replies)
 234. zákony, aktuality (0 replies)
 235. den dodania sluzby (6 replies)
 236. úprava základu dane §17 (3 replies)
 237. predaj nového auta (13 replies)
 238. otázočka (1 replies)
 239. kontrola DPH (7 replies)
 240. Leasing-ukončený (2 replies)
 241. DODACIA PODMIENKA NA ZAHR.FAKTÚRE (15 replies)
 242. Chýbajúce stravné lístky (11 replies)
 243. Radsej dodatocne DP? (6 replies)
 244. Sprostredkovanie obchodu pre ČR (7 replies)
 245. tovar dovezeny zo Svedska-fa z Norska (4 replies)
 246. Leasingové splátky (6 replies)
 247. opäť bezpečnostný projekt (33 replies)
 248. Súhrnný výkaz - termín a vyplnenie (0 replies)
 249. Auto, úroky (10 replies)
 250. registračná povinnosť (2 replies)