1. DPH a dobropis (1 replies)
 2. Bankové úroky pri dani z príjmu a zaokrúhľovanie v DP (3 replies)
 3. Vyraďovací protokol na tovar (7 replies)
 4. odvody? (14 replies)
 5. vklad do s.r.o. (0 replies)
 6. Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia s ČR (2 replies)
 7. r. 98 a daňový bonus (1 replies)
 8. Budova a odpisy (5 replies)
 9. Usmernenie k účtovaniu kurzovych rozdielov (0 replies)
 10. faktúra bez pečiatky (37 replies)
 11. Zrážková daň (1 replies)
 12. DPH - služby (2 replies)
 13. cestovne vydavky na zahr. prac. ceste (0 replies)
 14. aú 501 (3 replies)
 15. daňový doplatok (7 replies)
 16. Bicykel do nákladov (8 replies)
 17. Krádež auta a vysporiadanie v JU (7 replies)
 18. tech. zhodnotenie a nepeň. príjem prenajímateľa (1 replies)
 19. Preddavky FO a daňový bonus. (0 replies)
 20. Ročné zúčtov.-daň.úrad (6 replies)
 21. Auto na leasing (3 replies)
 22. Príjem zo záv.činnosti v ČR a SR - daň. priznanie (8 replies)
 23. Proforma faktúra (1 replies)
 24. Aké doklady a postupy účtovania v JÚ potrebujem? (0 replies)
 25. autorský honorár a neplnoletý daňovník (4 replies)
 26. student (8 replies)
 27. DPH k ornej pôde (0 replies)
 28. Postúpený lízing (2 replies)
 29. Krádež auta a vysporiadanie v JU (2 replies)
 30. pokladničné doklady v CZK (0 replies)
 31. zahranicný príjem (5 replies)
 32. second hand (22 replies)
 33. Ako vyplniť daň.priznanie typ A (2 replies)
 34. Postúpená pohľadávka (5 replies)
 35. odpočítatelné položky (2 replies)
 36. osobná asistentka - dôchodkyňa (2 replies)
 37. Účtovanie odvodov v JU (12 replies)
 38. Cestná daň a dátumy (6 replies)
 39. valutova pokladna (11 replies)
 40. daňový bonus (1 replies)
 41. DIC na dan.priznani (6 replies)
 42. dodatočné daňové priznanie r.2004 (28 replies)
 43. Daň z nehnuteľnosti (4 replies)
 44. daň a zmluva o vykonani prace (4 replies)
 45. dic (2 replies)
 46. Ročné zúčtovanie a životné poistenie (16 replies)
 47. Predaj vozidla (4 replies)
 48. Znova Slovak Telecom a faktury (0 replies)
 49. dan.priznanie (9 replies)
 50. Ako počítať kilometre? (2 replies)
 51. au 501 (0 replies)
 52. školenie pre ČR (14 replies)
 53. DP - ako uctovat (5 replies)
 54. Príjem z prenájmu poľnohosp.pôda - ? riadok DP??? (4 replies)
 55. Krátkodobý majetok a DPH (2 replies)
 56. Kde zapiísať DPH z dobropisu (2 replies)
 57. Zivotné poistenie a DP (7 replies)
 58. Skúšobná prevádzka (0 replies)
 59. Úroky z b.ú. a DP (3 replies)
 60. Podsúvahové účty 75 až 79 (6 replies)
 61. FO-živnostník podnikajúci v ČR (0 replies)
 62. Technické zhodnotenie domu ? (1 replies)
 63. Opravné DP (7 replies)
 64. Daňový bonus-nárok (4 replies)
 65. FORWARDY-derivát určený na obchodovanie (1 replies)
 66. dôchodok alebo príspevok (11 replies)
 67. PRIAMY NÁKLAD, ALEBO TECHNICKÉ ZHODNOTENIE??? (3 replies)
 68. Registratúrny poriadok (1 replies)
 69. Daňové priznanie PO s.r.o. (2 replies)
 70. Riešenie - nadobudnutie osob.voz. z EÚ (0 replies)
 71. Náhrady za používanie súkromného auta r. 2005 (0 replies)
 72. Dohoda o zamedzeni dvojiteho zdanenia (2 replies)
 73. Výsledok ročného zúčtovania – pohľadávka voči DÚ (2 replies)
 74. § 8 ? (0 replies)
 75. použitie 2% zo zaplatenej dane (0 replies)
 76. Kam zaradiť do DP typ B ? (5 replies)
 77. Výber vkladu podnikateľa (5 replies)
 78. Dodací list namiesto faktúry (6 replies)
 79. Záloha získateľskej provízie (4 replies)
 80. odpočítatelné položky (10 replies)
 81. Mám navyše bloky za nákup PHM (2 replies)
 82. Daňový bonus a pôžička (2 replies)
 83. Uvádzať do DP??? (3 replies)
 84. Odpočítateľná položka (2 replies)
 85. Syntetické účty (7 replies)
