PORADA.sk

Klikne pre zoradenie od najlepšej odpovede: : Účtovníctvo a danePages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 [439] 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455

 1. Nájomné a daňový základ
 2. Ubytovanie - daňový náklad?
 3. lacný software
 4. Odpoč.položka-zamestnanec na materskej
 5. Účtovanie zálohových faktúr
 6. Zamestnanec a predaj automobilu
 7. príjem z ČR a SR
 8. DPH a strava
 9. Paušálne výdavky a DDP
 10. zdaňovanie prijmu zo zahraničia
 11. Daňový výdavok ??
 12. dan z prijmu,pri zamestnani v zahranici
 13. Údaje na faktúre
 14. ako odpisovat ?
 15. pausalne vydavky
 16. Súvaha - predchádzajúce obdobie
 17. storná a opravné doklady v ERP
 18. prototyp
 19. daň z príjmu, daňový bonus a živnosť
 20. Help-cislo uctu
 21. Ako ukončiť evidovanie HIM a DHIM
 22. splnomocnenie?ako?
 23. ZAOKRUHLOVANIE
 24. Danove priznanie FO-B
 25. SZČO - zaradenie staršieho auta do majetku
 26. Cestovné náhrady SZČO
 27. Hlásenie o vyučt.dane....
 28. Náku drobného majetku na KPZ.
 29. Daňové priznanie a upl.daň bonusu-SZČO
 30. ci som to spravne pochopi?
 31. technické zhodnotenie
 32. Výkaz o majetku a záväzkoch - FO:
 33. podpora v nezamestnanosti - súúrne
 34. Vstupná cena leasing
 35. Zrážková daň a DP PO
 36. Paušálne výdavky
 37. Strata v roku 2003
 38. uplatneny preddavok v DP2004
 39. NEPLATCA DPH
 40. Mobil II.
 41. Mobil
 42. danove priznanie k dani z prijmov FO
 43. paušálny poplatok
 44. diety za prácu v Čechách
 45. SZCO a sukromne auto
 46. Podsúvahové účty
 47. Odpisy softwéru
 48. EASY karta
 49. živnostník bez vlastného auta
 50. EU DIČo
 51. valutová pokladňa
 52. zavisle osoby?
 53. remeselné živnosti
 54. Grant zo slovenského Ministerstva
 55. Otváranie účtov v PU
 56. leasing
 57. Zák.poistenie za auto
 58. Ako správne zapísať do PD...?
 59. Vstupenky na výstavu - daňový náklad
 60. Pomoc-ktory dan.urad
 61. Bloček za PHM z januára
 62. inzercia
 63. Náhrady pri tuzemských cestách
 64. Kurz.rozdiely - Omega
 65. Povinné poist.-cestná daň
 66. goodwill
 67. 323-rezervy a rozpustenie
 68. Chyba v tlačive?
 69. Zamestnanec a SZČO s nulovým príjmom
 70. Uznateľné ?
 71. Interná smernica v JÚ
 72. Pokladničné doklady
 73. preinvestovanie straty
 74. Predaj bytu a daň
 75. DP, pausalne naklady, uvadzat dan z urokov z BU v DP
 76. Jednoduché účtovníctvo
 77. Príjem za znalecké posudky
 78. DPH pri registrácii
 79. vývoz-Afrika a HU
 80. Ako je to s odpisom 60% paus. vydavkov
 81. SZČO-FO
 82. FO a poznámkky k DP
 83. jednoduché účtovníctvo
 84. paušalne výdavky...
 85. SRO-predaj podielu
 86. mam danovu kontrolu
 87. CESTOVNÝ PRÍKAZ editovateľný exel
 88. JU-lesing a DPH
 89. Opravné položky-daňovo uznané
 90. katalog.služby
 91. zuct.vztahy
 92. Počítač v nákladoch
 93. odmena za výkon osobnej asistencie
 94. Finančný spravodajca č. 2/2005
 95. Zateplenie skladu
 96. potlač výrobkov
 97. Potvrdenie o zaplatení dane.....
 98. FO živnostník
 99. Predaj auta
 100. Daňové priznanie PO-lízing
 101. Predaj automobilu po ukončení leasingu
 102. Vysporiadanie dane na 548
 103. Správca konkurznej podstaty
 104. uctovanie v lekarni
 105. Musím mať nájomnú zmluvu?
 106. Odvody
 107. nepeňažný príjem študenta
 108. Môže ísť do nákladov?
 109. výroba obuvi
 110. Sprostredkovanie prepravy z Ruska do CZ
 111. Voľný základ?
 112. 381 a starý leasing
 113. Tlačivo
 114. Čo robiť?
 115. Prenájom bytu - základy
 116. Živnostík+konateľ
 117. Účtov. úhrady zahranič. faktúr v JÚ - KR
 118. účtovanie
 119. dotácia
 120. Ako zaúčtovať?
 121. 324 a kurzové rozdiely
 122. Nezdaniteľná časť základu dane
 123. som remeselnik?