 86. SZČO-náhrady na nezaradený súkr.automobil (2 replies)
 87. Dodatocny platobny vymer - uctovanie (0 replies)
 88. Prerušená živnosť....?!? (4 replies)
 89. Viac položiek na jednom poklad.bloku (5 replies)
 90. náklady 2004 (16 replies)
 91. Hnuteľný majetok (5 replies)
 92. definícia DM (3 replies)
 93. Lízing v EUR - JU pred rokom 2004 (0 replies)
 94. porada (1 replies)
 95. kurzove rozdiely v JU (3 replies)
 96. Zodpovednosť za zle vystavený daňový doklad?? (4 replies)
 97. JU-zrážka zo mzdy za obedy (78 replies)
 98. uhrada za odstupenie prevadzky (9 replies)
 99. Provízia a DPH(kult. podujatie) (1 replies)
 100. prevod obchodného podielu (2 replies)
 101. Lízing 2003 (23 replies)
 102. §5 + §6 (5 replies)
 103. razítkovanie dokladov znehodnocovanie?? (10 replies)
 104. Osobná spotreba alebo...?? (20 replies)
 105. Dôchodca SZCO + vdovsky dochodok (2 replies)
 106. SZČO ako organizátor koncertov a iných podujatí - čo do nákl. (4 replies)
 107. Fondy popri zamestnani....? (1 replies)
 108. Účtovanie obalov (12 replies)
 109. Pozastavenie živnosti - výdavky (42 replies)
 110. chcem zaplatiť daň, neviem kam (6 replies)
 111. Nakup tovaru v hotovost v zahranici (6 replies)
 112. ako v JU zaúčtovať ... (8 replies)
 113. paušálne výdavky a poistné -ako presne? (8 replies)
 114. Evidencia na sklad (4 replies)
 115. diety (4 replies)
 116. Daňové priz. FO a autorský honorár (35 replies)
 117. dotácia zo štátneho rozpočtu (1 replies)
 118. DPH pred zacatim zivnosti (1 replies)
 119. Stravovanie zamestnancov po novom (205 replies)
 120. Stravovanie zamestnancov po novom (3 replies)
 121. cash flow (6 replies)
 122. príležitostný príjem ? (6 replies)
 123. nezdanitelnu cast za manzelku (7 replies)
 124. Danove priznanie FO (6 replies)
 125. dane a odbory (0 replies)
 126. tlačivo (5 replies)
 127. preddavky (58 replies)
 128. sankcny urok-Q preddavok FO (4 replies)
 129. daň z príjmu (3 replies)
 130. Ako zaúčtovať dopravu na školenie (6 replies)
 131. odpisy za 2004 na SZČO (10 replies)
 132. pausal. vydavky (3 replies)
 133. Výživné a živnostník (3 replies)
 134. Obaja manzelia SZCO (1 replies)
 135. SZČO - FAKTÚRY bez uvedenia IČO (30 replies)
 136. Ukončenie živnosti s neuhradenou pohľadávkou (0 replies)
 137. odpis kameroveho zabezpecovacieho syst. (1 replies)
 138. Dopredaj spotrebiteľského balenia liehu (0 replies)
 139. Kurzové rozdiely trochu inak (3 replies)
 140. Prijatá záloha za tovar (18 replies)
 141. Odpisovanie software v JU (2 replies)
 142. Vrátenie nadmerného odpočtu za r.2003 (4 replies)
 143. Dodanie/faktúra (4 replies)
 144. vyradenie automobilu v JÚ (3 replies)
 145. DPH??? (3 replies)
 146. DPH - §15 ods. 8 (2 replies)
 147. Daňové priznanie (19 replies)
 148. Evidencia krátkodobého majetku (6 replies)
 149. Odpočítatelná nezdaniteľná suma na manželku!! (2 replies)
 150. Konateľ nemusí platiť dane! (17 replies)
 151. Daň z úrokov a JÚ (2 replies)
 152. Evidencia príjmov pri uplatnení % výdavkov (2 replies)
 153. Prijem z Talianska - danova otazka (10 replies)
 154. DP typ A (2 replies)
 155. Vydavky (3 replies)
 156. podiel na zisku - daňové priznanie (2 replies)
 157. Príjmy zo zahraničia (1 replies)
 158. Ešte k výkaz DP PO - ktorý?? (3 replies)
 159. Výkazy k DP PO - koľko príloh ? (10 replies)
 160. Daň z prijmu FO a inval. dochodok (1 replies)
 161. Odpočet na manželku do DP (2 replies)
 162. Čo so skútrom? (1 replies)
 163. manželia dôchodcovia a príjem z prenájmu (4 replies)
 164. Potvrdenie (2 replies)
 165. Mobil (25 replies)
 166. 591-daň z príjmu (7 replies)
 167. tesár - výdavky (1 replies)