 124. čiastkové plnenie
 125. Ročné zúčtovanie a nevyplatená mzda
 126. Ešte raz daň. priz. typu A - prosba o pomoc
 127. danova kontrola a penazny dennik
 128. DP
 129. Príjem v zahraničí - akým kurzom
 130. DPH-úžitkové vozidlo
 131. Pohľadávky do nákladov, záväzky do výnosov
 132. SZČO- FO
 133. Rezervy
 134. Daňové priznanie typu A - pomoc
 135. Nezdaniteľná časť základu dane
 136. FO - platenie preddavkov
 137. Zriaďovacie výdavky
 138. Leasing v PU
 139. odpisy
 140. odstúpenie predajne
 141. Zisk alebo strata?
 142. Vyúčtovanie pracovnej cesty
 143. priznanie k dani z MV
 144. Daňové priznanie
 145. Kupa tovaru zo zahranicia a DPH
 146. DPH v roku 2003
 147. úrok z pôžičky
 148. výdavkové doklady
 149. Dohoda - daň.priznanie
 150. DIČ alebo Rodné číslo?
 151. Nájomné za 2004 zaplatené v roku 2005
 152. SC a valuty
 153. Pohladavky v JU
 154. Zamestnanie + vedľ. príjem
 155. Nedaňový výdaj a výsledovka
 156. Daň z úrokov
 157. Paušálne výdavky % z príjmov
 158. nadstavba na motorové vozidlo
 159. Účtovanie odvodov
 160. Živnostník a DVP
 161. Úhrady v CZK
 162. Záloha rok 2003-20%, FA rok 2004-19%
 163. Fa za vytvorenie www stránky
 164. začiatočník v JU
 165. profesionálny športovec
 166. pohyb na účte
 167. Žiadosť o vratenie NO
 168. Leasing a technické zhodnotenie
 169. Drobný IM v JÚ
 170. tvorba rezervy
 171. Preddavok na daň zrazený bankou
 172. Paušálne výdavky
 173. Preplatok na dani z príjmu PO
 174. ID a starobný dôchodok/ako do DP?
 175. materiál
 176. DDP + SZČO + riadok daňového priznaia
 177. Prepočet majetku a záväzkov
 178. Dohody o vykonani prace v roku 2003
 179. vyňatie príjmov zo zahranicia
 180. Investičný majetok - JÚ
 181. Zaúčtovanie dane
 182. Obratový bonus za rok 2004
 183. absolventi a daňové prázdniny
 184. daň z príjmu v ČR a SR
 185. daň z príjmu - FO
 186. súvislosti
 187. Daňové priznanie z príjmu v ČR
 188. Technické zhodnotenie DHM???
 189. zaradenie fotoaparatu do podnikania
 190. Dodatok o predĺžení leasingu - náklady
 191. FA z roku 2003
 192. PROTOKOL O ZARADENí MAJETKU
 193. pohľadávka zlikvidovanej firmy
 194. Obč.združenie - Výnosy z finančného majetku
 195. Spotreba alebo údržba?
 196. FO - PÚ - výkazy
 197. kadernictv-JU
 198. Duplicitna úhrada
 199. predaj os.auta
 200. auto do nákladov
 201. Účelové znižovanie DPH
 202. bezpodielové spol.manželov
 203. Prvýkrát ročná uzávierka v PÚ
 204. Verejne rozvody a odpisovanie u investora
 205. danove priznanie-help
 206. Ktoré dohody o vyk.prác do DP typu A?
 207. Príjem za publikovanie
 208. Vyplnenie tlačiva
 209. 60% paušálne výdavky
 210. čo s preplatkom zo sociálnej poisťovne?
 211. Odpočítateľná položka
 212. Daňový bonus a živnosť
 213. príspevky do poisťovne pri 25% výdavkoch
 214. Príjem prísediaceho v senáte
 215. Fakturácia výroby a DPH
 216. Fakturácia mydových nákladov a DPH
 217. Zrušenie platcu DPH a dodanenie HIM
 218. Daňové priznanie DPFO typ A - zápočet dane z ČR
 219. platba cez cudzí účet
 220. daňový náklad ....
 221. minimálna výška dane
 222. Oznamovacia povinnosť
 223. Podávanie výkazu DPH
 224. OPOTREBENIE IM!!!
 225. príjem z írska a zdanenie
 226. Čo s tovarom pri pozastavení živnosti?
 227. Zúčtovanie straty min.roka a koniec podnikania
 228. pomoze mi niekto?
 229. Daňový doklad
 230. Daňový bonus a práca v zahraničí
 231. Odvody do poisťovne za staré roky
 232. výkazy k DP
 233. ako zaúčtovať?
 234. FO a PO a zdaňovanie
 235. úverový účet
 236. Zaokrúhľovanie
 237. SZČO - DP - príjem pod 40 tis. za rok 2004
 238. Daň z príjmu
 239. likvidácia nevymožiteľných pohľadávok v JU
 240. Otazocka ohladom dani z prijmu
 241. Výmena valút
 242. odvody aj z príjmov z prenájmu !!!
 243. nevymožiteľná pohľadávka
 244. Odpisanie pohladavky - uctovanie
 245. Novoregistrovany platca DPH
 246. Nájomné v byte
 247. konštantný symbol
 248. účtovanie miezd v JÚ
 249. Účet v českej banke
 250. Jednoduché účtovníctvo a občianske združenie