 168. Ako vypísať Súvahu a VzS? (6 replies)
 169. opäť, zas a znova valutová pokladna (9 replies)
 170. DP A alebo B? (16 replies)
 171. poistne - uznat ci nie? (2 replies)
 172. Odkúpenie PC od neSZČO (2 replies)
 173. DP - typ B - daňový bonus (47 replies)
 174. Danove priznania elektronicky (0 replies)
 175. prerusenie zivnosti (8 replies)
 176. jednoduché účtovníctvo - príjmy a výdavky?? (74 replies)
 177. 314-preddavok (5 replies)
 178. Faktúra na poštovné (16 replies)
 179. Manká a škody do normy (0 replies)
 180. Odpisanie pohľadávky (5 replies)
 181. Náklady min. období - v.o.s. (1 replies)
 182. Pausalne vydavky (1 replies)
 183. Tovar alebo sluzba (3 replies)
 184. Odpisy-prerusenie (10 replies)
 185. Daň z MV - predaj vozidla (2 replies)
 186. Precislovanie faktur v MRP JU (WIN) (16 replies)
 187. peňažný denník (44 replies)
 188. účtovanie odkúpeného auta v leasingu (0 replies)
 189. Osobný - podnikateľský účet v JÚ (2 replies)
 190. HIM??? (8 replies)
 191. dovolenka (3 replies)
 192. DDP platené SZČO (1 replies)
 193. Podiely na zisku (2 replies)
 194. počet príloh + dan.bonus. (19 replies)
 195. Lieky - výdavok? (12 replies)
 196. Nedaňový odpis DPH (2 replies)
 197. Rozne zuctovanie dôchodca (1 replies)
 198. Nadobudnutie osob.voz. z EÚ (1 replies)
 199. odpocet DPH (1 replies)
 200. Predaj hnuteľného majetku (1 replies)
 201. Tvorba rezervného fondu zo zisku (2 replies)
 202. uvádzajú sa oslob. príjmy v DP? (1 replies)
 203. zníženie základu dane (1 replies)
 204. RZD (13 replies)
 205. Nezisková organizácia a DPH z krajiny EU (1 replies)
 206. Rok 2004, DBPŠ, príjem 5 000 (12 replies)
 207. FONDY??... aká je hranica? (0 replies)
 208. Otváracia súvaha (26 replies)
 209. Halierové vyrovnanie (28 replies)
 210. Poistna udalost 2004/2005 (4 replies)
 211. Zriadovacie vydavky (7 replies)
 212. este raz pausalne vydavky (118 replies)
 213. Prevod práv (0 replies)
 214. Zaradenie a odpis www stranky (2 replies)
 215. Nevyfakturovaná dodávka (4 replies)
 216. reklamné tričká (2 replies)
 217. Kam zauctovat odvod za neplnenie ZTP (1 replies)
 218. peniaze vo valutovej pokladni (21 replies)
 219. urad prace (1 replies)
 220. Zostatok na účte 131 (17 replies)
 221. Vyvoz vzorky (1 replies)
 222. daňové priznanie A a daňový bonus (1 replies)
 223. účtovanie "do spotreby" (20 replies)
 224. jazdy firemného auta podľa normy ES (EU) (2 replies)
 225. záväzok v Knihe a Výkaze....ano-nie? (3 replies)
 226. Interné doklady (24 replies)
 227. Cena PHM a spotreba (230 replies)
 228. este raz strata (39 replies)
 229. Autorský honorár (9 replies)
 230. kniha jázd (54 replies)
 231. Predaný tovar (12 replies)
 232. nesprávne zaúčtovanie úhrady v minulom roku (3 replies)
 233. Zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní (4 replies)
 234. uctovanie v JU (7 replies)
 235. refakturácia odmien (0 replies)
 236. darovanie odpisovaného majetku po 1.1.2005 (2 replies)
 237. prerušenie živnosti a paušálne výdavky (8 replies)
 238. strata 2002 (11 replies)
 239. platba POS-terminál a bankové poplatky (4 replies)
 240. Autorské -2% náklady a paušál...??!! prosím poradíte? (3 replies)
 241. problémy s bankou (7 replies)
 242. byt do nákladov (21 replies)
 243. Dodatočné daňové priznanie (1 replies)
 244. mimoriadne náklady (0 replies)
 245. DPH-leasing-SZCO-neplatca DPH-pohlad DU (5 replies)
 246. účtovanie (2 replies)
 247. Výber na vlastnú spotrebu v PÚ (14 replies)
 248. cestovné náhrady novela (7 replies)
 249. Daň z nehnuteľností (5 replies)
 250. Uplatnenie uhrnu zrazenych preddavkov z prijmov zo zavisl. cinn. za manzelku (5 replies)